Utvärderingssökning för migrering: Principer för webbprogram

Lär dig hur du åtgärdar problem med principer för webbprogram under migrering.

Översikt

I källmiljön finns det vanligtvis skilda webbprogram för Team, Portal, Partner och Min Webbplats (OneDrive). Med lokala SharePoint går det att använda principer för webbprogram för att bevilja eller neka generell behörighet för hela webbprogram. De här behörigheterna åsidosätter eventuella behörigheter som angetts på nivåer för webbplatssamling, webbplats, lista/bibliotek eller objekt.

Målmiljön använder ett enda webbprogram som värd för alla webbplatssamlingar.

För närvarande erbjuder vi ingen behörighetsfunktion som gäller för specifika rotwebbplatsnamn och alla underordnade objekt tillsammans.

Datamigrering

Inge principer för webbprogram migreras till målmiljön.

Viktigt!: Webbplatser som är konfigurerade som ”Ingen åtkomst” (låst) i SharePoint hoppas över. En lista med låsta webbplatssamlingar finns i genomsökningens resultat, Låsta webbplatser.

Förbereda för migrering

Principer för webbprogram migreras inte. Några alternativ som finns just nu:

  • Ändra administrativa procedurer och hantera alla behörigheter på webbplatssamlingsnivå (det här går att göra som innehavaradministratör) istället för att använda principer för webbprogram.

  • Använd licensiering och bevilja eller begränsa specifika funktioner för specifika användare och grupper.

Efter migreringen

Kontrollera att de alternativa inställningarna fungerar korrekt under fasen för testning av användaracceptans.

Rapporter med genomsökningsresultat

WebApplicationPolicy-detail.csv    Den här genomsökningsrapporten innehåller alla principer för alla dina webbprogram.

Kolumn

Beskrivning

WebApplication

Källwebbprogrammet.

PolicyDisplayName

Visningsnamn för användaren eller gruppen.

PolicyUserName

Inloggnings-ID för användaren eller gruppen.

PolicyRoleBinding

Beviljad behörighet för användaren eller gruppen i källan.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×