Office
Logga in

Uppgradera ditt nätverk till en prenumeration på fristående Yammer Enterprise

OBS! Det här avsnittet är avsett för kunder som använder Office 365 för myndigheter.

Yammer Basic är en social nätverkstjänst för företag som hjälper medarbetarna att ansluta, dela och samarbeta. Det är en kostnadsfri tjänst som ger företag och deras anställda ett privat nätverk för att publicera meddelanden, överföra filer, "gilla" inlägg, "följa" enskilda personer, tagga inlägg, söka och så vidare. När ett företag registrerar sig för Yammer Basic-tjänsten kan alla företagets anställda med en giltig företags-e-postadress delta i Yammer-nätverket. Yammer Basic ingår i Office 365.

Kvalificerande Office 365-kunder som vill ha en mer detaljerad kontroll över utformningen, hanteringen av innehåll och medlemskap samt säkerheten i Yammer-nätverket kan uppgradera tjänsten till Yammer Enterprise. Med Yammer Enterprise får du alla funktioner som finns i Yammer Basic, och dessutom funktioner för varumärkesanpassning, säkerhet och administration. Med dessa kan du anpassa och skydda det privata nätverket. Funktionerna omfattar bland annat:

 • Alternativet att skapa en egen design så att du kan varumärkesanpassa nätverket med företagets grafiska profil

 • Avancerad konfiguration för övergripande användarstyrning och innehållshantering

 • Robusta säkerhetskontroller som hjälper dig att hantera nätverkstillgång och säkerhet

 • Möjlighet att exportera data i ett nätverk för rapportering, lagring och analys

Så uppgraderar du

Du kan aktivera Yammer Enterprise i administratörsportalen för Office 365 genom att följa anvisningarna nedan.

 1. Gå till administrationscentret för Office 365.

 2. Under tjänster som ingår klickar du på Ja, aktivera Yammer Enterprise för nätverket.

 3. Följ anvisningarna i guiden.

Efter aktiveringen blir de globala Office 365-administratörerna administratörer i motsvarande Yammer-nätverk. De kan då anpassa och administrera Yammer. Observera att Yammer-administratörer måste ha en domän som matchar Yammer-nätverket. Till exempel: på contoso.com-nätverket kan endast globala Office 365-administratörer med en @contoso.com-e-postadress bli Yammer-administratörer. Dessutom får e-postadresserna för Yammer-administratörskonton inte innehålla "admin", "support" eller "user".

Mer information om uppgraderingen till Yammer Enterprise finns i Yammer-avtal och priser. Ingående instruktioner för hur du aktiverar finns i guiden för aktivering av Yammer.

Utarbeta en strategi för Yammer Enterprise-uppgradering

I Yammer-tjänsten ingår ett privat nätverk eller en samling av privata nätverk som grupperas per e-postdomän. Yammer skapar ett nätverk för varje unik e-postdomän i organisationen. På så sätt skickas användarna vid inloggning till det Yammer-nätverk som motsvarar deras e-postadress. Till exempel skulle john@contoso.com ingå i contoso.com-nätverket.

Vissa organisationer har endast en e-postdomän för alla användare. Stora organisationer har ofta flera domäner uppdelade på affärsenhet eller region (t.ex. contosoeurope.com, contosoasia.com och så vidare). Om du har flera domäner måste du ta fram en strategi för uppgradering av Yammer-nätverket.

När du definierar uppgraderingsstrategin måste du bestämma vilket befintligt Yammer-nätverk du ska uppgradera, om du ska skapa ett nytt nätverk eller inte samt hur sekundära nätverk ska integreras i affärsplanen för sociala nätverk. Det sätt som du uppgraderar och kombinerar nätverk på avgör hur mycket användarna kan samarbeta, särskilt om de anställda är utspridda över olika affärsenheter, dotterbolag eller regioner. Du måste alltså bestämma om du vill satsa på ett centralt Yammer-nätverk som en majoritet av användarna i organisationen kan nyttja, eller i stället flera nätverk som är segmenterade per e-postdomän.

Uppgradera ett befintligt nätverk eller skapa ett nytt

Vi rekommenderar att du uppgraderar eller skapar ett enda centralt Yammer-nätverk, eftersom det underlättar samarbetet mellan alla anställda samt gör att du kan bjuda in användare från andra domäner till den primära domänen, som gäster. Med ett samlat nätverk får du också centraliserad administration, vilket gör att du på ett konsekvent sätt kan implementera och hantera principer, lansering av funktioner, schemalagt underhåll och så vidare. Ett samlat nätverk är det logiska valet om alla anställda har samma arbetsplats, eller om de är utspridda men har en gemensam e-postadress.

När du väljer att uppgradera ett enda nätverk väljer du antingen den e-postdomän som de flesta användare kan komma åt (vanligtvis det primära organisations-e-postaliaset) ELLER nätverket med mest information, så att värdefullt innehåll behålls. När du uppgraderar ett befintligt Yammer-nätverk sparas motsvarande innehåll och aktiva användare.

