Unicode-stöd för flerspråkiga data i Outlook 2007

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Outlook stöder Unicode och har fullt stöd för flerspråkiga data. Om du arbetar i en flerspråkig miljö och skickar meddelanden med personer som använder Outlook på system på andra språk kan dra du nytta av Unicode-stöd i Outlook.

Outlook kan köras i två postlådelägen med Exchange-konton: Unicode-läge eller icke-Unicode-läge. Unicode-läge rekommenderas och är standardläget om dina profilinställningar, Exchange-kontokonfigurationen och administratörsinställningarna tillåter det. Unicode aktiveras automatiskt av programmet baserat på dessa inställningar, och det går inte att ändra läget manuellt.

Om Outlook körs i Unicode-läge kan du arbeta med objekt och meddelanden på olika språk. Om Outlook inte körs i Unicode-läge med Exchange-kontot, och om du vill växla till Unicode-läge, måste du kontakta din administratör.

Obs!: I tidigare Outlook-versioner fanns stöd för flerspråkiga Unicode-data i brödtexten i Outlook-objekt. Däremot var vissa Outlook-data, till exempel raderna Till och Ämne i ett meddelande och egenskaperna Kontaktnamn och Arbetstelefon i kontakter, begränsade till tecken som definierats på systemkodsidan. Den här begränsningen gäller inte längre i Microsoft Office Outlook 2003 och Microsoft Office Outlook 2007 om Outlook körs i Unicode-läge med ett Exchange-konto.

POP3-konton har också stöd för flerspråkiga Unicode-data i Microsoft Office Outlook 2003 och Office Outlook 2007 under förutsättning att objekten levereras till en Personlig mappfil (.pst) som har Unicode-stöd. Standardinställningen är att nya POP3-profiler som skickar meddelanden till en ny PST-fil som skapas i Microsoft Office Outlook 2003 och Office Outlook 2007 har stöd för Unicode.

Obs!: Andra konton, till exempel IMAP- och HTTP stöder inte Unicode.

Skript

Flerspråkiga meddelanden och objekt kan innehålla text på olika språk som kan kräva olika skrivtecken. En uppsättning skrivtecken kan användas för att representera flera språk.

De latinska eller romerska skrivtecknen består av bokstavsformer (glyfer) för de 26 bokstäverna (versaler och gemener) i det engelska alfabetet, samt accenttecken och utökade tecken som representerar de flesta bokstäver i de västeuropeiska språken, till exempel svenska.

Med de latinska skrivtecknen kan du representera samtliga bokstäver i de flesta europeiska språk samt många övriga språk. Vissa europeiska språk, till exempel grekiska och ryska, har bokstäver som det inte finns latinska skrivtecken för. Dessa språk använder egna skrivtecken.

Många asiatiska språk använder ideografiska tecken som bygger på kinesiska tecken. Vissa språk, till exempel thai och arabiska använder skrivtecken som består av flera mindre glyfer eller glyfer som har olika utseende beroende på intilliggande tecken.

Ett vanligt sätt att lagra (oformaterad) text är att använda en byte per tecken. Bytevärdet är ett numeriskt index som refererar till en teckentabell, och motsvarar ett visst tecken som är definierat på den standardkodsida som är aktiv på datorn när textdokumentet skapas. Till exempel representerar bytevärdet 189 olika tecken i olika kodsidor.

Kodsidor

En tabell med tecken som grupperats tillsammans kallas för en kodsida. Kodsidor som använder en byte kan innehålla maximalt 256 bytevärden. Eftersom varje tecken på kodsidan representeras av en enskild byte kan kodsidan innehålla maximalt 256 tecken.

En kodsida som är begränsad till 256 tecken kan inte hantera alla språk, eftersom summan av antalet tecken i samtliga språk är mycket större än 256. Därför använder olika skrivteckenuppsättningar olika kodsidor. Det finns en kodsida för grekiska och en annan kodsida för japanska, och så vidare.

Dessutom kan kodsidor med en-bytesvärden inte hantera de flesta asiatiska språk, som ofta använder över 5 000 kinesiska tecken. Därför använder dessa språk kodsidor med två-bytesvärden.

