Välja alternativ för grammatik och skrivregler (svenska)

Välja alternativ för grammatik och skrivregler (svenska)

I den här artikeln förklaras alternativ för grammatik och skrivregler som du kan välja i dialogrutan Grammatikinställningar för Microsoft Word och Microsoft Outlook.

Obs!:  Om du väljer alternativ för text som är skriven på ett annat språk än din språkversion av Word och Outlook kan alternativen variera.

Alternativ för grammatik och skrivregler kan variera beroende på Office 2016-installation och delas nedan in i flikarna Klicka-och-kör och MSI. Innan du går till en av flikarna ska du först kontrollera installationstypen genom att göra följande:

 1. Öppna en Office 2016-app.

 2. På menyn Arkiv väljer du Konto.

 3. När Office 2016 installerats med Klicka-och-kör visas knappen Uppdateringsalternativ.

  MSI-baserade installationer har inte knappen Uppdateringsalternativ. Du ser bara knappen Om <appens namn>.

  Klicka-och-kör-installationer har knappen Uppdateringsalternativ på Konto-sidan. MSI-baserade installationer har inte knappen.

I den här artikeln:

Visa dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll

Avstånd

Skiljetecken

Grammatik

Återställa de ursprungliga regelinställningarna

Visa dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll

Outlook

 1. Skapa eller öppna ett objekt.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 3. Klicka på E-post och sedan på Redigeringsalternativ.

 4. Klicka på Språkkontroll.

 5. Under Vid stavningskontroll i Outlook väljer du Inställningar.

Word

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Under Stavnings- och grammatikkontroll i Word klickar du på Inställningar.

  Dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll

Avstånd

 • Saknas blanksteg före skiljetecken    Markerar att det saknas ett förväntat blanksteg före ett skiljetecken. Vilka skiljetecken som det här alternativet omfattar varierar beroende på språk. När det ska finnas ett blanksteg före ett visst skiljetecken, men det inte finns, föreslår den här regeln att du lägger till ett blanksteg. Exempel: De skulle(precis gå) -> De skulle (precis gå). Vilka skiljetecken som det här alternativet omfattar varierar beroende på språk.

 • Oväntat blanksteg före skiljetecken    Markerar att det finns ett oväntat blanksteg före ett skiljetecken. Vilka skiljetecken som det här alternativet omfattar varierar beroende på språk. När det inte ska finnas ett blanksteg före ett visst skiljetecken, men ett upptäcks, föreslår den här regeln att du tar bort det. Exempel: Maria , som fortfarande undrar om fotona -> Maria, som fortfarande undrar om fotona.

 • Oväntat blanksteg före och utelämnat blanksteg efter skiljetecken    Markerar att det finns ett oväntat blanksteg före ett skiljetecken och frånvaron av ett blanksteg efter ett skiljetecken. När det finns ett oväntat blanksteg före ett skiljetecken och det saknas ett blanksteg efter det föreslår den här regeln att du tar bort det oväntade blanksteget och infogar det saknade blanksteget. Exempel: Maria ,som fortfarande undrar om fotona -> Maria, som fortfarande undrar om fotona.

 • Saknas blanksteg efter skiljetecken    Markerar att det saknas ett förväntat blanksteg efter ett skiljetecken. Vilka skiljetecken som det här alternativet omfattar varierar beroende på språk. När det ska finnas ett blanksteg efter ett visst skiljetecken, men det inte finns, föreslår den här regeln att du lägger till ett blanksteg. Exempel: Han var uppe hela natten,och sov hela dagen -> Han var uppe hela natten, och sov hela dagen.

 • Oväntat blanksteg efter skiljetecken    Markerar att det finns ett oväntat blanksteg efter ett skiljetecken. Vilka skiljetecken som det här alternativet omfattar varierar beroende på språk. När det inte ska finnas ett blanksteg efter ett visst skiljetecken, men ett upptäcks, föreslår den här regeln att du tar bort det. Exempel: Det finns ( parenteser) -> Det finns (parenteser).

 • Oväntat blanksteg mellan ord    Markerar att det finns ett oväntat blanksteg mellan ord. Den här regeln identifierar två blanksteg mellan orden i en mening, eller mellan skiljetecken och ord i en mening. Exempel: Slutdatum är 18 november -> Slutdatum (är) 18 november.

Skiljetecken

 • Skiljetecken i följd   Markerar att det finns ett oväntat blanksteg mellan ord. Regeln identifierar två eller flera på varandra följande skiljetecken som är likadana eller olika. Exempel: Maria,, som fortfarande undrar om fotona -> Maria, som fortfarande undrar om fotona. Vilka skiljetecken som det här alternativet omfattar varierar beroende på språk.

