Diagram

Uppdatera data i ett befintligt diagram

Uppdatera data i ett befintligt diagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har skapat ett diagram kan behöva du ändra källdata på kalkylblad. Microsoft Excel innehåller olika sätt att uppdatera ett diagram om du vill infoga dessa ändringar i diagrammet. Du kan omedelbart uppdatera ett diagram med ändrade värden eller dynamiskt ändra underliggande källdata. Du kan också uppdatera ett diagram genom att lägga till, ändra eller ta bort data.

Ändra underliggande data som ett diagram baseras på

När du uppdaterar underliggande data i ett diagram, ändras diagrammets data och utseende också. Omfattningen av dessa ändringar beror på hur du definierar diagrammets datakälla. Du kan automatiskt uppdatera ändrade kalkylbladsvärdena i ett diagram i Excel, eller du kan använda olika sätt att dynamiskt ändra ett diagram underliggande datakällan.

Uppdatera automatiskt ändrade kalkylbladsvärden i ett befintligt diagram

Värdena i ett diagram är länkade till kalkylbladsdata som diagrammet skapades från. Med beräkning alternativ inställt på automatiskt (Excel och klicka på fliken Arkiv > Alternativ > fliken formler, Beräkningsalternativ knappen), ändringar som du gör i kalkylbladsinformationen automatiskt visas i diagrammet.

Obs!: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel 2007 > Excel-alternativ > formler > beräkningar > Beräkningsalternativ.

 1. Öppna kalkylbladet som innehåller de data som diagrammet baseras på.

 2. Skriv ett nytt värde i cellen som innehåller det värde du vill ändra.

 3. Tryck på RETUR.

Ändra dynamiskt underliggande datakälla för ett befintligt diagram

Om du vill att diagrammets datakälla ska växa dynamiskt finns det två sätt. Du kan basera ett diagram på data i en Excel-tabell eller basera det på ett definierat namn.

Basera diagrammet på en Excel-tabell

Om du skapar ett diagram baserat på ett cellområde återspeglas uppdateringar av data i det ursprungliga området i diagrammet. Men om du vill visa storleken på intervallet, genom att lägga till rader och kolumner och ändra diagrammets data och utseende, måste du manuellt ändra den ursprungliga datakällan i diagrammet genom att ändra det cellområde som ett diagram baserat på.

Om du vill ändra diagrammets data och utseende när datakällan blir större kan du använda en Excel-tabell som underliggande datakälla.

 1. Klicka på diagrammet som du vill ändra cellområdet för.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Välj datakälla kontrollerar du platsen för dataområdet och klickar på OK.

 4. Gå till platsen för dataområdet och klicka på en cell i dataområdet.

 5. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Kortkommando: Tryck på CTRL + L eller CTRL + T.

Basera diagrammet på ett definierat namn

Ett annat sätt att dynamiskt ändra diagrammets data och utseende när datakällan blir större är att använda ett definierat namn med funktionen FÖRSKJUTNING. Det här sättet är användbart när du behöver en lösning som även fungerar med tidigare versioner av Excel.

Mer information finns i hur du använder definierade namn om du vill uppdatera automatiskt ett diagramområde i Excel.

Lägga till data i ett befintligt diagram

Du kan på flera olika sätt ta med ytterligare källdata i ett befintligt diagram. Du kan snabbt lägga till ytterligare en dataserie, dra storlekshandtagen för områden så att data tas med i ett inbäddat diagram på samma kalkylblad, eller kopiera ytterligare kalkylbladsdata till ett inbäddat diagram eller till ett separat diagramblad.

Lägga till en dataserie i ett diagram

 1. Klicka på det diagram som du vill lägga till ytterligare en dataserie i.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Välj datakälla klickar du på Lägg till under Förklaringsposter (serie).

 4. Gör följande i dialogrutan Redigera serie:

  • Skriv namnet som du vill använda för dataserien i rutan Serienamn eller markera namnet på kalkylbladet.

  • Ange dataseriens referens i rutan Serievärden eller markera dataintervallet på kalkylbladet.

   Du kan klicka på knappen Dölj dialogruta Knappen Minimera till höger om rutan Serienamn eller Serievärden och sedan markera det område som du vill använda i tabellen i kalkylbladet. Klicka på Dölj dialogruta på nytt när du är klar så att hela dialogrutan visas.

   Om du använder piltangenterna för att förflytta pekaren när du anger referensen kan du trycka på F2 och kontrollera att du befinner dig i redigeringsläge. Tryck på F2 på nytt när du vill gå tillbaka till pekarläge. Du kan verifiera läget i statusfältet.

Använda dataområdets storlekshandtag när du vill lägga till data i ett inbäddat diagram

Om du har skapat ett inbäddat diagram av intilliggande celler i kalkylbladet kan du lägga till ytterligare data genom att bara dra i storlekshandtagen för källdataområdet. Diagrammet måste finnas på samma kalkylblad som de data du använde när du skapade diagrammet.

 1. Skriv data och etiketter som du vill lägga till i diagrammet i de celler i kalkylbladet som ligger intill det befintliga dataområdet.

 2. Klicka på diagrammet så att storlekshandtagen runt dina källdata visas i kalkylbladet.

 3. Gör något av följande i kalkylbladet:

  • Lägg till nya kategorier och dataserier i diagrammet genom att dra i ett blått storlekshandtag i kalkylbladet så att nya data och etiketter omsluts av rektangeln.

