Välja och använda en Access-mall

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du är nybörjare i databaser eller om du bara vill ägna tid när du skapar en databas från grunden Microsoft Access 2010 ger olika mallar som du kan använda för att snabbt skapa en databas som är klar för användning. I den här artikeln beskrivs de mallar som ingår i Access 2010, hur du skapar en databas från en mall och hur du hittar ytterligare mallar på Office.com.

Artikelinnehåll

Vad är en Access-mall?

Välj en mall

Skapa en databas med hjälp av en mall

Nästa steg


Vad är en Access-mall?

En Access-mall är en fil som, när öppnas, skapar du en fullständig databasprogrammet. Databasen är redo att använda, och innehåller alla de tabeller, formulär, rapporter, frågor, makron och relationer som du behöver för att börja arbeta. Eftersom mallarna som är avsedda att vara slutförd slutpunkt till slutpunkt databaslösningar, sparar du tid och arbete och gör att du kan börja använda databasen direkt. Du kan anpassa databasen så att den bättre passar dina behov, precis som om du hade skapat databas från grunden när du har skapat en databas med hjälp av en mall.

Överst på sidan

Välj en mall

Varje mall är utformad för att uppfylla särskilda datahanteringsbehov. Det här avsnittet beskrivs de mallar som medföljer Access 2010. Om dina särskilda behov inte uppfylls någon av mallarna, kan du ansluta till Office.com och bläddra ett bredare urval av mallar. Mer information finns i avsnittet Skapa en databas med hjälp av en mall.

Mallar för databas

Fem Web databasmallar som ingår i Access 2010. Termen ”Webbdatabas” innebär att databasen är utformad för att publiceras på en SharePoint-server där Access Services körs. Men kan du också använda en Web-kompatibel databas som standard klientdatabas, så att de passar alla situation.

 • Webbdatabasen tillgångar    Hålla reda på tillgångar, inklusive information om specifika tillgångar och ägare. Kategorisera och spela in villkoret tillgångar, när de har köpt, där de är placerade, med mera.

 • Webbdatabasen bidrag till välgörenhet    Om du arbetar för en organisation som accepterar bidrag till välgörenhet kan använda den här mallen för att spåra insamlingar ditt arbete kommer. Du kan spåra flera kampanjer och skapa en rapport om bidrag under varje post. Spåra deltagare, kampanjrelaterade evenemang och väntande åtgärder.

 • Webbdatabasen kontakter    Hantera information om de personer som du eller dina team fungerar med, till exempel kunder och partner. Spåra information om namn och adress, telefonnummer, e-postadresser och även bifoga bilder, dokument eller andra filer.

 • Problem Web Databas    Skapa en databas för att hantera en uppsättning problem, till exempel underhållsuppgifter som ska utföras. Tilldela, prioritera och följa upp en fråga från början till slut.

 • Projekt-Webbdatabas    Spåra olika projekt och deras associerade uppgifter. Tilldela uppgifter till personer och övervaka procent färdigt.

Information om hur du skapar finns publicering och använda webbdatabaser i artikeln Skapa en databas att dela på webben.

Klienten databasmallar

Sju klienten databasmallar som ingår i Access 2010. De är inte utformade för att publicera till Access Services, men kan fortfarande delas genom att placera dem i en delad nätverksmapp eller ett dokumentbibliotek.

 • Händelser    Spåra kommande möten, deadlines och andra viktiga händelser. Spela in en rubrik, plats, starttid, Sluttid och beskrivning och även lägga till en bild.

 • Fakultet    Hantera viktig information om fakultetsmedlemmar, bland annat telefonnummer, adresser, akuta kontaktinformationen och personuppgifter om anställda

 • Marknadsföring projekt    Hantera information om en marknadsföringsaktivitet projekt och schema och övervaka projektets slutprodukter.

 • Northwind    Skapa ett Orderuppföljning system som hanterar kunder, anställda, Orderdetaljer och lager.

  Obs!: Mallen Northwind innehåller exempeldata som du måste ta bort innan du använder databasen.

 • Försäljningsförloppet    Övervaka förloppet för potentiella affärsmöjligheter i ett begränsat antal säljare.

 • Studenter    Hantera information om elever, inklusive akuta kontakter, medicinska information och information om deras vårdnadshavare.

 • Uppgifter    Spåra en grupp av arbetsobjekt som du eller din grupp behöver slutföra.

Överst på sidan

Skapa en databas med hjälp av en mall

Processen med att skapa en databas med hjälp av en mall är samma som för webbdatabaser och klienten databaser. Men stegen skiljer sig något om du hämtar en mall från Office.com.

Skapa en databas med hjälp av en mall som medföljer Access 2010

 1. Starta Access 2010.

 2. Klicka på Exempelmallarpå fliken Nytt i Microsoft Office Backstage-vyn.

 3. Klicka på den mall som du vill använda under Tillgängliga mallar.

 4. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn .

 5. Du kan också klicka på mappikonen bredvid rutan Filnamn för att bläddra till en plats där du vill skapa databasen. Om du inte anger en viss plats, skapar Access databasen på standardplatsen som visas under rutan Filnamn .

 6. Klicka på Skapa.

Access skapar databasen och öppnar den för användning.

Skapa en databas med hjälp av en mall från Office.com

Om du är ansluten till Internet kan du bläddra eller söka efter mallar på Office.com från i Microsoft Office Backstage-vyn. Använd följande procedur:

 1. Starta Access 2010.

 2. På fliken Nytt i Backstage-vyn gör du något av följande:

  • Bläddra efter en mall    Klicka på kategorin med mallen som du vill ha i (till exempel företag) under Office.com-mallar.

  • Söka efter en mall    Skriv en eller flera sökord i rutan Sök efter mallar på Office.com och klicka sedan på knappen pilen om du vill söka.

 3. När du hittar en mall som du vill prova klickar du på den så att den markeras.

 4. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn .

 5. Du kan också klicka på mappikonen bredvid rutan Filnamn för att bläddra till en plats där du vill skapa databasen. Om du inte anger en viss plats, skapar Access databasen på standardplatsen som visas under rutan Filnamn .

 6. Klicka på Download (Ladda ned).

Komma igång med den nya databasen

Beroende på mallen som du har använt kan behöva du gör något av följande för att komma igång med den nya databasen:

 • Om Access visar dialogrutan Logga in med en tom lista över användare, gör du följande för att komma igång:

  1. Klicka på Ny användare.

  2. Fyll i formuläret Användarinformation .

  3. Klicka på Spara och stäng.

  4. Välj det användarnamn som du just angett och klicka sedan på Logga in.

 • Om det visas ett tomt datablad i Access, du börjar skriva data direkt i databladet eller klicka på andra knappar och flikar att utforska databasen.

 • Om en Komma igång sida visas i Access, du klickar på länkarna på sidan för att lära dig mer om databasen eller klicka på andra knappar och flikar att utforska databasen.

 • Om du litar på källan till mallen Access visas meddelandet Säkerhetsvarning i meddelandefältet och klicka på Aktivera innehåll. Om databasen kräver en inloggning, måste du logga in igen.

Överst på sidan

Nästa steg

De fem Access Web databasmallar varje funktioner i en Komma igång -sida som innehåller länkar till videofilmer som ger dig en snabb överblick över hur du använder och ändra mallen. Du kan också klicka på andra länkar på sidan Komma igång och söka i Access-hjälpen om du vill veta mer.

Om du inte hittar någon mall som uppfyller dina behov kan skapa du enkelt en ny databas från grunden. Använd följande länkar för att komma igång:

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×