Välja hur stavnings- och grammatikkontrollen fungera i Word för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Stavning och grammatik kan distraherar läsare från det arbete som du sparar i dokument, så att du vill eliminera dessa misstag. Trots det kanske du föredrar att kontrollera stavningen på en gång när du är klar med ett dokument eller kanske du vill kontrollera stavning och grammatik medan du arbetar.

Den här artikeln beskrivs olika sätt som du kan justera språkverktyg så att den passar hur du arbetar.

För att du ska kunna utföra procedurerna i den här artikeln måste du i många fall först visa språkalternativen.

 1. Word-menyn och klicka på Inställningar.

 2. Klicka på Stavning och grammatik.

  Klicka på Stavning och grammatik för att ändra inställningar för kontroll av stavning och grammatik.

  Word öppnar dialogrutan Stavning och grammatik.

  Ändrar inställningar som påverkar stavning och grammatik i dialogrutan Stavning och grammatik.

Mer information om inställningar för autokorrigering finns i korrigera stavning och infoga text och symboler och korrigera stavning automatiskt med ord från huvudlexikonet.

Om du vill visa och ändra alternativ för stavningskorrigeringar för frågor, måste du först öppna Stavning och grammatik, beskrivs i Visa Språkalternativen. När du gör detta kan du visa och ändra inställningarna som beskrivs i avsnitten nedan.

Obs!: Inställningarna för stavningskorrigeringar för frågor i Word påverkar även alla Office program.

Ange inställningar för stavningskontrollen

Vissa av alternativen som visas i Stavning och grammatik gäller för alla Microsoft Office-program. Oavsett vilket program du använder för att ändra det här alternativet gäller den inställning som du har markerat alla program.

Om du vill markera följande alternativ, öppna Stavning och grammatik, som beskrivs tidigare i Visa Språkalternativen.

Välj det här alternativet:

Ha Word gör du så här:

Föreslå alltid

Föreslå stavningsalternativ för varje felstavat ord när du kontrollerar stavningen.

Kontrollera stavning medan du skriver

Markera ord medan du skriver det Word inte finns i dess ordlistor. Mer information om det här alternativet finns i avsnittet Ändra hur stavningskontrollen fungerar i bakgrunden.

Flagga upprepade ord

Upprepade ord markeras. Om du väljer det här alternativet flaggas till exempel pip pip som ett misstag.

Ignorera Internetadresser och filadresser sökväg

Ignorera ord som är Internet- och filadresser. Här är några exempel på ord som inte flaggas som fel i stavningskontrollen om du markerar det här alternativet:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Ignorera ord med VERSALER

Ignorera ord där alla bokstäver är VERSALER. Om du markerar det här alternativet flaggas till exempel inte ABC som ett fel i stavningskontrollen.

Ignorera ord med siffror

Ignorera ord som innehåller siffror. Om du markerar det här alternativet flaggas till exempel inte a1b2c3 som ett fel i stavningskontrollen.

Föreslå endast från huvudordlista

Föreslå endast ord från den huvudordlista som är inbyggd i stavningskontrollen. Om du väljer det här alternativet ingår inga ord från dina egna ordlistor i listan med föreslagna ord när du kontrollerar stavningen i ett dokument.

Välja ett läge för franska

Ett annat alternativ som påverkar alla Microsoft Office-program är den inställning som du väljer för lägen för franska. Den här inställningen och lägen för andra språk är tillgängliga genom att klicka på Avancerade inställningar.

 1. Word-menyn och klicka på Inställningar.

 2. Klicka på Stavning och grammatik.

 3. Klicka på Avancerade språkinställningar i Stavning och grammatik.

  Word visar avancerade språkinställningar.

  Välj regler för att kontrollera stavning på franska i listan Lägen för franska.
 4. I listan Lägen för franska beskrivs väljer något av alternativen i följande tabell.

