Office
Logga in
Förbättra tillgänglighet och användarvänlighet

Utbildningsverktyg i Word

Utbildningsverktyg i Word

Utbildningsverktyg har utformats för att hjälpa dig att förbättra din läsförmåga genom att göra dig bättre på att uttala ord rätt, att läsa snabbt och rätt samt att förstå vad du läser.

Från forskningen vet vi att läsning kräver följande tre färdigheter:

 • Utläsning: förmåga att uttala ord på rätt sätt.

 • Flyt: förmåga att läsa snabbt och korrekt.

 • Förståelse: förmåga att förstå vad du läser.

Utbildningsverktygen i Word kan hjälpa dig att utveckla och förbättra din läsförmåga.

Obs!: Mer information om forskningen kring läsning finns i Utbildningsverktyg som hjälper dig att läsa och skriva bättre.

Nyheter i Utbildningsverktyg

En ny funktion i Word är möjligheten att använda Utbildningsverktyg när du redigerar eller skriver dokument. Utbildningsverktyg lägger till visuella markeringar så att du kan känna dig trygg när du arbetar med dina dokument och vara säker på att de skrivs ut som de ska. Dina medförfattare kan fortfarande redigera dokumenten i den ursprungliga vyn.

Funktionen är tillgänglig för prenumeranter i version 1707 (build-version 8326.2058)

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om du har ett Office 365-abonnemang. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Utbildningsverktyg i Word 2016 tillhandahåller följande verktyg som hjälper dig med läsning och läsförståelse. 

 • Funktionen Läs upp läser upp ditt dokument och markerar samtidigt orden i dokumentet i takt med uppläsningen.

  Obs!: Funktionen Läs upp stöder inte höger-till-vänster-språk. Läs upp läser texten på standardtalspråket för ditt operativsystem. Mer information om hur du lägger till fler text-till-tal-röster finns i Hur du laddar ned språk för text till tal för Windows

 • Kommandot Stavelser visar markeringar mellan stavelserna i orden i innehållet. Den här funktionen underlättar ordigenkänning och uttal.

  Obs!: Stavelsedelning är tillgängligt för baskiska, bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, galiciska, grekiska, isländska, italienska, katalanska, kazakiska, kroatiska, lettiska, litauiska, nederländska, norska (bokmål), norska (nynorsk), polska, portugisiska, portugisiska (Brasilien), rumänska, ryska, serbiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, turkiska, ukrainska, ungerska och walesiska. Texten måste vara korrekt angiven. Mer information finns i Ange språkinställningar. Om texten är inställd på ett språk som inte stöds används inte stavelsedelning, även om själva texten borde ha stöd. Exempel: Om engelsk text kopieras till ett kinesiskt dokument, måste den engelska texten markeras och anges som Engelska. Annars visas inte stavelsedelning.

 • Kommandot Textavstånd ökar avståndet mellan ord, tecken och rader. Funktionen hjälper dig att lättare ögna igenom texten och bidrar även till bättre flyt i läsningen.

  Obs!: Textavstånd är tillgängligt för alla språk utom de som skrivs med komplexa eller kopplade skript. Till exempel stöds inte arabiska.

 • Använd kommandot Kolumnbredd om du vill ändra radens bredd. Funktionen gör att texten upplevs som mindre hoptryckt och hjälper dig att fokusera på och bättre förstå ord och tecken i ett dokument med mycket text.

 • Du kan ange Sidfärg till Sepia (blekt gul sida med tryckkänsla) eller Omvänd (svart bakgrund med vit text), vilket gör det lättare att ögna igenom och ta till sig texten, eller lämna inställningen Ingen.

En ny funktion i Word är möjligheten att använda Utbildningsverktyg när du redigerar eller skriver dokument. Utbildningsverktyg lägger till visuella markeringar så att du kan känna dig trygg när du arbetar med dina dokument och vara säker på att de skrivs ut som de ska. Dina medförfattare kan fortfarande redigera dokumenten i den ursprungliga vyn.

 1. Välj Utbildningsverktyg i gruppen Integrerande på fliken Visa.

  Utbildningsverktyg på fliken Visa

  Utbildningsverktyg

  När du gör det kommer du till vyn Webblayout i Word, och Utbildningsverktyg är redan aktiverat. Funktionerna för textavstånd och smal kolumnbredd tillämpas automatiskt första gången du använder den här vyn.

 2. Gör något eller allt av följande, beroende på hur du vill fokusera på innehållet i dokumentet:

  • Ange Sidfärg till Sepia (blekt gul sida med tryckkänsla) eller Omvänd (svart bakgrund med vit text), vilket gör det lättare att ögna igenom och ta till sig texten, eller lämna inställningen Ingen.

