Uppleva att projektledning kan vara mer än Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lika gärna erkänna det. Du har använt ett Microsoft Excel-kalkylblad för att hantera dina projekt och du ser egentligen inga skäl att hantera dem på något annat sätt. Du är inte ensam.

Det är nära till hands att starta en projektplan i Excel eftersom det hjälper dig att snabbt visa en lista över alla projekt, ordna dem hur du vill ha dem och även skapa något som liknar en vyn Gantt-schema. Men ett kalkylblad infaller korta när du vill beräkna ändringar i projektet.

När du tvingas arbeta med flera projekt, avbrutna scheman och delade resurser är det helt enkelt inte möjligt att arbeta i ett kalkylblad. Men med en dynamisk schemaläggningsmotor, avancerade resurshanteringsverktyg och stöd för förbättrad kommunikation kan Microsoft Project hjälpa dig att behålla kontrollen.

Vad vill du göra?

Dra nytta av hela företaget resurshantering

Låta Project beräkna effekten av datum ändringar

Använda flexibla hierarkiska metoder

Integrera med Excel

Dra nytta av företagsomfattande resurshantering

När du använder kalkylblad att följa upp projekt, vad händer när en enstaka resurs har tilldelats i flera projekt? Du måste hantera resurser utanför projektplanen, antingen manuellt eller med ett program från tredje part. Resurser hamnar ofta oavsiktligt överbelagd och du kan dagligen försöker att schemalägga om arbetet.

Med Microsoft Project Server kan kan alla projekt i organisationen rita från en central, hela företaget resurspool. Detta gör det möjligt för projektledare att snabbt se tillgänglighet för en resurs innan du tilldelar resursen till en aktivitet.

Överst på sidan

Låta Project beräkna effekten av datumändringar

Anta att du har följt upp ett projekt i ett kalkylblad. Projektet har en aktivitet som inte kan starta förrän ett annat projekt producerar en specifik slutprodukt. Denna slutprodukt är schemalagd att slutföras den 18 juni. Det är nu den 25 juni och du väntar fortfarande på slutprodukten. Hur lång tid tar det för dig att uppdatera ditt kalkylblad med ett nytt datum för uppgiften som är beroende av slutprodukten? Kanske inte så lång tid om uppgiften ligger i slutet av projektet men hur lång tid tar det om den ligger i början av projektet? Och vad gör du om projektet har mer än 50 eller 100 uppgifter?

Med hjälp av Project kan du snabbt justera project schema och resurstilldelningar med dess dynamiska schemaläggningsmotorn. Den hanterar smidigt, ändrat datum och dess effekter räknat med alla beroenden slutprodukter och resurstilldelningar. Inte bara betyder det beräknas om automatiskt schemat, men Project markeras också datumen den ändras så att du kan snabbt se effekten av varje schema SKIFT.

Överst på sidan

Använda flexibla rapporteringsmetoder

Du får reda på att du ska ha ett oförberett möte med din chef om tio minuter då ni ska diskutera statusen för ditt projektet. Du vill ha med dig en rapport över projektets status men på så kort tid hinner du bara skriva ut ditt kalkylblad och du kan bara hoppas på att alla data är korrekta. Du skulle vilja ge din chef en mer omfattande rapport över projektet men det är helt enkelt inte möjligt att ordna detta på så kort tid när du använder ett kalkylblad.

I Project kan skapa du snabbt en visuell rapport som använder en mall som exporterar data till ett PivotDiagram i Microsoft Visio Professional. Du kan välja vilka fält som du vill markera i rapporten, inklusive de Anpassa fält som du har konfigurerat för ditt projekt och presentera en ren, kortfattad rapport för ett möte med management.

Överst på sidan

Integrera med Excel

Genom att exportera dina projektdata till Excel kan du fortsätta att använda programmets kraftfulla kalkylbladsfunktioner samtidigt som du kan använda Project för att följa upp projektets schema och resurser. Du kan också importera eller bädda in Excel-data i din projektplan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×