Unikt ID för efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Heltal lista

Posttyp    Angett

Beskrivning    Fältet Unikt ID för efterföljande aktiviteter visas unikt ID nummer för efterföljande aktivitet uppgifter till en aktivitet. En aktivitet måste startas eller avslutas innan efterföljande aktiviteter kan startas eller avslutas. Varje efterföljande aktivitet är länkad till aktiviteten med en speciell sorts aktivitetssamband och en ledtid eller fördröjning.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Unikt ID för efterföljande aktiviteter i en aktivitetsvy om du vill visa eller uppdatera efterföljande aktiviteter efter unika ID-nummer, i stället för efter aktivitets-ID:n. Varje efterföljande aktivitet representeras av ett unikt ID-nummer. Efter detta kanske ett samband och en ledtid eller en fördröjning visas. Sambandstyperna för efterföljande aktiviteter är AS (avslut-till-start), AA (avslut-till-avslut), SS (start-till-start) och SA (start-till-avslut). Ledtid anges med ett negativt värde och fördröjning anges med ett positivt värde.

Exempel    Du vill analysera och förbättra schemat genom att granska efterföljande aktiviteter för aktiviteter i ett projekt. Du lägger till fältet Unikt ID och fältet Unikt ID för efterföljande aktiviteter i vyn Aktivitetslista. I fältet Unikt ID för efterföljande aktiviteter för aktiviteten ”Skapa bedömning” visas ”14AS+3d”. Det innebär att den aktuella aktiviteten efterföljs av aktiviteten med det unika ID:t 14, i ett avslut-till-start-samband och med tre dagars fördröjning. Innan aktiviteten med ID-nummer 14 kan startas måste det gå tre dagar efter slutförandet av den aktuella aktiviteten. Fältet Unikt ID för efterföljande aktiviteter för aktiviteten ”Vara på kundmöten” är tom. Du anger ”15AS”, så att aktiviteten länkas i ett avslut-till-start-samband till aktiviteten med det unika ID-numret 15.

Obs!    Om du bara anger aktivitetens unika ID i fältet Unikt ID för efterföljande aktiviteter förutsätts automatiskt att ett avslut-till-start-samband utan fördröjning gäller. Om det finns flera efterföljande aktiviteter avgränsas de med en listavgränsare, som vanligtvis är ett kommatecken.

Du kan använda kommandot Länka aktiviteterRedigera-menyn om du vill länka valda aktiviteter i avslut-till-start-samband och utan fördröjning. Du kan också länka aktiviteter genom att dra från en aktivitet till en annan i schemadelen i Gantt-schemat eller nätverksdiagrammet.

Om den efterföljande aktiviteten ingår i ett annat projekt innehåller fältet Unikt ID för efterföljande aktiviteter, utöver det unika ID-numret och sambandstypen, även sökvägen till det länkade projektet. Exempel: C:\Mina dokument\Hus E Bygg.mpp\3AA.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×