Unicode teckenkodningsstandard aktiverar delning av meddelanden och andra objekt i en miljö med flera språk när språk som omfattar flera teckentabeller.

System som inte använder Unicode använder ofta en kodsidebaserad metod där varje skrivteckenuppsättning har en egen teckentabell. Objekt som bygger på kodsidan för ett operativsystem kan i de flesta fall inte överföras till ett annat operativsystem på ett enkelt sätt. I vissa fall kan objekten inte innehålla text som använder tecken från fler än en skrivteckenuppsättning.

Anta att två personer använder Microsoft Windows XP: en kör den svenska versionen med den västerländska kodsidan och den andre kör den japanska versionen med den japanska kodsidan. Den japanske användaren skapar en mötesförfrågan i den japanska versionen av Outlook 2002 med japanska tecken i fältet Plats och skickar denna till den svenske användaren. När den svenske användaren öppnar meddelandet i den svenska versionen av Outlook 2002 kommer koderna för de japanska tecknen att mappas till felaktiga tecken på den västerländska kodsidan, vilket gör att det inte går att läsa texten.

Obs!: Microsoft Outlook 2000 brödtexten i Outlook-objekt är Unicode och objektets brödtext kan läsas oavsett vilken språkversion av där objektet skapades. Alla andra objektegenskaper, till exempel raderna till, plats och ämne i meddelanden och och Kontaktnamn och Hemtelefon egenskaperna för kontaktobjekt emellertid inte läsas i tidigare versioner än Outlook 2003.

Universell teckenuppsättning som tillhandahålls av Unicode åtgärdar problemet. Unicode är för att skapa en universell teckenuppsättning som kan hantera mest kända skript. Unicode använder en unik, flera byte kodning för varje tecken. så att varje tecken i motsats till teckentabeller, har sin egen unika kodpunkt. Till exempel är det Unicode-kod punkten av Grekiska gemener zeta ( zeta ) är det hexadecimala värdet 03B6 och kyrilliska gemener zhe ( zhe ) 0436.

Microsoft Office Outlook 2003 och Outlook 2007 kan hantera Unicode. Dessutom innehåller Outlook metoden kodsidemetoden för att återge text. Unicode-läge rekommenderas dock och är standardläge om inställningarna för din profil och ditt Exchange-konto samt administratörsinställningarna tillåter det. Läget aktiveras automatiskt utifrån dessa inställningar och kan inte ändras manuellt.

Kör Outlook i Unicode-läge med ett Exchange konto säkerställer att som standard offlinemappfiler (.ost) och personliga mappfiler (.pst) som används för profilen har möjlighet att lagra Unicode-tecken och större lagringskapacitet för objekt och mappar. Om Outlook körs i Unicode-läge med ett Exchange-konto, och du vill växla till Unicode-läge, kontaktar du administratören.

Om du inte delar meddelanden och objekt med personer som använder Outlook på system på andra språk kan köra du Outlook i Unicode- eller icke-Unicode-läge med ett Exchange-konto.

Om du arbetar i en flerspråkig organisation och delar meddelanden och objekt med personer som använder Outlook på datorer med andra språk, bör du köra Outlook i Unicode-läge med ett Exchange-konto. Om du vill växla till Unicode-läge kontaktar du din administratör.

När Outlook körs i Unicode-läge med ett Exchange-konto, används den kod sida-datorn för mappning av tecken. Sidan-baserade system, att ett tecken som skrivs in i ett språk måste mappas till samma tecken på ett annat språk. Du kan därför antas finns felaktiga tecken, inklusive frågetecken.

Anta att två personer använder Microsoft Windows XP: en användare som kör den svenska versionen med den västerländska kodsidan, och en användare som kör den japanska versionen med den japanska kodsidan. Den japanske användaren skapar en mötesförfrågan i den japanska versionen av Outlook 2002 och skickar denna till den svenske användaren. När den svenske användaren öppnar meddelandet i den svenska versionen av Outlook 2002 kommer koderna för de japanska tecknen att mappas till felaktiga tecken på den latinska kodsidan, vilket gör att det inte går att läsa texten.

