Välj rätt vy för uppgiften i PowerPoint 2013

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan välja att visa dina PowerPoint-bilder på olika sätt beroende på vad du ska göra. Vissa vyer passar bäst när du skapar en presentation och andra passar bättre när du ger presentationen.

De olika PowerPoint-vyerna finns på fliken Visa, enligt följande bild.

Visar Visa-menyn i PowerPoint

Du hittar även de vyer som används mest i aktivitetsfältet längst ned till höger i bildfönstret, enligt följande bild.

Visar visningsknapparna längst ned på skärmen i PowerPoint

Obs!: Om du vill ändra standardvyn i PowerPoint finns i ändra standardvy.

Vyer när du skapar presentationen

Vyn Normal

Du kommer åt vyn Normal via aktivitetsfältet Knappen Normalvy i PowerPoint längst ned i bildfönstret eller via knappen Visa i menyfliksområdet.

Vyn Normal är redigeringsläget, där du oftast befinner dig när du skapar bilder. Här nedan visas vyn Normal med bildminiatyrer till vänster som visar aktuell bild och ett avsnitt under aktuell bild där du kan skriva stödanteckningar för bilden.

Visar normalvyn i PowerPoint

Vyn Bildsortering

Du kommer åt vyn Bildsortering via aktivitetsfältet Visar knappen för bildspelsvyn i PowerPoint längst ned i bildfönstret eller via knappen Visa i menyfliksområdet.

Vyn Bildsortering (nedan) innehåller alla bilder i presentationen med vågrätt ordnade bilder i miniatyrstorlek. Den här vyn är praktisk om du behöver ordna om bilderna – du kan enkelt klicka och dra bilderna till nya platser. Du kan också lägga till avsnitt för att ordna bilderna i tydliga grupper.

Visar vyn Bildsortering i PowerPoint

Mer information om avsnitt finns i Ordna dina PowerPoint-bilder i avsnitt.

Vyn Anteckningssidor

Du kan visa och dölja dina stödanteckningar med knappen Anteckningar Knappen Anteckningar i PowerPoint längst ned i bildfönstret eller komma åt vyn Anteckningssidor via fliken Visa i menyfliksområdet.

Fönstret Anteckningar finns nedanför bildfönstret. Du kan skriva ut anteckningarna eller ta med dem i en presentation som du skickar till åhörarna, eller använda dem som stöd under presentationen.

fönstret stödanteckningar i PowerPoint

Mer information om anteckningar finns i Lägga till stödanteckningar i bilder.

Vyn Disposition

Du kan komma åt vyn Disposition från fliken Visa i menyfliksområdet. (I PowerPoint 2013 och senare går det inte längre att komma åt vyn Disposition från vyn Normal. Där måste du komma åt den från fliken Visa.)

Du kan använda vyn Disposition för att skapa en disposition eller storyboard för presentationen. I vyn visas endast texten på bilderna, inga bilder eller andra grafiska objekt visas.

Visar vyn Disposition i PowerPoint

Bakgrundsvyer

Du kommer åt en bakgrundsvy genom att välja önskad vy i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa.

Bakgrundsvyerna är Bild, Åhörarkopia och Anteckningar. Den främsta fördelen med att arbeta i en bakgrundsvy är att du kan göra formatändringar som återspeglas i alla bilder, anteckningssidor eller åhörarkopior som hör till presentationen.

Mer information om hur du arbetar med bakgrunder finns i:

Vyer när du håller presentationen

Vyn Bildspel

Du kommer åt vyn Bildspel via aktivitetsfältet Visar knappen för bildspelsvyn i PowerPoint längst ned i bildfönstret.

Använd vyn Bildspel när du håller presentationen. Bildspelsvyn tar upp hela skärmen precis som presentationen kommer att se ut på en stor skärm inför din publik.

Föredragshållarvyn

Du kommer åt vyn Föredragshållare i vyn Bildspel genom att klicka på Knappen Visa föredragshållarvyn i PowerPoint , i skärmens nedre vänstra hörn och sedan klicka på Visa föredragshållarvyn (enligt bilden nedan).

