Utfasning av Yammer SSO och DSync – vanliga frågor och svar

Enkel inloggning (SSO) och katalogsynkronisering (DSync) för Yammer är föråldrade och kommer inte att fungera efter den 1 december 2016. Mer information om den här utfasningen och åtgärder du kan vidta för att växla från att använda Yammer SSO och DSync till de välbekanta Office 365-verktygen för att konfigurera enkel inloggning (Office 365-inloggning med federerad identitet) och katalogsynkronisering (Azure Active Directory Connect) finns i Planera för utfasning av Yammer-SSO och DSync.

F: Vilka funktioner tas bort från Yammer?

S: Enkel inloggning (SSO) för Yammer och katalogsynkronisering (DSync) för Yammer tas bort från Yammer. De är äldre verktyg som utvecklades av Yammer innan de förvärvades av Microsoft. Eftersom Yammer blir bättre integrerat med Office 365 eliminerar vi behovet för kunderna att lära sig och underhålla separata verktyg. I stället kan kunderna gå över till de välbekanta Office 365-verktygen för att konfigurera enkel inloggning (Office 365-inloggning med federerad identitet) och katalogsynkronisering (Azure Active Directory Connect). Mer information finns i Planera för utfasning av Yammer SSO och DSync.

F: Hur meddelas kunderna om den här ändringen?

S: Baserat på policyn för tjänstmeddelanden för Yammer Enterprise har dessa förändringar meddelats i var och en av följande kanaler för att uppmärksamma kunderna:

 1. En uppdatering av dokumentationen: Planera för utfasning av Yammer SSO och DSync.

 2. Ett Yammer-blogginlägg: Tvingande Office 365-identitet i Yammer är nu tillgängligt

 3. Ett inlägg för administratörer i meddelandecentret för Office 365

 4. E-postmeddelanden till Yammer-administratörer

 5. Ett meddelande i Office 365-nätverket för Yammer: Tvingande Office 365-identitet i Yammer är nu tillgängligt!

F: När kommer Yammer SSO och DSync sluta fungera?

S: Yammer SSO och DSync slutar fungera den 1 december 2016. Efter 1 april 2016 kommer inte Yammer-nätverk att kunna skapa nya konfigurationer eller göra betydande ändringar i konfigurationer av SSO eller DSync. Mer information finns i Utfasningsschema för Yammer SSO och DSync.

F: Vilken är den rekommenderade tidsramen för att växla till Office 365-inloggning?

S: För en smidig övergång rekommenderar vi att gå över till Office 365-inloggning så snart det är praktiskt möjligt för din organisation, såvida du inte är en användare med något av följande tre scenarier. Om du vill undvika att användare påverkas bör du slutföra övergången före 1 december 2016 genom att följa anvisningarna i Så här går du över till att använda Office 365-inloggning för Yammer och Azure Active Directory-synkronisering. Användare som har följande funktioner bör läsa Översikt över Office 365 för att kontrollera när dessa blir tillgängliga:

 • Per användare-licenser:    Möjligheten att använda licensiering för att blockera Office 365-användare från att komma åt Yammer.

 • Synkronisering av användaregenskaper:    Synkronisering av användaregenskaper ändras från Office 365 till Yammer.

  Obs!:  Enstaka ifyllning av användaregenskaper för nya användare är tillgängligt i dag.

 • Användarlivscykel:    Förbättringar av befintliga användarlivscykelfunktioner för att inaktivera och blockera användaråtkomst för användare med konton blockerade i Office 365.

 • Flera Yammer-nätverk kopplade till en Office 365-prenumeration    Stöd för anslutning av en Office 365-prenumeration till flera Yammer-nätverk för hantering av inloggning och användarlivscykel.

F: Vad ska jag använda i stället för Yammer SSO och DSync?

S: Kunderna kan använda de välbekanta Office 365-verktygen för att konfigurera enkel inloggning (Office 365-inloggning med federerad identitet) och katalogsynkronisering (Azure Active Directory Connect) i stället för Yammer SSO och DSync. Följ anvisningarna i Så här går du över till att använda Office 365-inloggning för Yammer och Azure Active Directory-synkronisering när du vill växla över till dessa verktyg.

F: Vad är ersättningen för olika scenarier eller beteenden som Yammer SSO och DSync används för?

S: Om du använder Yammer SSO eller DSync för specifika scenarier eller beteenden bör du läsa följande: Yammer SSO-scenarier och deras ersättning och Yammer DSync-scenarier och deras ersättning.

F: Vad behöver jag göra för att gå över till att använda Office 365-inloggning för Yammer och Azure Active Directory-synkronisering?