  Alternativ

  Effekt

  Ny stavning

  Välj det här alternativet med stavningsregler som rekommenderats av franska Academy för språk sedan stavningsregler för 1990. Om du väljer det här alternativet behandlas ord som inte är stavade enligt följande regler som misstag. Dessutom föreslår stavningskontrollen endast ord från den nya stavningsordlistan som innehåller orden inte påverkas av stavningsregler för felstavade ord ska visas.

  Traditionell stavning

  Välj det här alternativet med stavningsregler som skrevs innan stavningsregler av 1990. Under den här inställningen behandlas ord som inte är stavade enligt följande regler som misstag. Dessutom föreslår stavningskontrollen endast ord från den traditionella stavningsordlistan som innehåller orden inte påverkas av stavningsregler för felstavade ord ska visas.

  Traditionell och ny stavning

  Om du väljer det här alternativet godkänner stavningskontrollen ord som skrivits korrekt oavsett om de är stavade enligt nya eller traditionell stavning. Ord från både moderna och traditionella ordlistor visas även, förslag för felstavade ord ska visas.

Om du till exempel klickar på alternativet Traditionell stavning och redigerar ett dokument med det franska ordet bruler behandlas ordet som ett fel i stavningskontrollen eftersom detta är stavningen som gäller efter reformen. Om du däremot klickar på Ny stavning eller Traditionell och ny stavning behandlas ordet inte som ett fel.

När du arbetar i ett dokument kan stavningskontrollen köras i bakgrunden och söka efter fel. När du är klar med det utkast som du arbetar med går stavningskontrollen därför snabbare. Detta sparar tid, inte minst i stora dokument.

Om du vill visa och ändra de här alternativen måste du först visa språkalternativen. Därefter kan du visa och ändra de inställningar som beskrivs nedan.

Markera eller avmarkera Kontrollera stavning medan du skriver

I de flesta fall bör du låta Kontrollera stavning medan du skriver är valt. Följande är några anledningar till varför du kanske vill avmarkera den här kryssrutan:

 • Du vill dölja felen (de vågiga röda linjerna) i de objekt som du redigerar.

 • Du använder en dator som körs långsamt på grund av resursbegränsningar (till exempel på grund av brist på minne eller CPU-hastighet).

Aktivera eller inaktivera den automatiska stavningskontrollen

 1. Word-menyn och klicka på Inställningar.

 2. Klicka på Stavning och grammatik.

 3. Markera eller avmarkera Kontrollera stavning medan du skriver.

Word ger dig möjlighet att Kontrollera grammatik samt stavning. Om du vill visa och ändra alternativen för grammatikkontroll, måste du första Visa Språkalternativen.

Aktivera och inaktivera den automatiska grammatikkontrollen

Du kan välja att ha Word flagga grammatiska misstag automatiskt vid inskrivning.

Så här aktiverar och inaktiverar du den automatiska grammatikkontrollen för det aktuella dokumentet:

 1. Word-menyn och klicka på Inställningar.

 2. Klicka på Stavning och grammatik.

 3. Markera eller avmarkera Kontrollera grammatik medan du skriver.

Kontrollera grammatik samtidigt som stavning

 • Markera Kontrollera grammatik och stavning om du vill ta med grammatiska fel när du kontrollerar stavningen allt på en gång.

Visa läsbarhetsstatistik

 • Välj Visa läsbarhetsstatistik om du vill visa läsbarhetsstatistik när du är klar med Kontrollera stavning på en gång.

Du kan välja ett av två alternativ från menyn typ av text: Endast grammatik eller grammatik och format. Om du vill visa eller ändra typerna av regler för grammatik och stil som grammatikkontrollen används för att kontrollera texten i grammatikkontrollen klickar du på Inställningar. Mer information finns i välja grammatik och skrivregler.

Obs!: De ändringar du gör i de här inställningarna gäller för alla objekt som du redigerar, inte bara det som du arbetar med för tillfället.

Om du har feedback och förslag på Stavning och grammatik funktioner kan du publicera dem här.

Se även

Välja alternativ för grammatik och skrivregler

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×