Du använder Föredragshållarvyn för att visa anteckningarna när du håller en presentation. Åhörarna kan inte se anteckningarna i Föredragshållarvyn.

Visar presentatörsvy-menyn i PowerPoint

Mer information om hur du använder föredragshållarvyn finns i Visa dina stödanteckningar när du presenterar ditt bildspel.

Läsvy

Du kommer åt Läsvy via aktivitetsfältet Knappen Läsvy i PowerPoint längst ned i bildfönstret.

De flesta som tar del av en PowerPoint-presentation utan föredragshållare vill troligtvis använda läsvyn. I den här vyn visas presentationen i helskärmsläge på samma sätt som i bildspelsvyn och den innehåller några enkla kontroller som gör det enkelt att bläddra mellan bilderna.

Vyer när du skapar presentationen

Det finns flera vyer i PowerPoint som du kan använda för att skapa en professionell presentation.

Vyn Normal

Vyn Normal är den huvudsakliga redigeringsvyn, där du skriver och utformar presentationer. Vyn Normal har fyra huvudområden:

Normalvy

1: Fliken Disposition Det här är ett bra ställe att börja skriva innehåll. Här kan du fånga dina idéer, planera hur du vill presentera dem och flytta runt bilder och text. På fliken Disposition visas din bildtext i dispositionsformat.

Obs!: Du kan skriva ut en pappersversion av en disposition av presentationen där endast texten ingår (så som den visas i vyn Disposition), utan grafik eller animering, genom att först klicka på fliken Arkiv.

Sedan klickar du på Skriv ut, klickar på Helsidesbilder under Andra inställningar, klickar på Disposition, och klickar sedan på Skriv ut längst upp.

2: Fliken Bilder  Visa bilder i presentationen som miniatyrer medan du redigerar. Miniatyrerna gör det enkelt för dig att hitta i presentationen och se vilken effekt eventuella designändringar skulle ha. Du kan också enkelt ordna om, lägga till eller ta bort bilder här.

3: Bildfönstret  Längst upp till höger i PowerPoint-fönstret bildfönstret visas en stor vy av den aktuella bilden i bildfönstret. Med den aktuella bilden som visas i den här vyn kan du lägga till text och infoga bilder, tabeller, SmartArt-grafik, diagram, ritade objekt, textrutor, filmer, ljud, hyperlänkar och animeringar.

4: Fönstret Anteckningar I fönstret Anteckningar, som visas nedanför bildfönstret, kan du skriva anteckningar för den aktuella bilden. Du kan skriva ut anteckningarna senare och använda dem som stöd när du håller presentationen. Du kan också skriva anteckningar som du vill dela ut till åhörarna, eller ta med dem i en presentation som du skickar till åhörarna eller publicerar på en webbsida.

Du kan växla mellan flikarna Bilder och Disposition. Om du vill förstora eller dölja rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder, se avsnittet Dölja eller visa flikarna Disposition och Bilder.

Obs!: Du kan visa linjalen eller stödlinjerna i vyn Normal genom att markera någon av kryssrutorna Linjal eller Stödlinjer på fliken Visa i gruppen Visa.

Vyn Bildsortering

I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Den här vyn gör det enkelt för dig att sortera och ordna bilderna när du skapar din presentation samt när du förbereder presentationen för utskrift.

Du kan dessutom lägga till avsnitt i vyn Bildsortering, och sortera bilder i olika kategorier och avsnitt. Du kommer åt vyn Bildsortering via aktivitetsfältet längst ned i bildfönstret eller via knappen Visa i menyfliksområdet.

Bildsortering

Vyn Anteckningssidor

Fönstret Anteckningar visas nedanför bildfönstret. Du kan skriva anteckningar för den aktuella bilden. Senare kan du skriva ut anteckningarna och använda dem som stöd när du håller presentationen. Du kan också skriva anteckningar som du vill dela ut till åhörarna, eller ta med dem i en presentation som du skickar till åhörarna eller publicerar på en webbsida.