Obs!: I alla versioner från och med Outlook 2000 används Unicode för brödtexten i objekt i Outlook, och brödtexten kan läsas oavsett vilken språkversion av programmet som användes för att skapa objektet. Däremot är alla andra objektegenskaper, till exempel raderna Till, Plats och Ämne i meddelandet, meddelandeobjekt och egenskaperna Kontaktnamn och Företagstelefon för kontakter, språkberoende i versioner äldre än Outlook 2003.

Teckensnittet Arial Unicode MS är ett komplett Unicode-teckensnitt som innehåller alla alfabetiska tecken, ideografiska tecken och symboler som definieras i Unicode-standarden 2.1. Detta universella teckensnitt installeras automatiskt om du använder Windows Vista eller Microsoft Windows XP.

På grund av dess storlek och de typografiska kompromisser som krävs för att göra ett sådant teckensnitt bör Arial Unicode MS endast användas när du inte kan använda ett teckensnitt som anpassats för ett visst skrivsystem. Om du exempelvis har flerspråkiga data i Microsoft Office Access från flera olika skrivsystem kan du visa datatabellerna i Arial Unicode MS, eftersom Access inte accepterar flera olika teckensnitt.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, och klicka på Outlook-datafil.

 2. Om du vill skapa en personlig mappfil (PST-fil) med större lagringskapacitet för objekt och mappar och stöd för flerspråkiga Unicode-data klickar du på Personlig mappfil i din version av Outlook och sedan på OK.

 3. Skriv in ett namn på filen i rutan Filnamn och klicka sedan på OK.

 4. Skriv det namn som ska visas för PST-mappen i rutan Namn.

 5. Gör övriga inställningar och klicka på OK

  Namnet på den mapp som associeras med datafilen visas i Mapplistan. Om du vill visa Mapplistan klickar på till-menyn klickar du på Mapplista. Mappen kallas som standard personliga mappar.

Om det uppstår problem när du använder Unicode kan du söka efter en lösning i följande lista.

Jag har uppgraderat till Outlook 2003 eller Outlook 2007, men Outlook körs inte i Unicode-läge med ett Exchange-konto

Det kan finnas flera anledningar till att Outlook inte körs i Unicode-läge.

 • Om din profil har konfigurerats för att köra i offlineläge innan du uppgraderar till Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007 använder fortfarande den gamla offlinemappfil (.ost) som inte stöder Unicode. Resulterar i Outlook körs i Unicode-läge med ett Exchange-konto. Om du vill växla till Unicode-läge, inaktivera användning av offlinemappar, och sedan skapa en ny offlinemappfil (.ost) och synkronisera dina data.

 • Om profilen var konfigurerad för att leverera objekt till en Personlig mappfil (.pst) innan du uppgraderade till Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007 används den gamla personliga mappfilen (PST) som inte har stöd för Unicode. Det innebär att Outlook körs i icke-Unicode-läge med Exchange-kontot. Om du vill växla till Unicode-läge ändrar du leveransplatsen till en personlig mappfil som har stöd för flerspråkiga Unicode-data, eller ändrar standardleveransplatsen till Exchange-kontot.

 • Om din profil var konfigurerad för att använda en personlig mappfil som arkiveras automatiskt innan du uppgraderade till Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007 används denna fortfarande och stöder ju inte Unicode. Du rekommenderas skapa en ny personlig mappfil som har stöd för Unicode.

 • Exchange-versionen eller de principer som definierats av administratören kan förhindra att Outlook körs i Unicode-läge.

Om du inte kan växla till Unicode-läge enligt ovan kontaktar du din Exchange-administratör.

Jag har uppgraderat till Outlook 2003 eller Outlook 2007, men mitt POP3-konto fortfarande har inte stöd för Unicode-tecken

Om din profil var konfigurerad för att leverera objekt till en personlig mappfil innan du uppgraderade till Microsoft Office Outlook 2003 eller Outlook 2007 används samma personliga mappfil som tidigare. Det tidigare formatet stöder inte Unicode när objekt som levererats från ett POP3-konto ska lagras. Om du vill växla till Unicode-läge ändrar du leveransplatsen till en personlig mappfil som stöder Unicode.