  • Lägg endast till nya dataserier genom att dra i ett grönt storlekshandtag i kalkylbladet så att nya data och etiketter omsluts av rektangeln.

  • Lägg till nya kategorier och datapunkter genom att dra i ett lila storlekshandtag i kalkylbladet så att nya data och kategorier omsluts av rektangeln.

Kopiera kalkylbladsdata till ett diagram

Om du har skapat ett inbäddat diagram av icke intilliggande markeringar eller om diagrammet finns på ett separat diagramblad kan du kopiera ytterligare kalkylbladsdata till diagrammet.

 1. Markera de celler på kalkylbladet som innehåller data som du vill lägga till i diagrammet.

  Markera även cellerna med rad- eller kolumnetiketter till dina nya data om du vill att de ska synas i diagrammet.

 2. Klicka på Kopiera Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Kortkommando: Tryck på Ctrl + C.

 3. Klicka på diagrambladet eller det inbäddade diagrammet som du vill klistra in dina kopierade data i.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill klistra in data i diagrammet klickar du på Klistra in Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start.

   Kortkommando: Tryck på CTRL + V.

  • Om du vill ange hur dina kopierade data ska visas i diagrammet klickar du på pilen på knappen Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start, sedan på Klistra in special och markerar sedan önskat alternativ.

Ändra data i ett befintligt diagram

Du kan ändra ett befintligt diagram genom att ändra cellområdet som diagrammet baseras på eller genom att redigera enskilda dataserier som visas i diagrammet. Du kan även ändra axeletiketterna på den vågräta axeln (kategori).

Ändra cellintervallet som diagrammet bygger på

 1. Klicka på diagrammet som du vill ändra cellområdet för.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Kontrollera att hela referensen i rutan Diagramdataintervall i dialogrutan Välj datakälla har markerats.

  Du kan klicka på knappen Dölj dialogruta Knappen Minimera till höger om rutan Diagramdataintervall och sedan markera det område som du vill använda i tabellen i kalkylbladet. Klicka på Dölj dialogruta på nytt när du är klar så att hela dialogrutan visas.

 4. Markera de celler på kalkylbladet som innehåller data som du vill visa i diagrammet.

  Markera även cellerna med rad- eller kolumnetiketter till dina nya data om du vill att de ska synas i diagrammet.

  Om du använder piltangenterna för att förflytta pekaren när du anger referensen kan du trycka på F2 och kontrollera att du befinner dig i redigeringsläge. Tryck på F2 på nytt när du vill gå tillbaka till pekarläge. Du kan verifiera läget i statusfältet.

Byta namn på eller redigera en dataserie som visas i ett diagram

Du kan ändra namn och värden för befintliga dataserier utan att påverka data i kalkylbladet.

 1. Klicka på diagrammet som innehåller den dataserie du vill ändra.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Välj datakälla går du till Förklaringsposter (serie), markerar dataserien som du vill ändra och klickar på Redigera.

 4. Du byter namn på dataserien genom att skriva namnet som du vill använda för serien i rutan Serienamn eller markera namnet i kalkylbladet. Namnet som du skriver visas i diagramförklaringen, men läggs inte till i kalkylbladet.

 5. Du ändrar dataområdet för dataserien genom att skriva referensen för dataområdet för dataserien som du vill lägga till i rutan Serievärden, markera området i kalkylbladet eller ange värdena i rutorna. Värdena som du skriver läggs inte till i kalkylbladet.

  Om diagrammet är ett punktdiagram visas rutorna Värden för X-serie och Värden för Y-serie så att du kan ändra dataområdet för värdena. Om diagrammet är ett bubbeldiagram visas rutorna Värden för X-serie, Värden för Y-serie och Bubbelstorlekar för serie så att du kan ändra dataområdet för värdena.

För varje serieruta kan du klicka på knappen Dölj dialogruta Knappen Minimera till höger om rutan Serienamn eller Serievärden och sedan markera det område som du vill använda i tabellen i kalkylbladet. Klicka på Dölj dialogruta på nytt när du är klar så att hela dialogrutan visas.

Om du använder piltangenterna för att förflytta pekaren när du anger referensen kan du trycka på F2 och kontrollera att du befinner dig i redigeringsläge. Tryck på F2 på nytt när du vill gå tillbaka till pekarläge. Du kan verifiera läget i statusfältet.

Ändra dataseriens ordning

 1. Klicka på diagrammet som innehåller den dataserie du vill ändra.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Välj datakälla går du till Förklaringsposter (serie) och markerar dataserien som du vill flytta någon annanstans i sekvensen.

 4. Flytta dataserien genom att klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned.

 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla dataserier som du vill flytta.

Ändra vågräta (kategori) axeletiketter

Om du ändrar en vågrät (kategori) axeletikett kommer alla vågräta axeletiketter att ändras. Du kan inte ändra enskilda vågräta axeletiketter.

 1. Klicka på diagrammet som innehåller de vågräta axeletiketter du vill ändra.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Redigera under Vågräta (kategori) axeletiketter.

 4. Ange referensen för det dataområde som du vill använda för de vågräta axeletiketterna i rutan Axeletikettområde eller markera området i kalkylbladet.

