Uppskattad originalvaraktighet 0-10 (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Originalplan 0-10 Originalvaraktighet visas den uppskattade tidsperiod planeras ta att slutföra en aktivitet. När du har angett en originalplan kopieras värdena schemalagd varaktighet för aktiviteter Microsoft Project och lagrar dem i fälten Uppskattad originalvaraktighet (Uppskattad originalvaraktighet till Originalvaraktighet 1 uppskattad till Originalplan 10 uppskattad varaktighet). Följande är SANT om manuellt eller automatiskt schemaläggningen. Dessa värden kan skilja sig från vad som lagras i fälten Originalvaraktighet för manuellt schemalagda aktiviteter. Automatiskt schemalagda aktiviteter är värdena i fälten originalvaraktighet och fälten Uppskattad originalvaraktighet exakt samma.

Datatyp    Varaktighet

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    När du har angett en originalplan kopieras värdet i fältet aktivitetens schemalagda varaktighet till motsvarande fält för Uppskattad originalvaraktighet. Uppskattad originalvaraktighet fältet som används (Uppskattad originalvaraktighet, Originalvaraktighet 1 uppskattad och så vidare) motsvarar den originalplan som sparades (Originalplan, Originalplan 1 och så vidare).

Rekommenderad användning    Lägga till en eller flera av fälten Uppskattad originalvaraktighet i en aktivitetsvy när du har angett minst en originalplan och du vill jämföra Originalarbete uppskattade varaktigheter med schemalagda eller verkliga varaktigheterna. Du kan också använda flera originalplaner för att jämföra originalvaraktighet som angavs vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    Projektet innehåller en blandning av manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter och en del av de manuellt schemalagda aktiviteterna fortfarande har ofullständiga schemainformation. Du kan ange en originalplan för projektet tre månader sedan och du vill jämföra originalplanen uppskattade varaktigheter oberoende av varaktigheter som du har angett på manuellt schemalagda aktiviteter. Du vill jämföra de här baslinjer mot verkliga eller aktuella varaktigheten. Lägg till fälten Uppskattad originalvaraktighet och verklig varaktighet i vyn Aktivitetslista att analysera håller på att datum.

Obs!    Fältet Uppskattad originalvaraktighet innehåller ”0 dagar” tills du anger en originalplan för projektet kan du göra när som helst under projektet. Om du vill ange en originalplan på fliken projekt i gruppen schema klickar du på Ange originalplan. Klicka på Ange originalplan i dialogrutan. Välj en originalplan – Originalplan eller Originalplan 1 till och med Originalplan 10. Ange en originalplan kopieras alla schemalagda fälten för aktiviteter till originalplansfälten motsvarande.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×