  • Välj Kolumnbredd om du vill ändra radens bredd. Den här vyn innehåller fyra alternativ: Mycket smal, Smal, Medel eller Bred. Använd den inställning som fungerar bäst för dig.

  • Välj Stavelser om du vill visa markeringar mellan stavelserna i orden i innehållet. När du skriver och gör ändringar i det här redigeringsläget visas stavelsemarkeringarna i realtid när du skriver eller lägger till innehåll.

  • Välj Läs upp om du vill få dokumentet uppläst och samtidigt se hur orden i dokumentet markeras i takt med uppläsningen. Om du börjar skriva när Läs upp är aktiverat pausar Skärmuppläsaren så att du kan göra ändringar, och du kan sedan enkelt återuppta uppläsningen när du har gjort önskade ändringar.

Obs!: Funktionen Läs upp är också tillgänglig på fliken Granska i Word, så att du kan använda skärmläsarfunktionen i valfri vy i Word. Du måste inte gå till vyn Utbildningsverktyg för att använda den här funktionen.

Med Läs upp i Word kan du få ditt dokument uppläst och samtidigt se hur orden i dokumentet markeras i takt med uppläsningen. Välj fliken Granska och sedan Läs upp för att börja uppläsningen av dokumentet.

Du kan använda följande knappar som visas i det övre högra hörnet på skärmen för att styra uppläsningen.

Inställningar för Utbildningsverktyg
 • Välj ikonen Spela upp/Pausa för att starta eller stoppa uppläsningen. Välj ikonen Nästa om du vill hoppa över den aktuella meningen och börja läsa från nästa stycke. Välj ikonen Föregående om du vill hoppa över den aktuella meningen och börja läsa från föregående stycke. Du kan ändra uppläsningshastigheten och rösten med hjälp av Inställningar-menyn.

  Om du vill stoppa uppläsningen och avsluta läsläget väljer du ikonen Stäng.

  Som standard börjar Skärmläsaren läsa från markörens position i Words redigeringsvyer överst på sidan i läsläget, om du inte har markerat ett ord. I så fall börjar uppläsningen från det markerade ordet. Du kan också markera ett textblock innan du startar Läs upp om du bara vill att Skärmläsaren ska läsa upp det markerade stycket.

  Du kan använda följande tangentbordsgenvägar för Läs upp:

  1. CTRL+ALT+BLANKSTEG:  Starta/avsluta Läs upp

  2. CTRL+BLANKSTEG:  Pausa Läs upp

  3. ALT+HÖGERPIL: Öka läshastigheten

  4. ALT+VÄNSTERPIL: Minska läshastigheten

  5. CTRL+HÖGERPIL: Läs föregående stycke

  6. CTRL+VÄNSTERPIL: Läs nästa stycke

  Klicka på fliken Utbildningsverktyg, så ser du alternativen nedan:

 • Välj Stavelser om du vill visa markeringar mellan stavelserna i orden i innehållet. Den här funktionen underlättar ordigenkänning och uttal.

 • Markera Textavstånd för att öka avståndet mellan ord, tecken och rader. Det kan hjälpa dig att lättare ögna igenom texten och bidrar även till bättre flyt i läsningen.

 • Välj Kolumnbredd om du vill ändra radens bredd. Funktionen gör att texten upplevs som mindre hoptryckt och hjälper dig att fokusera på och bättre förstå ord och tecken i ett dokument med mycket text.

 • Ange Sidfärg som Sepia (blekt gul sida med tryckkänsla), Omvänd (svart bakgrund med vit text) vilket gör att texten är lättare att ögna igenom och uppfatta, lämna den som Ingen.

Utbildningsverktyg i läsläge kan endast användas när du läser ett dokument.

 1. Välj Läsläge i gruppen Vyer på fliken Visa.

  Läsläge_C3_2017610132925

 2. Du kan också välja Läsläge i statusfältet.

  Statusfält för läsläge_C3_2017610132942

 3. Gör något eller allt av följande på Visa-menyn, beroende på hur du vill fokusera på innehållet i dokumentet:

  Läsläge i Utbildningsverktyg på fliken Visa_C3_201761013307

 • Välj Stavelser om du vill visa markeringar mellan stavelserna i orden i innehållet.

 • Välj Textavstånd om du vill öka avståndet mellan ord, tecken och rader.

 • Välj Läs uppom du vill få dokumentet uppläst och samtidigt se hur orden i dokumentet markeras i takt med uppläsningen.

Obs!: I läsläge är alternativen Kolumnbredd och Sidfärg endast tillgängliga om du har valt Kolumnlayout i Layout.

