Utforska den flerdimensionella Adventure Works-modellen med Power View

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln använder vi exempelmodellen AdventureWorksDWMultidimensional som datakälla. Om du inte har den flerdimensionella Adventure Works-modellen installerad kan du ändå läsa igenom artikeln och på så sätt få en god förståelse av hur flerdimensionella modeller används i Power View.

Förutsättningar

För att kunna utföra uppgifterna behöver du:

Obs!: Den här funktionen gäller inte Power View i Excel 2013.

  • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services körs i flerdimensionellt läge med Service Pack 1 (Kumulativ uppdatering) 4 tillämpade eller senare.

  • Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services i SharePoint-integrerat läge med Service Pack 1 (Kumulativ uppdatering) 4 tillämpade eller senare.

  • Microsoft SharePoint Server 2010 eller 2013 Enterprise Edition eller senare krävs. För SharePoint Server 2010 rekommenderas Service Pack 1.

  • AdventureWorksDW2012-exempeldatabasen krävs som datakälla för den flerdimensionella Adventure Works-modellen.

  • Den flerdimensionella Adventure Works-modellen för SQL Server 2012 implementerad på Analysis Services-instansen.

Följande förkunskaper krävs:

Utforska och analysera data i modellen AdventureWorksDW2012Multidimensional med Power View

Om du har installerat förutsättningar kan du utföra följande uppgifter om du vill skapa en delad datakällanslutning i Adventureworksdw-modellen och skapa en Power View-rapport med olika visualiseringar att utforska Adventure Works data. Kom ihåg att du skapar en Power View-rapport baserat på en flerdimensionell modell visas som en tabellmodell. Vissa objekt och vissa funktioner kan visas olika från de traditionella modeller med tabellformat som du kanske känner till. Mer information finns i Förstå flerdimensionella modellobjekt i Power View.

Exempelrapport

Försäljningsrapport från återförsäljare

Skapa en delad datakälla för en datamodell

Den här åtgärden kan behöva utföras av en administratör.

Så här skapar du den delade datakällfilen (.rsds) Återförsäljarförsäljning Adventure Works

1. Gå till ett SharePoint-bibliotek med rapportdatakälldokumenttyper aktiverade. Klicka på Dokument > Nytt dokument > Rapportdatakälla.

2. I Namn på sidan Egenskaper för datakälla skriver du Återförsäljarförsäljning Adventure Works.

3. I Datakälltyp väljer du Semantisk Microsoft BI-modell för Power View.

4. I Anslutningssträng anger du följande anslutningssträng. Ersätt <InstanceName> med namnet på Analysis Server-instansen.

data source=<InstanceName>;initial catalog=Adventure Works DW Multidimensional;cube='Adventure Works' 

Tips:  Den flerdimensionella AdventureWorksDW-modellen innehåller två kuber: Adventure Works och Mined Customers. Om det finns fler än en kub (som i den här modellen) måste du ange ett kubnamn i anslutningssträngen. Om det bara finns en kub behöver du inte ange något kubnamn. Det är dock en god idé att alltid ange ett kubnamn i anslutningssträngen: det ger ett konsekvent förhållningssätt när du har flera datakällanslutningar till olika flerdimensionella modeller.

5. I Autentiseringsuppgifter väljer du Windows-autentisering (integrerad).

6. Se till att Aktivera den här datakällan är markerat.

Datakällanslutningen bör nu se ut så här:

Anslutning till datakällan

7. Klicka på Testa anslutningen för att validera. Klicka sedan på Stäng.

Skapa en ny Power View-rapport

I den här uppgiften skapar du en ny Power View-rapport med den delade datakällan Återförsäljarförsäljning Adventure Works.

Så här skapar du Power View-rapporten för Återförsäljarförsäljning Adventure Works

  • I SharePoint klickar du på nedpilen bredvid den delade datakällan Återförsäljarförsäljning Adventure Works > Skapa Power View-rapport.

    Power View öppnas i redigeringsläge med en tom vy i designern, menyfliksområdet överst och fältlistan till höger.

Skapa och utforska dynamiska vyer

Nu har du en tom vy att arbeta med: dags att lägga till några fält.

Så här lägger du till visualiseringar för land, region och ort

1. Låt oss först lägga till en rubrik för vyn. Klicka på Klicka här om du vill lägga till en rubrik i designern. Skriv Återförsäljarförsäljning Adventure Works.

2. Visa tabellen Geografi i fältlistan.

Kom ihåg att Geografi är en dimension i den flerdimensionella AdventureWorksDW-modellen – men eftersom det är tabeller som gäller i Power View visas dimensioner som tabeller i fältlistan.

