Utvärderingssökning för migrering: Hanterade metadatakolumner

Översikt

I SharePoint kan du lägga till kolumnen Hanterade metadata i en lista och fylla i listfältet med värden från programmet Hanterad metadatatjänst. För att kolumnerna ska migreras måste data samordnas med data i programmet Hanterad metadatatjänst.

Datamigrering

Kolumner för hanterade metadata migreras vanligtvis, men om det finns stöd för detta eller inte beror på vilka migreringsverktyg du väljer.

Viktigt!: Webbplatser som är konfigurerade som ”Ingen åtkomst” (låst) i SharePoint hoppas över. En lista med låsta webbplatssamlingar finns i genomsökningens resultat, Låsta webbplatser.

Förbereda för migrering

Före migreringen måste du identifiera hur många listor som använder Hanterade metadata, och dessa bör migreras så nära i tiden som möjligt som dina data från Hanterad metadatatjänst.

Efter migreringen

Om det går att migrera hanterade metadatakolumner med de migreringsverktyg som du har valt måste du se till att de listor som använder kolumnerna migreras och är rätt konfigurerade för att skapa och redigera listposter.

Rapporter med genomsökningsresultat

I följande tabell beskrivs kolumnerna i rapporten ManagedMetadataLists-detail.csv. Den här genomsökningsrapporten innehåller alla listor med kolumner för hanterade metadata.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som administratörer av webbplatssamlingen

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

LastContentModifiedDate

Datum/tid när innehåll ändrades i webbplatssamlingen.

TotalItemCount

Totalt antal objekt i webbplatssamlingen.

Träffar

Antal begäranden som loggats för webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DistinctUsers

Antal distinkta användare som har använt webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DaysOfUsageData

Det antal dagar som tjänsten för användningsloggning bevarar data. Detta ger kontext för träffar och DistinctUsers. Om värdet till exempel är 14 dagar, är träffarna och DistinctUsers-informationen från de senaste 14 dagarna

ManagedMetadataColumns

Semikolonavgränsad lista med hanterade metadatakolumner som är kopplade till listan.

WebURL

URL-adressen till den webbplats som är värd för listan.

ListTitle

Rubrik på listan som innehåller hanterade metadatakolumner.

ListURL

URL på listan som innehåller hanterade metadatakolumner.

ListItemCount

Antal objekt i den påverkade listan.

ListTemplate

Listmall som är kopplad till den berörda listan.

ListType

Listtyp för den berörda listan.

ListCreator

Det konto som skapade listan.

ItemLastModifiedDate

Datum/tid då en post på listan ändrades.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×