URL-adresser och IP-adressintervall för Office 365

Sammanfattning:    Office 365 kräver internetanslutning. Slutpunkterna nedan bör vara tillgängliga för kunder med Office 365-abonnemang, inklusive Government Community Cloud (GCC).

Obs!: Microsoft utvecklar en REST-baserade webbtjänst för IP-adressen och FQDN-posterna på den här sidan. Med den nya tjänsten får du hjälp att konfigurera och uppdatera perimeterenheter i nätverket, till exempel brandväggar och proxyservrar. Du kan ladda ned listan med slutpunkter, den aktuella versionen av listan eller specifika ändringar. Den här tjänsten ersätter så småningom XML-dokumentet, RSS-feed samt IP-adressen och FQDN-posterna på den här sidan. Om du vill prova denna nya tjänst går du till webbtjänsten.

Office 365 Globalt (plus GCC) | Office 365 genom 21 Vianet | Office 365 Tyskland | Office 365 U.S. Government DoD | Office 365 U.S. Government GCC High |

Uppdaterades senast: 2018-06-01 – RSS Ändringsloggsprenumeration

Ladda ned: alla obligatoriska och valfria destinationer i en XML formaterad lista.

Använd: våra proxy-PAC-filer

Börja med att hantera Office 365-slutpunkter så att du förstår våra rekommendationer. I tillägg till akuta ändringar uppdateras slutpunkter i slutet av varje månad.

Du hittar mer information i varje tjänstintroduktion. Jokertecken representerar alla nivåer under rotdomänen. Vi använder EJ TILLÄMPLIGT när det inte finns någon information. Mål listas endast med fullständiga domännamn/domän, endast med CIDR-prefix eller med en kombination av fullständiga domännamn (FQDN) som motsvarar specifika CIDR-prefix tillsammans med portinformation. Implementera principerna nedan med våra PAC-filer.

 • Kringgå proxy för alla mål av typen FQDN/CIDR-kopplade och endast CIDR-prefix, exempelvis rad 2 och 3 i portal och delat.

 • Kringgår proxy eller ta bort kontroll, autentisering, tjänster för ryktessökning för alla fullständiga domännamn markerade som obligatoriska utan CIDR-prefix, exempelvis rad 5 i portal och delat.

 • För alla återstående valfria fullständiga domännamn, jokertecken, DNS, innehållsleveransnätverk (CDN), lista över återkallade certifikat (CRL) eller andra icke publicerade mål som efterfrågas av Office 365-tjänster ska du se till att klienter kan komma åt dem via internet.

Tillgängliga via Internet och ExpressRoute-kretsar: delade tjänster | autentisering | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | Microsoft Teams | SharePoint Online och OneDrive | OneNote | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Endast tillgängliga via Internetkretsar: Office 365 Video och Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office Clients | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

Office 365 portal och delat

Varje Office 365-tjänst beror på de obligatoriska slutpunkterna i avsnitten Office 365, portal och delat och Office 365, autentisering och identitet för att fungera. Du måste kunna ansluta till slutpunkterna som är markerade som obligatoriska nedan för att kunna använda Office 365-tjänster.

Portal och delade fullständiga domännamn

Delade Office 365-tjänster begärs via webbläsare, klienter och servrar och kräver att den autentiserade användaren överförs. Mål med ja i kolumnen ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn annonseras via ExpressRoute och internet.

Rad

Syfte

Mål

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

CIDR-adress

Port

1

Obligatoriskt: Internetegress och DNS-upplösning så nära användaren som möjligt. Se till att offentliga resurser, som listor över återkallade certifikat, är tillgängliga.

se välkända rotcertifikat-CRL i tabellen nedan. och Office 365-certifikatkedjor om du vill ha mer information.

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

2

Obligatoriskt: Office 365-portal

*.office365.com
admin.microsoft.com

nej2

IP-intervall för portal och delat

TCP 443

3

Obligatoriskt: Office 365-portalen och delad infrastruktur (inklusive Cloud App Security och Delve)

*.portal.cloudappsecurity.com
*.us.portal.cloudappsecurity.com
*.eu.portal.cloudappsecurity.com
*.eu2.portal.cloudappsecurity.com
*.us2.portal.cloudappsecurity.com
*.us3.portal.cloudappsecurity.com
<tenant>.onmicrosoft.com
account.office.net
agent.office.net
apc.delve.office.com
aus.delve.office.com
can.delve.office.com
delve.office.com
eur.delve.office.com
gbr.delve.office.com
home.office.com
ind.delve.office.com
jpn.delve.office.com
kor.delve.office.com
lam.delve.office.com
nam.delve.office.com
portal.office.com
outlook.office365.com
suite.office.net
webshell.suite.office.com
www.office.com

ja

IP-intervall för portal och delat och IP-intervall för Exchange Online.

TCP 443

4

Obligatoriskt: Office 365 Aria-tjänst (används med Skype för företag – Online, Microsoft Teams, StaffHub, Outlook-appen och andra tjänster).

*.aria.microsoft.com
browser.pipe.aria.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com

ja

IP-adressintervall för Skype för företag.

TCP 443

5

Obligatoriskt: Office 365-portal (inklusive delad telemetri)

portal.microsoftonline.com
clientlog.portal.office.com
nexus.officeapps.live.com
nexusrules.officeapps.live.com

nej

IP-intervall för portal och delat – endast internet-IP.

TCP 443

6

Obligatoriskt: delad infrastruktur, hjälp och CDN:er

amp.azure.net
*.o365weve.com
auth.gfx.ms
appsforoffice.microsoft.com
assets.onestore.ms
az826701.vo.msecnd.net
c.microsoft.com
c1.microsoft.com
client.hip.live.com
contentstorage.osi.office.net
dgps.support.microsoft.com

docs.microsoft.com
groupsapi-prod.outlookgroups.ms
groupsapi2-prod.outlookgroups.ms
groupsapi3-prod.outlookgroups.ms
groupsapi4-prod.outlookgroups.ms
msdn.microsoft.com
platform.linkedin.com
products.office.com
prod.msocdn.com
r1.res.office365.com
r4.res.office365.com
res.delve.office.com
shellprod.msocdn.com
support.content.office.net
support.microsoft.com
support.office.com
technet.microsoft.com
templates.office.com
video.osi.office.net
videocontent.osi.office.net
videoplayercdn.osi.office.net

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

7

Obligatoriskt: Center för säkerhet och efterlevnad, inklusive gransknings-API:er och Advanced eDiscovery

*.manage.office.com
*.protection.office.com
manage.office.com
protection.office.com

ja

IP-intervall för portal och delat

TCP 443

8

Valfritt: Center för säkerhet och efterlevnad, PST-import och eDiscovery-export

*.blob.core.windows.net

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

9

Valfritt: Tredje parts Office-integrering (inklusive CDN:er)

*.helpshift.com
*.localytics.com
analytics.localytics.com
api.localytics.com
connect.facebook.net
firstpartyapps.oaspapps.com
outlook.uservoice.com
prod.firstpartyapps.oaspapps.com.akadns.net
rink.hockeyapp.net
sdk.hockeyapp.net
telemetryservice.firstpartyapps.oaspapps.com
web.localytics.com
webanalytics.localytics.com
wus-firstpartyapps.oaspapps.com

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

10

Valfritt: vissa Office 365-funktioner kräver slutpunkter inom dessa domäner (inklusive CDN:er)

Obs!: Många specifika fullständiga domännamn inom dessa jokertecken har publicerats nyligen. Vi arbetar för att antingen ta bort eller bättre förklara våra riktlinjer för dessa jokertecken.

*.microsoft.com
*.msocdn.com
*.office.com
*.office.net
*.onmicrosoft.com

nej2

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

11

Valfritt: Microsoft Azure RemoteApp

liverdcxstorage.blob.core.windowsazure.com
telemetry.remoteapp.windowsazure.com
vortex.data.microsoft.com
www.remoteapp.windowsazure.com

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

12

Valfritt:

*.blob.core.windows.net
*.hockeyapp.net
*.sharepointonline.com
*.staffhub.office.com
api.office.com
enterpriseregistration.windows.net
dc.applicationinsights.microsoft.com
dc.services.visualstudio.com
forms.microsoft.com
forms.office.com
graph.windows.net
manage.office.com
mem.gfx.ms
office365servicehealthcommunications.cloudapp.net
securescore.office.com
signup.microsoft.com
staffhub.ms
staffhubweb.azureedge.net
staffhub.office.com
staffhub.uservoice.com
weu-000.forms.osi.office.net
wus-000.forms.osi.office.net
neu-000.forms.osi.office.net
eus2-000.forms.osi.office.net
ea-000.forms.osi.office.net
watson.telemetry.microsoft.com
wu.client.hip.live.com

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

13

Valfritt: Importtjänsten för PST- och filpåfyllning

se importtjänsten för ytterligare krav.

14

Valfritt: Remote Connectivity Analyzer - Starta anslutningstester.

testconnectivity.microsoft.com

nej

13.67.59.89/32
40.69.150.142/32
40.85.91.8/32
104.211.54.99/32
104.211.54.134/32

TCP 80 & 443

15

Valfritt: Remote Connectivity Analyzer - De tester som kunden valt körs.

källa till nätverksförfrågningar: testconnectivity.microsoft.com

lokalt system för e-post och samarbete.

nej

kundens IP-intervall

80, 443, 25, POP3 på (110, 995 eller Anpassad), IMAP4 på (143, 993 eller Anpassad)

16

Valfritt: Microsoft-assistenten för support och återställning för Office 365 - Validera användarautentiseringsuppgifter för enkel inloggning. Källa:

 • o365diagnosticsbasic-eus.cloudapp.net (104.211.54.99)

 • o365diagnosticworker-eus.cloudapp.net (104.211.54.134)

lokala STS-installationer

nej

kundens IP-intervall

kan konfigureras av kund. Vanligtvis TCP 443

1Kom ihåg att datorkonton inte fungerar med proxyservrar som kräver utgående autentisering.

