Uppdatera importerade data

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Office Visio kan uppdatera du data som importeras till ett Visio-diagram med hjälp av importerar data med hjälp av Anpassade importera, funktioner för Snabb importera och alternativet Skapa från Data. Du kan också lösa datakonflikter som orsakas vanligen av rader som har lagts till eller tagits bort i datakällan när diagrammet skapades. Du kan också schemalägga datauppdatering till fast intervall.

Obs!: Du kan inte uppdatera datakällan som ett Visio-diagram är länkat genom att göra ändringar i Visio-diagrammet.

Vad vill du göra?

Uppdatera data i en ritning

Ställa in Visio för att automatiskt uppdatera data i en ritning

Lösa konflikter mellan gamla och nya data

Uppdatera data i en ritning

 1. Öppna ritningen som innehåller de data som du vill uppdatera.

 2. Klicka på Uppdatera DataData-menyn.

 3. Om du får ett meddelande om Säkerhetsmeddelande i Microsoft Visio och du litar på datakällan, väljer du OK.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Uppdatera Data:

  • Markera den i listan Datakälla för att kunna uppdatera en annan datakälla, och klicka sedan på Uppdatera.

  • Om du vill uppdatera flera datakällor, håller du ned CTRL medan du markerar datakällorna i listan Datakälla och klicka sedan på Uppdatera.

  • Klicka på Uppdatera alla om du vill uppdatera alla datakällor.

   Tips: Klicka på kolumnrubriken Datakälla om du vill välja den ordning som datakällor uppdateras.

Överst på sidan

Ställa in Visio för att automatiskt uppdatera data i en ritning

 1. Öppna ritningen som innehåller de data som du vill uppdatera.

 2. Klicka på Uppdatera DataData-menyn.

 3. Markera en eller flera datakällor i dialogrutan Uppdatera Data.

 4. Markera kryssrutan Visa den här dialogrutan på filen öppnas.

 5. Klicka på Konfigurera.

 6. I dialogrutan Konfigurera uppdatering under Automatisk uppdatering, väljer du den Uppdatera alla markerar kryssrutan och klicka sedan på pilarna om du vill välja ett intervall.

Viktigt!: Kontrollera att du väljer rätt Unik identifierare för uppdatering ska fungera korrekt.

Hur ska jag välja rätt Unik identifierare?

Du måste du välja en unik identifierare för varje tabell för att kunna uppdatera ritningen när i dina data datakällan ändras. En unik identifierare (eller nyckelkolumn) ska vara en kolumn som inte ändras. Nyckeln kan varje rad i alla uppdaterade data ska matchas korrekt till en rad i datakällan som du vill uppdatera från.

I följande exempel av en Microsoft Office Excel är kalkylbladet, unik identifierare eller tangenten, anställnings-ID-kolumn.

Excel-tabell med data om anställda

Mer information finns i Guiden dataväljare (Konfigurera uppdatera Unik identifierare).

Överst på sidan

Lösa konflikter mellan gamla och nya data

Du kan behöva lösa konflikter mellan de nya data från datakällan och gamla data i ritningen. Till exempel kan konflikter uppstå om du tar bort en rad från dina data eller skapa en ny rad med samma unika ID som en annan rad i datakällan. I båda fallen kommer kan inte kommandot Uppdatera Data uppdatera data i alla former, eftersom den inte längre matchar varje form till en rad i den uppdaterade datakällan. Fönstret Uppdatera konflikter visas om sådana konflikter inträffar. Fönstret innehåller alternativ som hjälper dig att lösa konflikter.

Lösa konflikter som orsakats av borttagna rader med data

Om du uppdaterar ett diagram när en rad har tagits bort från datakällan kan antingen kan du ta bort den form som den är länkad till – så att diagrammet fortsätter så att de matchar data – och du kan hålla figuren även om datakällan inte längre har en rad kopplad till formen .

Om det finns konflikter när du uppdaterar data kan öppnas fönstret Uppdatera konflikter automatiskt, som i exemplet nedan.

Uppdatera listade former i konfliktfönster som inte längre har en motsvarande rad i datakällan.

 1. Markera de former som du vill använda något av följande kommandon för att i fönstret Uppdatera konflikter i listan med former.

 2. Klicka på ett av följande alternativ:

  • Ta bort form om du vill ta bort de markerade formerna

  • Ta bort alla finns med i listan former för att ta bort alla former med saknade rader

  • Behåll form om du vill behålla de markerade formerna

  • Behåll alla finns med i listan former för att behålla alla former med saknade rader

   Obs!: Kommandona Ta bort form och Behålla form är inte tillgängliga (nedtonade) om ingen form är markerad i listan.

Lösa konflikter som orsakats av data som inte kan identifieras unikt

Om dina data inte har en unik identifierare, eller om den unika identifieraren ändras i datakällan innan du uppdaterar ritningen, kanske kommandot Uppdatera Data inte matchar rätt rad med dess motsvarande form.

Om det finns konflikter när du uppdaterar data kan öppnas fönstret Uppdatera konflikter automatiskt, som i exemplet nedan.

Uppdatera listformer i konfliktfönster som inte kan kopplas eftersom det är problem med den unika identifieraren.

 1. Markera de former som du vill använda något av följande kommandon för att i fönstret Uppdatera konflikter i listan med former.

 2. Klicka på ett av följande alternativ:

  • Markera matchande rad för att öppna dialogrutan Välj matchande rad där du kan bestämma vilken rad ska associeras med formen i fråga.

  • Ignorera alla konflikter att behålla dubblettrader i fönstret Externa Data. Befintliga länkar till dessa rader tas bort.

   Obs!: Om du klickar på Ignorera alla konflikter rader med dubblerade unika identifierarna finns kvar i fönstret, originaldata lagras fortfarande i dialogrutan Formdata och finns inga länkar mellan formen och data.

Överst på sidan

Mer information finns i

Länka importerade data till former automatiskt

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×