Upprätthålla sekretessen och säkerheten när du använder Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft värnar om din sekretess och säkerhet genom att hålla datorn och nätverket säkert. Läs följande information om du vill lära dig mer om vilka funktioner i Business Contact Manager för Outlook som påverkar sekretessen och säkerheten för affärsinformation, e-postmeddelanden, aktiviteter, avtalade tider och finansiella data för kunder.

Sekretess- och säkerhetshänsyn

Funktion

Så här påverkar funktionen sekretessen (risk)

Vad du kan göra

Automatisk e-postkoppling

Om aktiverad, automatisk e-postkoppling automatiskt länkar e-postmeddelanden från valda e-postadresser till markerade konton eller affärskontakter. När du har länkat, visas alla inkommande och utgående e-postmeddelanden i kommunikationshistoriken för kontot eller affärskontaktpost. Alla som har åtkomst till dessa poster därför har tillgång till dessa e-postmeddelanden.

Gör något av följande om du vill förhindra att andra kommer åt de länkade e-postmeddelandena:

  • Om du redan har aktiverat automatisk e-postkoppling i den privata databasen innan du delade databasen avmarkerar du kryssrutan Jag vill behålla mina aktuella inställningar för automatisk e-postkoppling i dialogrutan Dela databas.

  • När du vill ta bort alla länkade e-postadresser från posterna går du till Business Contact Manager-menyn och klickar på Hantera automatisk e-postkoppling. På fliken E-post klickar du sedan på Avmarkera alla.

  • När du vill ta bort en länk till ett specifikt e-postmeddelande från en post öppnar du Kommunikationshistorik för posten och tar bort meddelandet.

Klicka på Hjälp i dialogrutan Hantera automatisk e-postkoppling om du vill ha mer information om automatisk e-postkoppling. Du kan också läsa något av följande avsnitt:

Dela databas

Med hjälp av Business Contact Manager för Outlook kan dela du affärsdata med dina medarbetare. När du delar dina affärsdata kan du ge dina medarbetare åtkomst till följande: kundernas e-postadresser, kommunikationshistorik inklusive e-postmeddelanden (om du har aktiverat automatisk e-postkoppling), och telefonnummer loggar, filer och avtalade tider som är kopplade till dina konton, affärskontakter, affärsmöjligheter eller affärsprojekt.

Obs!: Business Contact Manager för Outlook kräver att Microsoft SQL Server Express har installerats. När du delar Business Contact Manager-databasen ger SQL Server Express behöriga användare åtkomst till databasen. I programmet delas eller skickas ingen information om dig eller dina affärskontakter.

Dela inte Business Contact Manager-databasen.

Om du bestämmer dig för att dela databasen ska du kontrollera vilka som ges åtkomst till den. Enbart de medarbetare (användare) som du har beviljat åtkomst kommer åt Business Contact Manager-databasen.

Om det finns objekt i kommunikationshistoriken för en post, som du inte vill dela med medarbetarna, måste du ta bort de objekten från kommunikationshistoriken.

Mer information om delning finns i följande avsnitt:

Återställa en Business Contact Manager-databas

När du säkerhetskopierar databasen skapar du en kopia av hur databasen ser ut vid en bestämd tidpunkt. Ändringar som görs efter den här tidpunkten inkluderas därför inte i säkerhetskopian. Det innebär att om du återställer databasen med hjälp av säkerhetskopian kommer de i efterhand gjorda ändringarna att gå förlorade.

Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer databasen finns i följande avsnitt:

Ta bort poster och objekt

När du tar bort poster och objekt i Business Contact Manager för Outlook lagras de i mappen Borttaget i Business Contact Manager tills du tömmer den mappen. Endast databasens ägare kan tömma mappen Borttaget.

Töm regelbundet mappen Borttaget i Business Contact Manager, om du är databasens ägare.

