Unpivot-kolumner (Power Query)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

I Power Query kan omvandla du markerade kolumner till attributvärdepar där kolumner till rader. Du kan använda Power Query frågeredigeraren för att unpivot i kolumner.

Obs!: En snabb video om hur du visar Frågeredigeraren finns i slutet av den här artikeln.

Frågeredigeraren i Power Query

Välj först en eller flera kolumner i Frågeredigeraren. Du kan unpivot i kolumner med hjälp av knappen menyfliksområdet frågeredigeraren eller genom att använda en snabbmeny.

Välj UNPIVOT i kolumner.

Unpivot i kolumner med hjälp av menyfliksområdet Frågeredigeraren:

  1. I menyfliksområdet Frågeredigeraren klickar du på Gruppera efter.

Unpivot i kolumner med hjälp av snabbmenyn Frågeredigeraren:

  1. Högerklicka på de markerade kolumnerna och välj Ta bort kolumner.

Ta bort kolumner skapas en attribut kolumn för varje markerad kolumnrubrik och ett värde för varje cellvärde för markerad kolumn. Attributvärdet par kolumner infogas efter den sista kolumnen. I exemplet ovan blir varje datumkolumnen en rad med ett attribut kolumn som innehåller datumvärdet och en värde-kolumn som innehåller kolumnen datumvärde. Om du lägger till en ytterligare datumkolumnen ursprungliga källtabellen Power Query lägger till en extra rad Unpivot-tabellen.

Exempel på resultat med UNPIVOT i kolumner

Överst på sidan

Obs!: Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill öppna Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×