Uppdatera importerade data

Du kan uppdatera data som du har importerat till en Visio-ritning med hjälp av kommandot Länka data till former på Data-menyn.

Vad vill du göra?

Uppdatera informationen i en ritning

Uppdatera informationen i en Visio-ritning automatiskt

Lösa konflikter mellan gammal och ny information

Uppdatera informationen i en ritning

 1. Öppna den ritning som innehåller den information som du vill uppdatera.

 2. Klicka på Uppdatera dataData-menyn.

  Kommandot Uppdatera data kan inte användas (är nedtonat) om:

  • Du inte använde datalänkningsfunktionerna för att importera informationen.

  • Du arbetar med ett pivotdiagram. Om du vill uppdatera informationen i ett pivotdiagram klickar du på Uppdatera dataPivotdiagram-menyn.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Uppdatera data:

  • Om du vill uppdatera en enstaka datakälla, markerar du den i listan Datakälla och klickar på Uppdatera.

  • Om du vill uppdatera flera datakällor trycker du på och håller ned CTRL samtidigt som du markerar datakällorna i listan Datakälla och klickar sedan på Uppdatera.

  • Om du vill uppdatera alla datakällor klickar du på Uppdatera alla.

   Tips: Om du vill välja i vilken ordning datakällorna ska uppdateras klickar du på kolumnrubriken Datakälla.

Överst på sidan

Uppdatera informationen i en Visio-ritning automatiskt

 1. Öppna den ritning som innehåller den information som du vill uppdatera.

 2. Klicka på Uppdatera dataData-menyn.

 3. Markera en eller flera datakällor i dialogrutan Uppdatera data.

 4. Markera kryssrutan Visa den här dialogrutan när filer öppnas.

 5. Klicka på Konfigurera.

 6. Markera kryssrutan Uppdatera var under Automatisk uppdatering i dialogrutan Konfigurera uppdatering och klicka på pilarna för att välja ett intervall.

Viktigt!: Förvissa dig om att du väljer rätt unika identifierare så att uppdateringen fungerar som förväntat.

Hur väljer jag rätt unika identifierare?

Du måste välja en unik identifierare för varje tabell för att kunna uppdatera ritningen när informationen i datakällan ändras. Du bör använda en kolumn som inte ändras som unik identifierare (eller nyckelkolumn). Nyckeln gör att varje rad i den uppdaterade informationen matchas korrekt med en rad i den datakälla som du uppdaterar från.

I följande exempel med ett Microsoft Office Excel-kalkylblad är den unika identifieraren, eller nyckeln, kolumnen Anställningsnummer.

Excel-tabell med data om anställda

Överst på sidan

Lösa konflikter mellan gammal och ny information

Du kan behöva lösa eventuella konflikter mellan den nya informationen från datakällan och den gamla informationen i ritningen. Konflikter kan exempelvis uppstå om du tar bort en rad i informationen eller skapar en ny rad med samma unika identifierare som en annan rad i datakällan. Kommandot Uppdatera data kan inte användas i något av fallen för att uppdatera informationen i alla formerna eftersom det inte längre går att matcha varje form med en rad i den uppdaterade datakällan. Om den här typen av konflikter uppstår visas fönstret Uppdatera konflikter. Fönstret innehåller alternativ som du kan använda för att lösa konflikterna.

Lösa konflikter som orsakats av borttagna rader med data

Du kan antingen ta bort eller behålla former vars rader med data har tagits bort.

 1. Markera de former i listan med former i fönstret Uppdatera konflikter som du vill använda något av följande kommandon för.

 2. Klicka på något av följande:

  • Ta bort form om du bara vill ta bort de markerade formerna.

  • Ta bort alla listade former om du vill ta bort alla former med rader som saknas.

  • Behåll form om du bara vill behålla de markerade formerna.

  • Behåll alla listade former om du vill behålla alla former med rader som saknas.

   Obs!: Kommandona Ta bort form och Behåll form kan inte användas (är nedtonade) om ingen form är markerad i listan.

Lösa konflikter som orsakats av data som inte kan identifieras som unika

Om det inte finns någon unika identifierare eller om den unika identifieraren ändras i datakällan innan du uppdaterar ritningen kan det hända att det inte går att matcha rätt rad med motsvarande form med hjälp av kommandot Uppdatera data.

 1. Markera de former i listan med former i fönstret Uppdatera konflikter som du vill använda något av följande kommandon för.

 2. Klicka på något av följande:

  • Markera matchande rad om du vill öppna dialogrutan Markera matchande rad där du kan kontrollera vilken rad som bör associeras med formen i fråga.

  • Ignorera alla konflikter om du vill behålla dubblettraderna i fönstret Externa data. Befintliga länkar till dessa rader tas bort.

   Obs!: Om du klickar på Ignorera alla konflikter visas raderna med identiska unika identifierare i fönstret, den ursprungliga informationen lagras fortfarande i dialogrutan Formdata och inga länkar skapas mellan formen och informationen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×