Relaterad information

Utbildningsverktyg som hjälper dig att läsa och skriva bättre

Läsa dokument i Word

Nyheter för hjälpmedel i Word

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Nya Utbildningsverktyg hjälper lärare att skapa mer delaktighet i klassrummen (på engelska)

Berätta för oss vad du tycker om Utbildningsverktyg i Word 2016 och föreslå gärna förbättringar

Skicka dina förslag tillförslagslådan för Word för Windows (skrivbordsprogram)

Använda Utbildningsverktyg i Word Online-dokument

 1. Gå till gruppen Dokumentvyer på fliken Visa och välj Avancerad läsare.

  Intensiv läsning

  Dokumentet öppnas i Avancerad läsare.

 2. Du kan göra något eller flera av följande i Avancerad läsare, beroende på hur du vill fokusera på innehållet i dokumentet.

  • Välj Spela upp längst ned i fönstret om du vill få dokumentet uppläst och samtidigt se hur texten markeras i takt med uppläsningen. Skärmläsaren börjar läsa längst upp på sidan som standard, om du inte har markerat ett ord. I så fall börjar Skärmläsaren att läsa från det markerade ordet. Välj Pausa om du vill stoppa uppläsningen.

   Välj Röstalternativ längst upp till höger i dokumentet om du vill ändra uppläsningshastigheten.

   Röstinställningar
  • Textalternativ   

   Du kan ändra utseendet på dokumentet med hjälp av Textalternativ. De val du gör i Textalternativ kan göra det lättare att fokusera på innehållet, utan visuellt distraherande element.

   Ange Textstorlek, Avstånd, Teckensnitt och Tema utifrån dina inlärningsbehov. Du kan öka eller minska storleken på texten och avståndet mellan bokstäver och ord. Den temafärg som du väljer används som bakgrundsfärg i dokumentet.

   Textalternativ
  • Ordklasser   

   Välj ett eller flera av följande alternativ:

   • Stavelser om du vill bryta ned ord i stavelser.

   • Substantiv om du vill markera substantiv i dokumentet i lila.

   • Verb om du vill markera verb i dokumentet i rött.

   • Adjektiv om du vill markera adjektiv i dokumentet i blågrönt.

    Ordklasser

 3. Klicka på ikonen Stäng för att avsluta Avancerad läsare.

Relaterad information

Utbildningsverktyg som hjälper dig att läsa och skriva bättre

Läsa dokument i Word

Nyheter för hjälpmedel i Word

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Nya Utbildningsverktyg hjälper lärare att skapa mer delaktighet i klassrummen (på engelska)

Låt oss veta vad du tycker om Utbildningsverktyg i Word Online och föreslå förbättringar

Skicka dina förslag till wacltcrew@microsoft.com

Använda Utbildningsverktyg i Word Online-dokument på iPad

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter på Office 365 som även deltar i Office Insider-programmet. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Utbildningsverktyg i Word för iPad har en uppsättning verktyg som hjälper dig med läsning och läsförståelse. I Word hittar du utbildningsverktyg under fliken Visa.

Dra reglaget till höger för att starta fliken utbildningsverktyg.

Visar fliken Visa i dokumentet

På fliken utbildningsverktyg finns följande verktyg som hjälper dig medan du läser eller redigera dokument.

 • Använd Kolumnbredd om du vill ändra radens bredd. Funktionen gör att texten upplevs som mindre hoptryckt och hjälper dig att fokusera på och bättre förstå ord och tecken i ett dokument med mycket text.

  Visar alternativen för Kolumnbredd för utbildningsverktyg
 • Du kan ange Sidfärg till Sepia (blekt gul sida med tryckkänsla) eller Omvänd (svart bakgrund med vit text), vilket gör det lättare att ögna igenom och ta till sig texten, eller lämna inställningen Ingen.

  Visar alternativen för Sidfärg för utbildningsverktyg

 • Funktionen Läs upp läser upp ditt dokument och markerar samtidigt orden i dokumentet i takt med uppläsningen.

  Obs!: Funktionen Läs upp stöder inte höger-till-vänster-språk. Läs upp läser texten på standardtalspråket för ditt operativsystem. Mer information om hur du lägger till fler text-till-tal-röster finns i Hur du laddar ned språk för text till tal för Windows

  Visar ReadAloud under utbildningsverktyg

  Du kan använda knapparna som visas längt ner till hörnet på skärmen för att kontrollera läsningen. Välj ikonen Spela upp/Pausa för att starta eller stoppa uppläsningen. Välj ikonen Nästa för att hoppa över den aktuella meningen och börja läsa från nästa stycke. Välj ikonen Föregående för att hoppa över den aktuella meningen och börja läsa från föregående stycke. Du kan ändra uppläsningshastigheten med hjälp av ikonen Inställningar.

Låt oss veta vad du tycker om Utbildningsverktyg i Word för iPad och föreslå förbättringar

Skicka dina förslag till wacltcrew@microsoft.com

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×