Välja och använda en Access-mall

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du är nybörjare i databaser eller om du bara vill ägna tid när du skapar en databas från grunden Microsoft Access 2010 ger olika mallar som du kan använda för att snabbt skapa en databas som är klar för användning. I den här artikeln beskrivs de mallar som ingår i Access 2010, hur du skapar en databas från en mall och hur du hittar ytterligare mallar på Office.com.

I den här artikeln

Vad är en Access-mall?

Välj en mall

Skapa en databas med hjälp av en mall

Nästa steg


Vad är en Access-mall?

En Access-mall är en fil som när den öppnas skapar ett komplett databasprogram. Databasen är klar att användas och innehåller alla tabeller, formulär, rapporter, frågor, makron och relationer som du behöver för att komma igång. Eftersom mallarna är utformade som kompletta databaslösningar kan du spara tid och arbete och börja använda din databas direkt. Efter att ha skapat en databas med hjälp av en mall kan du anpassa den så att den bättre passar dina behov, precis som om du hade byggt databasen helt från början.

Överst på sidan

Välja en mall

Varje mall är utformad för att uppfylla särskilda datahanteringsbehov. Det här avsnittet beskrivs de mallar som medföljer Access 2010. Om dina särskilda behov inte uppfylls någon av mallarna, kan du ansluta till Office.com och bläddra ett bredare urval av mallar. Mer information finns i avsnittet Skapa en databas med hjälp av en mall.

Webbdatabasmallar

Fem Web databasmallar som ingår i Access 2010. Termen ”Webbdatabas” innebär att databasen är utformad för att publiceras på en SharePoint-server där Access Services körs. Men kan du också använda en Web-kompatibel databas som standard klientdatabas, så att de passar alla situation.

 • Webbdatabasen Tillgångar    Håll koll på tillgångar, till exempel detaljerad information om tillgångar och ägare. Kategorisera och registrera skicket för olika tillgångar, när de förvärvades, var de finns och mycket mer.

 • Webbdatabasen Bidrag till välgörenhet    Om du arbetar för en organisation som accepterar bidrag till välgörande ändamål kan du använda den här mallen för att spåra resultatet av insamlingar. Du kan spåra flera olika kampanjer och rapportera om de bidrag som erhållits under varje och enskild kampanj. Spåra bidragsgivare, kampanjrelaterade händelser och väntande aktiviteter.

 • Webbdatabasen Kontakter    Hantera information om personer som du eller ditt team samarbetar med, till exempel kunder och partner. Håll ordning på namn och adress, telefonnummer och e-postadresser, och du kan till och med lägga till bilder, dokument eller olika filer.

 • Problem Web Databasen    skapa en databas för att hantera en uppsättning problem, till exempel underhållsuppgifter som ska utföras. Tilldela, prioritera och följa upp en fråga från början till slut.

 • Webbdatabasen Projekt    Håller ordning på en mängd projekt och tillhörande aktiviteter. Tilldela aktiviteter för personer och övervaka procentandelen slutfört arbete.

Information om hur du skapar finns publicering och använda webbdatabaser i artikeln Skapa en databas att dela på webben.

Klientdatabasmallar

Sju klienten databasmallar som ingår i Access 2010. De är inte utformade för att publicera till Access Services, men kan fortfarande delas genom att placera dem i en delad nätverksmapp eller ett dokumentbibliotek.

 • Händelser    Håll koll på kommande möten, tidsgränser och andra viktiga händelser. Du kan registrera en rubrik, plats, start- och sluttid och beskrivning, och dessutom bifoga en bild.

 • Fakultet    Hantera viktig information om fakultetens medlemmar, exempelvis telefonnummer, adresser, kontaktinformation vid olycksfall och anställningsuppgifter

 • Marknadsprojekt    Hantera information om ett marknadsföringsprojekt och dess schema, och håll koll på resultat.

