Uppdatera data i Visio för webben

Du kan uppdatera data i ett diagram för att se eventuella uppdateringar som gjorts i den länkade datakällan. Med möjligheten att kunna uppdatera data är diagrammet som en live-instrumentpanel som du och ditt team kontinuerligt kan referera till.

Bild som visar länken mellan en Visio-fil och dess datakälla.

Skapa en dataanslutning

 1. Innan du börjar:

  • Välj en datakälla, antingen en Excel-arbetsbok som överförts till SharePoint Online eller en SharePoint-lista.

  • Spara URL-adressen till datakällan.

 2. Öppna diagrammet i Visio 2013 eller senare och länka formerna till datakällan med URL-adressen som sparades i steg 1. Mer information finns i Importera data till formerna i ritningen.

 3. När du har länkat datakällan överför du diagrammet till SharePoint Online. Kontrollera att datakällan och diagrammet har lagrats på samma SharePoint-webbplats. Mer information om hur du laddar upp finns i Ladda upp en mapp eller filer till ett dokumentbibliotek.

 4. Dela länken till det uppladdade diagrammet med dina kolleger så att de kan se uppdaterade data på instrumentpanelen. Mer information om hur du delar finns i dela ett diagram eller en konversation i Visio för webben.

Uppdatera data i diagrammet

 1. Öppna diagrammet för visning. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio för webben.

  Varningsmeddelandet Uppdatering inaktiverad visas:

  Uppdatera inaktiverat aviserings meddelande i Visio för offentlig för hands version av webben.
 2. Aktivera uppdatering genom att klicka på Tillåt uppdatering.

 3. Om du vill visa mer information om dataanslutningen klickar du på Information.

 4. Klicka på Uppdatera data för att uppdatera alla datakällor i diagrammet.

  Alternativ för att uppdatera data i Visio för webben offentlig

  Om kommandot Uppdatera data inte är tillgängligt (visas i grått eller nedtonat) finns det inga dataanslutningar som har länkade former på den aktuella sidan eller andra sidor, eller så är diagrammet ett datavisualiserardiagram.

När det uppstår en datakonflikt

Konflikter kan uppstå om du gör en ändring i datakällan, till exempel om du tar bort länkade rader eller skapar en ny rad med samma unika identifierare som en annan rad. När du arbetar i diagrammet kan Uppdatera data inte uppdatera data i alla formerna eftersom varje form inte längre kan matchas till en rad. Om den här typen av konflikt uppstår visas fönstret Uppdatera konflikter. Om du ser den här varningen öppnar du filen i Visio och åtgärdar problemet.

Uppdatera ett datavisualiserardiagram

När du visar ett datavisualiserardiagram kan du inte uppdatera diagrammet med kommandot Uppdatera. Om du vill se senaste Excel-data i diagrammet öppnar du diagrammet i Visio 2016 eller senare, väljer diagrambehållaren och sedan Data > Uppdatera.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Importera data till Visio, en översikt

Tips och trick för att länka data

Skapa ett datavisualiserardiagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×