Utforma anpassade arbetsflöden med SharePoint Designer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 innehåller färdiga att använda arbetsflöden som besvara några av de vanligaste affärsprocesser, till exempel samla in feedback om ett dokument eller cirkulera ett dokument för godkännande.

Men vad händer om teamet har en process som kräver mer än vad de fördefinierade arbetsflödena erbjuda? Till exempel vad händer om du vill använda ett arbetsflöde som sträcker sig efter godkännande eller feedbackprocess, så att andra åtgärder, till exempel kopierar dokumentet till ett annat bibliotek när det är klart för publicering utförs?

Du kan utforma anpassade arbetsflöden som lägger till inte kräver kod programmet logik i SharePoint-webbplatser med Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Med Workflow Designer kan skapa du regler som associerar villkor och åtgärder med objekt i SharePoint-listor och bibliotek. Ändringar av objekt i listor eller bibliotek utlösa åtgärderna i arbetsflödet.

Obs!: I den här artikeln refererar till ett exempel på en SharePoint-webbplats som skapats med Adventure Works, ett fiktivt företag som tillverkar cyklar, cykel komponenter och bicycling tillbehör.

Tekniska dokumentationen-teamet på Adventure Works utformade för till exempel ett anpassat arbetsflöde. Arbetsflöde för godkännande som ingår i Office SharePoint Server 2007 tilldelas en uppgift med alternativ för att godkänna eller avvisa. Redigeraren i gruppen Martin Bankov ville dock lite mer flexibilitet och funktioner när han är klar sina aktiviteter. Med hjälp av Workflow Designer i Office SharePoint Designer 2007 utformad Martin ett anpassat arbetsflöde med de här alternativen:

  • Godkänna och publicera

  • Godkänna men vägen till Legal för granskning

  • Avvisa och återgå till skrivaren

Var och en av de här alternativen utlöser olika åtgärder i anpassade arbetsflödet.

Skapa regler-baserade arbetsflöden

Du kan skapa arbetsflöden som baseras på regler med Office SharePoint Designer 2007. Välj den händelse som utlöser arbetsflödet i Workflow Designer. Sedan anger du de åtgärder som du vill att arbetsflödet ska utföra och du kan även identifiera de villkor enligt vilka dessa åtgärder ska utföras. Ett arbetsflöde kan dessutom innehålla många steg så att den kan utvärdera och bearbeta flera uppsättningar villkor och åtgärder.

När du förstå grundläggande byggstenarna i ett arbetsflöde kan skapa du snabbt ett anpassat arbetsflöde. Grundläggande byggstenarna är följande:

  • Händelser    En händelse är vad startar eller initierar ett arbetsflöde. Ett anpassat arbetsflöde är alltid kopplad till en lista eller ett bibliotek. När du utformar arbetsflödet väljer du vilka listan för att koppla den till. En händelse i den här listan startar arbetsflödet. Det finns exakt tre händelser som kan starta ett arbetsflöde: (1) ett objekt har skapats. (2) ett objekt har ändrats. eller (3) en deltagare i arbetsflödet klickar du på start-knappen på en initieringsformulär för arbetsflöde.

  • Åtgärder    En åtgärd är den mest grundläggande enheten för arbete i ett arbetsflöde. Office SharePoint Designer 2007 tillhandahåller en uppsättning färdiga, återanvändbara åtgärder som du kan infoga i arbetsflödet. Till exempel kan arbetsflödet skapa, kopiera, ändra eller ta bort lista objekt (eller filer i ett bibliotek); Checka in eller ut, objekt Skicka ett e-postmeddelande; och skapa en uppgift för någon i listan uppgifter.

  • Villkor    När du skapar ett arbetsflöde kan skapa du en regel som fastställer ett villkor där arbetsflödet utför associerade åtgärd om villkoret är sant. Office SharePoint Designer 2007 innehåller flera färdiga, återanvändbara villkor som du kan infoga i arbetsflödet. Du kan till exempel ange att arbetsflödet utför de associerade åtgärderna om ett objekt har skapat eller ändrat inom ett specifikt tidsintervall, eller om det har skapat eller ändrat av en specifik person.