2 Det finns specifika underordnade FQDN inom den här domänen som är tillgängliga för ExpressRoute. Läs mer i avsnittet Bestämma vilka program och funktioner som ska dirigeras över ExpressRoute.

Obs!: De domäner och noder som jokertecken som *.office365.com och *.portal.cloudappsecurity.com motsvarar är en lista med program-, funktions- och regionala domäner och noder som används för Office 365-paketet. Vissa tilldelas dynamiskt, och alla dessa underdomäner och noder kan komma att ändras närhelst tjänsten förbättras. Andra jokertecken, som *.office.com, *.office.net, *.onmicrosoft.com, *.microsoft.com och *.msocdn.com används för att få med den långa lista med delade Microsoft-tjänster som Office 365 är beroende av. De kan behandlas som allmän internettrafik om det inte går att definiera ett visst fullständigt domännamn. Jokertecken som används i den avancerade eDiscovery-tjänsten som equivioprod*.cloudapp .net och zoom-cs-prod*.cloudapp .net representerar en lång rad fullständiga domännamn, till exempel equivioprod-4.cloudapp.net.

IPv4-slutpunkter för portal och delat för Office 365 dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv4-slutpunkter för portal och delat för Office 365 endast dirigerbara via Internet

IPv6-slutpunkter för portal och delat för Office 365 endast dirigerbara via Internet

13.65.240.22/32
13.71.145.114/32
13.71.145.122/32
13.71.151.88/32
13.76.138.63/32
13.78.120.69/32
13.78.120.70/32
13.78.120.99/32
13.78.120.159/32
13.78.122.54/32
13.80.22.71/32
13.80.125.22/32
13.84.178.101/32
13.84.216.209/32
13.84.218.185/32
13.84.219.100/32
13.84.222.249/32
13.87.36.128/32
13.88.17.54/32
13.91.91.243/32
13.92.181.66/32
13.92.236.241/32
13.93.164.45/32
13.95.29.177/32
13.95.30.46/32
13.107.6.156/31
13.107.7.190/31
13.107.9.156/31
23.96.241.70/32
23.96.251.50/32
23.96.253.65/32
23.97.66.55/32
23.97.78.94/32
23.99.121.16/32
23.99.125.4/32
23.102.232.134/32
40.69.185.117/32
40.71.88.196/32
40.76.54.117/32
40.81.156.153/32
40.81.156.154/32
40.81.156.155/32
40.81.156.156/32
40.83.120.174/32
40.83.127.89/32
40.83.185.155/32
40.83.185.230/32
40.84.2.83/32
40.84.4.93/32
40.84.4.119/32
40.84.145.72/32
40.90.218.196/32
40.90.218.197/32
40.90.218.198/32
40.90.218.203/32
40.112.144.173/32
40.112.145.113/32
40.112.187.89/32
40.113.91.234/32
40.117.96.104/32
40.117.100.187/32
40.117.229.133/32
40.117.229.194/32
40.124.8.53/32
51.142.213.184/32
52.163.58.153/32
52.163.93.38/32
52.164.121.65/32
52.164.124.124/32
52.164.127.6/32
52.168.128.89/32
52.168.177.42/32
52.174.56.180/32
52.175.154.183/32
52.178.144.25/32
52.178.146.3/32
52.178.146.67/32
52.178.147.210/32
52.178.150.186/32
52.183.75.62/32
52.184.165.82/32
52.187.78.144/32
52.225.223.43/32
52.230.24.83/32
52.232.112.133/32
52.232.118.68/32
52.233.242.192/32
65.52.144.46/32
65.52.176.186/32
65.52.192.203/32
65.52.220.46/32
65.52.240.200/32
65.55.239.168/32
70.37.96.155/32
94.245.88.28/32
94.245.117.53/32
104.40.178.127/32
104.40.179.160/32
104.40.211.46/32
104.42.225.143/32
104.42.230.91/32
104.43.21.58/32
104.45.225.7/32
104.47.156.62/32
104.214.107.57/32
104.214.144.62/32
104.214.144.252/32
104.214.145.126/32
104.214.145.173/32
104.214.146.199/32
104.215.28.42/32
111.221.96.149/32
111.221.104.43/32
137.116.156.3/32
138.91.61.107/32
157.55.139.177/32
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.212.37/32
157.55.227.192/26
168.61.149.234/32
168.62.104.83/32
168.62.106.224/32
168.63.92.133/32
191.238.160.173/32
207.46.73.250/32
207.46.140.244/32
207.46.141.38/32
207.46.216.54/32
213.199.128.119/32
13.64.196.27/32
13.64.198.19/32
13.64.198.97/32
13.64.199.41/32
13.67.59.89/32
13.76.218.117/32
13.76.219.191/32
13.76.219.210/32
13.91.61.249/32
13.91.98.185/32
13.93.216.68/32
13.93.233.42/32
23.97.61.137/32
23.97.150.21/32
23.97.209.97/32
23.99.109.44/32
23.99.109.64/32
23.99.116.116/32
23.99.121.207/32
23.100.86.91/32
23.101.14.229/32
23.101.30.126/32
23.102.4.253/32
40.69.150.142/32
40.76.1.176/32
40.76.8.142/32
40.76.12.4/32
40.76.12.162/32
40.85.91.8/32
40.113.8.255/32
40.113.10.78/32
40.113.11.93/32
40.113.14.159/32
40.117.144.240/32
40.117.151.29/32
40.118.211.172/32
40.121.144.182/32
40.122.168.103/32
65.52.148.27/32
65.52.160.218/32
65.52.184.75/32
65.52.196.64/32
70.37.97.234/32
94.245.108.85/32
104.41.207.73/32
104.42.231.28/32
104.43.140.223/32
104.45.11.195/32
104.46.38.64/32
104.46.50.125/32
104.209.35.177/32
104.211.54.99/32
104.211.54.134/32
104.215.146.200/32
104.215.198.144/32
111.221.111.196/32
157.55.177.39/32
157.55.184.223/32
168.61.146.25/32
168.61.149.17/32
168.61.170.80/32
168.61.172.71/32
168.62.43.8/32
168.63.18.79/32
168.63.29.74/32
168.63.100.61/32
191.237.218.239/32
207.46.134.255/32
207.46.153.155/32
2603:1020:200::682f:a1d8/128
2603:1020:201:a::2b1/128
2603:1020:201::142/128
2603:1020:201::265/128
2603:1020:201::3c4/128
2603:1020:201::5f2/128
2603:1020:300::33/128
2603:1020:400::26/128
2603:1030:603::3c9/128
2603:1030:603::4ed/128
2603:1030:603::5e0/128
2603:1030:603::6a/128
2603:1030:603::72/128
2603:1030:a02::118/128
2603:1030:a02::367/128
2603:1030:a02::5f9/128
2603:1040:200::111/128
2603:1040:200::325/128
2603:1040:200::419/128
2603:1040:200::4a9/128
2603:1040:400::2f4/128
2603:1040:400::5d/128
2603:1040:400::5e/128
2603:1040:400::715/128
2603:1040:400::7b/128
2603:1040:401::57/128
2603:1040:401::c/128
2603:1040:601::1e7/128
2603:1040:601::281/128
2603:1040:601::2f/128
2603:1040:601::36c/128
2603:1040:601::4e/128
2801:80:1d0:1c00::/64
2a01:111:2003::/48
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:202c::/48
2a01:111:202e::/48
2a01:111:202e::190/128
2a01:111:202e::191/128
2a01:111:202e::156/128
2a01:111:202d::/48
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:f100:1002::4134:c0cb/128
2a01:111:f100:1002::4134:c440/128
2a01:111:f100:1002::4134:d93c/128
2a01:111:f100:1002::4134:d9ee/128
2a01:111:f100:1004::4134:f0c8/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c33/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d11/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d43/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d92/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d98/128
2a01:111:f100:2002::8975:2db9/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cbc/128
2a01:111:f100:3002::8987:320c/128
2a01:111:f100:3002::8987:342a/128
2a01:111:f100:3002::8987:3552/128
2a01:111:f100:3002::8987:358e/128
2a01:111:f100:4001::4625:609b/128
2a01:111:f100:4001::4625:61ea/128
2a01:111:f100:4001::4625:a065/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1e3/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1e8/128
2a01:111:f100:4001::4625:a248/128
2a01:111:f100:4001::4625:a3b3/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b4/128
2a01:111:f100:4002::9d37:c021/128
2a01:111:f100:6000::4134:b0ba/128
2a01:111:f100:6000::4134:b84b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:682b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:699d/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6a4e/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b20/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b76/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6bc2/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6cac/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6fc4/128
2a01:111:f100:8000::4134:902e/128
2a01:111:f100:8000::4134:941b/128
2a01:111:f100:8001::d5c7:8077/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:581c/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:6c55/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6095/128
2a01:111:f100:a001::a83f:5c85/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c89/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8deb/128
2a01:111:f102:8001::1761:4237/128
2a01:111:f102:8001::1761:4daf/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8a/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8872/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8a37/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8aa2/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cb8/128
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:1000::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1801::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2A01:111:f406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2a01:111:f406:c00::/64

Slutpunkterna som listas i det här avsnittet krävs om du använder Azure Rights Management. Begäranden har sitt ursprung hos webbläsare, klienter och servrar och kräver att den autentiserade användaren överförs. Förutom de fullständiga domännamnen, CDN:er och telemetri som anges ovan behöver du lägga till dessa slutpunkter. Azure RMS kräver port 443 för all kommunikation, är inte beroende av CDN:er, har inga publicerade IP-adresser och är inte tillgängligt via ExpressRoute för Office 365.

