Utöka, dölja eller visa information i en pivottabell eller ett pivotdiagram

I en pivottabell eller ett pivotdiagram kan du utöka eller dölja data på alla nivåer med datadetaljer, och även för alla detaljnivåer i en åtgärd. Du kan också utöka eller dölja en detaljnivå som ligger efter nästa nivå. Om du till exempel startar på en lands-/regionnivå kan du utöka till en stadsnivå som utökar både region- och ortnivån. Det kan vara en tidsbesparande åtgärd när du arbetar med många detaljnivåer. Du kan också utöka eller dölja alla medlemmar för varje fält i en OLAP-datakälla (Online Analytical Processing).

Du kan också se de uppgifter som används för att aggregera värdet i ett värdefält.

I en pivottabell eller ett pivotdiagram kan du utöka eller dölja data på alla nivåer med datadetaljer, och även för alla detaljnivåer i en åtgärd. Du kan också utöka eller dölja en detaljnivå som ligger efter nästa nivå. Om du till exempel startar på en lands-/regionnivå kan du utöka till en stadsnivå som utökar både region- och ortnivån. Det kan vara en tidsbesparande åtgärd när du arbetar med många detaljnivåer. Du kan också utöka eller dölja alla medlemmar för varje fält i en OLAP-datakälla.

Utöka eller dölja nivåer i en pivottabell

Gör något av följande i pivottabell:

 • Klicka på knappen utöka eller dölj bredvid det objekt som du vill visa eller dölja.

  Obs!: Om du inte ser knapparna utöka eller dölj läser du visa eller dölja knapparna utöka och dölja i avsnittet pivottabell i det här avsnittet.

 • Dubbelklicka på objektet som du vill utöka eller dölja.

 • Högerklicka på objektet, klicka på Utöka/Dölj och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Utökaom du vill se information om det aktuella objektet.

  • Klicka på Döljom du vill dölja information om det aktuella objektet.

  • Om du vill dölja informationen för alla objekt i ett fält klickar du på Dölj hela fältet.

  • Om du vill se informationen för alla objekt i ett fält klickar du på Utöka hela fältet.

  • Om du vill se en detaljnivå som ligger utanför nästa nivå klickar du på utöka till "< fältnamn >".

  • Om du vill dölja en detaljnivå som ligger utanför nästa nivå klickar du på dölj till "< fältnamn >".

Utöka eller dölja nivåer i ett pivotdiagram

I ett pivotdiagram högerklickar du på den kategorietikett som du vill visa eller dölja nivåinformation för, klicka på Utöka/Döljoch gör sedan något av följande:

 • Klicka på Utökaom du vill se information om det aktuella objektet.

 • Klicka på Döljom du vill dölja information om det aktuella objektet.

 • Om du vill dölja informationen för alla objekt i ett fält klickar du på Dölj hela fältet.

 • Om du vill se informationen för alla objekt i ett fält klickar du på Utöka hela fältet.

 • Om du vill se en detaljnivå som ligger utanför nästa nivå klickar du på utöka till "< fältnamn >".

 • Om du vill dölja en detaljnivå som ligger utanför nästa nivå klickar du på dölj till "< fältnamn >".

Visa eller dölja knapparna utöka och dölja i en pivottabell

Knapparna utöka och dölj visas som standard, men du kan ha dölja dem (till exempel när du inte vill att de ska visas i en utskriven rapport). Om du vill använda de här knapparna för att utöka eller dölja detaljnivåer i rapporten måste du se till att de visas.

 • I Excel 2016 och Excel 2013: Under fliken Analysera går du till gruppen Visa och klickar på +/-knapparna för att visa eller dölja knapparna utöka och dölj.

 • I Excel 2010: Under fliken Alternativ går du till gruppen Visa och klickar på +/-knapparna för att visa eller dölja knapparna utöka och dölj.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 • I Excel 2007: Under fliken Alternativ går du till gruppen Visa/Dölj och klickar på +/-knapparna för att visa eller dölja knapparna utöka och dölj.

Obs!: Knapparna utöka och dölj är endast tillgängliga för fält som innehåller detaljdata.

Visa eller dölja information för ett värdefält i en pivottabell

Som standard är alternativet för att visa information om ett värdefält i en pivottabell aktiverat. Om du vill förhindra att andra ser dessa data kan du stänga av den.

Visa värdefältsinformation

 • Gör något av följande i pivottabell:

  • Högerklicka på ett fält i värdeområdet i pivottabellen och klicka sedan på Visa information.

  • Dubbelklicka på ett fält i värdeområdet i pivottabellen.

   Detaljdata som värdefältet baserats på placeras i ett nytt kalkylblad.

Dölj värdefältsinformation

 • Högerklicka på bladfliken i kalkylbladet som innehåller värdefältsdata och klicka sedan på Dölj eller Ta bort.

Inaktivera eller aktivera alternativet för att Visa värdefältsinformation

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

 2. Klicka på flikenAlternativ eller Analysera (beroende på Excel-versionen du använder) i menyfliksområdet, i gruppen Pivottabell klickar du på Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Data.

 4. För att inaktivera eller aktivera det här alternativet rensar eller väljer du kryssrutan Aktivera visa information under Pivottabelldata.

  Obs!: Den här inställningen är endast tillgänglig för en OLAP-datakälla.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Skapa en pivottabell

Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell

Skapa pivotdiagram

Använd utsnitt för att filtrerar data

Skapa en tidslinje pivottabell för att filtrera datum

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×