Välja den bästa trendlinjen för dina data

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du vill lägga till en trendlinje i ett diagram i Microsoft Graph väljer du något av de sex olika trend/regression. Vilken typ av data som du har avgör vilken typ av trendlinje du ska använda.

Trendlinje tillförlitlighet En trendlinje är mest tillförlitlig när dess R-kvadratvärde är lika med eller nära 1. När du använder en trendlinje i dina data beräknas automatiskt dess R-kvadratvärde. Om du vill kan visa du detta värde i diagrammet.

Linjär

En linjär trendlinje är en anpassad rät linje som används med enkla linjära datamängder. Dina data är linjära om mönstret i datapunkterna liknar en linje. En linjär trendlinje visar att något ökar eller minskar i jämn takt.

I exemplet nedan visar en linjär trendlinje tydligt att kylskåpsförsäljningen konsekvent har ökat över 13 år. Observera att R-kvadratvärde är 0,9036, vilket är en god anpassning av linjen till data.

Diagram med linjär trendlinje

Logaritmisk

En logaritmisk trendlinje är en anpassad kurva som är mest användbar när hastighet för ändring av data ökar eller minskar snabbt och sedan nivåer. En logaritmisk trendlinje kan använda negativa och positiva värden.

I följande exempel används en logaritmisk trendlinje för att illustrera ökningen av djur i ett bestämt område, där populationen utjämnas när utrymmet minskar. Observera att R-kvadratvärde är 0,9407, vilket är en relativt god anpassning av linjen till data.

Diagram med logaritmisk trendlinje

Polynom

En polynom trendlinje är en kurva som används när data fluktuerar. Det är användbar, till exempel analysera vinster och förluster utifrån en stor mängd data. Ordningen på polynomen kan identifieras med antalet variationer i data eller hur många kurvor (toppar och dalar) som visas i kurvan. En polynom trendlinje ordningen 2 har vanligen bara en topp eller dal. Ordning 3 innehåller normalt två toppar eller dalar. Ordning 4 vanligen med upp till tre.

Följande exempel visar en ordningen 2 polynom trendlinje (en topp) som illustrerar förhållandet mellan hastighet och bensinförbrukning. Observera att R-kvadratvärde är 0,9474, vilket är en god anpassning av linjen till data.

Diagram med polynom trendlinje

Potens

En potenstrendlinje är en böjd linje som passar bäst för datamängder som jämför mätningar som ökar med ett specifikt intervall, till exempel en sportbils maskinvaruacceleration med en sekund mellanrum. Du kan inte skapa en potenstrendlinje om dina data innehåller nollvärden eller negativa värden.

I exemplet nedan visas maskinvaruacceleration data genom att markera avståndet i meter per sekund. Potenstrendlinjen visar tydligt hastighetsökningen. Observera att R-kvadratvärde är 0,9923, som är en nästan perfekt anpassning av linjen till data.

Diagram med potenstrendlinje

Exponentiell

En exponentiell trendlinje är en böjd linje som är mest användbar när datavärdena ökar eller minskar i allt högre takt. Du kan inte skapa en exponentiell trendlinje om dina data innehåller nollvärden eller negativa värden.

I följande exempel används en exponentiell trendlinje för att illustrera den minskande mängden mottagare som får en 14 i ett objekt som den åldrar. Observera att R-kvadratvärde är 1, vilket innebär att linjen passar data perfekt.

Diagram med exponentiell trendlinje

Glidande medelvärde

En glidande medelvärdeslinje jämnar ut variationer i data och visar mönstret eller trenden tydligare. En trendlinje med glidande medelvärde använder ett visst antal datapunkter (anges med alternativet Period ), medelvärden dem och använder medelvärdet som en punkt i trendlinjen. Om perioden är inställd på 2, till exempel används medelvärdet för de första två datapunkterna som den första punkten i trendlinjen för glidande medelvärde. Medelvärdet av andra och tredje datapunkterna används som den andra punkten i trendlinjen, och så vidare.

I exemplet nedan som en trendlinje med glidande medelvärde visar mönstret i antalet sålda bostäder under en period om 26 veckor.

Diagram med linje med glidande medelvärde

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×