  Du kan klicka på knappen Dölj dialogruta Knappen Minimera till höger om rutan Serienamn eller Serievärden och sedan markera det område som du vill använda i tabellen i kalkylbladet. Klicka på Dölj dialogruta på nytt när du är klar så att hela dialogrutan visas.

  Om du använder piltangenterna för att förflytta pekaren när du anger referensen kan du trycka på F2 och kontrollera att du befinner dig i redigeringsläge. Tryck på F2 på nytt när du vill gå tillbaka till pekarläge. Du kan verifiera läget i statusfältet.

Ta bort data från ett diagram

Med beräkningsalternativ inställt på automatiskt tas de data som tas bort från kalkylbladet automatiskt bort från diagrammet. Du kan också ta bort data från diagrammet utan att påverka källdata i kalkylbladet.

Ta bort källdata från kalkylbladet

 • Markera den cell eller det cellområde i kalkylbladet som innehåller de data du vill ta bort från diagrammet och tryck på DEL.

  • Om du tar bort data i markerade celler ritas tomma celler i diagrammet. Du kan ändra hur tomma celler ritas genom att högerklicka på diagrammet och välja Dolda och tomma celler.

  • Om du tar bort en kolumn tas hela dataserien bort från diagrammet. Om du tar bort en rad kan ett felmeddelande visas. När du klickar på OK kan en eller flera datapunkter från dataserien som du tagit bort visas i diagrammet. Du kan klicka på datapunkterna och sedan trycka på DEL.

Ta bort en dataserie från diagrammet

 1. Klicka på diagrammet eller på den dataserie som du vill ta bort eller gör på följande sätt om du vill markera diagrammet eller dataserien i listan över diagramelement:

  1. Klicka på ett diagram.

   Diagramverktyg visas med flikarna Design, Layout och Format.

  2. På fliken Format i gruppen Aktuell markering klickar du på pilen bredvid rutan Diagramområdet och sedan klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Gör något av följande:

  1. Om du markerade diagrammet gör du så här:

   1. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

    Bild av menyfliksområdet i Excel

   2. I dialogrutan Välj datakälla går du till Förklaringsposter (serie), markerar dataserien som du vill ta bort och klickar på Ta bort.

  2. Om du har markerat en dataserie i diagrammet trycker du på DEL.

Word

När du har skapat ett diagram kan du redigera data i Excel-kalkylbladet. Ändringarna visas i diagrammet i Word.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Klicka på Redigera Data i Excel på fliken Diagramdesign.

  Excel öppnas och datatabellen för diagrammet visas.

  Datatabell för ett Office-diagram

 4. Du kan ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att placera pekaren i det nedre högra hörnet av de markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel utökas tabellen så att den omfattar ytterligare kategorier och dataserier.

  Markera ytterligare data för ett Office-diagram

 5. Om du vill lägga till eller redigera data i en cell klickar du på cellen och gör sedan ändringarna.

 6. Växla till Word när du vill se resultatet av ändringarna.

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellens rader och kolumner ritats upp i diagrammet.  Din första versionen av ett diagram kanske till exempel ritar upp rader med data från tabellen på diagrammets lodräta axel (värde) och kolumner med data på den vågräta axeln (kategori). I följande exempel framhävs försäljningen per instrument i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa hur diagrammet ritas.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Klicka på Växla rad/kolumn på fliken Diagramdesign.

  Växla rad/kolumn är endast tillgängligt när diagrammets Excel-datatabell är öppen och bara för vissa diagramtyper. Om Växla rad/kolumn inte är tillgängliga:

  1. Klicka på diagrammet.

  2. Klicka på Redigera Data i Excel på fliken Diagramdesign.

Om du vill ändra ordningen på en dataserie måste du arbeta med ett diagram som har mer än en dataserie.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Välj en dataserie i diagrammet. Klicka till exempel på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 3. Klicka på Markera Data på fliken Diagramdesign.

 4. I dialogrutan Välj datakälla bredvid Förklaringsposter (serie), Använd upp- och nedpilarna för att flytta serien uppåt eller nedåt i listan.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

  Obs!: För de flesta diagramtyper påverkas både förklaringen och själva diagrammet om du ändrar ordningen på dataserien.

 5. Klicka på OK.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Välj en dataserie i diagrammet. Klicka till exempel på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 3. Klicka på Markera Data på fliken Diagramdesign.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla.

  Om du vill

  Gör du så här

  Ta bort en serie

  Välj den dataserie som du vill ta bort under Förklaringsposter (serie), och klicka sedan på Ta bort (-).

  Lägga till en serie

  Under Förklaringsposter (serie), klickar du på Lägg till (+) och välj sedan de data som du vill ska ingå i diagrammet i Excel-kalkylbladet.

 5. Klicka på OK.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Välj en dataserie i diagrammet. Klicka till exempel på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 3. Klicka på fliken Format.

 4. Under Formatmallar för diagramelement klickar du på pilen bredvid Fyllning Knappen Fyllningsfärg och sedan på den färg som du vill använda.

Du kan lägga till etiketter för att visa datapunktsvärden från Excel-kalkylbladet i diagrammet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement och klicka sedan på Dataetiketter.

 4. Välj den plats där du vill dataetiketten ska visas (till exempel, Välj Utsida slutet ).

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement och klicka sedan på Datatabell.

