Välja en annan SQL Server-databas för formulärmallens huvuddataanslutning

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Ändra den huvudsakliga dataanslutningen

Översikt

Om du skapar en formulärmall med en huvuddataanslutning till en Microsoft SQL Server-databas kan du behöva ändra anslutningen till en annan SQL Server-databas. Anta att du designar en formulärmall och testar den i en miljö där en testdatabas som liknar din produktionsdatabas används. Under testningen designar du en formulärmall baserad på en SQL Server-databas som företaget använder för testning. Produktionsdatabasen som användarna ska utnyttja när du har distribuerat formulärmallen är dock en annan SQL Server-databas. Innan du kan distribuera formulärmallen måste du alltså ändra huvuddataanslutningen från testdatabasen till produktionsdatabasen.

När du ändrar databasen i din formulärmall huvudsakliga dataanslutning skapar Microsoft Office InfoPath huvudsakliga datakälla med fälten och grupperna som motsvarar hur data lagras i den nya databasen. Om den nya databasen lagras data på samma sätt som den gamla databasen, automatiskt de befintliga kontrollerna binds formulärmallen till fält i den nya datakällan. Om fälten och grupperna i den nya datakällan inte matchar fälten och grupperna i den gamla datakällan, bort InfoPath data source bindning från kontrollerna. Om InfoPath tar bort bindning från kontrollerna, måste du ta bort kontroller från formulärmallen eller binda kontrollerna till andra fält i den nya datakällan.

När du har ändrat huvuddataanslutningen måste du publicera och testa formulärmallen, och kontrollera att huvuddataanslutningen till databasen fungerar när användare fyller i nya formulär som baseras på formulärmallen. Du måste också testa att befintliga formulär som bygger på formulärmallen fortfarande fungerar som de ska. När du har gjort det kan du låta användare fylla i formulär som baseras på den här formulärmallen. Länkar till information om hur du publicerar en formulärmall finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du ändrar huvuddataanslutningen måste du be databasadministratören om att göra följande:

 • Informera dig om namnet på den server där den nya SQL Server-databasen finns.

 • Informera dig om vilken autentisering som den nya databasen kräver. Microsoft Windows-autentisering eller SQL Server-autentisering kan användas för att ange hur användare får åtkomst till databasen.

 • Verifiera att tabellnamn, fältnamn och relationer i den nya databasen är identiska med de som finns i den gamla databasen. Om du lade till tabellrelationer när du designade den ursprungliga formulärmallen måste du lägga till samma tabellrelationer när du ändrar huvuddataanslutningen.

Överst på sidan

Ändra huvuddataanslutning

 1. Klicka på Konvertera huvuddatakällaVerktyg-menyn.

 2. Kontrollera att de alternativ som har markerats i guiden Dataanslutning är korrekta för den här dataanslutningen och klicka sedan på Nästa.

 3. Klicka på Databas (endast Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på Ändra databas på nästa sida i guiden.

 5. Klicka på Ny källa i dialogrutan Välj datakälla.

 6. Klicka på Microsoft SQL Server i listan Vilken typ av datakälla vill du ansluta till? och klicka sedan på Nästa.

 7. Skriv namnet på servern där SQL-Server-databasen finns i rutan Servernamn.

 8. Gör något av följande under Inloggningsinformation:

  • Om åtkomsten till databasen bestäms av inloggningsinformation som används i ett Microsoft Windows-nätverk klickar du på Använd Windows-autentisering.

  • Om åtkomsten bestäms utifrån ett specifikt användarnamn och ett lösenord som du får från databasadministratören klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan användarnamnet och lösenordet i rutorna Användarnamn och Lösenord.

 9. Klicka på Nästa.

 10. I listan Välj den tabell som innehåller de data som du vill använda klickar du på den nya databasens namn och markerar kryssrutan Anslut till en särskild tabell. Klicka därefter på namnet på primärtabellen och sedan på Nästa.

 11. I rutan Filnamn på den följande sidan i guiden anger du ett namn på filen där dataanslutningsinformationen lagras och klickar sedan på Slutför så att inställningarna sparas.

  Om du planerar att använda andra tabeller i frågedataanslutningen kan du lägga till dessa på den här sidan i guiden.

  Lägga till andra tabeller

  1. Klicka på Lägg till tabell.

  2. Klicka på namnet på en underordnad tabell i listan Markera den underordnade tabell som du vill lägga till och sedan på Nästa.

  3. Relationen skapas genom att filnamnen i de båda tabellerna matchas. Om du inte vill använda föreslagna relationer, markerar du relationerna och klickar sedan på Ta bort relation.

  4. Lägg till relationer genom att klicka på Lägg till relation, klicka på namnen på de relaterade fälten i båda kolumnerna och sedan på OK.

  5. Klicka på Slutför.

  6. Upprepa de här stegen om du vill lägga till ytterligare underordnade tabeller.

 12. Klicka på Nästa.

 13. Ange ett beskrivande namn för dataanslutningen på den sista sidan i guiden. Namnet visas i listan Datakälla i åtgärdsfönstret Datakälla.

 14. Om du vill att användarna ska kunna skicka sina formulärdata via en annan dataanslutning för sändning som du lägger till senare klickar du i kryssrutan Aktivera sändning för den här anslutningen så att den avmarkeras. Du har då inaktiverat dataanslutningen för sändning i huvuddataanslutningen.

 15. Klicka på Slutför.

  Tips: Om du behöver ändra en sekundär frågedataanslutning eller dataanslutning för sändning i formulärmallen kan du göra det innan du går vidare till nästa steg. Om du ändrar den sekundära dataanslutningen nu kan du testa både den nya huvudanslutningen och den nya sekundära anslutningen samtidigt. Länkar till mer information om hur du ändrar sekundära dataanslutningar finns i avsnittet Se även.

 16. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 17. Om du vill publicera formulärmallen klickar du på PubliceraArkiv-menyn.

 18. Testa formuläret noggrant. Det gör du genom att öppna ett formulär som baseras på formulärmallen, fylla i det och kontrollera att det fungerar som det ska.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×