Information om ytterligare nätverkskrav finns på krav på brandväggar och nätverksinfrastruktur för Azure Information Protection.

Rad

Syfte

Mål

1

Obligatoriskt: programsvitens tjänster

se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: Azure Rights Management (RMS)

*.aadrm.com
*.azurerms.com
ecn.dev.virtualearth.net

3

Valfritt: Azure Rights Management (RMS)

*.cloudapp.net1

4

Valfritt: Rights Management-anslutningstjänst

Källa till nätverksbegäranden: Lokal server

*.aadrm.com

1Endast för Azure Rights Management Office 2010-kunder.

Obs!: De domäner och noder som jokertecken som *.aadrm.com och *.azurerms.com motsvarar är en lista med program-, funktions- och regionala domäner och noder som används för rättighetshantering. Vissa tilldelas dynamiskt, och alla dessa underdomäner och noder kan komma att ändras närhelst tjänsten förbättras.

Läs vår artikel om certifikatkedjor för Office 365 om du vill få en mer detaljerad bild av certifikatkedjor, inklusive hämtningsbara P7B-filer.

Certifikatåterkallningslista (rot-URL-adresser) för Office 365

*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Internet- och ER-tillgänglighet: delade tjänster | autentisering | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | Microsoft Teams | SharePoint Online och OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internettillgänglighet: Office 365 Video och Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office-klienter | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Tillbaka till början>

Office 365 autentisering och identitet

Varje Office 365-tjänst beror på de obligatoriska slutpunkterna i Office 365-portalen och delat och Office 365- avsnitten för autentisering och identitet för att fungera. Du måste kunna ansluta till slutpunkterna som är markerade som obligatoriska i tabellen nedan för att kunna använda Office 365-tjänster. Om din organisation använder Azure AD Connect AAD Connect, AD FS eller Multi-factor Authentication hittar du de slutpunkter som gäller här nedanför. Alla IP-adresser som anges direkt i kolumnen Mål-IP visas också i IP-tabellerna och XML-filen.

Autentisering och identitet, fullständiga domännamn

Om du använder Active Directory Federation Services (AD FS) när du distribuerar kan du dessutom använda AD FS-klientåtkomstprinciper med Windows Server 2012 R2 eller klientåtkomstprinciper med AD FS 2.0 för att ytterligare begränsa och kontrollera åtkomsten till Office 365. Mål med ja i kolumnen ExpressRoute för Office 365 BGP Communities meddelas via ExpressRoute och internet.

FQDN secure.aadcdn.microsoftonline-p.com måste finnas bland klientens betrodda platser för IE för att fungera.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

CIDR-adress

Port

1

Obligatoriskt: Certifikatåterkallningslistor

se välkända rotcertifikat-CRL.

2

Obligatoriskt: autentisering och identitet

klient eller server/inloggad användare

api.login.microsoftonline.com
api.passwordreset.microsoftonline.com
autologon.microsoftazuread-sso.com
becws.microsoftonline.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
companymanager.microsoftonline.com
device.login.microsoftonline.com
hip.microsoftonline-p.net
hipservice.microsoftonline.com
login.microsoft.com
login.microsoftonline.com
logincert.microsoftonline.com
loginex.microsoftonline.com
login-us.microsoftonline.com
login.microsoftonline-p.com
login.windows.net
nexus.microsoftonline-p.com
passwordreset.microsoftonline.com
provisioningapi.microsoftonline.com
stamp2.login.microsoftonline.com
*.msappproxy.net

ja

IP-intervall för autentisering och identitet

TCP 80 & 443

3

Obligatoriskt: autentisering och identitet

klient eller server/inloggad användare

ccs.login.microsoftonline.com
ccs-sdf.login.microsoftonline.com

ja

IP-intervall för Exchange Online

TCP 80 & 443

4

Obligatoriskt: autentisering och identitet

klient eller server/inloggad användare

accounts.accesscontrol.windows.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

5

Valfritt: Äldre/tillfälliga fullständiga domännamn (inklusive CDN)

klient eller server/inloggad användare

*.msecnd.net
*.microsoftonline.com
*.microsoftonline-p.com
*.microsoftonline-p.net
*.windows.net

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

6

Obligatoriskt: Multi-Factor Authentication (MFA)

klient eller server/inloggad användare

*.phonefactor.net
account.activedirectory.windowsazure.com
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

nej

70.37.154.128/25

TCP 443

7

Valfritt: Azure AD Connect och DirSync

Azure AD Connect-server | Tjänstkonto

adminwebservice.microsoftonline.com
login.windows.net
provisioningapi.microsoftonline.com

ja

IP-intervall för autentisering och identitet

TCP 443

8

Valfritt: Azure AD Connect och DirSync

Azure AD Connect-server | Tjänstkonto

*.microsoftonline.com
mscrl.microsoft.com
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

9

Valfritt: Azure AD Connect (med SSO som tillval) – WinRM och fjärr-PowerShell

klient eller server/inloggad användare

STS-miljö hos kund (AD FS-server och AD FS-proxy) | Portar TCP 80 och 443

nej

kundmiljö

TCP 80 & 443

10

Valfritt: STS som AD FS-proxyservrar (endast för externa kunder)

klient eller server/ej tillämpligt

kund-STS (som AD FS-proxy) | Portar TCP 443 eller TCP 49443 med/ClientTLS

nej

kundmiljö

TCP 443 eller TCP 49443 med ClientTLS

11

Valfritt: AD FS-proxyservrar (endast för externa kunder)

AD FS-proxyserver för kund (WAP) | EJ TILLÄMPLIGT

AD FS-server (FS) för kund | Port TCP 443

nej

kundmiljö

TCP 443

12

Valfritt: Azure AD Connect Health (inklusive CDN:er)

*.servicebus.windows.net använder TCP 5671 (Om 5671 är spärrad, försöker agenten med 443, men 5671 rekommenderas.)

Azure AD Connect Health-server | Tjänstkonto

*.adhybridhealth.azure.com
*.blob.core.windows.net
*.table.core.windows.net
*.queue.core.windows.net
*.servicebus.windows.net
management.azure.com
policykeyservice.dc.ad.msft.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

13

Valfritt: Azure AD Connect Health

Azure AD Connect Health-server | Tjänstkonto

login.microsoftonline.com
login.windows.net

ja

IP-intervall för autentisering och identitet

TCP 443

14

Obligatoriskt: autentisering och identitet för Graph

klient eller server/inloggad användare

graph.microsoft.com

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

Obs!: Sub-FQDN login.windows.net meddelas via Expressroute och inkluderas i Office 365 BGP-communities. Kom också ihåg att datorkonton inte fungerar med proxyservrar som kräver utgående autentisering.

IPv4-slutpunkter för autentisering och identitet för Office 365 dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv6-slutpunkter för autentisering och identitet för Office 365 endast dirigerbara via Internet

13.67.50.224/29
13.71.201.64/26
13.106.4.128/25
13.75.48.16/29
13.75.80.16/29
13.106.56.0/25
20.190.128.0/18
23.100.16.168/29
23.100.32.136/29
23.100.64.24/29
23.100.72.32/29
23.100.80.64/29
23.100.88.32/29
23.100.101.112/28
23.100.104.16/28
23.100.112.64/29
23.100.120.64/29
23.101.5.104/29
23.101.144.136/29
23.101.165.168/29
23.101.181.128/29
23.101.210.24/29
23.101.222.240/28
23.101.224.16/29
23.101.226.16/28
40.112.64.16/28
40.113.192.16/29
40.114.120.16/29
40.115.152.16/28
40.127.67.24/29
40.126.0.0/18
52.172.144.16/28
65.52.1.16/29
65.52.193.136/29
65.54.170.128/25
70.37.154.128/25
104.40.240.48/28
104.41.13.120/29
104.41.216.16/28
104.42.72.16/29
104.43.208.16/29
104.43.240.16/29
104.44.218.128/25
104.44.254.128/25
104.44.255.0/25
104.45.0.16/28
104.45.208.104/29
104.46.112.8/29
104.46.224.64/28
104.209.144.16/29
104.210.48.8/29
104.210.83.160/29
104.210.208.16/29
104.211.16.16/29
104.211.48.16/29
104.211.88.16/28
104.211.216.32/27
104.215.96.24/29
104.215.144.64/29
104.215.184.16/29
132.245.165.0/25
134.170.67.0/25
134.170.116.0/25
134.170.165.0/25
134.170.172.128/25
157.55.45.128/25
157.55.59.128/25
157.55.130.0/25
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.227.192/26
157.56.53.128/25
157.56.55.0/25
157.56.58.0/25
157.56.151.0/25
191.232.2.128/25
191.237.248.32/29
191.237.252.192/28

