Välja rätt datumfunktion

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Access innehåller inbyggda funktioner som du kan använda i uttryck för att formatera, skapa, parsa och beräkna datum och tider. Välj en tabell beroende på vad du vill göra.

Jag vill ...

Visa ett datum eller en tid i ett särskilt format

Dela upp ett datum eller en tid i delar

Förvandla tal och text till datum och tider

Lägga till eller dra ifrån datum

Infoga dagens datum eller den aktuella tiden

Visa ett datum eller en tid i ett särskilt format

Visa datum i ett särskilt format. För kolumnen Resultat förutsätter vi att fältet [Startdatum] innehåller datum- och tidsvärdet för den 11 januari 2012, 17:30:15.

Funktion

Använd

Exempel

Resultat

Formatera*

Generell formatfunktion som används för att skapa anpassade format för datum och tid.

Format([Startdatum],"åååå-mm-dd")

2012-01-11

FormatDateTime*

Tillämpar ett av de fem inbyggda datum- och tidsformaten på ett värde.

FormatDatumTid([Startdatum],vbLongDate)

Onsdag den 11 januari 2012

MonthName*

Konverterar ett tal till namnet på en månad. Returnerar ett fel om du anger ett tal utanför intervallet 1 till och med 12.

MånadNamn(12)

December

WeekdayName*

Konverterar ett tal till namnet på en veckodag. Returnerar ett fel om du anger ett tal utanför intervallet 1 till och med 7.

VeckodagNamn(2)

Måndag

* Kan inte användas i Access-appar.

Läs mer om hur du formaterar datum i skrivbordsdatabaser och Access-appar.

Överst på sidan

Dela upp ett datum eller en tid i delar

Ibland behöver du bara känna till en del av ett datum- och tidsvärde, t.ex. året eller minutvärdet. Dessa funktioner returnerar heltal som motsvarar det intervall som du letar efter. För kolumnen Resultat förutsätter vi att [Startdatum] innehåller datum- och tidsvärdet för den 11 januari 2012, 17:30:15.

Funktion

Använd

Exempel

Resultat

År

Returnerar året i datum- och tidsvärdet.

År([Startdatum])

2012

Månad

Returnerar månaden i datum- och tidsvärdet (1 till 12).

Månad([Startdatum])

1

Dag

Returnerar dagen i datum- och tidsvärdet (1 till 31).

Dag([Startdatum])

11

Veckodag*

Returnerar den numeriska siffran för dagen i veckan (1 till 7). Som standard betraktas söndag som den första dagen i veckan, men du kan ange en annan dag som den första dagen i veckan.

Veckodag([Startdatum])

4

Timme*

Returnerar timmen i datum- och tidsvärdet (0 till 23).

Timme([Startdatum])

17

Minut*

Returnerar minuterna i datum- och tidsvärdet (0 till 59).

Minut([Startdatum])

30

Andra*

Returnerar sekunderna i datum- och tidsvärdet (0 till 59).

Sekund([Startdatum])

15

DatumDel

En konfigurerbar version av funktionerna ovan, där du kan ange vilken del av datum- och tidsvärdet som du behöver.

DatumDel("åååå",[Startdatum])

2012

* Kan inte användas i Access-appar.

Överst på sidan

Förvandla tal och text till datum och tider

I Access lagras datum som flyttal med dubbel precision. Exempelvis lagras den 11 januari 2012 5:30 PM som 40919,72917. Heltalsdelen, till vänster om decimalkommat, representerar datumet. Bråkdelen, till höger om decimalkommat, representerar tiden. Med hjälp av de här funktionerna kan du skapa flyttalet från andra värden, t.ex. heltal eller text.

Funktion

Använd

Exempel

Resultat (hur det lagras i Access)

DateSerial

Obs!:  I en Access-app använder du funktionen DatumFrånDelar eller funktionen DatumMedTidFrånDelar.

Skapar ett datumvärde från heltal som du anger för året, månaden och dagen.

DatumSerie(2012,1,11)

40919,0

CDate*

Konverterar text till ett datum- och tidsvärde. Hanterar både datum- och tidsdelen av talet.

Tips: Använda booleskFunktionen IsDate för att avgöra om en textsträng kan konverteras till ett datum/tid-värde. IsDate("1/11/2012") returnerar till exempel SANT.

KonvDatum("1/11/2012 17:30")

40919,72917

DateValue*

Konverterar text till ett datum- och tidsvärde, men konverterar inte tidsdelen.

DatumSträng("1/11/2012 17:30")

40919,0

TimeValue*

Konverterar text till ett datum- och tidsvärde, men konverterar inte datuminformation.

TidSträng("1/11/2012 17:30")

0,72917

TimeSerial

Obs!:  I en Access-app använder du funktionen TidFrånDelar eller funktionen DatumMedTidFrånDelar.

Skapar ett tidsvärde från heltal som du anger för timme, minut och sekund.

TidSerie(17,30,15)

0,72934

* Kan inte användas i Access-appar.

Överst på sidan

Addera eller subtrahera datum

Med de här funktionerna kan du addera eller subtrahera intervall för datum och beräkna skillnaden mellan två datum- och tidsvärden.

Funktion

Använd

Exempel

Resultat

DateAdd

Adderar ett särskilt intervall (t.ex. 2 månader eller 3 timmar) till ett datum- och tidsvärde. Om du vill subtrahera använder du ett negativt värde som det andra argumentet.

DatumLäggTill("m", 1, "1/11/2012")

2/11/2012

DateDiff

Kontrollerar antalet tidsintervall (t.ex. dagar eller minuter) mellan två datum- och tidsvärden.

Obs!:  Tänk på att du också kan välja att bara subtrahera ett datumvärde från ett annat om du vill visa antalet dagar mellan dem, t.ex. #15/2/2012# - #1/2/2012# = 14.

DatumDiff("d","11/1/2012","15/4/2012")

95

Lär dig hur du beräknar antalet dagar mellan två datum.

Överst på sidan

Infoga dagens datum eller den aktuella tiden

Använd de här funktionerna om du vill bestämma dagens datum eller tid. För kolumnen Resultat förutsätter vi att dagens datum och tid är den 11 januari 2012 17:30:15.

Funktion

Använd

Exempel

Resultat

Nu

Returnerar systemklockans datum och tid.

Nu()

11/1/2012 17:30:15

Datum

Obs!:  I en Access-app använder du funktionen Idag.

Returnerar systemdatumet.

Datum( )

11/1/2012

Tid*

Returnerar systemtiden.

Tid()

17:30:15

Timer*

Returnerar antalet förflutna sekunder sedan midnatt.

Klocka()

63015

* Kan inte användas i Access-appar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×