 • Användning av semikolon    Kontrollerar att semikolon används i stället för ett kommatecken i två relaterade men oberoende satser som inte är samordnade med en konjunktion såsom "och" eller "men". Exempel: De inte har en diskussionstavla, webbplatsen är inte tillräckligt stor för en ännu -> De har inte en diskussionstavla; webbplatsen är inte tillräckligt stor för en.

 • Användning av kommatecken    Kontrollerar saknat kommatecken framför en det sista ordet i en uppräkning om meningen börjar med konjunktionen ”om”. Exempel: Det gällde sådant som matlagning, kök, och dryckeskultur -> Det gällde sådant som matlagning, kök och dryckeskultur.

 • Kommatecken efter inledande fraser     Kontrollerar saknat kommatecken efter korta inledande fraser, som "men" eller "till exempel" före en efterföljande självständig sats. Exempel: Användningen har varit vanligare i Norge och i Danmark är den störst -> Användningen har varit vanligare i Norge, och i Danmark är den störst.

 • Frågetecken saknas    Kontrollerar saknat frågetecken i slutet av en frågesats. Skriv ett frågetecken i slutet av en mening som ställer en fråga (frågesats). Exempel: Hur många katter har han. -> Hur många katter har han?

Grammatik

Felaktigt använda ord innehåller fem regler

 • Adjektiv som används i stället för adverb    gäller böjningen av adjektiv. ”Mörkt” används för ord i neutrum och ”mörk” för ord i utrum. Exempel: Bordet är mörk -> Bordet är mörkt.

 • Användning av komparativ    kontrollerar användningen av "mer" och "mest" med adjektiv utan komparativ. Använd inte komparativ som mer, mest eller minst utan komparativ. Exempel: Det här är mer större än jag trodde -> Det här är större än jag trodde.

 • Ord som ofta förväxlas    kontrollerar ord som kräver särskild uppmärksamhet eftersom de låter ungefär likadant och kan ha en liknande betydelse (exempel enligt engelsk grammatik). De representerar ofta olika delar av språket (ordklasser) och har olika stavning. Den kontrollerar även användningen av ”of” istället för ”have” (i engelskan) i konstruktioner med modala hjälpverb. Använd ”have” istället för ”of” i konstruktioner med modala hjälpverb, till exempel ”could”, ”can't”, ”may” och ”will” (dvs. verb som uttrycker sannolikhet, förmåga, tillåtelse, skyldighet). Exempel: Could you please advice me? -> Could you please advise me?I could of known that. -> I could have known that.

 • Obestämd artikel    Kontrollerar att "ett" används före ord i neutrum och "en" före ord i utrum. Exempel: Vi har väntat i minst ett timme -> Vi har väntat i minst en timme.

 • För många bestämningar    kontrollerar vissa bestämningar (artiklar, possessiva pronomen och demonstrativa pronomen) som inte ska kombineras. Exempel: Jag gav henne en moroten skulle korrigeras till Jag gav henne en morot.

Substantivfraser innehåller två regler

 • Kongruens i substantivfraser     kontrollerar nummerkongruens i substantivfraser så att orden i en fras med ett substantiv stämmer i antal (singular eller plural). Exempel: Jag vill köpa den här äpplen skulle korrigeras till Jag vill köpa dessa äpplen eller Jag vill köpa det här äpplet.

 • Possessiv och pluralformer    Kontrollerar felaktig användning av possessiv och plural. Genitiv i engelskan kräver en apostrof. Det possessiva pronomenet ”its” gör det inte. Formen ”it's” är alltid en hopdragning av ”it is” (eller “it has”). Exempel: As long as its doing its job, we're happy -> As long as its doing it’s job, we're happy.

Stor begynnelsebokstav i meningar: (exempel enligt engelsk grammatik)    kontrollerar ord med felaktig stor begynnelsebokstav. Artiklar, korta prepositioner och konjunktioner som ska skrivas med liten begynnelsebokstav i titlar. Det första ordet i en titel har stor begynnelsebokstav. Exempel: "Of Mice And Men" är en roman -> "Of Mice and Men" är en roman.

Avstavning    föreslår ett bindestreck för att koppla samman ord om ett attribut består av fler än ett ord. Exempel: Vår att göra lista växer ständigt -> Vår att göra-lista växer ständigt. Ska korrigeras till bör. För engelska omfattar regeln även talen "twenty-one" till "ninety-nine".

Verbfraser innehåller två regler

 • Felaktig verbform efter hjälpverb    kontrollerar felaktig verbform efter ett hjälpverb. Använd korrekt verbform efter ett hjälpverb (verb som beskriver person, tal, modus, tempus osv.). Exempel: De hade äta när hon kom -> De hade ätit när hon kom.

