Utjämna resurstilldelningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När personerna i ditt projekt arbetar med för många tilldelningar samtidigt kan du jämna ut tilldelningarna automatiskt. Project justerar tilldelningarna efter en mer realistisk tidslinje. Gå till Resurs > Utjämna allt.

Om du vill ha mer kontroll över utjämningen kan du jämna ut utvalda tilldelningar eller särskilda personer.

 • Markera önskade aktiviteter med överbelagda resurser och klicka på resurs > Nivå markeringen. Markera kolumnen Indikator för att visa vilka aktiviteter som har överbelagda resurser.
  Kommandot Jämna ut resurser

 • Om du vill jämna ut arbetsbelastningen för en viss person och inte för alla klickar du på Jämna ut resurs.

Den här bilden visar effekten före och efter utjämning.

Före och efter utjämning

Några tips som du kan använda vid utjämning

Tips

Vad du kan göra

Ta bort utjämning varje gång du jämnar ut

Varje gång du jämnar ut ett projekt tas effekterna av föregående utjämning bort. Om du vill ändra detta klickar du på Resurs > Utjämningsalternativ.

Se vilka aktiviteter som utjämnats

Om du vill se de ändringar som gjorts i aktiviteter genom utjämning kan du använda vyn Utjämnings-Gantt. Klicka på Vyer > Andra vyer > Fler vyer.

Kontrollera vilka aktiviteter som utjämnats

Vill du kanske vissa aktiviteter att inte flytta alls när andra aktiviteter utjämnas, till exempel aktiviteter med kritiska slutdatum. Förhindra uppgifter från glidande, Ange aktivitetsprioritet för resursutjämning.

Jämna ut inom en viss tidsperiod

Klicka på Resurs > Utjämningsalternativ och ange sedan datum för Från och Till.

Jämna inte ut manuellt schemalagda aktiviteter

Normalt jämnas alla aktivitetstyper ut. Om du vill ändra detta klickar du på Resurs > Utjämningsalternativ.

Jämna ut utan att ändra slutdatum för projektet

Klicka på resurs > Utjämningsalternativ och markera sedan rutan nivå enbart inom slack.

Obs!: Om du markerar den här kryssrutan kan få du ett felmeddelande om Project det går inte att jämna ut hela projektet. Det kanske inte tillräckligt slack i schemat och flytta uppgifter utan att ändra slutdatum för projektet.

Lös överbeläggningar manuellt

Om du inte vill jämna ut kan du prova andra sätt att ta bort överbeläggningar.

 • Byt ut en resurs mot en annan som är tillgänglig för arbete vid den tiden.

 • Byt ut mer kunniga resurser för kritiska uppgifter tidigt i projektet. En mer kunnig resurs får sannolikt samma arbete gjort på kortare tid.

 • Ändra en aktivitetslänk så att del aktiviteter börjar samtidigt.

 • Minska schemats omfattning genom att ta bort aktiviteter.

 • Sprid ut arbetsbelastningen genom att förlänga varaktigheten för aktiviteter med överbelagda resurser.

 • Minska arbetsbelastningen genom att minska den mängd arbete som krävs för att slutföra aktiviteten.

 • Ändra resursernas arbetstid för att minska aktiviteternas varaktighet för aktiviteter.

 • Minska aktiviteternas varaktighet, särskilt kritisk aktivitet som direkt påverkar projektets slutdatum.

 • Kontrollera att resurserna inte fungerar under ledig tid. Om en resurs arbetar under icke-arbetstid, visas Project dem som överbelagd.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×