2603:1020:201::4a0/128
2603:1020:201::4a1/128
2603:1020:201::4a2/128
2603:1020:201::4a3/128
2603:1020:201::4a4/128
2603:1020:201::4a5/128
2603:1020:201::4a6/128
2603:1020:201::4a7/128
2603:1020:201::4aa/128
2603:1020:201::581/128
2603:1020:201::583/128
2603:1020:201::584/128
2603:1020:201::586/128
2603:1020:201::588/128
2603:1020:201::589/128
2603:1020:201::58a/128
2603:1020:201::58b/128
2603:1020:201::58c/128
2603:1020:201:2::/64
2603:1020:201:3::/64
2603:1030:7::2c/128
2603:1030:7::2d/128
2603:1030:7::2f/128
2603:1030:7::30/128
2603:1030:7::34/128
2603:1030:7::3f/128
2603:1030:7::40/128
2603:1030:7::41/128
2a01:111:2005:6::/64
2a01:111:f100:1002::4134:d89f/128
2a01:111:f100:1002::4134:d944/128
2a01:111:f100:1002::4134:d95f/128
2a01:111:f100:1002::4134:da55/128
2a01:111:f100:1002::4134:da5c/128
2a01:111:f100:1002::4134:da81/128
2a01:111:f100:1002::4134:dab5/128
2a01:111:f100:1002::4134:daee/128
2a01:111:f100:1002::4134:db2a/128
2a01:111:f100:1002::4134:db60/128
2a01:111:f100:1002::4134:db89/128
2a01:111:f100:1002::4134:dbe7/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2d/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc43/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc6e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dd7a/128
2a01:111:f100:1002::4134:ddcb/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3b/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3f/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c6d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cdd/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cea/128
2a01:111:f100:2002::8975:2ced/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d08/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d19/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d25/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d4d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d6a/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d97/128
2a01:111:f100:2002::8975:2daa/128
2a01:111:f100:2002::8975:2dc7/128
2a01:111:f100:3002::8987:30a0/128
2a01:111:f100:3002::8987:3103/128
2a01:111:f100:3002::8987:3278/128
2a01:111:f100:3002::8987:328f/128
2a01:111:f100:3002::8987:3299/128
2a01:111:f100:3002::8987:3344/128
2a01:111:f100:3002::8987:3396/128
2a01:111:f100:3002::8987:3398/128
2a01:111:f100:3002::8987:33b3/128
2a01:111:f100:3002::8987:33ec/128
2a01:111:f100:3002::8987:34eb/128
2a01:111:f100:3002::8987:34f8/128
2a01:111:f100:3002::8987:353b/128
2a01:111:f100:3002::8987:35b5/128
2a01:111:f100:4001::4625:a3ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b6/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ba/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4c7/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4cf/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a56f/128
2a01:111:f100:4001::4625:a589/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6a44/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b96/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6bb6/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6c82/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d1c/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d23/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d50/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8a92/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8ab0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b12/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b15/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b3c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b47/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b6c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8beb/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c55/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6d/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6f/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cc0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cdc/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d83/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d96/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8daa/128
2a01:111:f102:8001::1761:4929/128
2a01:111:f102:8001::1761:4948/128
2a01:111:f102:8001::1761:4b83/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f0d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f32/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f64/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4fc0/128
2a01:111:f400::/48
2001:df0:d9:200::/64
2603:1047:100::/64
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:2::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2A01:111:F406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2A01:111:F406:C00::/64

Internet- och ER-tillgänglighet: delade tjänster | autentisering | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | Microsoft Teams | SharePoint Online och OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internettillgänglighet: Office 365 Video och Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office-klienter | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Tillbaka till början>

Office Online

Office Online, fullständiga domännamn

Varje Office 365-tjänst beror på de obligatoriska slutpunkterna i avsnitten Office 365, portal och delat och Office 365, autentisering och identitet för att fungera. Du måste kunna ansluta till slutpunkterna som är markerade som obligatoriska i tabellen nedan för att kunna använda Office Online. Mål med ja i kolumnen ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn meddelas via ExpressRoute och internet.

Office Online är bara tillgänglig i webbläsaren och kräver att den autentiserade användaren går via proxy. Office Online kräver endast TCP Port 443. Förutom de fullständiga domännamnen, CDN:er och telemetri som anges ovan behöver du lägga till dessa slutpunkter.

Rad

Syfte

Mål

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

CIDR-adress

1

Obligatoriskt: programsvitens tjänster

se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: Office Online

*broadcast.officeapps.live.com
*excel.officeapps.live.com
*powerpoint.officeapps.live.com
*view.officeapps.live.com
*visio.officeapps.live.com
*word-edit.officeapps.live.com
*word-view.officeapps.live.com
office.live.com

Se även rad 8 i tabellen för OneNote FQDNs

ja

IP-adressintervall för Office Online.

3

Obligatoriskt: Content Delivery Network för Office Online

*.cdn.office.net
contentstorage.osi.office.net

nej

EJ TILLÄMPLIGT

Obs!: De domäner och noder som jokertecken som *visio.officeapps.live.com representerar är en lista med över 20 regionala noder. Jokertecknen i *.cdn.office.net-posten motsvarar på liknande sätt en samling domäner och noder av typen program, funktionella och regionala som bara används av Office Online. Alla dessa underdomäner och noder kan komma att ändras närhelst tjänsten förbättras.

IPv4-slutpunkter för Office Online dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv6-slutpunkter för Office Online endast dirigerbara via Internet

13.71.155.176/32
13.75.134.232/32
13.77.7.45/32
13.84.145.7/32
13.88.254.212/32
13.107.6.171/32
13.107.140.6/32
23.98.219.76/32
40.71.251.78/32
40.74.130.243/32
40.76.21.171/32
40.86.230.88/32
40.114.192.209/32
40.115.249.136/32
40.117.226.146/32
51.140.73.159/32
51.141.47.97/32
52.108.0.0/14
52.163.124.141/32
52.172.12.123/32
52.172.52.209/32
52.172.152.100/32
52.172.213.245/32
52.174.190.59/32
52.178.205.38/32
52.229.175.209/32
52.231.31.12/32
52.231.38.21/32
52.231.203.3/32
52.231.205.226/32
52.233.45.146/32
52.233.135.199/32
52.238.106.116/32
52.242.34.120/32
52.247.150.191/32
104.40.225.204/32
104.41.31.67/32
104.41.62.54/32
104.214.38.136/32
104.215.25.221/32
104.215.194.17/32
137.116.172.39/32
137.135.65.72/32
150.171.44.6/32
2603:1010:2::cb/128
2603:1010:200::c7/128
2603:1020:200::682f:a0fd/128
2603:1020:200::682f:a7cd/128
2603:1020:201::3b4/128
2603:1020:201:9::c6/128
2603:1020:600::1e/128
2603:1020:600::a1/128
2603:1020:700::26/128
2603:1020:700::a2/128
2603:1020:800:2::6/128
2603:1030:7::749/128
2603:1030:800:5::bfee:ad3c/128
2603:1030:f00::17/128
2603:1030:f00::114/128
2603:1030:1000::10a/128
2603:1030:1000::194/128
2603:1040::231/128
2603:1040:200::4f3/128
2603:1040:200::5e5/128
2603:1040:400::3a2/128
2603:1040:401::762/128
2603:1040:601::44e/128
2603:1040:601::60f/128
2603:1040:a01::1e/128
2603:1040:a01::1e3/128
2603:1040:c01::28/128
2603:1040:c01::18d/128
2603:1040:e00:1::2f/128
2603:1040:e00:1::66/128
2603:1040:f00::56/128
2603:1040:f00::1f/128
2603:1050:1::cd/128
2603:1050:1::152/128
2620:1ec:8fc::6/128
2620:1ec:90c::6/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d79/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d82/128
2a01:111:f100:2002::8975:2da8/128
2a01:111:f100:4001::4625:a419/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4d8/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6cd5/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:88cf/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c44/128

Internet- och ER-tillgänglighet: delade tjänster | autentisering | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | Microsoft Teams | SharePoint Online och OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internettillgänglighet: Office 365 Video och Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office-klienter | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Tillbaka till början>

Exchange Online

Exchange Online, fullständiga domännamn

Varje Office 365-tjänst beror på de obligatoriska slutpunkterna i avsnitten Office 365, portal och delat och Office 365, autentisering och identitet för att fungera. Om du vill använda Exchange Online, inklusive e-posthämtning, OWA, Unified Messaging och så vidare, måste du kunna ansluta till slutpunkterna som markerats som obligatoriska nedan. Om organisationen använder Exchange-hybrid eller migrerar e-post till Office 365 hittar du de slutpunkter som gäller här nedanför.

Mål med ja i kolumnen ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn meddelas via ExpressRoute och internet, med undantag för *.outlook.com. Det finns särskilda under-FQDN:er inom den här domänen, som CNAME xsi.outlook.com som refererar till en CDN som inte har några publicerade IP-adresser och som inte är tillgängliga via ExpressRoute. Det finns andra underdomäner som är tillgängliga via ExpressRoute. Mer information finns i avsnittet Bestämma vilka program och funktioner som cirkulerar via ExpressRoute.

Obs!: För kunder som kör hybridkonfigurationsguiden för Exchange är rad 7–10 inte valfria.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

CIDR-adress

Port

1

Obligatoriskt: programsvitens tjänster

se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: EOP-tjänster

se Exchange Online Protection (EOP)

3

Obligatoriskt: SMTP-klientrelä

klientdator |inloggad användare

smtp.office365.com

ja

IP-adressintervall för Exchange Online.

TCP 587

4

Obligatoriskt: Exchange Online (inklusive OWA, Outlook, EWS, MRS-migreringar och så vidare).

klient eller lokal Exchange-server | inloggad användare eller datorkonto

*.outlook.com
*.outlook.office.com
outlook.office365.com
autodiscover-<tenant>.outlook.com

ja

IP-adressintervall för Exchange Online.

TCP 80 & 443

5

Obligatoriskt: Exchange Online-CDN:er (inklusive OWA, Outlook och så vidare).

klient eller server |inloggad användare

xsi.outlook.com
r1.res.office365.com
r3.res.office365.com
r4.res.office365.com

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

6

Valfritt: Exchange Online Unified Messaging/SBC-integrering.

lokal SBC (Session Border Controller)

*.um.outlook.com

nej

65.55.94.0/25  
207.46.198.0/25 
213.199.177.0/26  
157.55.9.128/25 
111.221.66.0/25 
207.46.58.128/25

Obs!: Dessa IP-adresser tillhandahålls i informativt syfte och ingår inte i XML.