När du vill visa och arbeta med dina anteckningar i helsidesformat klickar du på Anteckningssidor i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

Bakgrundsvyer

Bland bakgrundsvyerna ingår vyerna Bilder, Åhörarkopia och Anteckningar. Det är de viktigaste bilderna, där information om presentationen lagras, inklusive bakgrund, färg, teckensnitt, effekter, storlek för platshållare och placering. Den största fördelen med att arbeta i en bakgrundsvy är att du kan göra formatändringar i bildbakgrunden, anteckningsbakgrunden eller åhörarkopiebakgrunden som sedan återspeglas i alla bilder, anteckningssidor eller åhörarkopior som hör till presentationen.

Mer information om hur du arbetar med bildbakgrunder finns i Vad är en bildbakgrund? och Skapa och anpassa en bildbakgrund.

Vyer för när du håller presentationen

Vyn Bildspel

Använd vyn Bildspel när du ska hålla din presentation inför en publik. Vyn Bildspel tar upp hela skärmen, precis som presentationen kommer att se ut på en stor skärm inför din publik. Du kan se hur dina inställningar för grafik, tidsinställningar, filmer, animerade effekter och övergångar kommer att se ut under själva presentationen.

Avsluta vyn Bildspel genom att trycka på Esc.

Föredragshållarvyn

Föredragshållarvyn är en viktig bildspelsbaserad vy som du kan använda när du håller en presentation. Genom att använda två bildskärmar kan du köra andra program och visa stödanteckningar som åhörarna inte kan se.

Om du vill använda föredragshållarvyn ska du kontrollera att datorn har funktioner för flera bildskärmar, aktivera stödet för flera bildskärmar och sedan aktivera föredragshållarvyn.

Mer information om att använda Föredragshållarvyn finns i Visa dina stödanteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar.

Läsvy

Använd läsvyn när du ska ge din presentation inte till en närvarande publik (t.ex. via en storbildsskärm), utan till någon som visar din presentation på sin egen dator. Du kan även använda läsvyn på din dator när du inte vill visa en presentation i helskärmsläge i vyn Bildspel, utan i ett fönster med enkla kontroller som gör presentationen enkel att granska. Du kan alltid växla från läsvyn till någon av de andra vyerna om du vill redigera presentationen.

Vyer för att förbereda och skriva ut presentationer

Du kan spara papper och skrivarbläck genom att förbereda utskriftsjobbet innan du skriver ut. I PowerPoint finns vyer och inställningar som du kan använda för att ange vad du vill skriva ut (bilder, åhörarkopior eller anteckningssidor) samt hur du vill att de ska skrivas ut (färg, gråskala, svartvitt med ramar, o.s.v.).

Mer information om utskrifter och Förhandsgranska finns i Skriva ut PowerPoint-bilder och åhörarkopior.

Vyn Bildsortering

I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Den här vyn gör det enkelt för dig att sortera och ordna dina bilder när du förbereda dem för att skrivas ut. Du kommer åt vyn Bildsortering via aktivitetsfältet längst ned i bildfönstret eller via knappen Visa i menyfliksområdet.

Bildsortering

Förhandsgranska

I en förhandsgranskning kan du ange inställningar för vad som ska skrivas ut – åhörarkopior, anteckningssidor, disposition eller bilder. Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan alternativ under Inställningar.

Vyer när du skapar presentationen

Det finns flera vyer i PowerPoint som du kan använda för att skapa en professionell presentation.

Vyn Normal

Vyn Normal är den huvudsakliga redigeringsvyn, där du skriver och utformar presentationer. Vyn Normal har fyra huvudområden:

Normalvy

1: Fliken Disposition Det här är ett bra ställe att börja skriva innehåll. Här kan du fånga dina idéer, planera hur du vill presentera dem och flytta runt bilder och text. På fliken Disposition visas din bildtext i dispositionsformat.