 4. Markera önskade alternativ.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

När du skapar ett diagram från data som använder datum och datumen ritas ut längs den vågräta axeln i diagrammet, ändrar Office automatiskt den vågräta axeln till en datumaxel (tidsskala). Du kan också ändra en vågrät axel till en datumaxel manuellt. En datumaxel visar datum i kronologisk ordning med bestämda intervall eller basenheter, t.ex. antal dagar, månader eller år, även om datumen i Excel-kalkylbladet inte är i ordningsföljd eller i samma basenheter.

Som standard använder Office den minsta skillnaden mellan två datum i datamängden för att fastställa basenheter för datumaxeln. Om du till exempel har data för aktiekurser där den minsta skillnaden mellan datum är sju dagar, anger Office basenheten dagar. Du kan emellertid ändra basenheten till månader eller år om du vill se prestanda för aktien under en längre tid.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement, klicka på axlar och klicka sedan på Fler alternativ för axel. Fönstret Formatera axel visas.

 4. Se till att axeletiketter visas för den axel som du vill ändra.

 5. Klicka på dataaxel under Axeltyp.

 6. Under enheter, i rutan bas nedrullningsbara listrutan väljer du dagar, månader eller år.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Obs!: Om du följer den här proceduren och diagrammet visas inte datum som en tidsskala axel, kontrollerar du att axeletiketterna skrivs i datumformat i Excel-tabell, till exempel 05/01/08 eller maj-08. Mer information om hur du formaterar celler som datum, finns i Visa datum, tider, valuta, bråk, eller procent.

PowerPoint

När du har skapat ett diagram kan du redigera data i Excel-kalkylbladet. Ändringarna visas i diagrammet i PowerPoint.

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Klicka på Redigera Data i Excel på fliken Diagramdesign.

  Excel öppnas och datatabellen för diagrammet visas.

  Datatabell för ett Office-diagram

 3. Du kan ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att placera pekaren i det nedre högra hörnet av de markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel utökas tabellen så att den omfattar ytterligare kategorier och dataserier.

  Markera ytterligare data för ett Office-diagram

 4. Om du vill lägga till eller redigera data i en cell klickar du på cellen och gör sedan ändringarna.

 5. Växla till PowerPoint när du vill se ändringarna.

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellens rader och kolumner ritats upp i diagrammet.  Din första versionen av ett diagram kanske till exempel ritar upp rader med data från tabellen på diagrammets lodräta axel (värde) och kolumner med data på den vågräta axeln (kategori). I följande exempel framhävs försäljningen per instrument i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa hur diagrammet ritas.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Välj Växla rad/kolumn på fliken Diagramdesign.

  Växla rad/kolumn är endast tillgängligt när diagrammets Excel-datatabell är öppen och bara för vissa diagramtyper. Om Växla rad/kolumn inte är tillgängliga:

  1. Klicka på diagrammet.

  2. Klicka på Redigera Data i Excel på fliken Diagramdesign.

Om du vill ändra ordningen på en dataserie måste du arbeta med ett diagram som har mer än en dataserie.

 1. Välj en dataserie i diagrammet. Klicka till exempel på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 2. Klicka på Markera Data på fliken Diagramdesign.

 3. I dialogrutan Välj datakälla bredvid Förklaringsposter (serie), Använd upp- och nedpilarna för att flytta serien uppåt eller nedåt i listan.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

  Obs!: För de flesta diagramtyper påverkas både förklaringen och själva diagrammet om du ändrar ordningen på dataserien.

 4. Klicka på OK.

 1. Välj en dataserie i diagrammet. Klicka till exempel på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 2. Klicka på fliken Diagramdesign och klicka sedan på Välj Data.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla.

  Om du vill

  Gör du så här

  Ta bort en serie

  Välj den dataserie som du vill ta bort under Förklaringsposter (serie), och klicka sedan på Ta bort (-).

  Lägga till en serie

  Under Förklaringsposter (serie), klickar du på Lägg till (+) och välj sedan de data som du vill ska ingå i diagrammet i Excel-kalkylbladet.

 4. Klicka på OK.

 1. Välj en dataserie i diagrammet. Klicka till exempel på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 2. Klicka på fliken Format.

 3. Under Formatmallar för diagramelement klickar du på pilen bredvid Fyllning Knappen Fyllningsfärg och sedan på den färg som du vill använda.

Du kan lägga till etiketter för att visa datapunktsvärden från Excel-kalkylbladet i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement och klicka sedan på Dataetiketter.

 3. Välj den plats där du vill dataetiketten ska visas (till exempel, Välj Utsida slutet ).

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement och klicka sedan på Datatabell.

 3. Markera önskade alternativ.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

När du skapar ett diagram från data som använder datum och datumen ritas ut längs den vågräta axeln i diagrammet, ändrar Office automatiskt den vågräta axeln till en datumaxel (tidsskala). Du kan också ändra en vågrät axel till en datumaxel manuellt. En datumaxel visar datum i kronologisk ordning med bestämda intervall eller basenheter, t.ex. antal dagar, månader eller år, även om datumen i Excel-kalkylbladet inte är i ordningsföljd eller i samma basenheter.

Som standard använder Office den minsta skillnaden mellan två datum i datamängden för att fastställa basenheter för datumaxeln. Om du till exempel har data för aktiekurser där den minsta skillnaden mellan datum är sju dagar, anger Office basenheten dagar. Du kan emellertid ändra basenheten till månader eller år om du vill se prestanda för aktien under en längre tid.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement, klicka på axlar och klicka sedan på Fler alternativ för axel. Fönstret Formatera axel visas.