S: Följ anvisningarna i Så här går du över till att använda Office 365-inloggning för Yammer och Azure Active Directory-synkronisering. Observera att Office 365-verktyget för inloggning kan konfigureras av kunden (självbetjäning) medan Yammer SSO kräver att du kontaktar Yammer-supportteamet. Yammer-nätverk som för närvarande använder Yammer SSO måste gå över till att använda Office 365-inloggning för Yammer. Innan du börjar ska du kontrollera att alla aktuella Yammer-användare har en motsvarande Office 365-identitet (annars kan användarnas åtkomst till Yammer störas).

F: Hur framtvingar jag Office 365-identitet i Yammer?

S: Innan du börjar ska du kontrollera att alla aktuella Yammer-användare har en motsvarande Office 365-identitet (annars kan användarnas åtkomst till Yammer störas). Vi rekommenderar att du meddelar förändringarna till användarna med hjälp av kommunikationsmallen i Starta tvingande Office 365-identitet i Yammer. Sedan behöver du bara utföra några få steg för att starta tvingande Office 365-identitet i Yammer. Dessa steg finns i artikeln: Tillämpa Office 365-identitet för Yammer-användare.

F: Behöver jag kontakta Yammer för att gå över till Office 365-inloggning eller Azure Active Directory Connect?

S: Nej, administratörer kan själva konfigurera Office 365-verktyget för inloggning, i stället för att behöva kontakta Yammer-supportteamet.

F: Är det möjligt att välja bort att gå över till Office 365-inloggning eller Azure Active Directory Connect?

S: Nej, när Yammer blir närmare integrerat med Office 365 kommer vi att ta bort redundanta verktyg som är unika för Yammer.

F: Vad händer om jag inte har vidtagit några åtgärder före 1 december 2016?

S: Om du inte gör någonting före 1 december 2016 kommer följande inte längre att fungera:

 • Yammer SSO:    Yammer enkel inloggning slutar att fungera. Nätverket börjar med Office 365-identitet (om nätverket är kopplat till en Office 365-klient) eller äldre Yammer-identitet (logga in med Yammer-specifikt användarnamn och lösenord).

 • Yammer DSync:    Yammer katalogsynkronisering slutar fungera. Ändringar som görs i din lokala Active Directory kommer inte att återspeglas i Yammer.

F: Vem ska jag kontakta om jag stöter på problem?

S: Du kan följa din klientorganisations vanliga process för att öppna en Office 365-supportbegäran. Se Kontakta supporten för Office 365 för företag.

F: Hur vet jag om jag påverkas av den här ändringen?

S: Yammer-verifierade administratörer får ett e-postmeddelande om att de är aktuella användare av Yammer SSO- eller DSync-funktioner. Dessutom har meddelanden skickats via meddelandecentret för Office 365.

F: Finns det några särskilda scenarier som jag behöver känna till?

S: Ja, vissa kunder får ytterligare åtgärder att utföra beroende på hur deras aktuella Yammer-nätverk är konfigurerat. Yammer-administratörer kommer att kunna identifiera vilket scenario som gäller för deras nätverk. Dessa scenarier är följande:

 1. Ingen Office 365-klient är mappad till ditt Yammer-nätverk.

 2. En Office 365-klient är kopplad till flera Yammer-nätverk.

 3. Flera Office 365-klienter är kopplade till ett Yammer-nätverk.

Observera att ett Yammer-nätverk är kopplat till en Office 365-klient om domänen i nätverket har verifierats på Office 365-klienten. Nästa fråga hjälper dig genom de steg du måste utföra om något av ovanstående scenarier gäller för din miljö.

F: Om ett särskilt scenario gäller för mig, vilka åtgärder måste jag vidta?

S: Baserat på det aktuella scenariet behöver du utföra följande steg:

 1. Ingen Office 365-klient är mappad till ditt Yammer-nätverk.

  Skapa en klient och anslut den till Yammer genom att följa stegen i Guide för aktivering av Yammer.

 2. En Office 365-klient är kopplad till flera Yammer-nätverk.

  Om du har en klient som är ansluten till flera Yammer-nätverk rekommenderar vi starkt att du konsoliderar nätverken. Du kan se alla nätverk som är anslutna genom att besöka sidan Nätverksmigrering. Om du, av någon företagsorsak, inte kan konsolidera nätverk kan du ändå flytta ett av dina Yammer-nätverk till enkel inloggning- och DSync-motsvarigheterna i Office 365 genom att aktivera Yammer i domänen som är associerad med nätverket, medan du väntar på att Office 365 ska stödja flera Yammer-nätverk associerade med en Office 365-prenumeration.

 3. Flera Office 365-klienter är kopplade till ett Yammer-nätverk.

  • Domäner i ditt Yammer-nätverk har kopplats till fler än en Office 365-klient. En Office 365-klient är kopplad till Yammer-nätverket om en domän i nätverket har lagts till som en verifierad domän på Office 365-klienten.