Obs!: Du kan skriva ut en pappersversion av en disposition av presentationen där endast texten ingår (så som den visas i vyn Disposition), utan grafik eller animering, genom att klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Skriv ut, välja vyn Disposition under Skriv ut och sedan klicka på OK.

2: Fliken Bilder  Det här är ett bra ställe att visa bilder i presentationen som miniatyrer medan du redigerar. Miniatyrerna gör det enkelt för dig att hitta i presentationen och se vilken effekt eventuella designändringar skulle ha. Du kan också enkelt ordna om, lägga till eller ta bort bilder här.

3: Bildfönstret  Längst upp till höger i PowerPoint-fönstret bildfönstret visas en stor vy av den aktuella bilden i bildfönstret. Med den aktuella bilden som visas i den här vyn kan du lägga till text och infoga bilder, tabeller, SmartArt-grafik, diagram, ritade objekt, textrutor, filmer, ljud, hyperlänkar och animeringar.

4: Fönstret Anteckningar I fönstret Anteckningar, som visas nedanför bildfönstret, kan du skriva anteckningar för den aktuella bilden. Du kan skriva ut anteckningarna senare och använda dem som stöd när du håller presentationen. Du kan också skriva anteckningar som du vill dela ut till åhörarna, eller ta med dem i en presentation som du skickar till åhörarna eller publicerar på en webbsida.

Du kan växla mellan flikarna Bilder och Disposition. Om du vill förstora eller dölja rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder, se avsnittet Dölja eller visa flikarna Disposition och Bilder.

Obs!: Du kan visa linjalen eller stödlinjerna i vyn Normal genom att markera någon av kryssrutorna Linjal eller Stödlinjer på fliken Visa/dölj i gruppen Visa.

Vyn Bildsortering

I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Den här vyn gör det enkelt för dig att sortera och ordna bilderna när du skapar din presentation samt när du förbereder presentationen för utskrift.

Du kommer åt vyn Bildsortering via aktivitetsfältet längst ned i bildfönstret eller via knappen Visa i menyfliksområdet.

Bildsortering

Vyn Anteckningssidor

Fönstret Anteckningar visas precis nedanför bildfönstret. Du kan skriva anteckningar för den aktuella bilden. Senare kan du skriva ut anteckningarna och använda dem som stöd när du håller presentationen. Du kan också skriva anteckningar som du vill dela ut till åhörarna, eller ta med dem i en presentation som du skickar till åhörarna eller publicerar på en webbsida.

När du vill visa och arbeta med dina anteckningar i helsidesformat klickar du på Anteckningssidor i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

Bakgrundsvyer

Bland bakgrundsvyerna ingår vyerna Bilder, Åhörarkopia och Anteckningar. Det är de viktigaste bilderna, där information om presentationen lagras, inklusive bakgrund, färg, teckensnitt, effekter, storlek för platshållare och placering. Den största fördelen med att arbeta i en bakgrundsvy är att du kan göra formatändringar i bildbakgrunden, anteckningsbakgrunden eller åhörarkopiebakgrunden som sedan återspeglas i alla bilder, anteckningssidor eller åhörarkopior som hör till presentationen.

Mer information om hur du arbetar med bildbakgrunder finns i Vad är en bildbakgrund? och Skapa och anpassa en bildbakgrund.

Vyer för när du håller presentationen

Vyn Bildspel

Använd vyn Bildspel när du ska hålla din presentation inför en publik. Vyn Bildspel tar upp hela bildskärmen, som en faktisk presentation. I den här vyn visas presentationen så som åhörarna kommer se den. Du kan se hur dina inställningar för grafik, tidsinställningar, filmer, animerade effekter och övergångar kommer att se ut under själva presentationen.

Avsluta vyn Bildspel genom att trycka på Esc.

Obs!: Avsluta en presentation från vyn Bildspel genom att trycka på ESC.

