Uppgradering från SharePoint 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

På 13 okt 2020 når Microsoft Office SharePoint Server 2010 slutet av support. I den här artikeln innehåller detaljerad information om resurser för att hjälpa andra att migrera sina befintliga SharePoint Server 2010-data till SharePoint Online eller uppgradera din SharePoint Server lokalt.

Vad är slutet av support?

När du uppdaterar SharePoint Server 2010 och SharePoint Foundation 2010-program når slutet av dess supportlivscykeln (den tid under vilken Microsoft tillhandahåller nya funktioner, programkorrigeringar, säkerhetsrelaterade korrigeringar och så vidare) Detta kallas den programvara ”slutet av support”, eller, Ibland dess ”pension”. Vid slutet av support (eller EOS) av en produkt ingenting faktiskt stängs eller slutar fungera; dock i slutet av stöd för programvaran innehåller Microsoft inte längre:

  • Teknisk support för problem som kan uppstå

  • Programkorrigeringar för problem som upptäcks och kan påverka servrars stabilitet och användbarhet

  • Säkerhetskorrigeringar för säkerhetsproblem som upptäcks och som kan göra servrar sårbara för säkerhetsbrister

  • Tidszonsuppdateringar

Det innebär, det blir inga ytterligare uppdateringar, korrigeringar eller korrigeringar levereras för produkten (inklusive säkerhetsrelaterade korrigeringar/korrigeringar) och Microsoft Support kommer har fullständigt flyttats åt sitt stöd för nyare versioner. När slutet av stöd för SharePoint Server 2010 närmar sig ska du dra nytta av möjligheter att rensa data som du inte längre behöver innan du uppgraderar produkten och/eller migrera dina viktiga data.

Obs!: En programvara livscykel varar vanligtvis 10 år från datumet för den produkten första versionen. Du kan söka efter Microsoft-partner som kan hjälpa dig med uppgraderingen till nästa version av programvaran eller med Office 365-migrering (eller båda). Vara säker på att du är medveten om slutet av support datum i kritiska underliggande teknik, särskilt för versionen av SQLServer som du använder med SharePoint.

Vilka alternativ har jag?

Kontrollera först datum i vilken support ändar på Product Lifecycle-webbplats. I nästa steg ska du se till att planera din uppgradering eller migrering tid med kunskap om detta datum. Kom ihåg att din produktnyckel inte slutar fungera när datumet visas och du kan fortsätta det att fungera, men att, eftersom din installation kommer inte längre korrigeras efter detta datum, ska du en strategi som hjälper dig att smidigare övergång till nästa version av produkten.

Den här matrisen hjälper dig att rita en kurs när du vill migrera produktfunktioner och användardata:

slutet av stöd för produkt

Bra

Bäst

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

SharePoint-hybrid

SharePoint Server 2016 (lokalt)

SharePoint-molnet Hybridsökning

Om du väljer alternativ å låg skala (bra alternativ) måste du börja planera för en annan uppgradera strax efter migreringen från SharePoint Server 2010 är slutförd. (slutet av stöd för SharePoint Server 2010 och SharePoint Foundation 2010 är schemalagda för 13 okt 2020 men Tänk bör du alltid kontrollera Product Lifecycle webbplats för din mest exakta datum!)

Bör jag var nästa?

SharePoint Server 2013 och SharePoint Foundation 2013 kan vara installerade lokalt på din egen servrar. I annat fall kan kan du använda SharePoint Online, vilket är en onlinetjänst som ingår i Microsoft Office 365. Du kan välja att:

  • Migrera till SharePoint Online

  • Uppgradera SharePoint Server eller SharePoint Foundation lokala

  • Göra båda ovanstående

  • Implementera en SharePoint-hybridlösning

Tänk på dolda kostnader som associeras med underhålla en servergrupp framgent, underhålla eller migrera anpassningar och uppgradera maskinvaran som SharePoint Server beroende. Om du är medveten och har fått med alla dessa är det lättare att uppgradera lokalt. Annars, om du kör din servergrupp på äldre SharePoint-servrar utan tung anpassning du kan dra nytta av en planerade migrering till SharePoint Online. Det är också möjligt som lokala SharePoint Server butiker kan välja för att placera vissa data i SharePoint Online för att minska mängden maskinvara management behålla alla handlar om att deras data lokalt. Det vara mer att ställa dig några av dina data i SharePoint Online.