 3. Se till att axeletiketter visas för den axel som du vill ändra.

 4. Välj dataaxel under Axeltyp.

 5. Under enheter, i rutan bas nedrullningsbara listrutan väljer du dagar, månader eller år.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Obs!: Om du följer den här proceduren och diagrammet visas inte datum som en tidsskala axel, kontrollerar du att axeletiketterna skrivs i datumformat i Excel-tabell, till exempel 05/01/08 eller maj-08. Mer information om hur du formaterar celler som datum, finns i Visa datum, tider, valuta, bråk, eller procent.

Excel

När du har skapat ett diagram kan du redigera data i Excel-kalkylbladet. Ändringarna kommer att återspeglas i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet.

  Datatabell som används för diagrammet markeras i Excel. Grå fyllning visar en rad eller kolumn som används för kategoriaxeln. Ljusröd fyllning anger en rad eller kolumn som innehåller dataserieetiketter. Blå fyllning visar datapunkter som ritas i diagrammet.

  Datafält i Excel

  Bildtext 1 Dataserieetiketter

  Bild av knapp Värden för kategoriaxeln

  Bildtext 3 Datapunkter som ritas i diagrammet

 2. Du kan ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att placera pekaren i det nedre högra hörnet av de markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel utökas tabellen så att den omfattar ytterligare kategorier och dataserier.

  Markera ytterligare data för ett Excel-diagram

  Tips: Om du vill förhindra att data visas i diagrammet kan du dölja rader och kolumner i tabellen.

 3. Om du vill lägga till eller redigera data i en cell klickar du på cellen och gör sedan ändringarna.

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellens rader och kolumner ritats upp i diagrammet.  Din första versionen av ett diagram kanske till exempel ritar upp rader med data från tabellen på diagrammets lodräta axel (värde) och kolumner med data på den vågräta axeln (kategori). I följande exempel framhävs försäljningen per instrument i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa hur diagrammet ritas.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Klicka på Växla rad/kolumn på fliken Diagramdesign.

Om du vill ändra ordningen på en dataserie måste du arbeta med ett diagram som har mer än en dataserie.

 1. Välj en dataserie i diagrammet. Klicka till exempel på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 2. Klicka på Markera Data på fliken Diagramdesign.

 3. I dialogrutan Välj datakälla bredvid Förklaringsposter (serie), Använd upp- och nedpilarna för att flytta serien uppåt eller nedåt i listan.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

  Obs!: För de flesta diagramtyper påverkas både förklaringen och själva diagrammet om du ändrar ordningen på dataserien.

 4. Klicka på OK.

 1. Välj en dataserie i diagrammet. Klicka till exempel på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 2. Klicka på fliken Diagramdesign och klicka sedan på Välj Data.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla.

  Om du vill

  Gör du så här

  Ta bort en serie

  Välj den dataserie som du vill ta bort under Förklaringsposter (serie), och klicka sedan på Ta bort (-).

  Lägga till en serie

  Under Förklaringsposter (serie), klickar du på Lägg till (+) och välj sedan de data som du vill ska ingå i diagrammet i Excel-kalkylbladet.

 4. Klicka på OK.

 1. Välj en dataserie i diagrammet. Klicka till exempel på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien...

 2. Klicka på fliken Format.

 3. Under Formatmallar för diagramelement klickar du på pilen bredvid Fyllning Knappen Fyllningsfärg och sedan på den färg som du vill använda.

  Tips: För att variera färg genom att datapunkt i ett diagram som har bara en dataserie, klicka på serien och klicka sedan på Formatera fliken på fyllning och välj sedan kryssrutan Variera färg med punkt eller Variera färg efter sektor beroende på diagrammet Markera kryssrutan. Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Du kan lägga till etiketter för att visa datapunktsvärden från Excel-kalkylbladet i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement och klicka sedan på Dataetiketter.

 3. Välj den plats där du vill dataetiketten ska visas (till exempel, Välj Utsida slutet ).

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement och klicka sedan på Datatabell.

 3. Markera önskade alternativ.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

När du skapar ett diagram från data som använder datum och datumen ritas ut längs den vågräta axeln i diagrammet, ändrar Office automatiskt den vågräta axeln till en datumaxel (tidsskala). Du kan också ändra en vågrät axel till en datumaxel manuellt. En datumaxel visar datum i kronologisk ordning med bestämda intervall eller basenheter, t.ex. antal dagar, månader eller år, även om datumen i Excel-kalkylbladet inte är i ordningsföljd eller i samma basenheter.

Som standard använder Office den minsta skillnaden mellan två datum i datamängden för att fastställa basenheter för datumaxeln. Om du till exempel har data för aktiekurser där den minsta skillnaden mellan datum är sju dagar, anger Office basenheten dagar. Du kan emellertid ändra basenheten till månader eller år om du vill se prestanda för aktien under en längre tid.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement, klicka på axlar och klicka sedan på Fler alternativ för axel. Fönstret Formatera axel visas.