Föredragshållarvyn

En viktig bildspelsbaserad vy som du kan använda när du håller en presentation. Genom att använda två bildskärmar kan du köra andra program och visa stödanteckningar som åhörarna inte kan se.

Om du vill använda föredragshållarvyn ska du kontrollera att datorn har funktioner för flera bildskärmar, aktivera stödet för flera bildskärmar och sedan aktivera föredragshållarvyn.

Mer information om att använda Föredragshållarvyn finns i Visa dina stödanteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar.

Vyer för att förbereda och skriva en presentation

Du kan spara papper och skrivarbläck genom att förbereda utskriftsjobbet innan du skriver ut. I PowerPoint finns vyer och inställningar som du kan använda för att ange vad du vill skriva ut (bilder, åhörarkopior eller anteckningssidor) samt hur du vill att de ska skrivas ut (färg, gråskala, svartvitt med ramar, o.s.v.).

Vyn Bildsortering

I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Den här vyn gör det enkelt för dig att sortera och ordna dina bilder när du förbereda dem för att skrivas ut. Du kommer åt vyn Bildsortering via aktivitetsfältet längst ned i bildfönstret eller via knappen Visa i menyfliksområdet.

Bildsortering

Förhandsgranska

I en förhandsgranskning kan du ange inställningar för vad som ska skrivas ut – åhörarkopior, anteckningssidor, disposition eller bilder – innan du skriver ut. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Skriv ut, klicka på Förhandsgranska, och välj sedan ett alternativ under Skriv ut.

Vyer i PowerPoint som du kan använda för att redigera, skriva ut och leverera din presentation är följande:

 • Vyn Normal

 • Vyn Bildsortering

 • Vyn Anteckningssidor

 • Dispositionsvyn (finns i PowerPoint 2016 för Mac och senare versioner)

 • Vyn Bildspel

 • Föredragshållarvyn

 • Bakgrundsvyer: Bilder, Åhörarkopia och Anteckningar

Du kan växla mellan PowerPoint vyer på två ställen:

Använd menyn Visa för att växla mellan de olika vyerna

Visa-menyn i PowerPoint

Få åtkomst till de tre viktigaste vyerna (Normal, Bildsortering eller bildspel) i fältet längst ned i fönstret PowerPoint

Visningsknapparna längst ned i PowerPoint-fönstret

Vyer för att skapa eller redigera en presentation

Flera vyer i PowerPoint kan hjälpa dig att skapa en professionell presentation.

 • Vyn Normal     Vyn Normal är redigeringsvyn, där du skriver och utforma presentationer. Vyn Normal har tre arbetsområden:

  • Miniatyrfönstret

  •  Fönstret Bilder

  • Anteckningsfönstret

  Miniatyrfönstret, bildfönster och anteckningsrutan i PowerPoint för Mac

  Obs!: PowerPoint för Mac 2011 delar miniatyrfönstret i två arbetsområden: flikarna Disposition och bilder

 • Vyn Bildsortering     I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Den här vyn gör det enkelt för dig att sortera och ordna bilderna när du skapar din presentation samt när du förbereder presentationen för utskrift. Du kan dessutom lägga till avsnitt i vyn Bildsortering, och sortera bilder i olika kategorier och avsnitt.

 • Vyn Anteckningssidor     Fönstret Anteckningar visas nedanför bildfönstret. Du kan skriva anteckningar för den aktuella bilden. Senare kan du skriva ut anteckningarna och använda dem som stöd när du håller presentationen. Du kan också skriva anteckningar som du vill dela ut till åhörarna, eller ta med dem i en presentation som du skickar till åhörarna eller publicerar på en webbsida.

 • Vyn disposition    (Introducerades i PowerPoint 2016 för Mac ) Dispositionsvyn visar presentationen som en disposition består av rubriker och text från alla bilder. Varje rubriken visas på vänster sida av fönstret som innehåller dispositionsvyn, tillsammans med en bildikon och bildnummer. Arbeta i vyn disposition är särskilt praktiska om du vill göra globala ändringar, få en översikt av presentationen, ändra ordning på punkter eller bilder eller använda formateringsändringar.