Alla-TCP/UDP

(Dubbelriktad för inkommande, samtal, MWI)

7

Valfritt: Exchange-hybrid samexistensfunktioner som delning av ledig/upptagen.

IP-adressintervall för Exchange Online | EJ TILLÄMPLIGT

kundens lokala Exchange

ja

Kundens IP

TCP 443

8

Valfritt: Proxy-autentisering för Exchange-hybrid

IP-adressintervall för Exchange Online | EJ TILLÄMPLIGT

kundens lokala STS

ja

Kundens IP

TCP 443 (+ TCP 49443 för certifikatbaserad autentisering)

9

Valfritt: används för att konfigurera Exchange-hybrid med konfigurationsguiden för Exchange-hybrid.

Obs!: Dessa slutpunkter krävs endast för att konfigurera Exchange-hybrid. Raderna 8–10 beskriver pågående trafik.

befintlig Exchange-tjänst | EJ TILLÄMPLIGT

*.store.core.windows.net
asl.configure.office.com
mshrcstorageprod.blob.core.windows.net
tds.configure.office.com

Mer information finns på http://Aka.ms/hybridwizard. Mer information för tidiga användare (TAP) finns på http://aka.ms/tapHCW.

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

10

Valfritt: används för att konfigurera Exchange-hybrid med konfigurationsguiden för Exchange-hybrid.

Obs!: Dessa slutpunkter krävs endast för att konfigurera Exchange-hybrid. Raderna 8–10 beskriver pågående trafik.

befintlig Exchange-tjänst | EJ TILLÄMPLIGT

domains.live.com1

nej

40.118.209.192/32
168.62.190.41/32

Obs!: Dessa IP-adresser tillhandahålls i informativt syfte och ingår inte i XML.

TCP 80 & 443

11

Valfritt: Exchange Online IMAP4-migrering

IMAP4-tjänst | EJ TILLÄMPLIGT

*.outlook.office.com
outlook.office365.com

ja

IP-adressintervall för Exchange Online.

TCP 143/993

12

Valfritt: Exchange Online POP3-migrering

POP3-tjänst | EJ TILLÄMPLIGT

*.outlook.office.com
outlook.office365.com

ja

IP-adressintervall för Exchange Online.

TCP 995

1 Krävs endast för konfigurationsguide för Exchange 2010 SP3-hybrid.

Obs!: De domäner och noder som jokertecken som *.outlook.office.com och *.um.outlook.com motsvarar är en lista med program-, funktions- och regionala domäner och noder som används för Exchange Online-funktioner. Vissa tilldelas dynamiskt, och alla dessa underdomäner och noder kan komma att ändras närhelst tjänsten förbättras. De domäner och noder som jokertecknet *.outlook.com motsvarar innehåller underdomäner och noder för Exchange Online-funktioner, tredjeparts-CDN för Exchange Online som xsi.outlook.com och underdomäner som används av andra delar av Office 365.

IPv4-slutpunkter för Exchange Online dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv6-slutpunkter för Exchange Online endast dirigerbara via Internet

13.107.6.152/31
13.107.9.152/31
13.107.18.10/31
13.107.19.10/31
13.107.128.0/22
23.103.160.0/20
23.103.224.0/19
40.96.0.0/13
40.104.0.0/15
52.96.0.0/14
70.37.151.128/25
111.221.112.0/21
131.253.33.215/32
132.245.0.0/16
134.170.68.0/23
150.171.32.0/22
157.56.232.0/21
157.56.240.0/20
191.232.96.0/19
191.234.6.152/32
191.234.140.0/22
191.234.224.0/22
204.79.197.215/32
206.191.224.0/19
2603:1006::/40
2603:1016::/40
2603:1020:0800::/40
2603:1026::/40
2603:1026:0200::/39
2603:1026:0400::/39
2603:1026:0600::/40
2603:1026:0800::/40
2603:1036::/39
2603:1036:0200::/40
2603:1036:0400::/40
2603:1036:0600::/40
2603:1036:0800::/38
2603:1036:0c00::/40
2603:1046::/37
2603:1046:0900::/40
2603:1056::/40
2603:1056:0400::/40
2603:1056:0600::/40
2603:1096::/38
2603:1096:0400::/40
2603:1096:0600::/40
2603:1096:0c00::/40
2603:1096:a00::/39
2603:10a6:0200::/40
2603:10a6:0400::/40
2603:10a6:0600::/40
2603:10a6:0800::/40
2603:10d6:0200::/40
2620:1ec:4::152/128
2620:1ec:4::153/128
2620:1ec:8f0::/46
2620:1ec:900::/46
2620:1ec:a92::152/128
2620:1ec:a92::153/128
2620:1ec:c::10/128
2620:1ec:c::11/128
2620:1ec:d::10/128
2620:1ec:d::11/128
2a01:111:f400::/48

Exchange Online Protection, fullständiga domännamn

Om du vill använda Exchange Online Protection som en fristående tjänst eller SMTP-motor med Exchange Online, måste du kunna ansluta till slutpunkterna som markerats som obligatoriska nedan. Observera att EOP SMTP IP-adresser länkas till på rad 2, 3 och 4 i stället för att visas direkt på den här sidan. Förutom de fullständiga domännamnen, CDN:er och telemetri som anges ovan behöver du lägga till dessa slutpunkter. Alla Exchange Online Protection-slutpunkter är tillgängliga via ExpressRoute och kräver inte CDN.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

CIDR-adress

Port

1

Obligatoriskt: programsvitens tjänster

se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: EOP

klient eller server/inloggad användare

*.protection.outlook.com

se IP-adresser för Exchange Online Protection

TCP 443

3

Obligatoriskt: skicka e-post via SMTP

befintlig e-postmiljö | EJ TILLÄMPLIGT

<domännyckel för kund>.mail.protection.outlook.com

se IP-adresser för Exchange Online Protection

TCP 25

4

Obligatoriskt: ta emot e-post via SMTP

se IP-adresser för Exchange Online Protection | EJ TILLÄMPLIGT

kundmiljö för e-post

kundmiljö för e-post

TCP 25

Obs!: De domäner och noder som jokertecken som *.protection.outlook.com representerar är en lista med program-, funktionella och regionala domäner och noder som används för e-postleverans, säkerhet och efterlevnad. Vissa tilldelas dynamiskt, och alla dessa underdomäner och noder kan komma att ändras närhelst tjänsten förbättras.

Internet- och ER-tillgänglighet: delade tjänster | autentisering | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | Microsoft Teams | SharePoint Online och OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internettillgänglighet: Office 365 Video och Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office-klienter | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Tillbaka till början>

Skype för företag – Online

Skype för företag – Online, fullständiga domännamn

Om du vill använda Skype för företag – Online bör du säkerställa att både FQDN- och IP-adresslutpunkterna som visas i tabellerna för Skype för företag – Online nedan kan nås. Tabellerna uppdateras regelbundet allteftersom Microsoft arbetar med att bygga ut sitt nätverk för att öka tillförlitligheten och prestandan. Se till att prenumerera på ändringar i det här dokumentet för att försäkra dig om att alla ändringar införlivas i din nätverkskonfiguration.

IP-adresslutpunkterna som finns i listan över IP-adresserna för Skype för företag – Online omfattar IP-adresser som krävs för både Skype för företag – Online och Teams. Om din organisation även vill använda Microsoft Teams krävs inget extra arbete om du vitlistar alla IP-adresser i det här avsnittet. FQDN-slutpunkterna som listas i de fullständiga domännamnen för Skype för företag – Online är endast de fullständiga domännamn som krävs för Skype för företag – Online. Om organisationen vill använda Microsoft Teams måste du lägga till de fullständiga domännamnen för Microsoft Teams som finns i listan i Microsoft Teams-avsnittet. Mål med ja i kolumnen ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn meddelas via ExpressRoute och internet.

För att kunna använda Skype för företag – Online måste du först aktivera slutpunkter för autentisering, samt Office 365-portalen och den delade tjänsten. Du måste också se till att slutpunkterna i Skype för företag – Online-tabellerna FQDN och IP-adress kan nås. För att se IP-adresserna expanderar du IP-adressavsnittet under tabellen som beskriver trafikflödet. Tänk på att jokertecken representerar alla möjliga underdomäner under roten.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

CIDR-adress

Port

1

Obligatoriskt: programsvitens tjänster

se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster, autentisering och Office Online

2

Obligatoriskt: Skype för företag. Inklusive SIP-signalering, Webbkonferenser med PSOM-anslutningar (Persistent Shared Object Model), HTTPS-nedladdningar och Instrumentpanelen för samtalskvalitet

klientdator |inloggad användare

*.lync.com
*.cqd.lync.com
*.infra.lync.com
*.online.lync.com
*.resources.lync.com
*.config.skype.com
*.skypeforbusiness.com
*.pipe.aria.microsoft.com
config.edge.skype.com
pipe.skype.com
s-0001.s-msedge.net
s-0004.s-msedge.net

ja

IP-adressintervall för Skype för företag.

TCP 80 och 443

3

Obligatoriskt: Ljud-, video- och skrivbordsdelning

klientdator |inloggad användare

*.lync.com

ja

IP-adressintervall för Skype för företag.

TCP 443, UDP 3478, 3479, 3480 och 3481

Valfritt: TCP OCH UDP 50 000–59 999

4

Obligatoriskt: Lync Mobile-push-meddelanden för Lync Mobile 2010 på iOS-enheter. Du behöver inte detta för mobila Android-, Nokia Symbian- eller Windows Phone-enheter.

klientdator |inloggad användare

*.lync.com

ja

IP-adressintervall för Skype för företag.