Obs!: SharePoint-administratör kan Skapa en Office 365-prenumeration, konfigurera en helt ny SharePoint Online-webbplats och sedan klippa ut från SharePoint Server 2010, korrekt, tar bara de viktigaste dokument till färska SharePoint Online-webbplatser. Därifrån kan alla kvarvarande data slut tidigare från SharePoint Server 2010-webbplats till lokala Arkiv.

SharePoint Online (SPO)

SharePoint Server lokalt

Hög kostnad i tid (planering/utförande/verifiering)

Hög kostnad i tid (planering/utförande/verifiering)

Lägre kostnad i pengar (inga maskinvaruinköp)

Högre kostnad i medel (maskinvaruinköp)

Engångskostnad vid migrering

Engångskostnad som upprepas vid framtida migreringar

Låg total kostnad för ägande/underhåll

Hög total kostnad för ägande/underhåll

När du flyttar till Office 365 flytta på enstaka ska ha ett större kostnad inloggningstidpunkt ned planering, saker (medan du ordna data och bestämma vad du kan vidta i molnet och vad du kan lämna kvar). När dina data har migrerats emellertid uppgraderingar automatisk från den punkten Kontrollera som du inte längre behöver hantera uppdateringar maskinvara och programvara och aktiv tid servergruppen kommer säkerhetskopierade genom en Microsoft serviceavtal (SLA).

Migrera till SharePoint Online

Se till att SharePoint Online finns alla funktioner som du behöver genom att granska den associerade tjänstbeskrivning. Här är länken till alla tjänstbeskrivningar för Office 365:

Office 365-tjänstbeskrivningar

Det finns inte för närvarande ett sätt som du kan direkt migrera från SharePoint Server 2010 (eller SharePoint Foundation 2010) till SharePoint Online, så stor del av arbetet som är manuell. Detta ger dig möjlighet att arkivera och prune data och webbplatser som inte längre behövs, innan du flyttar. Du kan arkivera andra data till lagring. Kom ihåg att varken SharePoint Server 2010 eller SharePoint Foundation 2010 att sluta fungera i slutet av support, så att administratörer kan ha en period under vilken SharePoint fortfarande körs om kunderna glömmer att flytta några av sina data.

Om du uppgraderar till SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 och bestämmer dig för att placera data i SharePoint Online omfattar kanske flytten också använda SharePoint migrering API (för att migrera informationen till OneDrive för företag).

Fördelar med Online

Nackdelar med Online

Microsoft tillhandahåller SPO-maskinvara och all maskinvaruadministration.

De tillgängliga funktionerna kan skilja sig åt mellan SharePoint Server lokalt och SPO.

Du är global administratör för prenumerationen och kan tilldela administratörer till SPO-webbplatserna.

Vissa åtgärder som är tillgängliga att servergruppsadministratör i SharePoint Server lokalt finns inte (eller inte är nödvändigt) i SharePoint-administratörsroll i Office 365, men Administration av SharePoint Administration av webbplatssamling och webbplatsens ägarskap är lokala till din org.

Microsoft gäller korrigeringar, lösningar och uppdaterar till underliggande maskinvara och programvara (inklusive SQL servers som SharePoint Online körs).

Eftersom det inte finns åtkomst till det underliggande filsystemet i tjänsten, är vissa anpassningar begränsade.

Microsoft publicerar serviceavtal (SLA) och agerar snabbt för att lösa problem på tjänstnivå.

Säkerhetskopiering och återställning och andra liknande alternativ är automatiserade i tjänsten i SharePoint Online – säkerhetskopior skrivs över om de inte används.

Säkerhetstestning och serverprestandajustering utförs kontinuerligt i tjänsten av Microsoft.

Ändringar i användargränssnittet och andra SharePoint-funktioner installeras av tjänsten och kan behöva aktiveras eller inaktiveras.

