Uppskattad originalvaraktighet 0-10 (aktivitetsfält)

I fälten Uppskattad originalvaraktighet 0-10 visas den ungefärliga tid det beräknas ta att slutföra en aktivitet. När du anger en originalplan kopieras värdena för schemalagd varaktighet för aktiviteter och sparas i fälten Uppskattad originalvaraktighet (Uppskattad originalvaraktighet till Uppskattad originalvaraktighet 1 till och med Uppskattad originalvaraktighet 10). Detta är sant oavsett om aktiviteterna schemaläggs manuellt eller automatiskt. För manuellt schemalagd aktivitet kan dessa värden skilja sig från de som sparats i fält för originalplanens varaktighet. För manuellt schemalagd aktivitetautomatiskt schemalagd aktivitet är värdena i fälten för originalplanens varaktighet och fälten för originalplanens uppskattade varaktighet exakt samma.

Datatyp    varaktighetsfält

Typ av post    beräknat eller angivet fält

Beräkning    När du anger en originalplan kopieras värdet i fältet Schemalagd varaktighet för aktiviteten till motsvarande fält för originalplanens uppskattade varaktighet. Det av fälten för originalplanens uppskattade varaktighet som används (Uppskattad originalvaraktighet, Uppskattad originalvaraktighet 1 och så vidare) motsvarar den originalplan som sparades (Originalplan, Originalplan 1 och så vidare).

Rekommenderad användning    Lägg till ett eller flera fält för originalplanens uppskattade varaktighet i en aktivitetsvy när du har angett minst en originalplan och du vill jämföra de uppskattade varaktigheterna med schemalagda eller faktiska varaktigheter. Du kan också använda flera originalplaner om du vill jämföra originalplanernas varaktigheter som angetts under olika tillfällen i projektet.

Exempel    Projektet innehåller en blandning av manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter, och det saknas fortfarande viss schemainformation för vissa av de manuellt schemalagda aktiviteterna. Du angav en originalplan för projektet för tre månader sedan och du vill jämföra de uppskattade varaktigheterna oberoende av de varaktigheter du angett för de manuellt schemalagda aktiviteterna. Du vill också jämföra de här originalplanerna mot den faktiska eller aktuella varaktigheten. Du lägger till fälten Uppskattad originalvaraktighet och Verklig varaktighet i vyn Aktivitetslista för att analysera förloppet hittills.

Kommentarer    Fältet Uppskattad originalvaraktighet innehåller "0 dagar" tills du anger en originalplan för projektet, vilket du kan göra när som helst under projektet. Klicka på Ange originalplan i gruppen Schema på fliken Projekt. Klicka på Ange originalplan i dialogrutan. Välj den originalplan du vill använda – Originalplan eller Originalplan 1 till och med Originalplan 10. När en originalplan anges kopieras alla för närvarande schemalagda fält för aktiviteter till motsvarande originalplansfält.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×