 • Verbanvändning (exempel enligt engelsk grammatik)    Kontrollerar användning av ”have” istället för ”of” i konstruktioner med modala hjälpverb så som ”could”, ”can't”, ”may” och ”will” Exempel: I could of known that. -> I could have known that.

Kongruens mellan subjekt och verb (exempel enligt engelsk grammatik)    kontrollerar kongruens mellan subjekt och verb. Subjekt och verb måste stämma överens i fråga om antal. De ska båda antingen vara i singular eller plural. Exempel: The teacher want to see him -> The teacher wants to see him.

Återställa de ursprungliga regelinställningarna

Om du vill återställa de ursprungliga standardinställningarna använder du dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll och klickar på Återställ allt.

Om du har feedback om eller förslag för stavning och grammatikfunktionen är du välkommen att skriva dem här.

Vad vill du göra?

Visa dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll

Välja hur avståndsfel ska identifieras

Välja vilka grammatik- och skiljeteckenfel som ska identifieras

Återställa de ursprungliga regelinställningarna

Visa dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll

Outlook

 1. Skapa eller öppna ett objekt.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 3. Klicka på E-post och sedan på Redigeringsalternativ.

 4. Klicka på Språkkontroll.

 5. Under Vid stavningskontroll i Outlook klickar du på Inställningar.

Word

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Under Stavnings- och grammatikkontroll i Word klickar du på Inställningar.

Överst på sidan

Välja hur avståndsfel ska identifieras

Mellanrum

Det här alternativet omfattar avståndsfel som visas här:

 • Ta bort mellanrummet efter skiljetecknet.   

  Vissa skiljetecken, t.ex. inledande parentes, ska inte följas av mellanrum.

  • Exempel: Hennes ( något något turbulenta) liv återspeglas i hennes musik. -> (något

  • Exempel: När jag såg honom [ direktören], visste jag vad jag skulle säga. -> [direktören]

 • Ta bort mellanrummet före skiljetecknet.    

  De flesta skiljetecken ska skrivas omedelbart efter det föregående ordet.

  • Exempel: Jag lärde mig finska , och dessutom var det roligt. -> finska,

  • Exempel: Hennes (något turbulenta ) liv återspeglas i hennes musik. -> turbulenta)

 • Sätt mellanrum efter skiljetecknet.    

  Efter de flesta skiljetecken ska man sätta ett mellanrum.

  • Exempel: Jag lärde mig finska,och dessutom var det roligt. -> finska, och

  • Exempel: Efter att hon kommit hem (till Stockholm),började hon studera. -> , började

 • Sätt mellanrummet efter skiljetecknet    

  Ett mellanrum kan vara felplacerat.

  • Exempel: Precis !Det är det jag alltid har sagt. -> Precis! Det

  • Exempel: Efter att hon kommit hem (till Stockholm ),började hon studera. -> Stockholm), började

 • Sätt mellanrum före skiljetecknet.    

  Sätt ett mellanrum före en inledande parentes.

  • Exempel: Efter att hon kommit hem( till Stockholm), började hon studera. -> hem (till

  • Exempel: När jag såg honom[direktören], visste jag vad jag skulle säga. -> honom [

 • Ta bort överflödigt mellanrum mellan ord.    

  Vanligtvis ska det bara vara ett mellanrum mellan orden i en mening.

  • Exempel: Det var fint väder. -> Det var

  • Exempel: on öppnade dörren och gick ut. -> dörren och

Överst på sidan

Ordföljd

Placera adverbet före verbet i bisatsen.

Adverb som “inte”, "knappast" och “alltid” placeras i regel framför det första verbet i en bisats.

 • Exempel: Jag tror inte att han visste inte om det. -> inte visste

 • Exempel: Eftersom det har knappast forskats i ämnet får vi inget svar. -> knappast har

Stor bokstav

Använd liten bokstav for månadsnamn.

Månader skrivs med liten begynnelsebokstav.

 • Exempel: I Januari är det kallt. -> januari

 • Exempel: Jag är född den 11 April. -> april

Använd liten bokstav for språk och nationaliteter.

Beteckningar för nationalitet och språk skrivs med liten begynnelsebokstav.

 • Exempel: Han är Mexikan.-> mexikan

 • Exempel: De talar Svenska. -> svenska

Använd liten bokstav for veckodagar.

Veckodagar skrivs med liten begynnelsebokstav.

 • Exempel: Jag kommer på Fredag.-> fredag

 • Exempel: Det var Fredag den trettonde.-> fredag

Skiljetecken

Ta bort kommatecknet framför restriktiv relativsats.

Komma används inte före en s.k. restriktiv relativsats. Bestämd artikel men substantiv i obestämd form (t.ex. "den fråga") visar att den efterföljande relativsatsen är nödvändig.

