Utskriftsformat

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd dialogrutan Utskriftsformat om du vill ange layout- och utskriftsalternativ för en sida.

Klicka på fliken Sidlayout och sedan, i gruppen Utskriftsformat, klickar du på fliken Dialogruteikonen Bild av knapp .

Dialogruteikonen Utskriftsformat

Utskriftsformat > Sidalternativ

Orientering    Välj mellan liggande och stående.

Skalning    Förstorar eller förminskar kalkylbladet eller markeringen när du skriver ut så att innehållet får plats på angivet antal sidor.

  • Förstora/förminska till    Om du väljer Förstora/förminska till kan du ange ett procentvärde i rutan % av normalstorlek.

  • Passa    Om du väljer Passa kan du ange ett värde i rutan s. bredd och i rutan i höjd. Om du vill utnyttja hela papperets bredd och använda så många sidor som behövs skriver du 1 i rutan s. bredd och och lämnar rutan i höjd tom.

Pappersstorlek    Klicka på Letter, Legal eller andra storleksalternativ i den här rutan för att ange storleken på det dokument eller kuvert som du ska skriva ut.

Utskriftskvalitet    Klicka på en upplösning i den här rutan för att ange det aktiva kalkylbladets utskriftskvalitet. Upplösningen anger antalet punkter per tum (dpi) i utskriften. En högre upplösning ger bättre utskriftskvalitet på skrivare som stöder utskrifter med hög upplösning.

Börja sidnumrera från    Skriv Automatisk i den här rutan om du vill börja sidnumreringen på "1" (om det är den första sidan i utskriftsjobbet) eller på nästa nummer i ordningen (om det inte är den första sidan i utskriftsjobbet). Skriv ett annat nummer om du inte vill börja med "1."

Överst på sidan

Utskriftsformat > Marginalalternativ

Ange marginalinställningar och granska resultatet i förhandsgranskningsfönstret.

  • Överkant, Nederkant, Vänster, Höger    Justera måtten i rutorna Överkant, Nederkant, Vänster och Höger om du vill ändra avståndet mellan informationen och den utskrivna sidans kant.

  • Sidhuvud och Sidfot    Ange ett värde i rutan Sidhuvud eller i rutan Sidfot om du vill ändra avståndet mellan sidhuvudet och sidans övre kant eller mellan sidfoten och sidans nedre kant. Avståndet bör vara mindre än marginalinställningarna så att inte sidhuvudet eller sidfoten överlappar informationen.

Centrera Centrera informationen på sidan innanför marginalerna genom att markera kryssrutan Lodrätt, kryssrutan Vågrätt eller båda.

Överst på sidan

Utskriftsformat > Alternativ för sidhuvuden och sidfötter

Sidhuvud    Klicka på ett inbyggt sidhuvud i rutan Sidhuvud eller klicka på Anpassa sidhuvud om du vill skapa ett anpassat sidhuvud för det kalkylblad som du ska skriva ut. Det inbyggda sidhuvudet kopieras till dialogrutan Sidhuvud där du kan formatera eller redigera det.

Sidfot    Klicka på en inbyggd sidfot i rutan Sidfot eller klicka på Anpassa sidfot om du vill skapa en anpassad sidfot för det kalkylblad som du ska skriva ut. Den inbyggda sidfoten kopieras till dialogrutan Sidfot där du kan formatera eller redigera den.

Annorlunda udda och jämna sidor    Markera kryssrutan Annorlunda udda och jämna sidor om du inte vill att sidhuvudena och sidfötterna ska vara samma på udda och jämna sidor.

Annorlunda förstasida    Markera kryssrutan Annorlunda förstasida om du vill ta bort sidhuvuden och sidfötter från eller skapa anpassade sidhuvuden och sidfötter för den första sidan i utskriften. Om du vill skapa ett anpassat sidhuvud eller en anpassad sidfot för den första sidan markerar du den här kryssrutan och klickar på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot. Därefter lägger du till sidhuvud- eller sidfotsinformationen som ska visas på den första sidan på fliken Sidhuvud på första sidan eller Sidfot på första sidan.