  • Steg    Ett arbetsflöde består av ett eller flera steg. Varje steg kan innehålla valfritt antal åtgärder och tillhörande villkor. Steg kan du gruppera villkor och åtgärder så att en uppsättning regler (villkor och åtgärder) kan utvärderas och innan en andra grupp.

Om du vill göra arbetsflödet dynamiska och flexibla kan du lägga till initieringsformulär eller ett anpassat Uppgiftsformulär till arbetsflödet. Du kan använda ett formulär för att samla in information från deltagarna i arbetsflödet vid fördefinierade gånger i arbetsflödet och att deltagarna ska kunna interagera med uppgifter för det här arbetsflödet. Du utformar formulär med hjälp av guider och Office SharePoint Designer 2007 genererar formulären automatiskt när du har skapat arbetsflödet.

Till exempel kräver anpassade arbetsflödet för tekniska dokumentationen team tre olika alternativ. Varje alternativ utlöser olika arbetsflödesåtgärder. När Martin utformar arbetsflödet, använder han guiden Anpassad uppgift för att skapa formulär för anpassad uppgift enligt följande exempel.

Dialogrutan Lägg till fält i guiden

När Martin avslutas utforma arbetsflödet, genererar Office SharePoint Designer 2007 formulär för anpassad uppgift. Nu när personer på hans team godkänner dokument, visas så följande formulär i webbläsaren. Det här formuläret innehåller de alternativ som Martin anges i guiden Anpassad uppgift.

Formulär för anpassad uppgift

Automatisera affärsprocesser

Om du skapar ett webbprogram för att automatisera en affärsprocess öppnas Workflow Designer i Office SharePoint Designer 2007 nya möjligheter. Med Workflow Designer integrera du företagslogikregler för och arbetsflödet i webbprogrammen utan att skriva en serverkod.

Tekniska dokumentationen gruppen vill till exempel ett arbetsflöde som gör automatisk av deras process än bara godkännande av dokument. Med hjälp av Workflow Designer utformar Martin ett arbetsflöde som gruppmedlemmarna kan starta manuellt när dokumentet är klart för godkännande. Arbetsflödet skapar en uppgift om du vill granska dokumentet och granskaren väljer något av de tre alternativen som beskrivs ovan.

Martin utformar arbetsflödet så att den utför olika åtgärder beroende på det svar som granskaren skickar i formulär för anpassad uppgift:

  • Om granskaren väljer Godkänn och publicera, arbetsflödet kopieras dokumentet till ett annat dokumentbibliotek med namnet färdig för publicering och skickar ett meddelande till dokumentation team.

  • Om granskaren väljer Godkänn men vägen till juridiska för granska, arbetsflödet kopieras dokumentet till ytterligare ett bibliotek med namnet kräver juridisk granskning och skickar ett meddelande till juridiska avdelning.

  • Om granskaren väljer Avvisa och återgå till writer, arbetsflödet skickar ett meddelande till skrivaren med granskarens feedback och uppdaterar objektet i biblioteket dokument för att visa de senaste feedback.

I Workflow Designer ut steg som innehåller den här villkorslogik som på följande bild.

Villkorslogik i Arbetsflödesdesignern

Det här är bara ett steg i arbetsflödet. Över tiden, Martin ändra och utöka det här arbetsflödet genom att lägga till stegen. Han kan även utforma nya anpassade arbetsflöden som är kopplade till biblioteket är du redo för publikation och biblioteket kräver juridisk granskning och dessa arbetsflöden kan utlösas när Martin dokument granskningsarbetsflöde skapas ett objekt. Workflow Designer är en kraftfulla sätt att snabbt automatisera affärsprocesser och lägga till villkorslogik i dina webbprogram.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×