Office 365 uppfyller många branschstandarder: Office 365 efterlevnad.

FastTrack stöd för migrering är begränsad.

Mycket av uppgraderingen sker manuellt eller via SPO-migrerings-API:t som beskrivs i Översikt över innehållsmigrering i SharePoint Online och OneDrive.

Varken Microsofts supporttekniker eller anställda i datacentret har obegränsad administratörsåtkomst till din prenumeration.

Det kan tillkomma kostnader om maskinvaruinfrastrukturen måste uppgraderas för att kunna användas med den senare versionen av SharePoint, eller om en sekundär servergrupp krävs för uppgraderingen.

Partner kan hjälpa till med engångsjobbet att migrera dina data till SharePoint Online.

Inte alla ändringar i SharePoint Online finns i kontrollen. Efter migreringen påverkar design skillnaderna i menyer, bibliotek och andra funktioner tillfälligt användarvänlighet.

Online-produkter har uppdaterats automatiskt i tjänsten vilket innebär att om funktioner kan inaktivera det finns inga SANT slutet av support Lifecycle.

Det finns ett slutet av support Lifecycle för SharePoint Server (eller SharePoint Foundation) samt underliggande SQL-servrar.

Om du har bestämt dig för att skapa en ny Office 365-webbplats och manuellt flytta data till den efter behov, kan du läsa om dina Office 365-alternativ här:

Alternativ för Office 365-abonnemang

Uppgradera SharePoint Server lokalt

I den senaste versionen av SharePoint lokalt produkt (SharePoint Server 2016) måste SharePoint Server uppgraderingar go seriellt, innebär som det inte går att uppgradera från SharePoint Server 2010 direkt till SharePoint Server 2016.

Seriell uppgradering : SharePoint Server 2010 > SharePoint Server 2013 > SharePoint Server 2016

Om du väljer att följa hela sökvägen från SharePoint 2010 i SharePoint Server 2016 detta tar tid och planering. Uppgraderingar omfattar en kostnad uppgraderade maskinvara (Tänk på att SQL servers också måste uppgraderas), programvara och administration. Dessutom kan anpassningar behöver uppgraderas eller även överges. Se till att du har samlat in anteckningar på alla viktiga anpassningar innan du uppgraderar dina SharePoint-servergruppen.

Obs!: Det går att behålla din slutet av stöd för SharePoint 2010-servergruppen, installera en SharePoint Server 2016 servergrupp på ny maskinvara (så att separat servergrupper köra sida vid sida) och sedan planera och utföra en manuell migrering av innehåll (för att hämta och överföra nytt innehåll, för exempel). Det finns fallgropar till dessa manuella flyttningar (till exempel dokument som kommer från 2010 med en aktuella senast ändrade kontot med det konto som att göra manuella flytta alias) och vissa arbete måste åtgärdas i förväg (återskapa webbplatser, underwebbplatser, behörigheter och listan strukturer). Det är ett bra tillfälle att tänka på data som du kan flytta till lagringsutrymme eller inte längre behöver. Detta kan minska påverkan av migreringen. Oavsett vilket rensa din miljö innan du uppgraderar. Vara säker på ditt befintliga servergruppen fungerar innan du uppgraderar och (verkligen) innan du inaktiverar!

Kom ihåg att granska processen för i vilken ordning uppgraderingar kan och inte kan göras:

Om du har anpassningar är det viktigt att du har planerat för varje steg i uppgraderingen i migreringsprocessen:

Fördelar med lokalt

Nackdelar med lokalt

Fullständig kontroll över alla aspekter av SharePoint-servergruppen (och dess SQL) från servermaskinvara upp.

Alla brytningar och korrigeringar är ansvar av företaget (men du kan inleda betald Microsoft Support om produkten inte är i slutet av support):

Fullständig funktionsuppsättning i SharePoint Server lokalt med alternativet att ansluta lokala servergrupper till en SharePoint Online-prenumeration via hybrid.

Uppgradering, korrigeringar, säkerhetsrelaterade korrigeringar, uppgraderingar av maskinvara och alla underhåll av SharePoint Server och dess SQL-servergruppen är hanterade lokalt.

