Upprepa specifika rader eller kolumner på alla utskrivna sidor

Upprepa specifika rader eller kolumner på alla utskrivna sidor

Om ett kalkylblad löper över mer än en sida kan du skriva ut rad- och kolumnrubriker eller etiketter (även kallade utskriftsrubriker) på varje sida så att alla data blir rätt etiketterade.

 1. Markera det kalkylblad som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Utskriftsrubriker i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Kommandot Utskrifts​​​rubriker visas nedtonat om du är i cellredigeringsläget, om ett diagram är markerat i samma kalkylblad eller om du inte har en skrivare installerad. Mer information om hur du installerar en skrivare finns i Söka efter och installera skrivardrivrutiner för Windows Vista. Observera att Microsofts stöd för Windows XP har utgått. Titta efter support för skrivardrivrutinen på skrivartillverkarens webbplats.

 3. Gör något av följande under Utskriftsrubriker på fliken Blad:

  • Skriv referensen för de rader som innehåller kolumnetiketterna i rutan Rader överst.

  • Skriv referensen för de kolumner som innehåller radetiketterna i rutan Kolumner till vänster.

   Om du vill till exempel vill skriva ut kolumnetiketter överst på varje sida kan du skriva $1:$1 i rutan Rader överst.

   Alternativet Utskriftsrubriker markerat i dialogrutan Utskriftsformat

   Tips: Du kan också klicka på knappen Dölj dialogruta Knappen Dölj längst till höger om rutorna Rader överst och Kolumner till vänster och sedan markera de rubrikrader eller rubrikkolumner som ska upprepas i kalkylbladet. När du har markerat rubrikraderna eller rubrikkolumnerna klickar du på knappen Dölj dialogruta Knappen Dölj så visas dialogrutan igen.

   Obs!: Om du har markerat mer än ett kalkylblad är rutorna Rader överst och Kolumner till vänster inte tillgängliga i dialogrutan Utskriftsformat. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×