  • För att växla från Yammer SSO och DSync till Office 365-inloggning för Yammer, behöver du först utföra en särskild åtgärd för att få till stånd en situation där alla domäner i varje Yammer-nätverk mappas till exakt en Office 365-klient. Det steget består av att välja mellan följande två alternativ för varje Yammer-nätverk som de har:

   • Flytta alla domäner i Yammer-nätverket till en enda Office 365-klient.

   • Ta bort domäner från Yammer-nätverket så att det delar domäner med endast en Office 365-klient. Det innebär att alla användare med e-postadresser på de borttagna domänerna får ett eget separat Yammer-nätverk.

F: Kan jag gå över till att använda "Framtvinga Office 365-identitet" i nätverket och ändå fortsätta använda verktyget Yammer DSync för synkronisering av användarprofiler?

S: Microsoft rekommenderar att du fasar ut den gamla Yammer DSync-tekniken som slutar fungera 1 december 2016. Om du planerar att fasa ut Yammer DSync men har ett omedelbart företagsbehov kan du fortsätta använda det äldre Yammer DSync-verktyget (fram till 1 december 2016) för synkronisering av användarprofiler tillsammans med Office 365-inloggning och byte till Framtvinga Office 365-identitet.

F: När vi framtvingar Office 365-identitet för Yammer, kommer då alla våra Office 365-klientadministratörer att också bli Yammer-administratörer?

S: Ja, alla globala Office 365-administratörer blir Yammer-administratörer när Yammer-nätverket är mappat till Office 365-klienten. Yammer-administratörer blir däremot inte automatiskt globala Office 365-administratörer.

F: Hur påverkar bytet till "Framtvinga Office 365-identitet" för Yammer gästanvändare i vårt nätverk?

S: Gäster och externa användare följer autentiseringsmetoden i sitt hemnätverk, inte något av gästnätverken de också är en del av. Det här är samma beteende som Yammer SSO följt, så det bör inte bli några störningar här. Endast användare som tillhör ditt eget nätverk kommer att påverkas av inställningen Framtvinga Office 365-identitet i nätverket.

F: Vi använder Yammer SSO och Active Directory Federation Services (AD FS) för att autentisera användare och vi har en regel för att blockera vissa användare baserat på Active Directory-attribut. Om vi skulle framtvinga Office 365-identiteter, kan vi då fortsätta att förhindra att vissa användare får åtkomst till Yammer?

S: Läs Översikt över Office 365 för att ta reda på när vi kommer att tillhandahålla licensiering per användare för Yammer. I kombination med tvingande Office 365-identitet kommer licensiering per användare att göra det möjligt att blockera användare från Yammer på samma sätt som andra Office 365-tjänster gör. Mer information om licensiering per användare kommer när vi närmar oss utgivningen.

F: Hur snabbt går ändringen av inställningarna för att växla till Office 365-inloggning med federerad identitet?

S: Migreringen är omedelbar. Det blir inga fördröjningar och inga avbrott. Om alternativet att Logga ut alla aktuella användare markeras verkställs det omedelbart och användarna måste logga in igen med Office 365-identiteter när de återgår till Yammer.

F: När snabbmigreringen sker, kommer då datasynkroniseringen mellan Yammer och Active Directory ändras?

S: Nej. När du konfigurerar nya användare kommer den processen att hämta deras egenskaper från Azure Active Directory och Office 365 till Yammer.

F: Finns det några användare som inte kommer att kunna använda Yammer?

S: Användare i Office 365 kan komma åt Yammer direkt eller genom att använda Office 365, om de har en tilldelad licens. Under det första kvartalet 2016 kommer Yammer att ha ett administratörsalternativ för att möjliggöra blockering av användare utan licens, så att de inte får åtkomst till Yammer. När läget är aktiverat förlorar alla användare som inte har en tilldelad Yammer Enterprise-licens i sin Office 365-klientorganisation möjligheten att använda Yammer. Licenser är tillgängliga med många abonnemang som: Office 365 Enterprise E3, Yammer Enterprise fristående osv.

F: Kan administratörer styra e-postinbjudningar för nätverk när Office 365-inloggning har aktiverats?

S: Nej. Administratörer kan inte styra e-postinbjudningar som skickas till användare. Med Yammer DSync var det möjligt att anpassa innehållet i e-postinbjudningar som skickades med verktyget, men alla andra inbjudningar använde systemformatet. Med Office 365-inloggning och Azure Active Directory-etablering skickas alla e-postinbjudningar i systemformatet, och eventuella Yammer DSync-anpassningar gäller inte längre såvida inte användaren bjöds in via DSync.

Med Yammer DSync gick det att använda ett anpassat välkomstmeddelande som visades för användarna på Yammer-webbplatsen när de accepterade en inbjudan från DSync. Med Office 365-inloggning får användarna en bättre initial upplevelse, och det anpassade välkomstmeddelandet visas bara om användaren klickar via en inbjudan från DSync.

F: Var hittar jag mer information?

Följande resurser ger mer information:

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×