Välja den bästa trendlinjen för informationen

När du vill lägga till en trendlinje i ett diagram i Microsoft Graph kan du fritt välja bland de sex olika trend-/regressionstyperna. Den aktuella datatypen bestämmer vilken typ av trendlinje som du bör använda.

Trendlinjers tillförlitlighet   En trendlinje är som mest tillförlitlig när dess R-kvadratvärde är 1 eller nära 1. När du använder en trendlinje i dina data beräknas automatiskt dess R-kvadratvärde. Om du vill kan du visa detta värde i diagrammet.

Linjär

En linjär trendlinje är en anpassad rät linje som används med enkla uppsättningar av linjära data. Data är linjära om mönstret i deras datapunkter liknar en linje. En linjär trendlinje visar att något ökar eller minskar i jämn takt.

I det följande exemplet visar en linjär trendlinje tydligt att kylskåpsförsäljningen har ökat konstant under en 13-årsperiod. Observera att värdet på R-kvadraten är 0,9036, vilket innebär att linjen väl motsvarar data.

Diagram med linjär trendlinje

Logaritmisk

En logaritmisk trendlinje är en anpassad kurva som är som mest användbar när förändringstakten i data inledningsvis är hög och sedan planar ut. En logaritmisk trendlinje kan använda negativa och/eller positiva värden.

I det följande exemplet används en logaritmisk trendlinje för att visa förutsägelser om en djurpopulations tillväxt inom ett bestämt område där populationen planade ut när utrymmet för djuren minskade. Observera att R-kvadratvärdet är 0,9407 vilket är en relativt god anpassning av linjen efter data.

Diagram med logaritmisk trendlinje

Polynom

En polynom trendlinje är en kurva som används när data fluktuerar. Den är användbar för att t ex analysera vinster och förluster utifrån stora datauppsättningar. Ordningen på polynomen kan avgöras av antalet fluktuationer i data eller av hur många gånger kurvan böjs. En polynom trendlinje av andra ordningen har i regel endast en topp eller dal. En polynom trendlinje av tredje ordningen har i regel en eller två toppar eller dalar. Fjärde ordningen har upp till tre stycken.

Det följande exemplet visar en andragradspolynom trendlinje (en topp) som illustrerar förhållandet mellan hastighet och bensinförbrukning. Observera att R-kvadratvärdet är 0,9474 vilket är en god linjär approximation av data.

Diagram med polynom trendlinje

Exponent

En potenstrendlinje är en kurvlinje som är bäst lämpad för datamängder som jämför mätningar som ökar med en fast faktor, t ex accelerationen för en racerbil med en sekunds intervall. Du kan inte skapa en potenstrendlinje om informationen innehåller nollvärden eller negativa värden.

I det följande exemplet visas data för accelerationen genom att sträckan prickas in i meter varje sekund. Potenstrendlinjen visar tydligt hastighetsökningen. Observera att R-kvadratvärdet är 0,9923 vilket är en nära nog perfekt approximation av data.

Diagram med potenstrendlinje

Exponentiell

En exponentiell trendlinje är en kurva som är som mest användbar när datavärdena ökar eller minskar i stigande takt. Du kan inte skapa en exponentiell trendlinje om dina data innehåller nollvärden eller negativa värden.

I det följande exemplet används en exponentiell trendlinje för att illustrera den minskande mängden kol-14 i ett föremål allt eftersom det åldras. Observera att R-kvadratvärdet är 1 vilket betyder att linjen är en perfekt approximation av data.

Diagram med exponentiell trendlinje

Glidande medelvärde

En trendlinje för glidande medelvärde jämnar ut fluktuationer i data för att tydligare visa ett mönster eller en trend. En trendlinje för glidande medelvärde använder ett specifikt antal datapunkter (anges med alternativet Period) vars medelvärde används som en punkt i trendlinjen. Om t ex Period anges till 2 används medelvärdet för de första två datapunkterna som den första punkten i trendlinjen för glidande medelvärde. Medelvärdet för den andra och tredje datapunkten används som den andra punkten i trendlinjen osv.

I följande diagram används en trendlinje för flytande medelvärde som visar mönstret i antalet sålda bostäder under en period av 26 veckor.

Diagram med flytande medelvärdeslinje

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×