 3. Se till att axeletiketter visas för den axel som du vill ändra.

 4. Välj dataaxel under Axeltyp.

 5. Under enheter, i rutan bas nedrullningsbara listrutan väljer du dagar, månader eller år.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Obs!: Om du följer den här proceduren och diagrammet visas inte datum som en tidsskala axel, kontrollerar du att axeletiketterna skrivs i datumformat i Excel-tabell, till exempel 05/01/08 eller maj-08. Mer information om hur du formaterar celler som datum, finns i Visa datum, tider, valuta, bråk, eller procent.

Word

När du har skapat ett diagram kan du redigera data i Excel-kalkylbladet. Ändringarna visas i diagrammet i Word.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. På fliken Diagram, under Data, klickar du på pilen bredvid Redigera och sedan på Redigera data i Excel.

  Fliken Diagram, gruppen Data

  Excel öppnas och datatabellen för diagrammet visas.

  Datatabell för ett Office-diagram

 4. Du kan ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att placera pekaren i det nedre högra hörnet av de markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel utökas tabellen så att den omfattar ytterligare kategorier och dataserier.

  Markera ytterligare data för ett Office-diagram

 5. Om du vill lägga till eller redigera data i en cell klickar du på cellen och gör sedan ändringarna.

 6. Växla till Word när du vill se resultatet av ändringarna.

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellens rader och kolumner ritats upp i diagrammet.  Din första versionen av ett diagram kanske till exempel ritar upp rader med data från tabellen på diagrammets lodräta axel (värde) och kolumner med data på den vågräta axeln (kategori). I följande exempel framhävs försäljningen per instrument i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa hur diagrammet ritas.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Under Data på fliken Diagram klickar du på Rita serie efter rad Rita serie efter rad eller Rita serie efter stapel Rita serie efter stapel .

  Fliken Diagram, gruppen Data

  Om Växla ritning inte är tillgängligt

  Växla ritning är endast tillgängligt när diagrammets Excel-datatabell är öppen och endast för vissa diagramtyper.

  1. Klicka på diagrammet.

  2. Klicka på pilen bredvid Redigera under Data på fliken Diagram och sedan på Redigera data i Excel. Fliken Diagram, gruppen Data

Om du vill ändra ordningen på en dataserie måste du arbeta med ett diagram som har mer än en dataserie.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Välj en dataserie i diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

  Om du till exempel klickar på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 3. Under Aktuell markering klickar du på Formatera markering.

  Fliken Diagram, gruppen Aktuell markering

 4. I navigeringsfönstret klickar du på Ordning, klickar på en serie och klickar sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

  Obs!: För de flesta diagramtyper påverkas både förklaringen och själva diagrammet om du ändrar ordningen på dataserien.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Välj en dataserie i diagrammet och klicka sedan på fliken Diagram.

  Om du till exempel klickar på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 3. Under Data klickar du på pilen bredvid Redigera och sedan på Markera data i Excel.

  Fliken Diagram, gruppen Data

 4. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla.

  Om du vill

  Gör du så här

  Ta bort en serie

  Välj den dataserie du vill ta bort under Serie och klicka sedan på Ta bort.

  Lägga till en serie

  Klicka på Lägg till under Serie och markera sedan alla data i Excel-kalkylbladet som du vill ta med i diagrammet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Välj en dataserie i diagrammet och klicka sedan på fliken Format.

  Om du till exempel klickar på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 3. Under Formatmallar för diagramelement klickar du på pilen bredvid Fyllning Knappen Fyllningsfärg och sedan på den färg som du vill använda.

  Tips: Om du vill variera färgen efter datapunkt i ett diagram som bara har en dataserie klickar du på serien och sedan på fliken Diagramlayout. Under Aktuell markering klickar du på Formatera markering. I navigeringsfönstret klickar du på Fyllning och markerar sedan kryssrutan Variera färgen efter punkt eller Variera färgen efter sektor beroende på diagrammet. Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Du kan lägga till etiketter för att visa datapunktsvärden från Excel-kalkylbladet i diagrammet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den dataetikettyp som du vill använda i den övre delen av listan.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den plats där du vill att dataetiketten ska visas i den nedre delen av listan.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Etiketter klickar du på Datatabell och sedan på det alternativ som du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

När du skapar ett diagram från data som använder datum och datumen ritas ut längs den vågräta axeln i diagrammet, ändrar Office automatiskt den vågräta axeln till en datumaxel (tidsskala). Du kan också ändra en vågrät axel till en datumaxel manuellt. En datumaxel visar datum i kronologisk ordning med bestämda intervall eller basenheter, t.ex. antal dagar, månader eller år, även om datumen i Excel-kalkylbladet inte är i ordningsföljd eller i samma basenheter.

Som standard använder Office den minsta skillnaden mellan två datum i datamängden för att fastställa basenheter för datumaxeln. Om du till exempel har data för aktiekurser där den minsta skillnaden mellan datum är sju dagar, anger Office basenheten dagar. Du kan emellertid ändra basenheten till månader eller år om du vill se prestanda för aktien under en längre tid.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Se till att axeletiketter visas för den axel som du vill ändra.

 4. Under Axlar klickar du på Axlar, pekar på Vågrät axel och klickar sedan på Alternativ för axel.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 5. I navigeringsfönstret klickar du på Skala och sedan på Datum under Vågrät axeltyp.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Obs!: Om du följer den här proceduren och diagrammet visas inte datum som en tidsskala axel, kontrollerar du att axeletiketterna skrivs i datumformat i Excel-tabell, till exempel 05/01/08 eller maj-08. Mer information om hur du formaterar celler som datum, finns i Visa datum, tider, valuta, bråk, eller procent.