 • Northwind    Skapa ett orderspårningssystem som hanterar kunder, anställda, orderinformation och inventarieförteckning.

  Obs!: Mallen Northwind innehåller exempeldata som du måste ta bort innan du använder databasen.

 • Försäljningsförlopp    Övervaka hur försäljningen går inom en liten grupp säljare.

 • Elever    Hantera information om elever, till exempel kontaktpersoner vid nödfall, medicinsk information och information om vårdnadshavare.

 • Uppgifter    Hanterar en grupp med arbetsuppgifter som du eller din arbetsgrupp måste utföra.

Överst på sidan

Skapa en databas med hjälp av en mall

Processen med att skapa en databas med hjälp av en mall är samma som för webbdatabaser och klienten databaser. Men stegen skiljer sig något om du hämtar en mall från Office.com.

Skapa en databas med hjälp av en mall som medföljer Access 2010

 1. Starta Access 2010.

 2. På fliken Nytt i Microsoft Office Backstage-vyn klickar du på Exempelmallar.

 3. Klicka på den mall som du vill använda under Tillgängliga mallar.

 4. Skriv ett filnamn i rutan Namn.

 5. Du kan också klicka på mappikonen intill rutan Filnamn och bläddra till den plats där du vill skapa databasen. Om du inte anger en specifik plats skapar Access databasen på den förvalda plats som visas under rutan Filnamn.

 6. Klicka på Skapa.

Databasen skapas och öppnas i Access.

Skapa en databas med hjälp av en mall från Office.com

Om du är ansluten till Internet kan du bläddra eller söka efter mallar på Office.com från i Microsoft Office Backstage-vyn. Använd följande procedur:

 1. Starta Access 2010.

 2. På fliken Nytt i Backstage-vyn gör du något av följande:

  • Söka efter en mall    Under rutan Office.com-mallar klickar du på önskad kategori av mallar (till exempel Affärer).

  • Söka efter en mall    I rutan Sök efter mallar på Office.com skriver du ett eller flera sökord och klickar sedan på pilknappen för att starta sökningen.

 3. När du hittar en mall som du vill använda klickar du på den mallen.

 4. Skriv ett filnamn i rutan Namn.

 5. Du kan även klicka på mappikonen vid rutan Filnamn om du vill bläddra till den plats där du vill skapa databasen. Om du inte anger en specifik plats skapas Access-databasen på den förvalda platsen som visas i rutan Filnamn.

 6. Klicka på Hämta.

Komma igång med din nya databas

Beroende på vilken mall du använder kan du behöva göra ett par saker innan du kan komma igång med den nya databasen:

 • Om dialogrutan Logga in visas med en tom lista över användare gör du så här för att komma igång:

  1. Klicka på Ny användare.

  2. Fyll i formuläret Användarinformation.

  3. Klicka på Spara och stäng.

  4. Välj det användarnamn du just skapade och klicka sedan på Logga in.

 • Om ett tomt datablad visas i Access kan du börja skriva in informationen direkt i databladet. Du kan också klicka på andra knappar och flikar för att utforska databasens innehåll.

 • Om sidan Komma igång visas kan du klicka på länkar på den sidan för att lära dig mer om databasen, eller på andra knappar och flikar för att utforska databasens innehåll.

 • Om meddelandet Säkerhetsvarning visas i meddelandefältet, och om du litar på mallens källa, klickar du på Aktivera innehåll. Om databasen kräver inloggning måste du logga in en gång till.

Överst på sidan

Nästa steg

De fem mallarna för webbdatabaser innehåller alla sidan Komma igång, som innehåller länkar till videoklipp som ger dig en snabb översikt över hur man använder mallen och ändrar i den. Du kan också klicka på andra länkar på sidan Komma igång och söka i hjälpsystemet för Access om du vill lära dig mer.

Om du inte hittar någon mall som uppfyller dina behov kan du enkelt skapa en ny databas från grunden. Följande länkar hjälper dig att komma igång:

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×