Utföra en OLAP-serveråtgärd i en pivottabellrapport

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Om din pivottabellrapport är kopplad till en Online Analytical Processing (OLAP)-databas i Microsoft SQL Server Analysis Services kan du utföra en serveråtgärd genom att använda Microsoft Office Excel. En serveråtgärd är ett tilläggskommando som utför relaterade uppgifter på information i din rapport.

Vad vill du göra?

Lära mig mer om serveråtgärder

Utföra en serveråtgärd

Lära mig mer om serveråtgärder

En serveråtgärd är en valfri, men användbar funktion som en OLAP-kubadministratör kan definiera på en server som använder en kubmedlem eller åtgärd som en parameter i en fråga för att få information i kuben, eller för att starta ett annat program, exempelvis en webbläsare.

Här följer vanliga exempel på hur serveråtgärder kan användas i en pivottabellrapport:

 • Du är en försäljare som vill förbereda dig på ett viktigt kundbesök. Du använder en serveråtgärd för att visa en kundprofil på en webbsida direkt från en standardpivottabellrapport över ditt försäljningsområde. Webbsidan innefattar länkar till ytterligare information, som kartor och rekommenderade restauranger.

 • Du är affärsanalytiker för en medicinsk leverantör, och du märker att en viktig kund har minskat sina order med 35 % förra året. Du vill veta varför, så du använder en serveråtgärd för att visa kundens orderhistorik på ett separat kalkylblad.

 • Du är en försäljningschef som vill titta närmare på en produktförsäljningssiffra för att se vilka kunder som har bidragit mest till försäljningarna genom skumma igenom till de detaljer som finns i en faktatabell i kuben, så att du kan planera nästa kvartals försäljningsmål.

Det finns fem typer av serveråtgärder.

URL     Den här serveråtgärden används ofta och visar en URL (Uniform Resource Locator) i en webbläsare. Du kan till exempel klicka på ett kundnamn och sedan visa en kundprofil på en webbsida.

En OLAP-kubadministratör kan definiera en URL-serveråtgärd på dimensionsmedlemmar, hierarkier, hierarkimedlemmar, attributmedlemmar, måttceller eller hela kuben.

Rapport     Den här serveråtgärden skapar en Microsoft SQL Server Reporting Services-rapport genom att bygga en rapportbaserad URL som har följande syntaxformat:

http://<rapportservernamn>/<serverkatalog>

En OLAP-kubadministratör kan definiera en rapportserveråtgärd på dimensionsmedlemmar, hierarkier, hierarkimedlemmar, attributmedlemmar, måttceller eller hela kuben.

Raduppsättning     Den här åtgärden returnerar en raduppsättning baserad på ett villkor som anges i en MDX-instruktion. Den här åtgärden är praktisk när du vill länka raduppsättningen i en annan, men relaterad kub i samma OLAP-databas, till exempel flera år gamla uppgifter för försäljning i butik. Informationen visas i ett kalkylblad som en Excel-tabell.

En OLAP-kubadministratör kan definiera en raduppsättningsserveråtgärd på dimensionsmedlemmar, hierarkier, hierarkimedlemmar, attributmedlemmar, måttceller eller hela kuben.

Mer detaljerad information     Den här åtgärden frågar kuben baserat på ett villkor som anges i en MDX-instruktion och returnerar data från den faktatabell som är källan för måttets samlade värden. Informationen visas i ett kalkylblad som en Excel-tabell. MDX-instruktionen anger vilka kolumner som ska returneras från faktatabellen och det högsta antalet poster som ska returneras. Detta anges i egenskapen Maximalt antal poster som ska hämtas under Visa OLAP-detaljer på fliken Användning i dialogrutan Anslutningsegenskaper. Mer information finns i avsnittet Anslutningsegenskaper.

En OLAP-kubadministratör kan endast definiera en mer detaljerad serveråtgärd på mått.

Visa information     Den här åtgärden frågar kuben baserat på ett villkor som anges i ett MDX-uttryck och returnerar data från faktatabell som är källan till det måttet aggregerade värden. Den här åtgärden är tillgängligt som standard, men kan styras av kryssrutan Aktivera Visa information under avsnittet Data i en pivottabell på fliken Data i dialogrutan Pivottabellalternativ. Mer information finns i Pivottabellalternativ.

En OLAP-kub administratör kan definiera ett visa detaljer serveråtgärd på åtgärder.

Meddelanden: 

 • Följande serveråtgärder stöds inte i Office Excel: Proprietary, Statement och Dataset.

 • Även om en OLAP-kub administratör kan definiera en serveråtgärd på en mängd, stöds en serveråtgärd på en mängd inte av Office Excel.

 • Serveråtgärder stöds inte på ett rapportfilter.

Överst på sidan

Utföra en serveråtgärd

 • Högerklicka på en kolumn eller rad etikett Ytterligare åtgärder i en pivottabellrapport och välj kommando som definieras av administratören för OLAP-kub.

  Till exempel:

  • URL     Ett URL-serveråtgärdskommando, som Kundprofil.

  • Rapport     En rapportserveråtgärd, som SammanfattningKv1.

  • Raduppsättning     En raduppsättningsserveråtgärd, som Produktinformation.

  • Mer detaljerat     En serveråtgärd som visar mer detaljerad information, till exempel Försäljningssiffror.

  • Visa information    

   Tips: Du kan även dubbelklicka på den cell som innefattar måttet.

   Om det finns ingen server åtgärderna som har angetts av administratören för OLAP-kub kan se du menyposten (inga definierade åtgärder).

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×