Utföra inchecknings- och utcheckningsaktiviteter

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Om du är synkroniserare i ett 2007 SharePoint-filverktyg kan du utföra källkontrolluppgifter.

Vad vill du göra?

Checka ut filer från ett SharePoint-dokumentbibliotek i ett SharePoint-filverktyg

Checka in filer i SharePoint-dokumentbiblioteket

Ignorera en utcheckning

Checka ut filer från ett SharePoint-dokumentbibliotek i ett SharePoint-filverktyg

Om du checkar ut en fil i SharePoint-filverktyget blir den låst i SharePoint-dokumentbiblioteket så att andra användare inte kan uppdatera filen direkt i SharePoint. Kom ihåg att du inte behöver checka ut filer för att de ska kunna uppdateras i SharePoint-filverktyget och skickas till SharePoint-dokumentbiblioteket under synkroniseringen. Använd bara den här funktionen om du vill ha exklusiva redigeringsbehörigheter i SharePoint-filverktyget.

Så här checkar du ut en fil:

  1. Markera filen eller filerna som du vill checka ut.

  2. Klicka på Checka ut på fliken Start.

Om utcheckningen fungerade visas ditt namn i kolumnen Utcheckat till i fillistan. Om utcheckningen inte fungerade för en eller flera filer visas ett felmeddelande. De vanligaste felet för att det inte fungerade är:

  • Filen är redan utcheckad direkt från SharePoint-platsen av en annan användare. Observera att SharePoint-filverktyget inte indikerar i förväg att en fil redan är utcheckad från SharePoint-biblioteket.

  • Filen är ny i SharePoint-filverktyget och har ännu inte skickats till SharePoint-biblioteket.

Överst på sidan

Checka in filer i SharePoint-dokumentbiblioteket

Så här checkar du in filer som är utcheckade till dig via SharePoint-filverktyget:

  1. Markera filen eller filerna som du vill checka in.

  2. Klicka på Checka in på fliken Start och klicka på fliken Checka in i SharePoint.

    Dialogrutan Checka in i SharePoint visas där du uppmanas att beskriva ändringarna i filen i listan. Om du har markerat flera filer som ska checkas in visas den första markerade filen i dialogrutan. Den visas igen för varje efterföljande fil när du klickar på OK. När alla markerade filer checkas in skickas alla uppdateringar till SharePoint-dokumentbiblioteket.

Du kan även checka in alla filer som är utcheckade för tillfället: Klicka på Checka in på fliken Start och klicka sedan på Checka in alla utcheckningar.

Överst på sidan

Ignorera en utcheckning

Om du ignorerar en utcheckning tas låset på filen på SharePoint-platsen bort och filen skrivs över med den nyaste versionen från SharePoint-platsen.

Så här ignorerar du utcheckningen för filer som är utcheckade till dig via SharePoint-filverktyget:

  1. Markera filen eller filerna som du vill ignorera utcheckningen för.

  2. Klicka på Ignorera utcheckning på fliken Start och klicka på Ignorera utcheckning från SharePoint.

Du kan även ignorera utcheckningen för alla utcheckade filer. Klicka på Ignorera utcheckning på fliken Start och klicka på Ignorera alla utcheckningar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×