Uppdatera eller kräva data igen

När du delar en databas i ett nätverk, uppdaterar Microsoft Access informationen med regelbundna intervaller. Om du vill visa de senaste uppgifterna, uppdaterar du posterna antingen från Datablads- eller Formulärvyn på fliken <legacyBold></legacyBold><ui>Start</ui> rutan, klicka på <legacyBold></legacyBold><ui>Uppdatera alla</ui> ><legacyBold></legacyBold><ui>Uppdatera</ui>. Processen uppdaterar befintlig data på ett datablad eller ett formulär, och ändrar inte ordningen på poster, visar nya poster eller tar bort raderade poster, samt poster som inte längre uppfyller speciella villkor. För en mer specifik eller genomgående uppdatering kan du använda ett makro för att uppdatera data.

Obs!: Det kan ta tid att köra frågor igen beroende på postuppsättningens storlek.

Vad vill du göra?

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#bm1">Uppdatera data</link>

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#bm1_5">Ange intervall för uppdatering </link>

Använd ett makro för att hämta data

Använd kod för att hämta data

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#requeryaccessapp">Hämta data i en Access-app</link>

Uppdatera data

 • Gör en av följande:

  • För att uppdatera posterna i Datablad eller Formulärvy, på <ui>Start</ui>rutan, i gruppen <ui>Poster</ui>, klicka på <ui>Uppdatera alla</ui>, klicka sedan på <ui>Uppdatera</ui>.

  • För att uppdatera poster i PivotTabell eller PivotDiagramvy, på <ui>Design</ui>rutan, i <ui>Data</ui>gruppen, klicka på <ui>Uppdatera Pivot</ui>.

  • Tryck på SHIFT+F9.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Överst på sidan</link>

Ange uppdateringsintervallet

Du kan bestämma intervallet för Access att uppdatera data.Vid standardinställning, uppdaterar Access data var 60:e sekund.

 1. Klicka på Office-knappen.Outspace visas.

 2. Klicka på <ui>Alternativ</ui> i det vänstra fönstret av Outspace,

 3. I det vänstra fönstret av <ui>Access-alternativ</ui> dialogruta, klicka på <ui>Avancerat</ui>.

 4. I det högra fönstret, under <ui>Avancerat</ui>, ange ett värde för <ui>Uppdateringsintervall (sek)</ui>.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Överst på sidan</link>

Använd ett makro för att hämta data

Om du vill att data automatiskt ska uppdateras när en händelse inträffar, kan du skapa ett makro och koppla det till händelsen. Om du t.ex. vill uppdatera data i ett formulär så fort formuläret mottar <token>TE000127438</token> Du kan skapa ett makro och koppla det till formulärets <ui>On Got Focus</ui>-händelse genom att följa nedanstående procedur:

 1. Klicka på <ui>Makro</ui> i gruppen <ui>Annat</ui> på fliken <ui>Skapa</ui>. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen <ui>Modul</ui> eller <ui>Klassmodul</ui> och sedan klicka på <ui>Makro</ui>.

 2. Klicka på pilen i rutan bredvid det gröna plustecknet (+) och välj sedan <ui>Uppdatera</ui>.

 3. Spara makrot, använd namnet <literal>Uppdatera</literal>, stäng sedan ner Makroverktyget.

 4. Öppna önskat formulär i <token>TE000126615</token>. Tryck på F4 om egenskapssidan inte visas.

 5. Se till att själva formuläret är markerad.Sedan, på egenskapssidan, klicka på <ui>Händelse</ui> rutan.

 6. Klicka på pilen vid egenskapen <ui>Vid markering</ui> på fliken <ui>Händelse</ui> och klicka på namnet på makrot, UppdateraKontroll.

 7. Spara formuläret.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Överst på sidan</link>

Använd kod för att hämta data

Du kan även använda kod för att automatiskt uppdatera data. Om du t.ex. vill uppdatera datan i ett formulär när den får fokus. Du kan skapa en modul och koppla det till formulärets <ui>On Got Focus</ui> händelse, genom att följa nedanstående procedur:

 1. Öppna önskat formulär i Designvy. Tryck på F4 om egenskapssidan inte visas.

 2. Se till att själva formuläret är markerad.Sedan, på egenskapssidan, klicka på <ui>Händelse</ui> rutan.

 3. På <ui>Händelse</ui> rutan, i <ui>On Got Focus</ui> egenskap, klicka på <ui>Bygg</ui> knapp<mediaLinkInline><image xlink:href="d5f9f47b-bca3-42bd-9772-96ff011602bd"></image></mediaLinkInline>.

 4. I <ui> Ange Verktyg</ui> dialogruta, klicka på <ui>Kodverktyg</ui>.

  En ny modul öppnas i Visual Basic Editor.

 5. Skriv in <literal>Me.Requery</literal>, stäng sedan ner Visual Basic Editor.

 6. Spara formuläret.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Överst på sidan</link>

Uppdatera data i en Access-app

Access-app frågor körs på servern. Du använder makrot UppdateraPoster om du vill uppdatera i en Access-app. Det här makrot kräver aktuell postuppsättning.

 1. Öppna önskat formulär, klicka på <ui>Åtgärder</ui> och sedan på Aktuell.

 2. Från <ui>Action Catalog</ui>, klicka på <ui>Uppdatera Poster</ui>. Om du väljer att lämna rutan blank <ui>Var=</ui> sker ingen ytterligare filtrering av resultatet. Om du lämnar <ui>SorteraEfter</ui>blank, sker ingen särskild sortering.<legacyBold></legacyBold>

 3. Spara formuläret.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Överst på sidan</link>

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×