Mer information om hur du tar bort objekt permanent finns i följande avsnitt:

Aktivera brandväggen

Om du inte använder någon brandvägg mellan datorn och Internet kan andra komma åt dina filer. Men med en brandvägg kan du förhindra att obehöriga användare kommer åt datorns innehåll. Windows-brandväggen aktiveras som standard på Windows XP Home Edition, Windows XP Professional och Windows Vista.

Aktivera Windows-brandväggen

  1. Dubbelklicka på Windows-brandväggenKontrollpanelen.

  2. I dialogrutan Windows-brandväggen gör du något av följande:

    • I Windows XP klickar du på På (rekommenderas).

    • I Windows Vista klickar du på Ändra inställningar och sedan klickar du på På (rekommenderas).

Aktivera kryptering

När Microsoft SQL Server Express installeras tillsammans med Business Contact Manager för Outlook konfigureras programmet som standard att använda kryptering för all kommunikation med Business Contact Manager-databasen. Det finns emellertid några ovanliga förhållanden när kryptering för SQL Server Express inte kan aktiveras som standard.

Kryptering är ett sätt att försöka förhindra att information läses av någon som lyckas få tag i den.

Kontrollera att kryptering har aktiverats för SQL Server. Mer information om hur du aktiverar kryptering för SQL Server Express finns här:

Online Spotlight

Artiklar och annan information som kan hjälpa dig på företaget hämtas regelbundet till startsidan för Business Contact Manager. Om du har angett information om ditt företag när du registrerade Business Contact Manager för Outlook gäller de här artiklarna specifikt för ditt företag.

För sekretess eller säkerhetsskäl kan du inte vill visa information om ditt företag eller hämta artiklar.

Om du inte väljer att innehåller information om ditt företag, under Start, markerar du jag vill registrera utan att skicka kontaktinformation alternativknappen, eller om du bestämmer dig för att tillhandahålla kontaktinformation, men inte vill ta emot företagsinformation, avmarkera jag vill regelbundet få nyhetsbrev med användbara resurser och tips och trick för att få ut mesta möjliga av Business Contact Manager för Outlook, och erbjuder för relaterade produkter, tjänster och händelser radioknappen.

Om du inte vill ta emot Online Spotlight på startsidan för Business Contact Manager klickar du på Lägg till eller ta bort innehåll och tar bort markeringen. Upprepa den här åtgärden för varje flik.

Komma åt ekonomiska information från ditt redovisningssystem

Du kan integrera din redovisningssystem och Business Contact Manager-databasen åt ekonomiska data om dina konton när du använder Business Contact Manager för Outlook. När du delar databasen med dina medarbetare samtidigt som den är integrerad med ditt redovisningssystem, kanske också dina medarbetare åtkomst till dina kunder ekonomisk historik om dina medarbetare har också har beviljats åtkomst till redovisningssystemet. Mer information om hur du integrerar redovisningssystem och Business Contact Manager för Outlook finns i Hjälp i ditt redovisningssystem.

Du kontrollerar vem som har åtkomst till dina kunder ekonomiska data eftersom du ge dina medarbetare åtkomst till den delade databasen. När du har konfigurerat redovisningsdatabasen kan bestämma du också vem som kan komma åt ekonomiska data. Mer information om hur du konfigurerar dina kunder ekonomiska information när du använder Business Contact Manager för Outlook finns i följande avsnitt:

Obs!: 

Gå regelbundet till följande webbplatser för att få uppdateringar och metodtips om hur du upprätthåller sekretessen och säkerheten för datorn:

Du kan även prenumerera på Microsoft säkerhetsuppdatering e-postaviseringar via Microsofts webbplats. Tjänsten är avsedd hemanvändare och småföretag. Om du prenumererar den här tjänsten varnar när Microsoft publicerar en viktig säkerhetsbulletin eller virus Säkerhetsvarning och även vilka åtgärder som du vill vidta för att skydda dig mot en cirkulera hot. Den här tjänsten är för närvarande tillgänglig på engelska endast och kräver att du har registrerat med ett Microsoft Windows Live-konto.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×