TCP 5223

5

Obligatoriskt: CDN för Skype för företag

klientdator |inloggad användare

*.azureedge.net
*.sfbassets.com
*.urlp.sfbassets.com
skypemaprdsitus.trafficmanager.net

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

6

Obligatoriskt: Snabbtips för Skype-klient och OWA-integrering

klientdator |inloggad användare

quicktips.skypeforbusiness.com
swx.cdn.skype.com

nej

EJ TILLÄMPLIGT.

TCP 443

7

Valfritt: Federation med Skype och Public IM Connectivity: Hämta kontaktbild

klientdator |inloggad användare

*.api.skype.com
*.users.storage.live.com
skypegraph.skype.com

nej

SkypeGraph.skype.com IP-intervallinformation

TCP 443

8

Valfritt: Gäller endast användare som använder konferensrumsystem

konferensrumsenheter/inloggade användare

*.adl.windows.com

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80, 443

Om du vill använda Skypemöte – sändning måste följande slutpunkter vara tillgängliga för klientdatorer.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

CIDR-adress

Port

1

Obligatoriskt: Slutpunkter för Skype för företag.

se Skype för företag – Online och se till att alla poster som heter "obligatoriskt" är tillgängliga.

2

Obligatoriskt: Skype-möte – sändning presentatör och deltagare

klientdator/inloggad användare

*.broadcast.skype.com
broadcast.skype.com
browser.pipe.aria.microsoft.com

ja

IP-adressintervall för Skype för företag.

TCP 443

3

Obligatoriskt: Skype-möte – sändning presentatör och deltagare

klientdator/inloggad användare

aka.ms
amp.azure.net

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

4

Obligatoriskt: Skype-möte – sändning presentatör och deltagare (inklusive CDN)

klientdator/inloggad användare

*.keydelivery.mediaservices.windows.net
*.msecnd.net
*.streaming.mediaservices.windows.net
ajax.aspnetcdn.com
mlccdn.blob.core.windows.net

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

Meddelanden: 

 • De domäner och noder som jokertecken som *.lync.com, *.config.skype.com, *.broadcast.skype.com, *.skypeforbusiness.com, *.sfbassets.com, & *.urlp.sfbassets.com representerar är en lista med program-, funktions- och regionala domäner och noder som används för Skype för företag – Online. Vissa tilldelas dynamiskt, och alla dessa underdomäner och noder kan komma att ändras närhelst tjänsten förbättras.

 • Jokertecknen för mediaservices.windows.net motsvarar en lista med slutpunkter för medietjänster kopplade till Azure Media Services som videoinnehåll hämtas från. Dessa slutpunkter är tillgängliga via internet och offentlig Azure-peering. Jokertecknet för msecnd.net motsvarar en dynamiskt skapad slutpunkt inom CDN som ansluter till sidan bibliotek hämtas från.

IPv4-slutpunkter för Skype för företag – Online dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv6-slutpunkter för Skype för företag – Online endast dirigerbara via Internet

13.67.180.128/32
13.70.151.216/32
13.71.127.197/32
13.75.126.169/32
13.72.245.115/32
13.73.1.120/32
13.76.241.210/32
13.78.94.7/32
13.79.153.60/32
13.89.240.113/32
13.91.252.242/32
13.95.234.10/32
13.107.3.0/24
13.107.8.0/24
13.107.64.0/18
23.97.78.16/32
23.99.101.118/32
23.99.112.73/32
23.99.113.163/32
23.99.121.38/32
23.101.61.176/32
23.101.112.170/32
23.101.151.89/32
23.103.176.128/26
23.103.176.192/27
23.103.178.128/26
23.103.178.192/27
40.69.45.108/32
40.74.62.125/32
40.78.146.128/32
40.83.17.24/32
40.83.124.144/32
40.84.28.125/32
40.115.1.44/32
40.117.145.132/32
40.122.44.96/32
40.123.43.195/32
40.127.129.109/32
40.127.169.165/32
51.140.62.120/32
51.140.79.167/32
51.140.126.38/32
51.140.143.149/32
51.140.155.234/32
51.141.28.50/32
51.141.42.151/32
51.141.49.0/32
51.141.51.76/32
52.112.0.0/14
52.163.60.30/32
52.163.126.215/32
52.163.225.1/32
52.165.150.215/32
52.165.238.202/32
52.166.61.83/32
52.170.21.67/32
52.172.185.18/32
52.175.37.105/32
52.177.200.188/32
52.178.94.2/32
52.178.161.139/32
52.178.198.107/32
52.187.79.90/32
52.228.25.96/32
52.231.36.175/32
52.231.207.185/32
52.238.119.141/32
52.242.23.189/32
52.244.160.207/32
104.41.208.54/32
104.44.195.0/24
104.44.200.0/23
104.45.18.178/32
104.46.62.41/32
104.47.151.128/32
104.208.28.54/32
104.209.188.207/32
104.210.9.95/32
104.215.11.144/32
104.215.62.195/32
137.116.66.252/32
137.116.248.105/32
137.117.128.25/32
138.91.237.237/32
168.61.145.101/32
168.63.245.120/32
2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48 
2620:01ec:0042::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:2047:2::/64
2a01:111:2047:1::/64
2a01:111:2048:2::/64
2a01:111:2048:1::/64
2a01:111:f406:3406::/64
2a01:111:f406:3405::/64
2a01:111:200f:11::/64
2a01:111:200f:10::/64
2a01:111:2007:3::/64
2a01:111:2007:4::/64
2a01:111:200f:6::/64
2a01:111:200f:7::/64 
2a01:111:200f:8::/64
2a01:111:200f:9::/64
2a01:111:2012:2::/64 
2a01:111:2012:3::/64
2a01:111:2012:4::/64
2a01:111:2012:5::/64
2a01:111:2012:6::/64
2a01:111:2012:7::/64
2a01:111:202a:2::/64
2a01:111:202a:3::/64
2a01:111:202b:3::/64
2a01:111:202b:4::/64
2a01:111:202b:9::/64
2a01:111:202b:a::/64
2a01:111:202f::/48
2a01:111:2034:2::/64
2a01:111:2034:3::/64
2a01:111:2035:6::/64
2a01:111:2035:7::/64
2a01:111:2036:2::/64
2a01:111:2036:3::/64
2a01:111:203e:1::/64
2a01:111:203e:2::/64
2a01:111:2040:1::/64
2a01:111:2040:2::/64
2a01:111:2046:4::/64
2a01:111:2046:5::/64
2a01:111:2a:7::/64
2a01:111:2a:8::/64
2a01:111:f402:5802::/64
2a01:111:f402:5803::/64
2a01:111:f402:5805::/64
2a01:111:f404:0c06::/64
2a01:111:f404:0c07::/64
2a01:111:f404:0c09::/64
2a01:111:f404:0c0a::/64
2a01:111:f404:3400::/64
2a01:111:f404:3401::/64
2a01:111:f404:8002::/64
2a01:111:f404:8003::/64
2a01:111:f404:9400::/64
2a01:111:f404:9401::/64
2a01:111:f404:a000::/64
2a01:111:f404:a001::/64
2a01:111:f404:a800::/64
2a01:111:f404:a801::/64
2a01:111:f404:c0b::/64
2a01:111:f404:c0c::/64
2a01:111:f406:2400::/64
2a01:111:f406:2401::/64
2a01:111:f406:402::/64
2a01:111:f406:403::/64

Internet- och ER-tillgänglighet: delade tjänster | autentisering | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | Microsoft Teams | SharePoint Online och OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internettillgänglighet: Office 365 Video och Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office-klienter | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Tillbaka till början>

Microsoft-team

Microsoft Teams, fullständiga domännamn

Om du vill använda Microsoft Teams bör du säkerställa att både FQDN- och IP-adresslutpunkterna som listas i tabellerna för Microsoft Teams nedan är nåbara. Tabellerna uppdateras regelbundet allteftersom Microsoft arbetar med att bygga ut sitt nätverk för att öka tillförlitligheten och prestandan. Se till att prenumerera på ändringar i det här dokumentet för att försäkra dig om att alla ändringar införlivas i din nätverkskonfiguration. Mål med ja i kolumnen ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn annonseras via ExpressRoute och internet.

Om du använder Internet Explorer eller Microsoft Edge måste du aktivera cookies från första och tredje part och lägga till de fullständiga domännamnen för Teams i Betrodda webbplatser. Detta kompletterar de fullständiga domännamn som används för hela programsviten, CDN:er och telemetri som anges ovan. Mer information finns i artikeln om kända problem med Microsoft Teams.

Jokertecknen representerar nationella installationer av dessa tjänster.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

CIDR-adress

Port

1

Obligatoriskt: programsvitens tjänster

se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster, autentisering och Office Online

2

Obligatoriskt: Microsoft Teams.

Klient eller server/inloggad användare

*.teams.skype.com
*.teams.microsoft.com
teams.microsoft.com

Ja

IP-intervall för Microsoft Teams.

TCP 80 & 443

3

Obligatoriskt: Microsoft Teams – samarbete

Klient eller server/inloggad användare

*.asm.skype.com
*.cc.skype.com
*.conv.skype.com
*.dc.trouter.io
*.msg.skype.com
prod.registrar.skype.com
prod.tpc.skype.com
*.broker.skype.com 

Ja

IP-intervall för Microsoft Teams.

TCP 443

4

Obligatoriskt: Microsoft Teams – media

Klient eller server/inloggad användare

Dessa IP-uppgifter används av media utan uttryckliga FQDN-mappningar.

