Välja hur stavnings-och grammatikkontrollen ska fungera i Word för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Stavfel och grammatikfel kan göra att läsarna från det arbete som du lägger till i dokumentet slipper. Dessutom kanske du föredrar att kontrol lera stavningen samtidigt när du är klar med ett dokument, eller så kanske du vill kontrol lera stavning och grammatik medan du arbetar.

I den här artikeln förklaras hur du kan justera språk verktygen så att de passar dig.

För många av anvisningarna i den här artikeln måste du först Visa språk alternativen.

 1. Klicka på InställningarWord -menyn.

 2. Klicka på _AMP_ grammatik.

  Klicka på Stavning och grammatik för att ändra inställningar för kontroll av stavning och grammatik.

  Word visar dialog rutan stavnings & .

  Ändrar inställningar som påverkar stavning och grammatik i dialogrutan Stavning och grammatik.

Mer information om inställningar för autokorrigering finns i Autokorrigering och infoga text och symboler och Automatisk stavning med ord från huvud ord listan.

Om du vill visa och ändra alternativ för stavnings korrigering måste du först öppna stavnings _AMP_ grammatik, som beskrivs i Visa språk alternativen. När du har gjort det kan du Visa och ändra de inställningar som beskrivs i följande avsnitt.

Obs!: Inställningarna för stavnings korrigering i Word påverkar också alla Office-program.

Välj inställningar för stavnings kontroll

Vissa av alternativen som visas vid stavnings _AMP_ grammatik gäller för alla Microsoft Office-program. Oavsett vilket program du använder för att ändra alternativet, gäller den inställning du väljer för alla program.

Om du vill välja följande alternativ öppnar du stavnings _AMP_ grammatikenligt beskrivningen ovan i Visa språk kontrolls alternativen.

Välj det här alternativet:

Så här gör du för Word:

Föreslå alltid korrigeringar

Föreslå alternativa stavningar för varje felstavat ord vid stavnings kontroll.

Kontrollera stavning medan du skriver

Markera ord när du skriver att Word inte finns i sina ord listor. Mer information om det här alternativet finns i avsnittet ändra hur stavnings kontrollen fungerar i bakgrunden.

Flagga upprepade ord

Upprepade ord markeras. Om du väljer det här alternativet flaggas till exempel pip pip som ett misstag.

Ignorera Internet adresser och fil Sök vägar

Ignorera ord som är Internet- och filadresser. Här är några exempel på ord som stavnings kontrollen ignorerar när det här alternativet är markerat:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Ignorera ord med VERSALER

Ignorera ord där alla bokstäver är VERSALER. Om du markerar det här alternativet flaggas till exempel inte ABC som ett fel i stavningskontrollen.

Ignorera ord med siffror

Ignorera ord som innehåller siffror. Om du markerar det här alternativet flaggas till exempel inte a1b2c3 som ett fel i stavningskontrollen.

Föreslå endast från huvud ord lista

Föreslå endast ord från huvud ord listan som är inbyggd i stavnings kontrollen. Om du väljer det här alternativet tas ord från dina egna ord listor inte med i listan med föreslagna ord när du kontrollerar stavningen i ett dokument.

Välja ett franskt läge

Ett annat alternativ som påverkar alla Microsoft Office-program är den inställning som du väljer för franska lägen. Den här inställningen och lägen för andra språk är tillgängliga genom att klicka på avancerade språk inställningar.

 1. Klicka på InställningarWord -menyn.

 2. Klicka på _AMP_ grammatik.

 3. Klicka på avancerade språk inställningari & grammatik.

  i Word visas avancerade språk inställningar.

  Välj regler för att kontrollera stavning på franska i listan Lägen för franska.
 4. I listan franska lägen väljer du ett av alternativen som beskrivs i följande tabell.