 • Exempel: Den fråga, som vi diskuterade i går. -> fråga som

 • Exempel: Talar du om den gamla bil, som stod på gården? -> bil som

Genitiv-s efter förkortning

Sätt kolon före "s" vid förkortningar i genitiv.

 • Exempel: Då presenteras EUs nya handelspolitik. -> EU:s

 • Exempel: Mer information på AIKs hemsida-> AIK:s

Ta bort överflödiga skiljetecken

Du har kanske ett överflödigt eller ett felplacerat skiljetecken.

 • Exempel: Om det regnar,, kan vi inte åka. -> regnar,

 • Exempel: Det kanske stämmer;, jag minns inte exakt. -> stämmer; / stämmer,

Rätta sifferformateringen.

Som decimaltecken används komma (inte punkt). Stora tal skrivna med siffror delas upp i tresiffriga grupper räknat från höger, och grupperna skiljs åt med mellanrum.

 • Exempel: Vikten är 0.74 gram.-> 0,74

 • Exempel: Det handlar om drygt 1.500 personer.-> 1 500

Byt typ av streck.

Använd bindestreck ”-” (inte tankstreck ”–”) i sammansättningar av typen ”1980-talet”, ”40-åring”. Använd tankstreck ”–” (inte bindestreck ”-”) mellan siffror för att ange t.ex. intervaller eller relationer.

 • Exempel: Det hände på 1980–talet. -> 1980-talet

 • Exempel: På sidorna 150- 165. -> 150–165

Ta bort bindestreck och mellanrum.

Du har kanske ett överflödigt bindestreck med mellanrum.

 • Exempel: Det är arbets- givarens ansvar. -> arbetsgivarens

 • Exempel: Ävensvensk- undervisningen uppmärksammades.-> svenskundervisningen

Kongruens

Byt bestämdhetsform på substantivet eller adjektivet.

Bestämningsordet som står framför adjektivet eller substantivet bestämmer om adjektivet och substantivet ska ha obestämd eller bestämd form.

 • Exempel: Det är en viktig frågan som vi alla borde tänka på. -> en viktig fråga

 • Exempel: Vårt nytt kontor är fint. -> Vårt nya kontor

Byt genus på den framförställda bestämningen.

Substantivets framförställda bestämningar måste rätta sig efter substantivets genus (en-genus eller ett-genus). Man talar om genuskongruens.

 • Exempel: Du måste skapa en ny lösenord. -> ett nytt lösenord

 • Exempel: Det är inte ditt uppgift. -> din uppgift

Byt numerus på substantivet eller bestämningen.

o Substantivet och dess framförställda bestämningar måste ha samma numerus (ental eller flertal). Man talar om numeruskongruens.

 • Exempel: En katastrofer kan hända var som helst. -> En katastrof / Katastrofer

 • Exempel: Efter årsskiftet gäller ny regler. -> nya regler

"Å" i stället för "och"

Använd "och" i stället för "å"

I neutralt skriftspråk ska man inte skriva "å" i stället för "och".

 • Exempel: Vi bodde hos mamma å pappa. -> och

 • Exempel: Han bara sitter där å lyssnar på musik. -> och

Verbform

Ändra verbform så att det stämmer med föregående ord.

Ett föregående ord kräver en viss verbform t.ex. i följande fall: hjälpverb som "kan" kräver infinitiv ("kan göra"), hjälpverbet "ha" kräver s.k. supinum ("har gjort") och en preposition kräver "att" + infinitiv ("för att göra").

 • Exempel: Vi kan kommer i dag. -> komma

 • Exempel: Det är metoder för garantera fred. -> att garantera

Vardagligt ord

Ändra talspråkliga ord till skriftspråk.

Vissa ord kan ge ett vardagligt eller talspråkligt intryck i skriven text.

 • Exempel: De lämnar inte ut såna uppgifter. -> sådana

 • Exempel: Låt degen jäsa medans ugnen blir varm. -> medan

Sammansättning

Skriv sammansatt ord ihop.

Sammansatta ord skrivs som ett ord.

 • Exempel: De behöver en stöd person. -> stödperson

 • Exempel: Vi hade en jätte rolig kväll. -> jätterolig

Överst på sidan

Återställa de ursprungliga regelinställningarna

Om du vill återställa de ursprungliga standardinställningarna använder du dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll och klickar på Återställ allt.

Mer information finns i

Välja alternativ för grammatik och skrivregler i Office 2013 eller tidigare

Välja hur stavnings- och grammatikkontrollen ska fungera i Word 2016 för Mac

Kontrollera stavning och grammatik i Office 2010 och senare

Kontrollera stavning och grammatik i Office 2007

Kontrollera stavning och grammatik i Office 2016 för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×