De offlinemappar jag markerat orsakas Outlook att växla till Unicode-läge och nu vissa objekt visas ”?” tecken och är inte kan läsas

När Outlook körs i Unicode-läge med ett Exchange-konto, används den kod sida-datorn för mappning av tecken. Sidan-baserade system, att ett tecken som skrivs in i ett språk måste mappas till samma tecken på ett annat språk. Du kan därför antas finns felaktiga tecken, inklusive frågetecken.

Anta att två personer använder Microsoft Windows XP: en kör den svenska versionen med den västerländska kodsidan och den andre kör den japanska versionen med den japanska kodsidan. Den japanske användaren skapar en mötesförfrågan i den japanska versionen av Outlook 2002 och skickar denna till den svenske användaren. När den svenske användaren öppnar mötesförfrågan i den svenska versionen av Outlook 2002 kommer koderna för de japanska tecknen att mappas till felaktiga tecken på den västerländska kodsidan, vilket gör att det inte går att läsa texten. Om du arbetar i en flerspråkig miljö rekommenderas du därför att köra Outlook i Unicode-läge med ett Exchange-konto.

För att lösa problemet inaktiverar du offlinemappar, avslutar och startar om Outlook, och skapar sedan en ny offlinemappfil och synkroniserar dina data.

Hur med hjälp av en icke-Unicode-datafil eller att köra Outlook i Unicode-läge med ett Exchange-konto påverkar mig?

Om du inte delar meddelanden och objekt med personer som använder Outlook på datorer med andra språk kan du köra Outlook i Unicode- eller icke-Unicode-läge med ett Exchange-konto. En nackdel med att köra Outlook i icke-Unicode-läge är att den offlinemappfil som används för profilen skapas i formatet som inte ger större lagringskapacitet för objekt och mappar. Om du har en storleksbegränsning för offlinemappfilen bör du därför köra Outlook i Unicode-läge med ett Exchange-konto.

Om du däremot arbetar i en flerspråkig organisation eller delar meddelanden och objekt med personer som använder Outlook på datorer med andra språk bör du köra Outlook i Unicode-läge med ett Exchange-konto. Detta kommer även att innebära att PST-filer med stöd för Unicode används för den profil där det går att spara flerspråkiga Unicode-data. Information om hur du växlar till Unicode-läge finns i avsnittet Efter uppgraderingen till Outlook 2003 eller Outlook 2007 körs Outlook ändå inte i Unicode-läge med ett Exchange-konto ovan.

När Outlook körs i Unicode-läge med ett Exchange-konto, används den kod sida-datorn för mappning av tecken. Ett tecken som skrivs in i ett språk måste mappas till samma tecken på ett annat språk i sida-baserade system, och därför om Outlook körs i Unicode-läge med ett Exchange-konto, det är sannolikt att se felaktiga tecken, inklusive frågetecken.

Anta att två personer använder Microsoft Windows XP: en kör den svenska versionen med den västerländska kodsidan och den andre kör den japanska versionen med den japanska kodsidan. Den japanske användaren skapar en mötesförfrågan i den japanska versionen av Outlook 2002 och skickar denna till den svenske användaren. När den svenske användaren öppnar mötesförfrågan i den svenska versionen av Outlook 2002 kommer koderna för de japanska tecknen att mappas till felaktiga tecken på den västerländska kodsidan, vilket gör att det inte går att läsa texten. Om du arbetar i en flerspråkig miljö rekommenderas du därför att köra Outlook i Unicode-läge med ett Exchange-konto.

Obs!: Outlook 2000 har brödtexten i Outlook-objekt Unicode och brödtexten kan läsas oavsett vilken språkversion av där objektet skapades. Dock begränsas Outlook-data, till exempel raderna till och ämne i meddelanden och egenskaperna Kontaktnamn och Hemtelefon i kontakter till tecken som anges av teckentabell om Outlook körs i icke-Unicode med ett Exchange-konto.

Snabbreferens

Lägga till ett språk eller ange språkinställningar i Office

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×