Uppdatera befintliga formulärmallar – introduktion

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du publicerar en formulärmall som du har ändrat kan InfoPath uppdatera både formulärmallen (XSN-fil) och befintliga formulär (XML-filer) som baseras på mallen. Som standard ersätter InfoPath automatiskt den äldre versionen av formulärmallen med den senaste versionen. Du kan välja metoden update som du föredrar för befintliga användarformulärmallar.

I den här artikeln

Hur InfoPath uppdateras formulärmallar

Att tänka på för att uppdatera webbläsaraktiverade formulärmallar

Förhindra dataförlust i befintliga användarformulär

Alternativ för att uppdatera befintliga användarformulär

Hur InfoPath uppdateras formulärmallar

När användare först öppna ett formulär som baseras på formulärmallen lagras underliggande formulärmallen på en tillfällig plats på sina datorer. Den här tillfälliga platsen kallas en cache. Bland annat kan cachelagrade plats användare som är offline för att kunna arbeta med en lokal kopia av formulärmallen.

InfoPath uppdaterar den cachelagrade versionen av en formulärmall varje gång en ny version blir tillgänglig. Den här uppdateringen sker automatiskt när användare öppna en ny version av formuläret. Om användare arbetar offline när du publicerar en uppdaterad formulärmall, inträffar uppdateringen nästa gång de ansluter till nätverket.

Användare vanligtvis inte Lägg märke till att en uppdatering inträffar, men du kan ange annars när du utformar en formulärmall.

Obs!: En mall för anpassade formulär är en formulärmall som är installerat på användarnas datorer med hjälp av ett paket för Microsoft Windows Installer (MSI) eller andra installationsprogrammet. Med den här typen av formulärmall måste du manuellt installera om formulärmallen på användarnas datorer varje gång som du uppdaterar. Installationen kan uppstå automatiskt, via ett program, till exempel Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003, via ett skrivbord till skrivbord distribution eller via en typ av installationsskript.

Överst på sidan

Att tänka på för att uppdatera webbläsaraktiverade formulärmallar

Alla webbläsaraktiverade formulärmallar som finns på en server som kör InfoPath Forms Services, vilket är en server-teknik som bygger på Windows SharePoint Services 3.0. Det finns två lägen för distribution som värd för formulärmallar på en server som kör InfoPath Forms Services: en för slutanvändaren distribution och en för administrativa distribution. Tänk på följande när du uppdaterar en webbläsaraktiverade formulärmall:

  • Om du planerar att uppdatera ett administratörsgodkänd formulärmall måste du publicera den uppdaterade formulärmallen och ge den till servergruppsadministratören Windows SharePoint Services 3.0 för distribution till ett formulärbibliotek i en webbplatssamling. En webbplatssamling är en uppsättning webbplatser på en virtuell server som har samma ägare och delar administrationsinställningar. När servergruppsadministratör distribuerar en uppdaterad formulärmall kan han eller hon ange en ”sida vid sida” uppgraderingsalternativ som du kan använda den uppdaterade versionen av formuläret ska köras vid sidan av den ursprungliga versionen. Det här alternativet om uppgradering kan användare som hanteras i mitten fyller i ett formulär när en uppdaterad version distribueras till har fyllt i formuläret utan att förlora sitt arbete.

  • Om du publicerar uppdateringar i en formulärmall som du har distribuerat dig själv till en Windows SharePoint Services 3.0 bibliotek eller lista visas användare som råkar vara i mitten fyller i ett formulär som baseras på mallen ett felmeddelande när de försöker spara eller skicka in sina f ORM. Därför kanske du vill meddela användarna om kommande uppdateringar och eventuellt ta formulärmall offline vid tider att utföra uppdateringarna.

Överst på sidan

Förhindra dataförlust i befintliga användarformulär

Om du behöver uppdatera en befintlig formulärmall du ändra den, publicera den på nytt och distribuera till användare. Vissa typer av ändringar kan emellertid hindra dig från att komma åt data i de ifyllda formulär som baserats på den ursprungliga formulärmallen.

Om du gör en ändring i en formulärmall som kan resultera i dataförlust eller fel i formulär som redan har fyllts i visas ett meddelande. Meddelandet visas ofta när du lägger till nya, obligatoriska fält i en formulärmall eller när du byter namn på eller ta bort fält eller grupper från formulärmallen.

Felmeddelande som varnar formulärkonstruktörer om eventuell dataförlust

När du får det här meddelandet om du klickar på Ja och fortsätta med dina ändringar kan vara det inte möjligt att komma åt data i befintliga formulär när du har publicerat den uppdaterade formulärmallen. I vissa fall kan det vara acceptabel. Du måste bestämma vad som fungerar för din situation.

För att säkerställa att du kan komma åt de data som du redan har samlat in från användare, Följ dessa riktlinjer när du gör ändringar i din ursprungliga formulärmall:

  • Byt inte namn på befintliga fälten och grupperna i datakällan.

  • Flytta inte befintliga fälten och grupperna runt i datakällan.

  • Befintliga fälten och grupperna ta inte bort från datakällan. Du kan ta bort kontroller från formulärmallen utan att orsaka problem, så länge du lämnar kontrollens motsvarande fält eller en grupp i datakällan.

Överst på sidan

Alternativ för att uppdatera befintliga användarformulär

När du gör ändringar i en befintlig formulärmall kan de befintliga formulär (XML-filer) som baseras på mallen behöva uppdateras så att de fungerar med den senaste versionen av formulärmallen. Det här ser till att användarna kan fortsätta att arbeta med sina befintliga formulär utan problem och att du kan fortsätta att komma åt all information som samlas in i formulären. Det finns tre metoder som du kan välja mellan när du uppdaterar din befintliga formulär för användare:

  • Uppdatera formulären automatiskt    Du kan låta InfoPath automatiskt uppdatera befintliga formulär som är standardinställningen. I det här fallet matchar befintliga formulär den nyligen uppdaterade formulärmallen. Till exempel om du tar bort en listruta i verktygsfältet i en formulärmall och sedan publicera den ändrade formulärmallen tas InfoPath bort automatiskt Listrutekontrollen från befintliga formulär.

  • Uppdatera formulär med hjälp av kod     De med teknisk expertis kan skriva kod som hanterar händelsen OnVersionUpgrade som inträffar när versionsnumret i formuläret som öppnas är äldre än versionsnummer för formulärmallen är baserad. I ett formulär för utgiftsrapport, kan du använda händelsehanterare OnVersionUpgrade att avgöra om ett formulär med en tidigare versionsnummer innehåller ett fält med namnet e-postadress och, om inte, lägga till fältet i formuläret. Händelsen OnVersionUpgrade är användbara för ändringar av XML-schema som formulärmallen baseras.

  • Välj inte att uppdatera formulären     Du kan välja att inte uppdatera befintliga formulär. När det här alternativet är markerat kan användarna ska kunna fylla i formulär som baseras på den uppdaterade formulärmallen, men kanske inte kan öppna befintliga formulär. Om de ska kunna öppna befintliga formulär, kan de inte redigera de nyligen tillagda fält.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×