 • Bakgrundsvyer    Bland bakgrundsvyerna ingår vyerna Bilder, Åhörarkopia och Anteckningar. Det är de viktigaste bilderna, där information om presentationen lagras, inklusive bakgrund, temafärger, temateckensnitt, temaeffekter, storlek för platshållare och placering. Den största fördelen med att arbeta i en bakgrundsvy är att du kan göra formatändringar i bildbakgrunden, anteckningsbakgrunden eller åhörarkopiebakgrunden som sedan återspeglas i alla bilder, anteckningssidor eller åhörarkopior som hör till presentationen. Mer information om hur du arbetar med bakgrunder finns i Ändra en bildbakgrund.

Vyer för när du håller presentationen

 • Vyn Bildspel     Använd vyn Bildspel när du ska hålla din presentation inför en publik. I den här vyn visas bilderna i helskärmsläge.

 • Föredragshållarvyn     Föredragshållarvyn hjälper dig att hantera dina bilder när du presenterar genom att spåra hur mycket tid som förflutit, där ett bildspel är nästa och visar anteckningar som bara du ser. (medan också du föra mötesanteckningar som du presentera).

Vyer för att förbereda och skriva ut presentationer

Du kan spara papper och skrivarbläck genom att förbereda utskriftsjobbet innan du skriver ut. I PowerPoint finns vyer och inställningar som du kan använda för att ange vad du vill skriva ut (bilder, åhörarkopior eller anteckningssidor) samt hur du vill att de ska skrivas ut (färg, gråskala, svartvitt med ramar, o.s.v.).

 • Vyn Bildsortering     I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Den här vyn gör det enkelt för dig att sortera och ordna dina bilder när du förbereda dem för att skrivas ut.

 • Förhandsgranska     I en förhandsgranskning kan du ange inställningar för vad som ska skrivas ut – åhörarkopior, anteckningssidor, disposition eller bilder.

Se även

Om att utforma presentationer

Ordna bilderna i avsnitt

Skriva ut bilder och åhörarkopior

Hålla en presentation

Använda föredragshållarvyn i PowerPoint för Mac

I PowerPoint Online när filen är lagrad på OneDrive är standardvy läsvyn. När filen är lagrad på OneDrive för företag eller SharePoint Online, standardvy är redigeringsvyn.

Visa för att skapa en presentation

Redigeringsvy

Du kommer åt Redigeringsvyn via fliken Visa eller via Aktivitetsfältet längst ned i bildfönstret.

Redigeringsvyn är redigeringsläget där du får arbeta oftast du skapar bilder. Under visar Redigeringsvyn miniatyrerna av bilderna till vänster, ett stort fönster som visar den aktuella bilden och anteckningsrutan nedanför den aktuella bilden där du kan skriva stödanteckningar för bilden.

Redigeringsvyn i PowerPoint Online

Vyer när du håller presentationen

Vyn Bildspel

Du kommer åt vyn Bildspel via aktivitet liggande Visar knappen för bildspelsvyn i PowerPoint längst ned i bildfönstret.

Använda bildspelsvyn för att leverera din presentation för målgruppen. Bildspelsvyn upptar hela skärmen exakt utseende på din presentation på en stor skärm publiken ser den.

Läsvyn

Obs!: Läsvy är inte tillgängligt för filer i OneDrive för företagPowerPoint Online /SharePoint Online.

Du kommer åt Läsvyn via fliken Visa eller via aktivitet liggande Knappen Läsvy i PowerPoint längst ned i bildfönstret.

Granska PowerPoint presentationen utan presentatör de flesta ska använda Läsläge. Den visar presentationen i helskärmsläge så bildspelsvyn och den innehåller några enkla kontroller gör det enkelt att bläddra igenom bilderna. Du kan också visa stödanteckningar i läsvyn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×