Utfasning av tillfälliga mobillösenord i Yammer

Tillfälliga mobillösenord har varit en användbar lösning för situationer där användare behövde använda Yammer-mobilappar trots att identitetsprovidern blockerades för enheter som anslöt via Internet. Stödet för Yammer SSO upphörde nyligen och all federerad autentisering för Yammer har gått över till att använda Azure Active Directory (AAD), så nu är det också dags att ta avsluta stödet för den här lösningen, för att istället lösa scenariot med hjälp av AAD CA (Conditional Access – villkorlig åtkomst). AAD CA är en mycket bättre lösning än tillfälliga mobillösenord för Yammer eftersom det inte kräver att användarna hanterar två separata lösenord för Yammer-autentisering. Med AAD CA kan kunderna aktivera samma scenario för åtkomstkontroll och också ge användarna bättre autentiseringsfunktioner som fungerar konsekvent på alla enheter.

Borttagningsschema för tillfälliga mobillösenord

Tillfälliga mobillösenord fasas ut enligt schemat nedan. Yammer-nätverk som använder tillfälliga mobillösenord måste gå över till att använda AAD CA så att autentisering begränsas till att bara fungera på intranätet allmänt, förutom att tillåta autentisering av Yammer-mobilappen via Internet.

Viktiga datum:

  • 29 juni 2017: Meddelande om att stödet upphör för tillfälliga mobillösenord. Nya nätverk har inte längre den här funktionen.

  • 3 juli 2017: Tillfälliga mobillösenord inaktiveras för Yammer-nätverk med minimal användning (färre än 30 inloggningar per månad). Om ditt nätverk faller inom den här kategorin och du behöver en förlängning följer du klientorganisationens normala process för att öppna en Office 365-supportbegäran, så kan supporten ge dig en tillfällig förlängning.

  • 3 april 2018: Tillfälliga mobillösenord fungerar inte längre.

Efter den 3 april 2018sker följande ändringar om du inte gör någonting:

  • Tillfälliga mobillösenord tas bort från Yammer-gränssnittet och blockeras på autentiseringsvägen.

Scenarier med tillfälliga mobillösenord för Yammer och vad de ersätts med

Om du använder tillfälliga mobillösenord för specifika scenarier eller beteenden kan du gå över till nya metoder för att fortsätta med liknande funktioner. I följande tabell visas dessa scenarier eller beteenden och vad som ersätter beteendet.

Scenario

Ersättning

Endast åtkomst till intranät. Administratören har blockerat federerad Yammer-autentisering att fungera för enheter som ansluter via Internet och tillåter bara autentisering på intranätet. Tillfälliga mobillösenord ger användarna autentiseringsuppgifter via företagets intranät och tillåter användarna att autentisera i mobilappen.

AAD CA. Med AAD CA kan administratörer begränsa åtkomsten till betrodda nätverk och användarna kan autentisera via AAD.

Lösenordssäkerhet på icke-betrodda enheter. Det finns en risk att enheter som inte är betrodda kan avslöjas och exponera företagslösenord för obehöriga användare. Tillfälliga mobillösenord ger ett sätt att skydda känsliga företagslösenord, med tillfälliga inloggningsuppgifter som inte ger åtkomst till hela O365-programsviten.

AAD CA med Intune. Med AAD CA kan du tillämpa MFA (Multi-Factor Authentication). Genom att använda MFA kan du skydda resurser från att användas av en obehörig användare som kan ha fått åtkomst till en giltig användares autentiseringsuppgifter.

Inaktivera tillfälliga mobillösenord direkt för ditt nätverk

Öppna ett supportärende via administrationscentret för Office 365 så hjälper vi dig att inaktivera tillfälliga mobillösenord för ditt nätverk.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×