Utvärdera resurskapaciteten

När du behöver ta reda på om en resurs är överbokad kan du använda vyn Kapacitetsplanering i resurscentret och jämföra hur många timmar resursen kan lägga i förhållande till hur många timmar den behövs på olika projekt.

Markera kryssrutorna för de olika resurser du vill granska i resurscentret och klicka sedan på Resurser > Kapacitetsplanering.

Välj Kapacitetsplanering på fliken Resurser

Välj Tillgänglighet > Visa > Heatmap för kapacitet och åtaganden.

Välj heatmap för kapacitet och åtaganden i listan Vy

I den här vyn:

  • Grönt betyder att allt är som det ska. Resursens bokade tid överensstämmer på ett ungefär med resursens totala kapacitet.

  • Blå visar var en resurs är underutnyttjad. Resursens bokade tid är betydligt lägre än resursens totala kapacitet, varför den bör ges mer arbete.

  • Rött visar var en resurs används för mycket. Resursens bokade tid är betydligt högre än resursens totala kapacitet. En del av arbetet bör därför omtilldelas till någon annan eller flyttas till en period när resursen har mer outnyttjad tid.

I följande exempel visas två resurser: Justin och Leona. Justin är bara bokad för 8 timmar arbete under vecka 44, vilket betyder att han är underutnyttjad. Leona är däremot överbokad vecka 45, eftersom hon har åtaganden på sammanlagt 80 timmars arbete i två olika projekt.

Två resursrader med heatmap-färgläggning

Justin bör tilldelas mer arbete så att hans kapacitet på 40 timmar i veckan utnyttjas bättre, medan Leona bör få en del av sitt arbete omtilldelat till någon annan eller framflyttat så att hon får en rimlig arbetsbelastning som motsvarar hennes kapacitet på 40 timmar i veckan.

Om du vill ha mer information om vad de olika resurserna arbetar med klickar du på Tillgänglighet > Resurstilldelningar.

Välj Resurstilldelningar på fliken Tillgänglighet

I vyn Resurstilldelningar visas aktivitetstilldelningar, datum, faktiskt arbete och återstående arbete. Med den här detaljnivån får du rätt information för att kunna ge förslag på hur resurser kan användas mer effektivt.

Vill du ändra vyn?

Det finns flera saker du kan ändra i den här vyn.

Ändra det här...

Genom att göra så här...

Vilka rutor som är markerade med rött eller blått

Justera procentandelarna i Tillgänglighet > Tröskelvärden.

Hur kolumner visas i rutnätet

Justera Tidsskala i Tillgänglighet > Filter.

Hur arbete visas i rutnätet

Justera Arbetsenheter i Tillgänglighet > Filter.

Vilka datum som visas i rutnätet

Klicka på Ange datumintervall i Tillgänglighet > Datumintervall.

Om åtaganden som ännu inte accepterats ska visas

Markera kryssrutan Ta med föreslagna bokningar i Tillgänglighet > Filter.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×