Fullständig åtkomst för större anpassningsalternativ än med SharePoint Online.

Efterlevnadsstandarder som stöds av Office 365 måste konfigureras manuellt i den lokala miljön.

Säkerhetstestning och server prestandajustering som utförs lokalt (under din kontroll).

Office 365 kan göra funktioner tillgängliga för SharePoint Online som inte fungerar tillsammans med SharePoint Server lokalt

Partner kan hjälpa till med migrering av data till nästa version av SharePoint Server (och vidare till nästa).

Dina SharePoint Server-webbplatser använder inte automatiskt SSL-/TLS-certifikat som är fallet i SharePoint Online.

Fullständig kontroll över namnkonventioner, säkerhetskopiering och återställning och andra liknande alternativ i SharePoint Server lokalt.

SharePoint Server lokalt är känslig för livscykler.

Uppgraderingsresurser

Börja genom att jämföra maskinvaru- och programvarukrav. Om du inte uppfyller grundläggande systemkraven för uppgraderingen på aktuella maskinvara som: du måste uppgradera maskinvara i servergruppen eller SQL servers först eller att kanske du vill flytta vissa procent av dina webbplatser till ”gran” maskinvara av SharePoint Online. När du har gjort din bedömning kan följa uppgradering stöds och metoder.

Skapa en SharePoint hybrid lösning mellan SharePoint Online och SharePoint Server lokalt

Ett annat alternativ (något som är bäst av både lokalt och online världens för vissa migreringen behöver) är en hybrid, du kan ansluta SharePoint Server 2013 eller 2016 servergrupper till SharePoint Online för att skapa en SharePoint-hybrid: får du reda på om SharePoint hybrid lösningar.

Om du bestämmer dig för en hybrid SharePoint-servergruppen är migrering mål, se till att planera vilka webbplatser och användare bör du flytta till online och som behöver vara lokalt. Granska och rangordningen för din SharePoint-servergrupp innehåll (avgöra vilka data som är hög, Medium eller låg påverkan på företaget) kan vara bra att göra det här beslutet. Det kan vara att det enda du behöver dela med SharePoint Online är (a) användarkonton för inloggning och (b) i SharePoint Server-sökindexet--detta kanske inte radera tills du titta på hur du använder dina webbplatser. Om företaget senare bestämmer sig för att migrera allt innehåll till SharePoint Online, du kan flytta alla återstående konton och data online och inaktivera lokala servergruppen och hantering/administration av SharePoint-servergruppen ska ske via Office 365 konsoler från den punkten på.

Se till att bekanta dig med de befintliga typerna av hybrid och hur du konfigurerar en anslutning mellan din lokala SharePoint-servergruppen och Office 365-prenumeration.

Det är ett bra sätt att se hur en hybrid SharePoint-servergruppen fungerar genom att skapa en Office 365-dev/testmiljö. När du har en utvärderingsversion eller köpt Office 365-prenumeration kan du är på väg att skapa webbplatssamlingar, webbplatser och dokumentbibliotek i SharePoint Online som du kan migrera data (antingen manuellt, vid användning av API-migrering eller – om du vill migrera min Webbplats innehåll till OneDrive för företag – hjälp för guiden hybrid).

Obs!: Kom ihåg att din SharePoint Server 2010-servergrupp först måste uppgraderas, lokalt, till SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 för att använda alternativet hybrid. SharePoint Foundation 2010 och SharePoint Foundation 2013 kan inte skapa hybrid anslutningar med SharePoint Online.

Närliggande information

Resurser för att du uppgraderar från Office 2007 eller 2010-servrar och klienter
Översikt över uppgraderingen från SharePoint 2010 till SharePoint 2013
rekommendationer för uppgradering från SharePoint 2010 till SharePoint 2013
Felsök databas uppgradera problem i SharePoint 2013
Sök efter Microsoft-partner att hjälpa dig med uppgraderingen
Uppdaterad produkt Underhåll princip för SharePoint 2013
uppdaterad produkt Underhåll princip för SharePoint Server 2016

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×