De flesta organisationer har en primär domän för de anställdas e-postadresser. Därför väljer man vanligen att uppgradera eller skapa ett enda nätverk.

Uppgradera flera nätverk

Om du har flera Yammer-nätverk rekommenderar vi att du konsoliderar mindre nätverk till organisationens primära nätverk genom att utföra en nätverksmigrering (se Nätverksmigrering: Konsolidera flera Yammer-nätverk). Genom att konsolidera nätverk kan du:

 • Minska kostnader för Yammer-administration:    Efter konsolidering kan du hantera en enda Yammer-tjänst, i stället för att hantera enskilda Yammer-nätverk.

 • Minska informationssilor i organisationen:    En konsoliderad Yammer-tjänst som delas av alla användare ger dem möjlighet att ansluta till och arbeta med alla i organisationen.

 • Låta Office 365-användarna enkelt logga in på Yammer:    Användarna kan logga in på Yammer med sina Office 365-inloggningsuppgifter och enkelt få åtkomst till Yammer från Office 365-startprogrammet. Se Office 365-inloggning för Yammer.

 • Hantera Yammer-tjänsten smidigt från Office 365:    Efter konsolideringen är det enklare att hantera Yammer-tjänsten. Du kan till exempel ha en lösning för enkel inloggning när du tillämpar Office 365-identitet för Yammer-användarna, och du kan hantera användare och administratörer centralt från Office 365 när du hanterar Yammer-användare genom hela livscykeln från Office 365.

Uppgradera ett nätverk och koppla tillhörande domäner eller befintliga nätverk

Att integrera en e-postdomän som har ett befintligt Yammer-nätverk i ett större överordnat nätverk kallas nätverkskoppling. En nätverkskoppling är ett bra alternativ när en organisation har flera affärsenheter eller dotterbolag som vill dra nytta av samarbetet och de administrativa funktionerna i Yammer Enterprise, men som inte har en gemensam e-postdomän. I sådana fall kan alla användare ansluta till ett enda nätverk, utan uttrycklig nätverksadministratörsbehörighet, och börja samarbeta från första inloggning.

Anta till exempel att Contoso.com är ett internationellt företag med dotterbolag i större städer runt om i världen. Vart och ett av dessa dotterbolag har olika produktutbud som tillgodoser de unika behoven för kunderna i området. De anställdas e-postadresser återspeglar namnet på deras dotterbolag (@contosoeurope, @contosoasia osv.). I en nätverkskoppling kopplas alla dotterbolagsdomäner till det överordnade Yammer-nätverket, till exempel @contoso.com, och användare med en e-postadress hos ett dotterbolag skickas till det överordnade Yammer-nätverket när de loggar in.

När du uppgraderar och kopplar domäner rekommenderar vi att du väljer det mest relevanta befintliga nätverket (det vill säga det nätverk som har mest innehåll eller flest användare) som överordnat nätverk. Tänk igenom det här noga, eftersom kopplingen av e-postdomäner gör att användarna inte kommer åt innehåll som skapades i deras ursprungliga Yammer-nätverk.

Kontakta Yammer-supporten för företag om du vill ha hjälp att planera din nätverkskoppling.

Obs!: Att integrera en e-postdomän som inte tillhör ett Yammer-nätverk i ett större överordnat nätverk kallas ett "domäntillägg". Eftersom det inte finns något befintligt Yammer-nätverk försvinner inget innehåll när du lägger till en domän.

Förbereda användarna på nätverkskopplingen

När du implementerar ny teknik eller nya tjänster måste du informera och förbereda användarna, särskilt om en nätverkskoppling ingår i implementeringen. Det ger möjlighet att skapa förväntan bland användarna samtidigt som de får möjligheten att lära sig mer och ställa frågor innan den nya tekniken lanseras. Tydlig och övertygande kommunikation vid rätt tidpunkt är avgörande för en lyckad implementering. Här följer några förslag på hur du genomför en lyckad koppling.

 1. Innan kopplingen bör du informera de användare vars nätverk ska slås ihop med det överordnade nätverket. Informera om datum och tid för kopplingen samt vilka effekter den får. Berätta också varför kopplingen sker, lyft fram fördelarna och gå igenom hur användarna arkiverar data från privata meddelanden, anteckningar, filer och så vidare. Informera dem om att dessa data inte längre kommer att vara tillgängliga när kopplingen väl har skett. I kommunikationsplanen finns en mall för hur man gör.

 2. Informera användarna i det överordnade nätverket om att nya användare ansluter, och uppmuntra de befintliga användarna att välkomna de nya.

 3. Fundera på om du ska göra en dataexport innan kopplingen, särskilt om det finns specifika bevarandeprinciper i organisationen. Dataexporten måste hanteras av den verifierade administratören.

Resurser

Yammer innehåller ett antal verktyg, mallar och supportresurser för planering och uppgradering till Yammer Enterprise:

Mer information finns i

Välj företagets sociala nätverk: Yammer eller Newsfeed?

Säg hej till Yammer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×