Uppdatera anslutna (importerade) data

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ett cellområde, en Excel-tabell, pivottabellrapport, pivotdiagramrapport, textfil eller webbfråga kan alla anslutas till en extern datakälla. Du kan uppdatera information för att uppdatera data från den här externa datakällan. Varje gång du uppdaterar data ser du den nyaste versionen av informationen i datakällan, inklusive ändringar som har gjorts i informationen.

Säkerhetsmeddelande : Anslutningar till externa data kan vara inaktiverade på din dator. Om du vill uppdatera data när du öppnar en arbetsbok måste du aktivera dataanslutningar genom att använda fältet Säkerhetscenter, eller genom att placera arbetsboken på en betrodd plats.

Mer information finns i avsnitten Lägga till, ta bort eller ändra en betrodd plats för dina filer, Lägga till, ta bort eller visa en betrodd utgivare och Visa mina alternativ och inställningar i Säkerhetscenter.

Gör något av följande:

 • Klicka i en cell i det externa dataområdet om du vill uppdatera en viss dataanslutning i arbetsboken. Klicka på pilen bredvid Uppdatera alla i gruppen Anslutningar på fliken Data och klicka sedan på Uppdatera.

 • Om du vill uppdatera alla dataanslutningar i arbetsboken klickar du på Uppdatera alla på fliken Data i gruppen Anslutningar.

Obs!: Om du har mer än en arbetsbok öppen måste du upprepa samma åtgärd för varje arbetsbok.

 1. Markera kalkylbladet som innehåller den importerade textfilen.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera i gruppen Anslutningar på fliken Data och sedan på Uppdatera.

 3. Markera textfilen i dialogrutan Importera textfil och klicka på Importera.

Det kan kräva mycket diskutrymme och ta lång tid att uppdatera en offlinekubfil eftersom filen återskapas med senaste data från serverkuben. Starta processen då du inte behöver omedelbar tillgång till andra filer och kontrollera att du har tillräckligt med diskutrymme för att spara filen igen.

 1. Klicka på pivottabellrapporten som baseras på offlinekubfilen.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera i gruppen Anslutningar på fliken Data och sedan på Uppdatera.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 1. Klicka i en mappad cell i kalkylbladet för att markera den XML-mappning du vill uppdatera.

 2. Visa fliken utvecklare inte är tillgängliga. Instruktioner finns i Visa fliken Utvecklare.

 3. Klicka på Uppdatera data i gruppen XML på fliken Utvecklare .

  Gruppen XML i menyfliksområdet

Du kan uppdatera ett externt dataområde automatiskt när arbetsboken öppnas. Om du vill kan du också spara arbetsboken utan att spara externa data, vilket minskar arbetsbokens storlek.

 1. Klicka på en cell i det externa dataområdet.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera i gruppen Anslutningar på fliken Data och sedan på Anslutningsegenskaper.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på fliken Användning.

 4. Markera kryssrutan Uppdatera data när filen öppnas under Uppdatera.

 5. Om du vill spara arbetsboken med frågedefinitionen, men utan externa data, markerar du kryssrutan Ta bort data från det externa dataområdet innan arbetsboken sparas.

Obs!: Om du vill uppdatera data när arbetsboken öppnas för en pivottabellrapport kan du också markera kryssrutan Uppdatera data när filen öppnas. Kryssrutan finns under avsnittet Pivottabelldata på fliken Data i dialogrutan Pivottabellalternativ.

Mer information finns i Pivottabellalternativ.

 1. Klicka på en cell i det externa dataområdet.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera i gruppen Anslutningar på fliken Data och sedan på Anslutningsegenskaper.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på fliken Användning.

 4. Markera kryssrutan Uppdatera var och ange antalet minuter mellan uppdateringarna.

Lagrade lösenord krypteras inte och rekommenderas därför inte. Om datakällan kräver ett lösenord för att öppna anslutningen kan du begära att användare anger lösenordet innan det externa dataområdet kan uppdateras. Denna procedur gäller inte för data som hämtats från en textfil (*.txt) eller en webbfråga (.iqy).

Viktigt!: Använd starka lösenord med en kombination av versaler och gemener, siffror och symboler. Beroende av lösenord alla inte de här elementen. Lösenord bör vara minst 8 tecken långt. Ett lösenord som använder 14 eller flera tecken är bättre. Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Om du har glömt ditt lösenord går inte att Microsoft hämta den. Lagra lösenord som du skrivit på en säker plats från den information som de skydda.

 1. Klicka på en cell i det externa dataområdet.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera i gruppen Anslutningar på fliken Data och sedan på Anslutningsegenskaper.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på fliken Definition.

 4. Avmarkera kryssrutan Spara lösenord.

Obs!: Lösenord krävs endast första gången det externa dataområdet uppdateras i varje Excel-arbetspass. Nästa gång du startar Excel uppmanas du att ange lösenordet igen om du öppnar arbetsboken som innehåller frågan och sedan klickar på Uppdatera data.

När du kör en fråga i bakgrunden kan du använda Excel under tiden.

Obs!: Du kan inte köra en OLAP-fråga i bakgrunden.

 1. Klicka på en cell i det externa dataområdet.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera i gruppen Anslutningar på fliken Data och sedan på Anslutningsegenskaper.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på fliken Användning.

 4. Markera kryssrutan Aktiverar uppdatering i bakgrunden om du vill köra frågan i bakgrunden. Avmarkera kryssrutan om du vill vänta medan frågan körs.

Obs!:   Medan du spelar in ett makro som innehåller en fråga kan inte Microsoft Excel köra frågan i bakgrunden. Om du vill ändra det inspelade makrot så att du kan köra frågan i bakgrunden redigerar du makrot i Visual Basic Editor. Ändra uppdateringsmetoden för objektet i QueryTable-objektet från BackgroundQuery := False till BackgroundQuery := True Mer information om hur du redigerar makron finns i Hjälp om Microsoft Visual Basic.

Gör något av följande:

 • Kontrollera statusen för en fråga    En snurrande ikon visas i statusfält för att indikera att frågan körs. Dubbelklicka på Uppdatering i bakgrunden Uppdateringsindikator om du vill kontrollera frågans status.

 • Stoppa en uppdatering i bakgrunden      Om du vill stoppa en fråga som körs i bakgrunden dubbelklickar du på ikonen Uppdatering i bakgrunden Uppdateringsindikator i statusfältet så att dialogrutan Status för extern datauppdatering visas. Klicka sedan på Avbryt uppdatering.

 • Stoppa en fråga    Om du vill stoppa körningen av en fråga när kryssrutan Aktiverar uppdatering i bakgrunden är avmarkerad trycker du på ESC.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×