PowerPoint

När du har skapat ett diagram kan du redigera data i Excel-kalkylbladet. Ändringarna visas i diagrammet i PowerPoint.

 1. Klicka på diagrammet.

 2. På fliken Diagram, under Data, klickar du på pilen bredvid Redigera och sedan på Redigera data i Excel.

  Fliken Diagram, gruppen Data

  Excel öppnas och datatabellen för diagrammet visas.

  Datatabell för ett Office-diagram

 3. Du kan ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att placera pekaren i det nedre högra hörnet av de markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel utökas tabellen så att den omfattar ytterligare kategorier och dataserier.

  Markera ytterligare data för ett Office-diagram

 4. Om du vill lägga till eller redigera data i en cell klickar du på cellen och gör sedan ändringarna.

 5. Växla till PowerPoint när du vill se ändringarna.

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellens rader och kolumner ritats upp i diagrammet.  Din första versionen av ett diagram kanske till exempel ritar upp rader med data från tabellen på diagrammets lodräta axel (värde) och kolumner med data på den vågräta axeln (kategori). I följande exempel framhävs försäljningen per instrument i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa hur diagrammet ritas.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Under Data på fliken Diagram klickar du på Rita serie efter rad Rita serie efter rad eller Rita serie efter stapel Rita serie efter stapel .

  Fliken Diagram, gruppen Data

  Om Växla ritning inte är tillgängligt

  Växla ritning är endast tillgängligt när diagrammets Excel-datatabell är öppen och endast för vissa diagramtyper.

  1. Klicka på diagrammet.

  2. Klicka på pilen bredvid Redigera under Data på fliken Diagram och sedan på Redigera data i Excel. Fliken Diagram, gruppen Data

Om du vill ändra ordningen på en dataserie måste du arbeta med ett diagram som har mer än en dataserie.

 1. Välj en dataserie i diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

  Om du till exempel klickar på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 2. Under Aktuell markering klickar du på Formatera markering.

  Fliken Diagram, gruppen Aktuell markering

 3. I navigeringsfönstret klickar du på Ordning, klickar på en serie och klickar sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

  Obs!: För de flesta diagramtyper påverkas både förklaringen och själva diagrammet om du ändrar ordningen på dataserien.

 1. Välj en dataserie i diagrammet och klicka sedan på fliken Diagram.

  Om du till exempel klickar på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 2. Under Data klickar du på pilen bredvid Redigera och sedan på Markera data i Excel.

  Fliken Diagram, gruppen Data

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla.

  Om du vill

  Gör du så här

  Ta bort en serie

  Välj den dataserie du vill ta bort under Serie och klicka sedan på Ta bort.

  Lägga till en serie

  Klicka på Lägg till under Serie och markera sedan alla data i Excel-kalkylbladet som du vill ta med i diagrammet.

 1. Välj en dataserie i diagrammet och klicka sedan på fliken Format.

  Om du till exempel klickar på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 2. Under Formatmallar för diagramelement klickar du på pilen bredvid Fyllning Knappen Fyllningsfärg och sedan på den färg som du vill använda.

  Tips: Om du vill variera färgen efter datapunkt i ett diagram som bara har en dataserie klickar du på serien och sedan på fliken Diagramlayout. Under Aktuell markering klickar du på Formatera markering. I navigeringsfönstret klickar du på Fyllning och markerar sedan kryssrutan Variera färgen efter punkt eller Variera färgen efter sektor beroende på diagrammet. Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Du kan lägga till etiketter för att visa datapunktsvärden från Excel-kalkylbladet i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den dataetikettyp som du vill använda i den övre delen av listan.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den plats där du vill att dataetiketten ska visas i den nedre delen av listan.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Etiketter klickar du på Datatabell och sedan på det alternativ som du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

När du skapar ett diagram från data som använder datum och datumen ritas ut längs den vågräta axeln i diagrammet, ändrar Office automatiskt den vågräta axeln till en datumaxel (tidsskala). Du kan också ändra en vågrät axel till en datumaxel manuellt. En datumaxel visar datum i kronologisk ordning med bestämda intervall eller basenheter, t.ex. antal dagar, månader eller år, även om datumen i Excel-kalkylbladet inte är i ordningsföljd eller i samma basenheter.

Som standard använder Office den minsta skillnaden mellan två datum i datamängden för att fastställa basenheter för datumaxeln. Om du till exempel har data för aktiekurser där den minsta skillnaden mellan datum är sju dagar, anger Office basenheten dagar. Du kan emellertid ändra basenheten till månader eller år om du vill se prestanda för aktien under en längre tid.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Se till att axeletiketter visas för den axel som du vill ändra.

 3. Under Axlar klickar du på Axlar, pekar på Vågrät axel och klickar sedan på Alternativ för axel.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 4. I navigeringsfönstret klickar du på Skala och sedan på Datum under Vågrät axeltyp.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Obs!: Om du följer den här proceduren och diagrammet visas inte datum som en tidsskala axel, kontrollerar du att axeletiketterna skrivs i datumformat i Excel-tabell, till exempel 05/01/08 eller maj-08. Mer information om hur du formaterar celler som datum, finns i Visa datum, tider, valuta, bråk, eller procent.

