Upprätthålla sekretessen och säkerheten när du använder Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft strävar efter att skydda din dator sekretess och säkerhet och hjälper dig att skydda datorn och nätverket. För att bättre förstå vilka funktioner i Business Contact Manager för Outlook påverkar sekretess och säkerhet för dina affärsdata, e-postmeddelanden, uppgifter eller avtalade tider, granska följande information.

Sekretess- och säkerhetshänsyn

Funktion

Så här påverkar funktionen sekretessen (risk)

Vad du kan göra

Koppling och spårning av e-post

Om det är aktiverat, e-länkning och spårning automatiskt länkar e-postmeddelanden från valda e-postadresser till markerade konton och affärskontakter. När du har länkat, visas alla inkommande och utgående e-postmeddelanden i kommunikationshistoriken för kontot eller affärskontaktpost. Alla som har åtkomst till dessa poster därför har tillgång till dessa e-postmeddelanden.

Gör något av följande om du vill förhindra att andra kommer åt de kopplade e-postmeddelandena:

  • Om du redan har aktiverat koppling och spårning av e-post i din privata databas avmarkerar du kryssrutan Jag vill behålla de nuvarande inställningarna för koppling och spårning av e-post innan du delar den här databasen, i dialogrutan Dela databas.

  • Om du vill ta bort alla kopplade e-postadresser från posterna, förutom de som kopplats efter ämne till affärsprojekt, går du till dialogrutan Hantera adresser och mappar för koppling och spårning av e-postmeddelanden, öppnar fliken E-post och klickar sedan på Avmarkera alla.

  • Om du vill ta bort länken till en viss e-postmeddelande från en post, öppna Kommunikationshistorik för posten och ta bort meddelandet. Den här åtgärden tar bort det länkade meddelandet från den post som du valt.

Mer information om e-länkning och spårning klickar du på Hjälp i dialogrutan Hantera adresser och mappar för e-länkning och spårning eller se länka och spåra e-postmeddelanden i Business Contact Manager.

Dela databas

I Business Contact Manager för Outlook, kan du dela affärsdata med dina medarbetare genom att dela databasen. När du delar din Business Contact Manager-databasen kan du ge dina medarbetare åtkomst till följande: kundernas e-postadresser, kommunikationshistorik inklusive e-postmeddelanden (om du har aktiverat e-post länkning och spårning) och telefon loggar, filer och avtalade tider som är kopplade till dina konton, affärskontakter, affärsmöjligheter eller affärsprojekt.

Obs!: Business Contact Manager för Outlook kräver att Microsoft SQL Server Express har installerats. När du delar Business Contact Manager-databasen ger SQL Server Express behöriga användare åtkomst till databasen. I programmet delas eller skickas ingen information om dig eller dina affärskontakter.

Vi rekommenderar att du inte delar din Business Contact Manager-databas. Om du emellertid bestämmer dig för att dela databasen måste du kontrollera vem som har tillgång till den. Enbart de medarbetare (användare) som du har beviljat åtkomst kommer åt Business Contact Manager-databasen.

Om det finns objekt i kommunikationshistoriken för en post, som du inte vill dela med medarbetarna, måste du ta bort de objekten från kommunikationshistoriken.

Mer information om delning finns i följande avsnitt:

Återställa en Business Contact Manager-databas

När du säkerhetskopierar databasen skapar du en kopia av databasen med den senaste informationen. Ändringar som görs efter den här tidpunkten inkluderas därför inte i säkerhetskopian. Så om du återställer säkerhetskopian av databasen så innehåller den inte några ändringar som du gjort efter att säkerhetskopian skapades.

Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer databasen finns i följande avsnitt:

Ta bort poster och objekt

När du tar bort poster och objekt i Business Contact Manager för Outlook lagras i mappen Business Contact Manager Borttaget tills du tömmer mappen. Endast databasägare kan tömma mappen Borttaget.

Töm regelbundet mappen Borttaget i Business Contact Manager, om du är databasens ägare.

Mer information om hur du tar bort objekt permanent finns i följande avsnitt:

Aktivera brandväggen

Filerna kan utnyttjas av andra utan en brandvägg mellan datorn och Internet. En brandvägg hjälper dig för att förhindra obehörig åtkomst. Som standard aktiveras Windows-brandväggen i Windows XP, Windows Vista och Windows 7.

Aktivera Windows-brandväggen

  1. Dubbelklicka på Windows-brandväggenKontrollpanelen.

  2. Gör något av följande:

    • I Windows XP klickar du på På (rekommenderas).

    • I Windows Vista och Windows 7 klickar du på Aktivera eller inaktivera Windows-brandväggen och klickar sedan på Aktivera Windows-brandväggen för nätverket.

Aktivera kryptering

När Microsoft SQL Server Express har installerats tillsammans med Business Contact Manager för Outlook, konfigureras den som standard använda kryptering för alla kommunikation med Business Contact Manager-databasen. Det finns emellertid vissa ovanliga villkor när kryptering för SQL Server Express inte kan aktiveras som standard.

Kryptering är ett sätt att försöka förhindra att information läses av någon som lyckas få tag i den.

Kontrollera att kryptering har aktiverats för SQL Server. Mer information om hur du aktiverar kryptering för SQL Server Express finns här:

Obs!: 

Gå regelbundet till följande webbplatser för att få uppdateringar och metodtips om hur du upprätthåller sekretessen och säkerheten för datorn:

Du kan också registrera dig ska få Microsoft säkerhetsuppdatering e-postaviseringar via Microsofts webbplats. Tjänsten är avsedd hemanvändare och småföretag. Om du prenumererar den här tjänsten varnar när Microsoft publicerar en viktig säkerhetsbulletin eller virus Säkerhetsvarning och även vilka åtgärder som du vill vidta för att skydda dig mot en cirkulera hot. Den här tjänsten är för närvarande tillgänglig på engelska endast och kräver att du har registrerat med ett Microsoft Windows Live-konto.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×