Ja

13.107.8.0/24
13.107.64.0/18
52.112.0.0/14
104.44.195.0/24
104.44.200.0/23

TCP 443

UDP 3478-3481

5

Obligatoriskt: Microsoft Teams – delade tjänster

Klient eller server/inloggad användare

*.config.skype.com
*.pipe.skype.com
*.pipe.aria.microsoft.com
config.edge.skype.com
pipe.skype.com
s-0001.s-msedge.net
s-0004.s-msedge.net
scsinstrument-ss-us.trafficmanager.net
scsquery-ss-us.trafficmanager.net
scsquery-ss-eu.trafficmanager.net
scsquery-ss-asia.trafficmanager.net

Ja

IP-intervall för Microsoft Teams.

TCP 443

6

Obligatoriskt: Microsoft Teams – delade tjänster

Klient eller server/inloggad användare

*.msedge.net
compass-ssl.microsoft.com
feedback.skype.com

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

7

Obligatoriskt: Microsoft Teams – delade tjänster

Klient eller server/inloggad användare

*.secure.skypeassets.com
mlccdnprod.azureedge.net
videoplayercdn.osi.office.net
*.mstea.ms

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

8

Valfritt: Meddelandeinteroperabilitet med Skype för företag

Klient eller server/inloggad användare

*.lync.com
*.infra.lync.com
*.online.lync.com
*.resources.lync.com
*.skypeforbusiness.com

Ja

IP-adressintervall för Skype för företag.

TCP 443

9

Valfritt: Meddelandeinteroperabilitet med Skype för företag (inklusive CDN)

Klient eller server/inloggad användare

*.azureedge.net
*.sfbassets.com
latest-swx.cdn.skype.com
skypemaprdsitus.trafficmanager.net
swx.cdn.skype.com

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

10

Valfritt: Skype-diagram

Klient eller server/inloggad användare

skypegraph.skype.com

Nej

SkypeGraph.skype.com IP-intervallinformation

TCP 443

11

Valfritt: Yammer-integrering med tredje part

Klient eller server/inloggad användare

*.tenor.com

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 eller 443

12

Valfritt: Utbildningsfunktioner och OneNote-integrering

Klient eller server/inloggad användare

*.onenote.com

Ja

IP-adressintervall för Office Online.

TCP 443

13

Valfritt: Gäller endast användare som använder konferensrumsystem

konferensrumsenheter/inloggade användare

*.adl.windows.com

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80, 443

Obs!: De domäner och noder som jokertecken som *.teams.skype.com, *.teams.microsoft.com, *.config.skype.com, *.secure.skypeassets.com, & *.pipe.skype.com är en lista med program-, funktionella och regionala domäner och noder som används för Microsoft Teams. Vissa tilldelas dynamiskt, och alla dessa underdomäner och noder kan komma att ändras närhelst tjänsten förbättras.

IPv4-slutpunkter för Microsoft Teams dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv6-slutpunkter för Microsoft Teams endast dirigerbara via Internet

13.67.180.128/32
13.70.151.216/32
13.71.127.197/32
13.75.126.169/32
13.72.245.115/32
13.73.1.120/32
13.76.241.210/32
13.78.94.7/32
13.79.153.60/32
13.89.240.113/32
13.91.252.242/32
13.95.234.10/32
13.107.3.0/24
13.107.8.0/24
13.107.64.0/18
23.97.78.16/32
23.99.101.118/32
23.99.112.73/32
23.99.113.163/32
23.99.121.38/32
23.101.61.176/32
23.101.112.170/32
23.101.151.89/32
40.69.45.108/32
40.74.62.125/32
40.78.146.128/32
40.83.17.24/32
40.83.124.144/32
40.84.28.125/32
40.115.1.44/32
40.117.145.132/32
40.122.44.96/32
40.123.43.195/32
40.127.129.109/32
40.127.169.165/32
51.140.62.120/32
51.140.79.167/32
51.140.126.38/32
51.140.143.149/32
51.140.155.234/32
51.141.28.50/32
51.141.42.151/32
51.141.49.0/32
51.141.51.76/32
52.112.0.0/14
52.163.60.30/32
52.163.126.215/32
52.163.225.1/32
52.165.150.215/32
52.165.238.202/32
52.166.61.83/32
52.170.21.67/32
52.172.185.18/32
52.175.37.105/32
52.177.200.188/32
52.178.94.2/32
52.178.161.139/32
52.178.198.107/32
52.187.79.90/32
52.228.25.96/32
52.231.36.175/32
52.231.207.185/32
52.238.119.141/32
52.242.23.189/32
52.244.160.207/32
104.41.208.54/32
104.44.195.0/24
104.44.200.0/23
104.45.18.178/32
104.46.62.41/32
104.47.151.128/32
104.208.28.54/32
104.209.188.207/32
104.210.9.95/32
104.215.11.144/32
104.215.62.195/32
137.116.66.252/32
137.116.248.105/32
137.117.128.25/32
138.91.237.237/32
168.61.145.101/32
168.63.245.120/32
2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:202f::/48

Internet- och ER-tillgänglighet: delade tjänster | autentisering | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | Microsoft Teams | SharePoint Online och OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internettillgänglighet: Office 365 Video och Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office-klienter | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Tillbaka till början>

SharePoint Online och OneDrive för företag

Du måste kunna ansluta till slutpunkterna som är markerade som obligatoriska nedan för att kunna använda SharePoint Online och OneDrive för företag. Mål med ja i kolumnen ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn meddelas via ExpressRoute och internet.

SharePoint Online och OneDrive för företag, fullständiga domännamn

Alla fullständiga domännamn av typen .sharepoint.com där <klientorganisation> ingår i det fullständiga domännamnet måste finnas i klientens betrodda platser för IE för att fungera. Förutom de fullständiga domännamnen, CDN:er och telemetri som anges ovan behöver du lägga till dessa slutpunkter.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

CIDR-adress

Port

1

Obligatoriskt: programsvitens tjänster, lokal egress, lokal DNS-upplösning och CRL:er.

se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: Office Online.

se Office Online

3

Obligatoriskt: SharePoint Online, OneDrive för företag och tillhörande program.

klient eller server/inloggad användare

*.sharepoint.com
*.svc.ms
<tenant>.sharepoint.com
<tenant>-my.sharepoint.com
<tenant>-files.sharepoint.com
<tenant>-myfiles.sharepoint.com

ja

IP-adressintervall för SharePoint Online.

TCP 80 & 443

4

Obligatoriskt: CDN för SharePoint Online och tillhörande program

klient eller server/inloggad användare

*.sharepointonline.com
cdn.sharepointonline.com
static.sharepointonline.com
spoprod-a.akamaihd.net
publiccdn.sharepointonline.com
privatecdn.sharepointonline.com

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

5

Obligatoriskt: OneDrive för företag

klient eller server/inloggad användare

admin.onedrive.com
officeclient.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
skydrive.wns.windows.com

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

6

Obligatoriskt: OneDrive för företag CDN- och klientverifiering

klient eller server/inloggad användare

g.live.com
oneclient.sfx.ms

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

7

Valfritt: OneDrive för företag: supportmöjlighet, telemetri API:er och inbäddade e-postlänkar

klient eller server/inloggad användare

*.log.optimizely.com
click.email.microsoftonline.com
ssw.live.com
storage.live.com

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

8

Valfritt: SharePoint-hybridsökning – Slutpunkt till SearchContentService där hybridcrawlern genererar dokumentfeeden

Crawlern på den lokala SP autentiseras för SCS som den klient som genererar feeden.

*.search.production.us.trafficmanager.net
*.search.production.emea.trafficmanager.net
*.search.production.apac.trafficmanager.net

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

9

Valfritt: SharePoint-hybridsökning – Slutpunkt till SearchContentService som autentiserar till fjärrservergruppen med OAuth-autentisering och auktorisering.

Värdkontrollanten/nodkörningskontot på den lokala SP-servern.

accounts.accesscontrol.windows.net

nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

10

Valfritt: SharePoint-hybridsökning – Krävs för registreringsskript för att ansluta till Office 365 Provisioning Web Services.

Global administratör eller motsvarande autentiseringsuppgifter på klienten där hybridsökning konfigureras

provisioningapi.microsoftonline.com

ja

IP-intervall för autentisering och identitet

TCP 443

Obs!: De domäner och noder som jokertecken som *.sharepoint.com, *.sharepointonline.com och *.svc.ms representerar är en lista med program-, funktions- och regionala domäner och noder som används i SharePoint Online. Alla dessa underdomäner och noder kan komma att ändras närhelst tjänsten förbättras.

IPv4-slutpunkter för SharePoint Online dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv6-slutpunkter för SharePoint Online endast dirigerbara via Internet

13.107.6.150/31
13.107.6.168/32
13.107.9.150/31
13.107.9.168/32
13.107.136.0/22
40.108.0.0/19
40.108.128.0/17
52.104.0.0/14
104.146.0.0/19
104.146.128.0/17
134.170.200.0/21
134.170.208.0/21
150.171.40.0/22
191.232.0.0/23
191.235.0.0/20
2620:1ec:4::150/128
2620:1ec:6::129/128
2620:1ec:8f8::/46
2620:1ec:908::/46
2620:1ec:a92::150/128
2a01:111:f402::/48
2801:80:1d0:1400::/54

Internet- och ER-tillgänglighet: delade tjänster | autentisering | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | Microsoft Teams | SharePoint Online och OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internettillgänglighet: Office 365 Video och Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office-klienter | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Tillbaka till början>

OneNote

Rad

Syfte

Mål

CIDR-adress

Port

1

Obligatoriskt: Programsvitens tjänster

Se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: OneDrive

apis.live.net

www.onedrive.com

login.microsoft.com

3

Obligatoriskt: SharePoint Online och OneDrive för företag

Se SharePoint Online

4

Obligatoriskt: OneNote-anteckningsböcker

www.onenote.com

IP-adressintervall för Office Online.