Excel

När du har skapat ett diagram kan du redigera data i Excel-kalkylbladet. Ändringarna kommer att återspeglas i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet.

  I Excel markeras den datatabell som används för diagrammet. En rad eller kolumn som används för kategoriaxeln visas med en lila kontur. En rad eller kolumn som innehåller dataserieetiketter visas med en grön kontur. Datapunkter som ritas i diagrammet visas med en blå kontur.

  Excel-datatabell för ett diagram

  Bildtext 1 Dataserieetiketter

  Bild av knapp Värden för kategoriaxeln

  Bildtext 3 Datapunkter som ritas i diagrammet

 2. Du kan ändra antalet rader och kolumner som ingår i diagrammet genom att placera pekaren i det nedre högra hörnet av de markerade data och sedan dra för att markera ytterligare data. I följande exempel utökas tabellen så att den omfattar ytterligare kategorier och dataserier.

  Markera ytterligare data för ett Excel-diagram

  Tips: Om du vill förhindra att data visas i diagrammet kan du dölja rader och kolumner i tabellen.

 3. Om du vill lägga till eller redigera data i en cell klickar du på cellen och gör sedan ändringarna.

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellens rader och kolumner ritats upp i diagrammet.  Din första versionen av ett diagram kanske till exempel ritar upp rader med data från tabellen på diagrammets lodräta axel (värde) och kolumner med data på den vågräta axeln (kategori). I följande exempel framhävs försäljningen per instrument i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du vill att diagrammet ska markera försäljning per månad kan du återställa hur diagrammet ritas.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Under Data på fliken Diagram klickar du på Rita serie efter rad Rita serie efter rad eller Rita serie efter stapel Rita serie efter stapel .

  Fliken Diagram i Excel, gruppen Data

Om du vill ändra ordningen på en dataserie måste du arbeta med ett diagram som har mer än en dataserie.

 1. Välj en dataserie i diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

  Om du till exempel klickar på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 2. Under Aktuell markering klickar du på Formatera markering.

  Fliken Diagram, gruppen Aktuell markering

 3. I navigeringsfönstret klickar du på Ordning, klickar på en serie och klickar sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

  Obs!: För de flesta diagramtyper påverkas både förklaringen och själva diagrammet om du ändrar ordningen på dataserien.

 1. Välj en dataserie i diagrammet och klicka sedan på fliken Diagram.

  Om du till exempel klickar på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 2. Under Data klickar du på Välj.

  Fliken Diagram i Excel, gruppen Data

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla.

  Om du vill

  Gör du så här

  Ta bort en serie

  Välj den dataserie du vill ta bort under Serie och klicka sedan på Ta bort.

  Lägga till en serie

  Klicka på Lägg till under Serie och markera sedan alla data i Excel-kalkylbladet som du vill ta med i diagrammet.

 1. Välj en dataserie i diagrammet och klicka sedan på fliken Format.

  Om du till exempel klickar på en kolumn i ett stapeldiagram så markeras alla kolumner i den dataserien.

 2. Under Formatmallar för diagramelement klickar du på pilen bredvid Fyllning Knappen Fyllningsfärg och sedan på den färg som du vill använda.

  Tips: Om du vill variera färgen efter datapunkt i ett diagram som bara har en dataserie klickar du på serien och sedan på fliken Diagramlayout. Under Aktuell markering klickar du på Formatera markering. I navigeringsfönstret klickar du på Fyllning och markerar sedan kryssrutan Variera färgen efter punkt eller Variera färgen efter sektor beroende på diagrammet. Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Du kan lägga till etiketter för att visa datapunktsvärden från Excel-kalkylbladet i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den dataetikettyp som du vill använda i den övre delen av listan.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den plats där du vill att dataetiketten ska visas i den nedre delen av listan.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Etiketter klickar du på Datatabell och sedan på det alternativ som du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

När du skapar ett diagram från data som använder datum och datumen ritas ut längs den vågräta axeln i diagrammet, ändrar Office automatiskt den vågräta axeln till en datumaxel (tidsskala). Du kan också ändra en vågrät axel till en datumaxel manuellt. En datumaxel visar datum i kronologisk ordning med bestämda intervall eller basenheter, t.ex. antal dagar, månader eller år, även om datumen i Excel-kalkylbladet inte är i ordningsföljd eller i samma basenheter.

Som standard använder Office den minsta skillnaden mellan två datum i datamängden för att fastställa basenheter för datumaxeln. Om du till exempel har data för aktiekurser där den minsta skillnaden mellan datum är sju dagar, anger Office basenheten dagar. Du kan emellertid ändra basenheten till månader eller år om du vill se prestanda för aktien under en längre tid.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Se till att axeletiketter visas för den axel som du vill ändra.

 3. Under Axlar klickar du på Axlar, pekar på Vågrät axel och klickar sedan på Alternativ för axel.

 4. I navigeringsfönstret klickar du på Skala och sedan på Datum under Vågrät axeltyp.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Obs!: Om du följer den här proceduren och diagrammet visas inte datum som en tidsskala axel, kontrollerar du att axeletiketterna skrivs i datumformat i Excel-tabell, till exempel 05/01/08 eller maj-08. Mer information om hur du formaterar celler som datum, finns i Visa datum, tider, valuta, bråk, eller procent.

Mer information finns i

Skapa diagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×