Välj rätt rapport i Project

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Project 2013 levereras med en helt ny uppsättning fördefinierade rapporter och instrument paneler du kan använda direkt för att kontrol lera projektets allmänna tillstånd eller se om enskilda delar är på spåret. Alla dessa visas på fliken rapport .

Om du vill se en snabb förhands granskning kan du titta på den här video rapporten.

Läs mer om de fördefinierade rapporterna i följande tabeller.

Instrument panels rapporter

Om du vill visa alla instrument panels rapporter klickar du på rapportera _GT_- instrumentpaneler.

Knappen Instrumentpaneler på fliken Rapport

Den här rapporten :

Visar :

Status

Hur mycket arbete, hur många aktiviteter som är slutfört och vad som återstår. Om du vill veta mer om den här rapporten läser du skapa en status-rapport.

Kostnads översikt

Aktuell kostnads status för projektet och dess toppnivå uppgifter, med planerade kostnader, återstående kostnader, faktiska kostnader, ackumulerade kostnader, original kostnader och slut för ande procent, för att hjälpa dig att avgöra om projektet ska hållas inom budgeten.

Projekt översikt

Hur mycket av projektet som är slutfört, kommande mil stolpar och aktiviteter som har förfallit (försenade aktiviteter).

Kommande uppgifter

Det arbete som har gjorts under den aktuella veckan, statusen för återstående uppgifter som förfaller och vilka aktiviteter som börjar i nästa vecka.

Arbets översikt

En arbets status för projektet och arbets statistik för alla aktiviteter på översta nivån så att du vet hur många procent som är slutförd och vad som återstår.

Resurs rapporter

Om du vill se alla resurs rapporter klickar du på rapportera _GT_- resurser.

Knappen Resurser på fliken Rapport

Den här rapporten :

Visar :

Överbelagda resurser

Arbets status för alla överbelagda resurser, med verkligt arbete och återstående arbete. Du kan sedan pröva att matcha dessa överbeläggningar i vyn team planering.

Resurs översikt

Arbets statusen för alla personer (arbets resurser) som arbetar med projektet så att du vet hur mycket arbete som är slutfört och vad som återstår.

Kostnads rapporter

Om du vill se alla kostnads rapporter klickar du på rapportera _GT_- kostnader.

Knappen Kostnader på fliken Rapport

Den här rapporten :

Visar :

Kassa flöde

Kostnaderna och de ackumulerade kostnaderna per kvartal för alla aktiviteter på översta nivån. Använd fält listan för att visa andra kostnader eller olika tids perioder.

Kostnads överskridningar

Kostnads avvikelsen för alla aktiviteter på översta nivån och arbets resurser, och anger var verkliga kostnader överskrider original kostnaderna.

Rapport med uppArbetat värde

UppArbetat värde, varians och prestanda index över tiden, jämför kostnader och scheman till en original plan för att avgöra om projektet håller på att spåras.

Resurs kostnads översikt

Kostnads status för arbets resurser (personer och material), med kostnads information i en tabell och kostnads distributions data i ett diagram.

Aktivitets kostnads översikt

Kostnads status för aktiviteter på högsta nivån som visar kostnads information i en tabell och kostnads distributions data i ett diagram.

Status rapporter

Om du vill visa alla status rapporter klickar du på rapportera > pågår.

Knappen Pågående på fliken Rapport

Den här rapporten :

Visas

Kritiska aktiviteter

Alla tätt schemalagda aktiviteter som är listade som kritiska på projektets kritiska linje, vilket innebär att eventuella fördröjningar av sådana aktiviteter gör att schemat försenas.

FörSenade uppgifter

Alla aktiviteter som påbörjas eller slutförts senare än deras schemalagda start-och slutdatum och som inte fortlöper som planerade.

Mil stolpe rapport

Alla aktiviteter i projektet med mil stolpar som visar vilka av dem som är försenade, färdiga eller slutförda.

FörSenade uppgifter

Alla aktiviteter i projektet som tar längre tid att slutföra än förväntat och har ett slutdatum som är senare än original planens slutdatum.

Välj en rapportmall för att skapa dina egna rapporter

Om en fördefinierad rapport inte passar dina behov kan du använda en av följande nya rapportmallar för att skapa dina egna projekt rapporter.

Om du vill visa alla rapportmallar klickar du på rapportera _GT_ ny rapport.

Knappen Ny rapport på fliken Rapport

Denna åter port mal len

Visas

Tom

En tom arbets yta.

Använd fliken Verktyg för rapportdesign för att lägga till diagram, tabeller, text och bilder.

Diagram

Ett diagram för projekt data som visar verkligt arbete, återstående arbete och arbete som standard.

Använd fält listan för att välja olika fält som du vill jämföra i diagrammet. Använd knapparna bredvid diagrammet för att anpassa diagrammet.

Tabell

En tabell för projekt data som visar fälten namn, start, slut och procent färdigt.

Använd fält listan för att välja olika fält som du vill visa i tabellen. I rutan disPositions nivå väljer du antalet projekt dispositions nivåer som du vill visa i tabellen. Använd flikarna tabellverk tyg för att anpassa tabellen.

Jämförelse

Två diagram sida vid sida, med samma projekt information.

Använd fält listan i ett av diagrammen för att välja de fält som du vill visa sida vid sida för att jämföra dem med fält i det andra diagrammet.

Tips:  Rapporter som du skapar visas i listan med anpassade rapporter. Om du vill använda dem klickar du på rapportera > anpassad.

Visa visuella rapporter direkt i Excel eller Visio

I Project 2013 kan du också visa specifika projekt data i en visuell rapport i Excel eller Visio om du har de program som är installerade. Det gör du genom att klicka på rapportera _GT_ visuella rapporter, välja en Excel-eller Visio-rapport för projekt data och klicka på Visa. Excel skapar en lokal Online Analytical Processing (OLAP)-kubfil och visar dina data i ett Excel-pivotdiagram eller ett PivotDiagram i Visio.

Lista över visuella Excel-rapportmallar i dialogrutan Visa rapporter

I dialog rutan visuella rapporter kan du välja en av följande rapportmallar.

Rapportmallar i Excel

Visio-rapportmallar

 • Original kostnads rapport

 • Rapporten original arbete

 • Budget kostnads rapport

 • Budget arbets rapport

 • Kassa flödes rapport

 • Rapport med uppArbetat värde över tid

 • Sammanfattnings rapport för resurs kostnad

 • Rapport över återstående arbets uppgifter

 • Rapport om resurs arbete

 • Sammanfattnings rapport för resurs arbete

 • Original Plans rapport (metrisk eller amerikansk)

 • Kassa flödes rapport (metriskt eller US)

 • Status rapporter för viktiga uppgifter (metrisk eller US)

 • Rapport över resurs tillgänglighet (metriskt eller AMERIKANSKt)

 • Resurs status rapport (metriskt eller US)

 • Aktivitets status rapport (metriskt eller AMERIKANSKt)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×