Unikt ID (fält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Fältet Unikt ID innehåller ett nummer som tilldelas automatiskt när en ny aktivitet, resurs eller tilldelning skapas i det aktiva projektet. Numret avspeglar i vilken följd aktiviteter, resurser och tilldelningar har skapats, oavsett var de placeras i schemat.

Det finns flera kategorier för fälten Unikt ID.

Datatyp    Heltal

Unikt ID (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du skapar nya aktiviteter får varje aktivitet i det aktuella projektet ett eget nummer. Detta nummer är unikt, eftersom det inte ändras eller återanvänds om aktiviteten flyttas eller tas bort.

Bästa användning    Lägg till fältet Unikt ID i en aktivitetslista när du vill visa eller filtrera Unikt ID för aktiviteter.

Exempel    Du vill granska aktiviteter i den ordning som de skapades. I vyn Aktivitetslista sorterar du aktiviteterna med hjälp av fältet Unikt ID.

Obs!    Om aktiviteter flyttas, infogas eller tas bort ändras motsvarande aktivitets-ID så att de avspeglar den nya sekvensen. Unikt ID förändras dock aldrig, oavsett redigeringar.

Unikt ID (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du lägger till resurser tilldelas de ett eget nummer i projektet. Detta nummer är unikt, eftersom det aldrig ändras eller återanvänds om resursen flyttas eller tas bort.

Bästa användning    Lägg till fältet Unikt ID i en resurslista när du vill visa eller filtrera resursens egna ID.

Exempel    Du vill granska projektets resurser i den ordning som de lades till i projektet. I vyn Resurslista sorterar du resurserna med hjälp av fältet Unikt ID.

Obs!    Om resurser flyttas, infogas eller tas bort ändras motsvarande resurs-ID så att de reflekterar den nya sekvensen. Unikt ID förändras dock aldrig, oavsett redigeringar.

Unikt ID (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du tilldelar aktiviteter resurser lägger Project till ett unikt nummer för varje tilldelning i projektet. Detta nummer är unikt, eftersom det aldrig ändras eller återanvänds om tilldelningen flyttas eller tas bort.

Bästa användning    Lägg till fältet Unikt ID i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa eller filtrera efter tilldelningens egna ID.

Exempel    Du vill granska tilldelningarna i den ordning som de skapades. I vyn Aktivitetsanvändning sorterar du tilldelningarna med hjälp av fältet Unikt ID. Project sorterar först efter aktiviteternas Unikt ID-fält och sedan efter tilldelningarnas Unikt ID-fält inom aktiviteterna.

Obs!    Om en tilldelning infogas eller tas bort, ändras ID-numren så att de visar den nya sekvensen. Unikt ID förändras dock aldrig, oavsett redigeringar.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×