Klicka på och dra Land till området FÄLT i layoutdelen. Då visas en ny landsvisualiseringstabell i vydesignern. Om det behövs flyttar du landsvisualiseringen till den övre vänstra delen av vyn.

3. Klicka på Utsnitt i menyfliksområdet Design. Alla data i den här visualiseringen kan nu kopplas till övriga datafält som du lägger till i vyn.

4. Klicka på ett tomt område i vyn för att lägga till en ny visualisering. Klicka på och dra Region från tabellen Geografi till området FÄLT.

5. Klicka på Utsnitt på menyfliksområdet Design. Flytta den nya regionsvisualiseringen så att den ligger strax under landsvisualiseringen.

6. Klicka på ett tomt område i vyn för att lägga till en ny visualisering. Klicka på och dra Ort från tabellen Geografi till området FÄLT. Gör om till ett utsnitt och lägg under regionsvisualiseringen.

Nu bör så visualiseringarna för land, region och ort ligga längs den vänstra sidan av vyn. Justera visualiseringarna så att de passar ihop. Varje enskild visualisering fungerar som ett utsnittsfilter: på så sätt kan du granska återförsäljarförsäljningsdata nedåt efter plats.

Så här skapar du en karta över summan av återförsäljarförsäljningen

1. Klicka på ett tomt område i vyn för att lägga till en ny visualisering. Visa måttabellen Återförsäljarförsäljning i fältlistan. Klicka på kryssrutan bredvid Summan av återförsäljarförsäljningen.

2. Välj Karta i gruppen Visualiseringar på menyfliksområdet.

Du har nu ändrat visualiseringen till en karta – därför flyttas mätvärdet för summan av återförsäljarförsäljningen automatiskt till området STORLEK i layoutdelen.

3. I Geografi-tabellen i fältlistan klickar du på och drar Land, Region och Ort (i den ordningen) till området PLATSER i layoutdelen. Globikonen för de fälten i fältlistan anger att det handlar om geografiska attribut som kan användas i en kartvisning.

4. Ändra storlek på och justera den nya kartan för summan av återförsäljarförsäljningen, så att den visas strax under (och med samma bredd) som rubriken.

Skapa visualisering för försäljningsbelopp per kalenderår

1. Klicka på ett tomt område i vyn för att lägga till en ny visualisering. Visa måttabellen Översikt av försäljningen i fältlistan. Klicka på kryssrutan bredvid Försäljningsbelopp.

2. Välj Grupperad i gruppen Visualiseringar på menyfliksområdet.

Du har nu ändrat visualiseringen till en grupperad kolumn, så mätvärdet för försäljningsbeloppet flyttas automatiskt till området VÄRDEN i layoutdelen.

3. I Datum-tabellen i fältlistan klickar du på och drar Kalenderår till området AXEL i layoutdelen.

4. Ändra storlek på och justera visualiseringen av försäljningsbeloppet per kalenderår till höger om kartan över summan av återförsäljarförsäljningen per land.

Så här skapar du "Summan av återförsäljarförsäljningen per kalenderår" och kategorifältet

1. Klicka på ett tomt område i vyn för att lägga till en ny visualisering. Visa måttabellen Återförsäljarförsäljning i fältlistan. Klicka på kryssrutan bredvid Summan av återförsäljarförsäljningen.

2. Välj Linje i gruppen Visualiseringar på menyfliksområdet.

Du har nu ändrat visualiseringen till en linje – därför flyttas mätvärdet för summan av återförsäljarförsäljningen automatiskt till området VÄRDEN i layoutdelen.

3. I Datum-tabellen i fältlistan klickar du på och drar Kalenderår till området VÅGRÄTA MULTIPLER i layoutdelen.

4. I Produkt-tabellen i fältlistan klickar du på och drar Kategori, Underkategori och Produkt (i den ordningen) till området AXEL i layoutdelen.

5. Ändra storlek på och justera den nya visualiseringen under kartan över summan av återförsäljarförsäljningen per land och visualiseringen av försäljningsbelopp per kalenderår.

Vyn bör nu se ut så här:

Slutförd Power View-rapport

6. Spara den nya Power View-rapporten som Återförsäljarförsäljning Adventure Works.

Nu när du har en vy med ett antal olika fält bör du ta dig tid att utforska och visualisera alla data i den flerdimensionella AdventureWorksDW-modellen.

Obs!:  I Power View visas endast visuella summor. I flerdimensionella modeller kan du använda frågor för totalsummor eller visuella summor beroende på dimensionssäkerhetsinställningarna. I Power View är summorna begränsade till endast de värden som definieras av filterkontexten samt de värden som definierats i dimensionssäkerheten.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×