TCP 443

5

Obligatoriskt: OneNote-anteckningsböcker (jokertecken)

*.onenote.com

IP-adressintervall för Office Online.

TCP 443

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.office.net

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

6

Obligatoriskt: CDN för OneNote-anteckningsbok

cdn.onenote.net

site-cdn.onenote.net

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

7

Obligatoriskt: OneNote-stödtjänster och CDN

cdn.optimizely.com

Ajax.aspnetcdn.com

officeapps.live.com

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

8

Obligatoriskt: OneNote Online

*.onenote.com

*cdn.onenote.net

contentstorage.osi.office.net

*onenote.officeapps.live.com

*.microsoft.com

IP-adressintervall för Office Online.

TCP 443

9

Valfritt: Education-funktioner

apis.live.net

www.onedrive.com

cdn.onenote.net

contentstorage.osi.office.net

Ej tillämpligt

TCP 443

10

Valfritt: Stödtjänster och CDN från tredje part för OneNote

www.youtube.com

ad.atdmt.com

s.ytimg.com

Ytterligare Office 365-tjänster

Office 365 Video, Microsoft Stream, Planner, Sway, Yammer och Office 365 ProPlus och annan klientprogramvara. Om du vill använda någon av följande tjänster, utöver fullständiga domännamn, CDN:er och telemetri som anges ovan, måste du kunna ansluta till slutpunkterna markerade som obligatoriska i tabellerna nedan. Målporten är TCP 443 om inget annat anges. Ingen av följande tjänster meddelas via Azure ExpressRoute för Office 365.


Yammer

Yammer är bara tillgängligt i webbläsaren och kräver att den autentiserade användaren går via proxy. Alla fullständiga domännamn för Yammer måste finnas i zonen för Tillförlitliga platser i IE för din klient för att fungera.

Rad

Syfte

Mål

CIDR-adress

1

Obligatoriskt: programsvitens tjänster

se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: Yammer

*.yammer.com
*.yammerusercontent.com
13.107.6.158/31
13.107.9.158/31
40.78.62.210/32
134.170.148.0/22

3

Obligatoriskt: CDN för Yammer

*.assets-yammer.com

EJ TILLÄMPLIGT

Obs!: Domäner och noder som jokertecken som *.yammer.com, *.yammerusercontent.com och *.assets-yammer.com representerar är en lista med program-, funktions- och regionala domäner och noder som används i Yammer. Vissa tilldelas dynamiskt, och alla dessa underdomäner och noder kan komma att ändras närhelst tjänsten förbättras.Planner

Planner är bara tillgängligt i webbläsaren och kräver att den autentiserade användaren går via proxy. Förutom de fullständiga domännamnen, CDN:er och telemetri som anges ovan behöver du lägga till dessa slutpunkter.

Rad

Syfte

Mål

CIDR-adress

1

Obligatoriskt: programsvitens tjänster

se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: Planner

tasks.office.com
cus-000.tasks.osi.office.net
ea-000.tasks.osi.office.net
eus-zzz.tasks.osi.office.net
neu-000.tasks.osi.office.net
sea-000.tasks.osi.office.net
weu-000.tasks.osi.office.net
wus-000.tasks.osi.office.net
13.107.6.160/32
13.107.9.160/32

3

Obligatoriskt: CDN för Planner

ajax.aspnetcdn.com

EJ TILLÄMPLIGTSway

Sway är bara tillgängligt i webbläsaren och kräver att den autentiserade användaren går via proxy. Förutom de fullständiga domännamnen, CDN:er och telemetri som anges ovan behöver du lägga till dessa slutpunkter.

Rad

Syfte

Mål

1

Obligatoriskt: programsvitens tjänster

se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: Sway

sway.com
www.sway.com
eus-www.sway.com
eus-000.www.sway.com
eus-001.www.sway.com
eus-002.www.sway.com
eus-003.www.sway.com
eus-004.www.sway.com
eus-005.www.sway.com
eus-006.www.sway.com
eus-007.www.sway.com
eus-008.www.sway.com
eus-009.www.sway.com
eus-00a.www.sway.com
eus-00b.www.sway.com
eus-00c.www.sway.com
eus-00d.www.sway.com
eus-00e.www.sway.com
wus-www.sway.com
wus-000.www.sway.com
wus-001.www.sway.com
wus-002.www.sway.com
wus-003.www.sway.com
wus-004.www.sway.com
wus-005.www.sway.com
wus-006.www.sway.com
wus-007.www.sway.com
wus-008.www.sway.com
wus-009.www.sway.com
wus-00a.www.sway.com
wus-00b.www.sway.com
wus-00c.www.sway.com
wus-00d.www.sway.com
wus-00e.www.sway.com

3

Obligatoriskt: CDN:er för Sway

eus-www.sway-cdn.com
wus-www.sway-cdn.com
eus-www.sway-extensions.com
wus-www.sway-extensions.com

4

Valfritt: Sway webbplatsanalys

www.google-analytics.com

5

Valfritt: Sway-innehåll från tredje part

tillgång till innehåll från tredje part, som Bing, Flickr osv.

Obs!: Vi har istället för jokertecken angett alla regionala och funktionella FQDN:er för Sway. Avsikten är att förmedla vad övriga jokertecken av typen regionala, program och funktionella representerar för slutpunkter som publiceras i den här artikeln.Office 365 Video och Microsoft Stream

Office 365 Video och Microsoft Stream är bara tillgängligt i webbläsaren och kräver att den autentiserade användaren går via proxy. CIDR-formaterade IP-adresser är inte tillgängliga för varken Office 365 Video eller Microsoft Stream.

Rad

Syfte

Mål

1

Obligatoriskt: programsvitens tjänster

se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: SharePoint Online-slutpunkterna som ovan anges som obligatoriska

se SharePoint Online

3

Obligatoriskt: Office 365 Video

(med hjälp av Azure Media Services inklusive CDN som är kopplade till Azure Media Services)

*.keydelivery.mediaservices.windows.net
*.streaming.mediaservices.windows.net

4

Obligatoriskt: Office 365 Video CDN

ajax.aspnetcdn.com
r3.res.outlook.com
spoprod-a.akamaihd.net

5

Obligatoriskt: Microsoft Stream (AAD-användartoken krävs)

*.api.microsoftstream.com
*.cloudapp.net
*.notification.api.microsoftstream.com
amp.azure.net
api.microsoftstream.com
az416426.vo.msecnd.net
s0.assets-yammer.com
vortex.data.microsoft.com
web.microsoftstream.com

7

Obligatoriskt: Microsoft Stream – icke autentiserad (innehåll krypteras)

(med hjälp av Azure Media Services inklusive CDN som är kopplade till Azure Media Services)

*.streaming.mediaservices.windows.net

8

Obligatoriskt: Microsoft Stream-CDN

amsglob0cdnstream11.azureedge.net

9

Valfritt: Tredjepartsintegrering med Microsoft Stream (inklusive CDN)

cdn.optimizely.com
nps.onyx.azure.net

Obs!: Noder som jokertecken som *.keydelivery.mediaservices.windows.net och *.streaming.mediaservices.windows.net representerar är dynamiska poster för lagring och hämtning av video.Office 2016 för Mac, Office 365 ProPlus och mobila klienter

Rad

Syfte

Mål

1

Office 2016 för Mac

Mer information om slutpunktskraven för Office 2016 för Mac finns i referensartikeln Nätverksbegäranden i Office 2016 för Mac.

2

Office 365 ProPlus- och Mobile-klienter

Mer information om nätverksbegäranden för Office-klienter inklusive Office 365 ProPlus, Office 2016 för Windows, Outlook-appen för iOS och Windows och OneNote finns i artikeln Nätverksbegäranden i Office- och mobilklienter.

Office 365-slutpunkter publiceras i slutet av varje månad med 30 dagars förvarning. Ibland sker akuta ändringar utöver det som publiceras i slutet av månaden eller med kortare varsel. När en slutpunkt läggs till är ikraftträdandedatumet i din RSS-feed det datum då nätverksbegäran skickas till slutpunkten. Om du inte har använt RSS tidigare kan du läsa om hur du prenumererar via Outlook, eller så kan du få RSS-feed uppdateringarna skickade till dig med e-post.

Slutpunkterna som visas med ett Ja i kolumnen ExpressRoute för Office 365 är tillgängliga både via Internet och över ExpressRoute med konfigurerad Microsoft-peering. En del tjänster som Office 365 utnyttjar är även tillgängliga med konfigurerad offentlig peering och de räknas upp här. Det krävs dock inte offentlig peering för att använda ExpressRoute med Office 365 för de Office 365-program som stöds över ExpressRoute.

Det finns mycket information på den här sidan, får vi presentera den på ett enklare sätt?

Du får gärna ge dina synpunkter längst ned på sidan, under rubriken Var den här informationen användbar? Klicka på ja eller nej och ge detaljerad feedback. Ju mer feedback vi får från dig desto lättare blir det för oss att förbättra sidan.

Internet- och ER-tillgänglighet: delade tjänster | autentisering | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | Microsoft Teams | SharePoint Online och OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internettillgänglighet: Office 365 Video och Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office-klienter | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Tillbaka till början>

Här är en kort länk som du kan använda för att komma tillbaka: https://aka.ms/o365endpoints

Närliggande avsnitt

Nätverksanslutningar till Office 365
Hantera Office 365-slutpunkter
Felsöka Office 365-anslutningar
Klientanslutning
Nätverk för innehållsleverans
IP-intervall för Microsoft Azure-datacenter
Publikt Microsoft IP-intervall

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×