Uppdatera anslutna (importerade) data

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan uppdatera information ansluten till en extern datakälla i en Excel-arbetsbok. Den här datakällan kan vara ett cellområde, Excel-tabell, pivottabellrapport, pivotdiagramrapport, textfil eller en webbfråga. Varje gång du uppdaterar data, se den senaste versionen av informationen i den datakälla som innehåller de ändringar som gjorts av data.

Säkerhetsmeddelande: Anslutningar till externa data kan för närvarande inaktiverad på datorn. Om du vill uppdatera data när du öppnar en arbetsbok, måste du aktivera dataanslutningarna med hjälp av fältet Säkerhetscenter eller måste du placera arbetsboken på en betrodd plats.

Mer information finns i lägga till, ta bort eller ändra en betrodd plats för filerna, lägga till, ta bort eller visa en betrodd utgivareoch Visa Mina alternativ och inställningar i Säkerhetscenter.

Gör något av följande:

 • Om du vill uppdatera en viss dataanslutning i arbetsboken, klickar du på en cell i det externa dataområdet. Klicka på pilen bredvid Uppdatera alla på fliken Data i gruppen anslutningar och klicka sedan på Uppdatera.

 • Om du vill uppdatera alla dataanslutningar i arbetsboken, klickar du på Uppdatera alla på fliken Data i gruppen anslutningar.

Obs!: Om du har mer än en arbetsbok öppen måste du upprepa samma åtgärd för varje arbetsbok.

 1. Markera det kalkylblad som innehåller den importerade textfilen.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera på fliken Data i gruppen anslutningar och klicka sedan på Uppdatera.

 3. Markera textfilen i dialogrutan Importera textfil och klicka sedan på Importera.

Uppdatera en offlinekubfil, som återskapar filen med den senaste informationen från serverkub, kan ta lång tid och kräva mycket diskutrymme. Starta processen i taget när du gör inte behöver ha omedelbar tillgång till andra filer och kontrollera att du har tillräckligt med diskutrymme för att spara filen igen.

 1. Klicka på pivottabellrapporten som baseras på offlinekubfilen.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera på fliken Data i gruppen anslutningar och klicka sedan på Uppdatera.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 1. Klicka i en mappad cell i kalkylbladet för att markera den XML-mappning du vill uppdatera.

 2. Visa fliken utvecklare inte är tillgängliga. Instruktioner finns i Visa fliken Utvecklare.

 3. Klicka på Uppdatera data i gruppen XML på fliken Utvecklare .

  Gruppen XML i menyfliksområdet

Du kan uppdatera externa dataområden automatiskt när du öppnar arbetsboken. Om du vill spara arbetsboken utan att spara externa data så att minska filstorleken på arbetsboken.

 1. Klicka i en cell i det externa dataområdet.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera på fliken Data i gruppen anslutningar och klicka sedan på Anslutningsegenskaper.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på fliken Användning .

 4. Markera kryssrutan Uppdatera data när filen öppnas under Uppdatera .

 5. Om du vill spara arbetsboken med frågedefinitionen, men utan externa data, markerar du kryssrutan Ta bort data från det externa dataområdet innan arbetsboken sparas .

Obs!: Om du vill uppdatera data när arbetsboken öppnas i en pivottabellrapport, kan du också markera kryssrutan Uppdatera data när filen öppnas. Den här kryssrutan är under avsnittet Data i en pivottabell på fliken Data i dialogrutan Pivottabellalternativ.

Mer information finns i Pivottabellalternativ.

 1. Klicka i en cell i det externa dataområdet.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera på fliken Data i gruppen anslutningar och klicka sedan på Anslutningsegenskaper.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på fliken Användning .

 4. Markera kryssrutan Uppdatera var och ange antalet minuter mellan uppdateringarna.

Lagrade lösenord krypteras inte och rekommenderas inte. Du kan kräva att användare anger du lösenordet innan de kan uppdatera externa dataområden om datakällan kräver en lösenord att ansluta till den. Följande procedur gäller inte för data som hämtats från en textfil (.txt) eller en webbfråga (.iqy).

Viktigt!: Använd starka lösenord med en kombination av versaler och gemener, siffror och symboler. Beroende av lösenord alla inte de här elementen. Lösenord bör vara minst 8 tecken långt. Ett lösenord som använder 14 eller flera tecken är bättre. Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Om du har glömt ditt lösenord går inte att Microsoft hämta den. Lagra lösenord som du skrivit på en säker plats från den information som de skydda.

 1. Klicka i en cell i det externa dataområdet.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera på fliken Data i gruppen anslutningar och klicka sedan på Anslutningsegenskaper.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på fliken Definition.

 4. Avmarkera kryssrutan Spara lösenord.

Obs!: Excel efterfrågas lösenordet endast första gången det externa dataområdet uppdateras i varje Excel-session. Nästa gång du startar Excel, och du uppmanas att lösenordet igen om du öppnar arbetsboken som innehåller frågan och försök sedan en uppdatering.

En fråga körs i bakgrunden kan du använda Excel när frågan körs.

Obs!: Du kan inte köra en OLAP-fråga i bakgrunden.

 1. Klicka i en cell i det externa dataområdet.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera på fliken Data i gruppen anslutningar och klicka sedan på Anslutningsegenskaper.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på fliken Användning.

 4. Markera kryssrutan Aktiverar uppdatering i bakgrunden om du vill köra frågan i bakgrunden. Avmarkera kryssrutan om du vill vänta medan frågan körs.

Obs!: Medan du spelar in ett makro som innehåller en fråga körs inte Excel frågan i bakgrunden. Redigera makrot i Visual Basic Editor om du vill ändra det inspelade makrot så att frågan körs i bakgrunden. Ändra uppdateringsmetoden för frågetabell objektet från BackgroundQuery: = False till BackgroundQuery: = True. Information om att redigera makron finns i Visual Basic for Applications hjälp.

Gör något av följande:

 • Kontrollera status för en fråga    En snurrande ikon visas på statusfält som indikerar att frågan körs. Dubbelklicka på ikonen Bakgrundsuppdatering Uppdateringsindikator om du vill kontrollera statusen för frågan.

 • Stoppa en uppdatering i bakgrunden    Dubbelklicka på ikonen Bakgrundsuppdatering Uppdateringsindikator i statusfältet för att visa dialogrutan Status för extern datauppdatering om du vill stoppa en fråga som körs i bakgrunden och klicka sedan på Sluta uppdatera.

 • Stoppa en fråga    Om du vill stoppa en fråga körs i bakgrunden när Aktivera bakgrundsuppdatering är avstängt trycker du på ESC.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×