Uppdatera externa data i Excel Services

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Data i en Microsoft Office Excel-arbetsbok som har visats i Excel Services kan komma från två olika platser. Data kan sparas direkt i arbetsboken eller i en extern datakälla, till exempel en annan arbetsbok, en databas eller en OLAP-kub (Online Analytical Processing).

Om data kommer från en extern datakälla har arbetsbokens författare eller administratör definierat anslutningsinformation, ofta i en Office-dataanslutningsfil (ODC-fil) som beskriver hur den externa datakällan ska hittas, loggas in, anropas och användas.

När du är ansluten till en extern datakälla kan du göra en uppdatering för att hämta uppdaterade data. Varje gång du gör en uppdatering får du den senaste versionen av externa data, inklusive eventuella ändringar som gjorts efter den senaste uppdateringen.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om hur du uppdaterar data

Lär dig mer om säkerhetsproblem

Kontrollera hur data uppdateras

Uppdatera data

I bilden nedan visas vad som händer när du uppdaterar data som är anslutna till en extern datakälla.

Uppdatering av externa data

1. Vid en uppdatering hämtas aktuella data.

2. En anslutning, som ofta sparas tillsammans med en anslutningsfil, definierar all den information som behövs för att komma åt och hämta data från en extern datakälla.

3. Du kan använda en mängd olika datakällor, till exempel OLAP, SQL Server, OLEDB-providers och ODBC-drivrutiner.

4. Uppdaterade data läggs till i den aktuella arbetsboken.

Överst på sidan

Information om säkerhet

När du är ansluten till en extern datakälla och försöker uppdatera data, är det viktigt att du är medveten om potentiella säkerhetsproblem och att du vet vad du kan göra åt dem.

En dataanslutningsfil innehåller ofta ett eller flera anrop som används för att uppdatera data. Om filen byts ut kan en angripare skapa anrop som hämtar konfidentiell information eller delar ut den till andra användare eller utför andra skadliga åtgärder. Därför är det viktigt att:

 • anslutningsfilen auktoriserades av en pålitlig person

 • Anslutningsfilen är säkert och kommer från en betrodd Data anslutning bibliotek (DCL).

Mer information om hur en administratör kan redigera anslutningsfiler, skapa betrodda platser och göra säkra anslutningsfiler finns i Microsoft Office Excel 2007-hjälpen och Office SharePoint Server Central Administration-hjälpen.

Säkerhetsmeddelande: För att kunna ansluta till en extern datakälla behöver du oftast ange användaruppgifter (som användarnamn och lösenord) som används för att auktorisera användaren. Försäkra dig om att du har fått dessa uppgifter på ett säkert sätt och att du inte avslöjar dem för andra av misstag.

Överst på sidan

Styra hur data uppdateras

Du kan styra hur data uppdateras från en extern datakälla genom att göra något av följande:

Uppdatera när filen öppnas

I Microsoft Office Excel 2007 kan en arbetsboksförfattare skapa en arbetsbok där externa data uppdateras automatiskt när arbetsboken öppnas, genom att markera kryssrutan Uppdatera data när filen öppnas i dialogrutan Anslutningsegenskaper. (Klicka på Anslutningar i gruppen Anslutningar på fliken Data, markera anslutningen, klicka på Egenskaper, klicka på fliken Användning och klicka sedan på Uppdatera data när filen öppnas.) I det här fallet uppdateras alltid data innan arbetsboken visas och en ny session skapas. Om författaren avmarkerar kryssrutan Uppdatera data när filen öppnas visas de data som är cachelagrade tillsammans med arbetsboken. Det innebär att när en användare manuellt uppdaterar informationen kommer han eller hon att se uppdaterade, aktuella data under den aktuella session, men data sparas inte i arbetsboken. Om du vill vara säker på att uppdaterade data alltid visas när du visar arbetsboken i Excel Services ska du markera kryssrutan Uppdatera data när filen öppnas i Office Excel. Mer information finns i Microsoft Office Excel 2007-hjälpen.

Om du använder en Office-dataanslutningsfil (.odc) ska du också markera kryssrutan Använd alltid anslutningsfil i dialogrutan Anslutningsegenskaper (klicka på Anslutningar i gruppen Anslutningar på fliken Data, markera anslutningen, klicka på Egenskaper, klicka på fliken Definition och klicka sedan på Använd alltid anslutningsfil).

Webbplatsinställningarna för den betrodda filen, Tidsgräns för kort session och Varaktighet för cachelagring av externa data, kan också påverka uppdateringarna. Om du vill ha mer information frågar du administratören eller läser Microsoft Office SharePoint Server Central Administration-hjälpen.

Uppdatera manuellt

Obs!: Du kan bara uppdatera en pivottabellrapport manuellt.

 1. Markera en cell i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på Uppdatera markerad anslutningUppdatera-menyn i verktygsfältet i Excel Web Access.

  Meddelanden: 

  • Alla interaktiva åtgärder som orsakar ett återanrop till en OLAP-datakälla startar en manuell uppdatering.

  • Om kommandot Uppdatera inte visas har webbdelen författaren avmarkerad egenskapen Uppdatera markerad anslutning, uppdatera alla anslutningar. Mer information finns i Excel Web Access-webbdel anpassade egenskaper.

Uppdatera alla anslutningar

 • Klicka på Uppdatera alla anslutningarUppdatera-menyn i verktygsfältet i Excel Web Access.

Uppdatera regelbundet

Genom att använda Office Excel 2007 kan arbetsbokens författare ange att data automatiskt ska uppdateras med jämna mellanrum för varje anslutning i arbetsboken. En lagerdatabas kanske till exempel behöver uppdateras en gång i timmen, så arbetsbokens författare har angett att data ska uppdateras var 60:e minut. Mer information finns i Microsoft Office Excel 2007-hjälpen.

Webbdelsförfattaren kan markera eller avmarkera egenskapen Tillåt regelbundna uppdateringar i Excel Web Access för att aktivera eller inaktivera sådana regelbundna uppdateringar om egenskapen har definierats av arbetsbokens författare. När tidsintervallen har gått visas följande uppdateringsmeddelande längst ned i Excel Web Access-webbdelen:

Vill du uppdatera data för <lista med anslutningar>? (nu) (alltid) (fråga inte igen)

En Excel Web Access-webbdelsförfattare kan också använda egenskapen Visa uppmaning om regelbunden datauppdatering för att styra vilket meddelande som ska visas när Excel Services utför en regelbunden uppdatering under en session:

 • Alltid    innebär att meddelandet visas med en uppmaning vid varje intervall.

 • Du kan också    innebär att användaren kan välja att fortsätta uppdateringsintervallet utan att visa ett meddelande.

 • Aldrig    innebär att Excel Web Access utför en Periodisk uppdatering utan att visa ett meddelande eller en fråga.

Mer information finns i Excel Web Access-webbdel anpassade egenskaper.

Avbryta en uppdatering

Om en uppdatering tar längre tid än du trodde kan du avbryta den. Medan uppdateringen görs visas ett meddelande i Excel Services. Klicka på Avbryt om du vill slutföra åtgärden vid en bättre tidpunkt. De data som returneras från frågan innan du avbröt uppdateringen visas.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×