Välja domän som ska användas för att skapa Office 365-grupper

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Deltagare: Diane Faigel
senast uppdaterad: 31 oktober, 2017

Vissa organisationer använder separata e-postdomäner för att dela upp olika delar av verksamheten. Du kan ange vilken domän som ska användas när användarna skapar Office 365-grupper.

Om organisationen behöver användare om du vill skapa sina grupper i domäner än standardformatet godkända domänen för ditt företag kan tillåta detta genom att konfigurera e-postadress principer (EAPs) med hjälp av PowerShell.

Innan du kan köra PowerShell-cmdlets kan hämta och installera en modul som låter dig prata med din Office 365-organisation. Finns i ansluta till Exchange Online med remote PowerShell.

Exempel på situationer

Anta att ditt företag huvudsakliga domän är Contoso.com. Men din organisations standard godkända domän är service.contoso.com. Detta innebär att Office 365-grupper skapas i service.contoso.com (till exempel jimsteam@service.contoso.com).

Anta att du också har underdomäner konfigurerade i din organisation. Du vill använda Office 365-grupper som ska skapas i dessa domäner för:

 • students.contoso.com för studenter

 • faculty.contoso.com för lärare och övrig personal

Följande två scenarier förklarar hur du utför.

Meddelanden: 

 • När du har flera EAPs utvärderas de i den ordning som prioritet. Värdet 1 innebär att den högsta prioriteten. När en EAP matchar ingen ytterligare EAP utvärderas och adresser som får stämplas på Office 365-grupp är enligt matchad protokollet.

 • Om ingen EAPs matchar de angivna villkoren, får Office 365-grupp etablerats i organisationens godkänt standarddomänen. Kolla in Hantera godkända Online domäner i Exchange för information om hur du lägger till ett godkänt domän.

Scenario 1

Följande exempel visar hur du etablerar alla Office 365-grupper i organisationen i domänen groups.contoso.com.

New-EmailAddressPolicy -Name Groups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 1

Scenario 2

Anta att du vill styra vad underdomäner Office 365-grupper skapas i. Du vill:

 • Office 365-grupper som skapas av elever (användare som har skall vara eleveravdelning ) i students.groups.contoso.com domän. Använd det här kommandot:

  New-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 1
 • Office 365-grupper som skapas av lärare medlemmar (användare som har avdelning skall vara lärare eller e-postadress innehåller faculty.contoso.com) ) i faculty.groups.contoso.com domän. Använd det här kommandot:

  New-EmailAddressPolicy -Name FacultyGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@faculty.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Faculty' -or EmailAddresses -like "*faculty.contoso.com*"} -Priority 2
 • Alla andra användare i domänen groups.contoso.com. Använd det här kommandot:

  New-EmailAddressPolicy -Name OtherGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledPrimarySMTPAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 3

Ändra principer för e-postadresser

Använd cmdleten Set-EmailAddressPolicy för att ändra mallar för prioritet eller e-postadress för en befintlig princip för e-postadresser.

Set-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com”, “smtp:@students.contoso.com” ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 2

Om en princip för e-postadresser ändras påverkar det inte de grupper som redan har etablerats.

Ta bort principer för e-postadresser

Använd cmdleten Remove-EmailAddressPolicy om du vill ta bort en princip för e-postadresser.

Remove-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups

Om en princip för e-postadresser ändras påverkar det inte de grupper som redan har etablerats.

Hybridkrav

Om din organisation är konfigurerad i ett hybridscenario läser du Konfigurera Office 365-grupper med lokal Exchange-hybrid för att se till att organisationen uppfyller kraven för att skapa Office 365-grupper.

Ytterligare information om hur du använder e-postadress principer för Office 365-grupper:

Det finns ett par saker att veta:

 • Hur snabbt grupper skapas beror på hur många EAPs som konfigurerats i din organisation.

 • Användare kommer inte att kunna ändra domäner när de skapar Office 365-grupper. Endast administratörer kan ange den domän som gruppen kan skapas i.

 • Grupper av användare bestäms med standardfrågorna (Användaregenskaper) som redan finns tillgängliga. Information om filtrerbara egenskaper som stöds finns i Filtrerbara egenskaper för parametern -RecipientFilter.

 • Om du inte konfigurerar några principer för e-postadresser för grupper väljs den godkända standarddomänen när en grupp skapas.

 • Om du tar bort en godkänd domän bör du uppdatera principerna för e-postadresser först – annars påverkas gruppetableringen.

 • Högst 100 principer för e-postadresser kan konfigureras för en organisation.

Mer information finns i

Skapa en Office 365-grupp i administratörscenter

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×