Utvärderingssökning för migrering: Låsta webbplatser

Lär dig hur du åtgärdar problem med låsta webbplatser under migrering.

Översikt

När en webbplats konfigureras som ”Ingen behörighet” i SharePoint är webbplatsen otillgänglig för både användare och systemet. Därför är de olika genomsökningarna före migreringen konfigurerade att ignorera webbplatser som är konfigurerade som ”Ingen behörighet”. Den är låst.

Datamigrering

Låsta webbplatser kan inte migreras till målmiljön eftersom migreringsverktyget inte kan läsa webbplatsinnehållet.

Viktigt!: Webbplatser som är konfigurerade som ”Ingen åtkomst” (låst) i SharePoint hoppas över. En lista med låsta webbplatssamlingar finns i genomsökningens resultat, Låsta webbplatser.

Förbereda för migrering

Se till att listan med låsta webbplatser stämmer. Om du har webbplatser som är felaktigt märkta som ”Ingen behörighet” uppdaterar du den låsta statusen till ”Inte låst”.

Efter migreringen

Hantera den låsta statusen på webbplatser i målmiljön genom att använda SharePoint Online Management Shell.

Så här låser du upp en webbplatssamling på vNext

 1. Använd cmdleten Set-SPSite från PowerShell-cmdlet om du vill låsa upp webbplatser.

 2. Ladda ned cmdletar från nedladdningssidan för SharePoint Online Management Shell. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588

 3. Starta SharePoint Management Shell

 4. Kör: Set-SPSite -LockStatus Unlock

Så här ställer du in ”Ingen behörighet” för en webbplats

 1. Använd Set-SPSite från PowerShell-cmdlet om du vill låsa webbplatser. Det här liknar ”Ingen behörighet” eftersom användare inte kan komma åt webbplatsen.

 2. Ladda ned cmdletar från nedladdningssidan för SharePoint Online Management Shell. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588

 3. Starta SharePoint Management Shell

 4. Kör: Set-SPSite -LockStatus NoAccess

Så här ställer du in ”Skrivskyddad” för en webbplats

 1. Det går inte att ställa in en webbplats som ”Skrivskyddad” med Set-SPSite. Ett annat sätt att göra det här är att använda principer för webbplatssamlingar.

 2. Bläddra på webbplatsen som du vill att ska vara ”Skrivskyddad”.

 3. Klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet och välj Webbplatsinställningar

 4. Klicka på Webbplatsprinciper

 5. Klicka på Skapa

  • a. Ange namn och beskrivning

  • Välj Stäng inte och ta inte bort webbplatsen automatiskt

  • Markera Webbplatssamlingen kommer att bli skrivskyddad när den stängs.

  • Klicka på OK

 6. I webbplatsinställningar klickar du på Stänga och ta bort webbplatsen

  1. Välj principen ”Skrivskyddad” från steg 4 för Webbplatsprincip

  2. Klicka på OK

  3. Gå tillbaka till Stänga och ta bort webbplatsen och klicka på Stäng webbplatsen nu, webbplatsen är nu ”Skrivskyddad”

  4. Endast administratörer för webbplatssamlingen kan komma åt och klicka på Öppna webbplatsen.

Rapporter med genomsökningsresultat

LockedSites-detail.csv Den här genomsökningsrapporten innehåller en lista med URL-adresser som är konfigurerade som ”Ingen behörighet” i SharePoint.

Kolumn

Beskrivning

URL

URL-adressen för en webbplatssamling som är konfigurerad som ”Ingen behörighet”.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×