Samma skala som dokument    Markera kryssrutan Samma skala som dokument för att ange om sidhuvudena och sidfötterna ska ha samma teckenstorlek och skala som kalkylbladet. Den här kryssrutan är markerad som standard. Om du vill att teckenstorleken och skalan för sidhuvuden och sidfötter ska vara oberoende av kalkylbladets skala för en konsekvent visning på flera sidor avmarkerar du den här kryssrutan.

Justera mot sidmarginaler    Markera kryssrutan Justera mot sidmarginaler om du vill justera sidhuvudets eller sidfotens marginal mot kalkylbladets vänster- och högermarginaler. Den här kryssrutan är markerad som standard. Avmarkera den här kryssrutan om du vill definiera ett särskilt värde för vänster- och högermarginalerna för sidhuvuden och sidfötter, som är oberoende av kalkylbladets vänster- och högermarginaler.

Överst på sidan

Utskriftsformat > Bladalternativ

Utskriftsområde    Klicka på rutan Utskriftsområde om du vill välja vilket område i kalkylbladet som ska skrivas ut, och dra sedan med musen över de kalkylbladsområden som du vill skriva ut. Knappen Dölj dialogruta Knappen Minimera längst till höger i rutan flyttar tillfälligt dialogrutan så att du kan definiera området genom att markera celler i kalkylbladet. När du är klar klickar du på knappen igen så visas hela dialogrutan.

Utskriftsrubriker    Välj ett alternativ under Utskriftsrubriker om du vill skriva ut samma kolumner eller rader som rubriker på alla sidor i utskriften av kalkylbladen. Välj Rader överst om du vill använda särskilda rader som vågräta rubriker på varje sida. Välj Kolumner till vänster om du vill skriva ut lodräta rubriker på varje sida. När du har valt ett alternativ markerar du en eller flera celler i de rubrikkolumner eller på de rubrikrader som du vill använda i kalkylbladet. Knappen Dölj dialogruta Knappen Minimera längst till höger i rutan flyttar tillfälligt dialogrutan så att du kan definiera området genom att markera celler i kalkylbladet. När du är klar klickar du på knappen igen så visas hela dialogrutan.

Skriv ut    Anger vad som skrivs ut i kalkylbladet, om kalkylbladet skrivs ut i färg eller svartvitt, samt vilken utskriftskvalitet som används.

  • Stödlinjer    Markera kryssrutan Stödlinjer om du vill skriva ut stödlinjerna i kalkylbladet. Stödlinjer skrivs inte ut som standard, oavsett om de visas i kalkylbladet eller inte.

  • Svartvitt    Markera kryssrutan Svartvitt om du har en färgskrivare men vill skriva ut i svartvitt. Det här alternativet är inaktiverat som standard. Du behöver inte markera kryssrutan om du använder en svartvit skrivare.

  • Snabbutskrift    Markera kryssrutan Snabbutskrift om du har en skrivare med stöd för snabbutskrift och du vill skriva ut snabbare, men med något sämre utskriftskvalitet. Det här alternativet har ingen effekt om skrivaren inte stöder snabbutskrift.

  • Rad- och kolumnrubriker    Markera kryssrutan Rad- och kolumnrubriker om du vill skriva ut rubrikerna.

  • Kommentarer    I den här rutan väljer du var anteckningar som du lagt till i kalkylbladscellerna ska placeras i utskriften. Välj I slutet av bladet om du vill kombinera alla anteckningar och skriva ut dem tillsammans på en sida som läggs till sist i utskriften. Välj Som det visas på bladet om du vill skriva ut anteckningarna på deras ursprungliga plats i kalkylbladet. Anteckningar skrivs inte ut automatiskt eftersom standardinställningen är Inget.

  • Cellfel som    I den här rutan väljer du hur eventuella cellfel i kalkylbladet ska visas i utskriften. Som standard skrivs felen ut som de visas, men du kan också välja <tom>, -- (dubbla bindestreck) eller #SAKNAS!.

Sidordning    Klicka på Ned, sedan över eller Över, sedan ned om du vill ange i vilken ordning data numreras och skrivs ut när informationen inte får plats på en enda sida. I exempelbilden ser du i vilken riktning dokumentet kommer att skrivas ut när du väljer respektive alternativ.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Förhandsgranska kalkylbladets sidor före utskrift

Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×