Upprepa en åtgärd

.

Upprepa en åtgärd

Du kan upprepa den sista åtgärden du utförde så många gånger du vill.

För Word

Om du till exempel vill klistra in samma text på flera ställen kan du klistra in texten med . (Upprepa).

.

1.Kopiera och klistra in måltexten en gång.

Kopiera texten.

Klistra in texten en gång.

2.Klicka på den punkt där du vill klistra in texten.

.

3.Klicka på . (Upprepa).

Click Repeat.

Den sista åtgärden du utförde upprepas och den kopierade texten klistras in.

.

4.Upprepa steg 2 och 3 om du vill klistra in samma text på andra platser i dokumentet.

För Excel

I Excel är . (Upprepa) inte tillgängligt i verktygsfältet Snabbåtkomst som standard. Om du vill upprepa den senaste åtgärden måste du först lägga till kommandot . (Upprepa) i verktygsfältet Snabbåtkomst.

1.Klicka på Arkiv.

Click the File tab.

2.Klicka på Alternativ.

Klicka på Alternativ.

3.Klicka på verktygsfältet Snabbåtkomst.

Klicka på verktygsfältet Snabbåtkomst.

4.Klicka på pilen i rutan Välj kommandon från och välj sedan Vanliga kommandon.

Under Välj kommandon från klickar du på pilen till höger och väljer Vanliga kommandon.

5.Klicka på Upprepa i listan med kommandon.

I listan med kommandon klickar du på Upprepa.

6.Klicka på Lägg till.

Klicka på Lägg till om du vill lägga till knappen Upprepa.

7. Klicka på OK .

Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Upprepa läggs till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

.

Om du till exempel vill klistra in samma rad på flera ställen kan du klistra in raden med . (Upprepa).

.

1.Kopiera och klistra in målraden en gång.

Copy the row.

.

2.Klicka på den rad där du vill klistra in den kopierade raden.

.

3.Klicka på . (Upprepa).

Click Repeat.

Den sista åtgärden du utförde upprepas och den kopierade raden klistras in.

.

4.Upprepa steg 2 och 3 om du vill klistra in samma rad på andra platser i kalkylbladet.

För PowerPoint

Till exempel när du vill klistra in samma objekt i varje bild kan du klistra in objektet med hjälp av . (Upprepa).

Samma objekt kan klistras in i varje bild.

1.Kopiera och klistra in objektet en gång.

Kopiera objektet.

Paste the object one time.

2.Klicka på den bild där du vill klistra in objektet.

Klicka på den bild där du vill klistra in objektet.

3.Klicka på . (Upprepa).

.

Den sista åtgärden du utförde upprepas och det kopierade objektet klistras in.

The previous action is repeated, and the copied object is pasted.

4.Upprepa steg 2 och 3 om du vill klistra in samma objekt på andra platser i presentationen.

För Outlook

I Outlook kan du använda funktionen . (Upprepa) i andra fönster än Outlooks huvudfönster, t.ex. i fönstret för nya meddelanden.

Till exempel när du vill klistra in samma objekt i samma meddelande kan du klistra in objektet med hjälp av . (Upprepa).

.

1.Kopiera och klistra in objektet en gång.

Copy the object.

Paste the object one time.

2.Klicka på den punkt där du vill klistra in objektet.

Click the position to which to paste the object.

3.Klicka på . (Upprepa).

Klicka på Upprepa.

Den sista åtgärden du utförde upprepas och det kopierade objektet klistras in.

Den föregående åtgärden upprepas och det kopierade objektet klistras in.

4.Upprepa steg 2 och 3 om du vill klistra in samma objekt på andra platser i meddelandet.

Tips: Åtgärder som inte kan upprepas

Doctor

Vissa åtgärder, t.ex. användningen av en funktion i en cell, kan inte upprepas.

Om du inte kan upprepa den senaste åtgärden ändras kommandot . (Upprepa) till . (Det går inte att upprepa).

Tips: Om du vill använda tangentbordsgenvägen för upprepning

Doctor

Tryck och håll ned CTRL och tryck sedan på Y om du vill upprepa den senaste åtgärden.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×