UNIK (Funktionen UNIK)

Funktionen UNIK returnerar en lista med unika värden i en lista eller ett område. 

Returnera unika värden från en lista med värden

Returnera unika namn från en lista med namn

Exempel på funktionen UNIK: =UNIK(D2:D11)

Funktionen UNIK används för att sortera en lista med namn

Obs!: 24 september 2018: Funktionen UNIK är en av flera betafunktioner och för närvarande bara tillgänglig för vissa Office Insiders. Vi fortsätter att optimera de här funktionerna under de kommande månaderna. När de är klara släpper vi dem till alla Office Insiders och Office 365-prenumeranter.

=UNIK(matris;[efter_kol];[förekommer_en_gång])

argument

Beskrivning

matris

Krävs

Område eller matris som unika värden ska returneras från

[efter_kol]

Valfritt

Är ett logiskt värde som anger hur du jämför. Efter rad = FALSKT eller utelämnat, efter kolumn = SANT

[förekommer_en_gång]

Valfritt

Är ett logiskt värde: returnerar endast unika värden som förekommer en gång = SANT, inkludera alla unika värden = FALSKT eller utelämnat

Meddelanden: 

  • En matris kan ses som en rad med värden, som en kolumn med värden eller som en kombination av rader och kolumner med värden. I exemplet ovan är matrisen för vår UNIK-formel området D2:D11.

  • UNIK-funktionen returnerar en matris som kommer att spilla om det är det slutliga resultatet av en formel. Det innebär att Excel dynamiskt kommer att skapa rätt storlek på matrisområdet när du trycker på RETUR. Om dina understödjande data finns i en Excel-tabell ändras storleken på matrisen automatiskt när du lägger till eller tar bort data från matrisområdet om du använder strukturerade referenser. Mer information finns i den här artikeln om beteenden för matriser och spill.

  • Excel har begränsat stöd för dynamiska matriser mellan arbetsböcker och detta scenario stöds endast när båda arbetsböckerna är öppna. Om du stänger källarbetsboken får du ett #REF!-felmeddelande för länkade dynamiska matrisformler när de uppdateras.

  • Du kan ladda ned en arbetsbok med exempel på funktionen UNIK.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Funktionen FILTER

Funktionen SLUMPMATRIS

Funktionen SEKVENS

Funktionen ENKEL

Funktionen SORTERA

Funktionen SORTERAEFTER

Felet #SPILL! i Excel

Dynamiska matriser och beteenden för matriser och spill

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×