  Alternativ

  Effekt

  Ny stavning

  Välj det här alternativet om du vill använda stavnings regler som rekommenderats av den franska Academy efter stavningen av 1990. Om du väljer det här alternativet behandlas ord som inte är rättstavade enligt dessa regler som misstag. Dessutom föreslår stavnings kontrollen bara ord från den nya stavnings ord listan, som innehåller ord som inte påverkas av stavnings kontrollen, för felstavade ord.

  Traditionell stavning

  Välj det här alternativet om du vill använda stavnings regler som fördater stavnings kontrollen för 1990. Under den här inställningen behandlas ord som inte är rättstavade enligt dessa regler som misstag. Dessutom föreslår stavnings kontrollen bara ord från den traditionella stavnings ord listan, som innehåller ord som inte påverkas av stavnings kontrollen, för felstavade ord.

  Traditionell och ny stavning

  Om du väljer det här alternativet accepterar stavnings kontrollen ord som rättstavade, oavsett om de är rättstavade enligt ny eller traditionell stavning. Dessutom föreslås ord från både nya och traditionella stavnings ord listor för felstavade ord.

Om du till exempel klickar på alternativet traditionell stavning och redigerar ett dokument med den franska Word- brulerbehandlas ordet som ett misstag av stavnings kontrollen eftersom det är den aktuella stavningen av ordet. Om du klickar på det nya stavnings alternativet eller alternativet traditionell och ny stavning behandlas inte ordet som ett misstag.

Medan du arbetar i ett dokument kan stavnings kontrollen arbeta i bakgrunden och söka efter misstag. Resultatet blir att stavnings kontrollen går snabbare när du avslutar utkastet. Det här kan spara tid, särskilt med stora dokument.

Om du vill visa och ändra dessa alternativ måste du först Visa språk alternativen. När du har gjort det kan du Visa och ändra de inställningar som beskrivs i följande avsnitt.

Markera eller avmarkera kontrol lera stavning medan du skriver

I de flesta fall bör du lämna kontrol lera stavning medan du skriver . Några anledningar till att ta bort den här kryss rutan är bland annat:

 • Du vill dölja stavfel (de vågiga röda linjerna) i objekt som du redigerar.

 • Du använder en dator som går långsamt på grund av resurs begränsningar (till exempel på grund av brist på minne eller CPU-hastighet).

Aktivera eller inaktivera den automatiska stavnings kontrollen

 1. Klicka på InställningarWord -menyn.

 2. Klicka på _AMP_ grammatik.

 3. Markera eller avmarkera kontrol lera stavning medan du skriver.

Word ger dig möjligheten att kontrol lera grammatik och stavning. Om du vill visa och ändra alternativen för grammatikkontroll måste du först Visa språk alternativen.

Aktivera eller inaktivera den automatiska grammatikkontrollen

Du kan välja att låta Word flagga automatiskt medan du skriver.

Gör så här om du vill aktivera eller inaktivera den automatiska grammatikkontrollen för det öppna dokumentet:

 1. Klicka på InställningarWord -menyn.

 2. Klicka på _AMP_ grammatik.

 3. Markera eller avmarkera kontrol lera grammatik medan du skriver.

Aktivera grammatikkontrollen samtidigt

 • Välj kontrol lera grammatik med stavning om du vill ta med grammatikfel när du kontrollerar stavningen på en gång.

Visa läsbarhets statistik

 • Välj Visa läsbarhets statistik om du vill visa läsbarhets statistik när du är klar med stavnings kontrollen.

Du kan välja ett av två alternativ i Skriv stil menyn: det är bara att _AMP_ stilför grammatikkontroll eller grammatik. Om du vill visa eller ändra de typer av grammatik-och format regler som används för att kontrol lera din Skriv kontroll klickar du på Inställningar. Mer information finns i välja alternativ för grammatik och skriv stil.

Obs!: Eventuella ändringar som du gör i dessa inställningar gäller för alla objekt som du redigerar, inte bara den du arbetar med just nu.

Om du har kommentarer eller förslag om stavnings-och grammatikverktyg kan du posta dem här.

Se även

Välja alternativ för grammatik och skrivregler 

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×