Underhålla sekretess och säkerhet när du använder Business Contact Manager

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft strävar efter att skydda din dator sekretess och säkerhet och hjälper dig att skydda datorn och nätverket. För att bättre förstå vilka funktioner i Business Contact Manager för Outlook påverkar sekretess och säkerhet för dina affärsdata, e-postmeddelanden, uppgifter eller avtalade tider, granska följande information.

Sekretess och säkerhet

Funktion

Hur funktionen påverkar din integritet (risk)

Vad du kan göra

Länka och spåra e-post

Om det är aktiverat, e-länkning och spårning automatiskt länkar e-postmeddelanden från valda e-postadresser till markerade konton och affärskontakter. När du har länkat, visas alla inkommande och utgående e-postmeddelanden i kommunikationshistoriken för kontot eller affärskontaktpost. Alla som har åtkomst till dessa poster därför har tillgång till dessa e-postmeddelanden.

Om du vill minska risken för länkade e-postmeddelanden som används av andra personer gör du något av följande:

  • Om du redan har aktiverat e-länkning och spårning i databasen privat innan du delar den här databasen i dialogrutan Dela databas avmarkerar du kryssrutan jag vill behålla Mina e-postlänk och spåra inställningar.

  • Klicka på Radera alla om du vill ta bort alla länkade e-postadresser från dina poster, utom de länkade genom skyldig affärsprojekt i dialogrutan Hantera adresser och mappar för e-länkning och spårning på fliken e-post.

  • Om du vill ta bort länken till en viss e-postmeddelande från en post, öppna Kommunikationshistorik för posten och ta bort meddelandet. Den här åtgärden tar bort det länkade meddelandet från den post som du valt.

Mer information om e-länkning och spårning klickar du på Hjälp i dialogrutan Hantera adresser och mappar för e-länkning och spårning eller se länka och spåra e-postmeddelanden i Business Contact Manager.

Dela databas

I Business Contact Manager för Outlook, kan du dela affärsdata med dina medarbetare genom att dela databasen. När du delar din Business Contact Manager-databasen kan du ge dina medarbetare åtkomst till följande: kundernas e-postadresser, kommunikationshistorik inklusive e-postmeddelanden (om du har aktiverat e-post länkning och spårning) och telefon loggar, filer, och avtalade tider som är kopplade till dina konton, affärskontakter, affärsmöjligheter eller affärsprojekt.

Obs!: Business Contact Manager för Outlook kräver installation av Microsoft SQL Server Express. När du delar databasen Business Contact Manager kan SQL Server Express behöriga användare åtkomst till din databas. Det här programmet inte dela eller skicka information om dig eller dina affärskontakter.

Vi rekommenderar att du inte dela Business Contact Manager-databasen. Men om du ändå väljer att dela ut databasen måste du styra vem som har åtkomst till den. Endast de medarbetare (användare) som du har beviljats åtkomst kan använda Business Contact Manager-databasen.

Om det finns element i kommunikationshistoriken för en post som du inte vill dela med dina medarbetare kan du ta bort de här objekten från kommunikationshistoriken.

Mer information om hur du delar finns i följande avsnitt:

Återställa en Business Contact Manager-databas

När du säkerhetskopierar databasen kan skapa du en kopia av databasen med den mest aktuella informationen. Efterföljande ändringar som du gör i innehållet i databasen tas inte med i säkerhetskopia av databasen. Därför, om du återställer säkerhetskopia av databasen kan den inte innehåller ändringar som gjorts efter säkerhetskopieringen kopian skapades.

Mer information om säkerhetskopiering och återställning databasen finns i följande avsnitt:

Ta bort poster och objekt

När du tar bort poster och objekt i Business Contact Manager för Outlook lagras i mappen Business Contact Manager Borttaget tills du tömmer mappen. Endast databasägare kan tömma mappen Borttaget.

Om du är databasägaren bör regelbundet tömma mappen Business Contact Manager Borttaget.

Mer information om hur du permanent tar bort objekt finns i följande avsnitt:

Aktivera brandväggen

Filerna kan utnyttjas av andra utan en brandvägg mellan datorn och Internet. En brandvägg hjälper dig för att förhindra obehörig åtkomst. Som standard aktiveras Windows-brandväggen i Windows XP, Windows Vista och Windows 7.

Aktivera Windows-brandväggen

  1. Dubbelklicka på Windows-brandväggenPå Kontrollpanelen.

  2. Gör något av följande:

    • I Windows XP klickar du på på (rekommenderas).

    • Klicka på Aktivera eller inaktivera aktivera Windows-brandväggen i Windows Vista och Windows 7, och sedan på Aktivera Windows-brandväggen i för nätverket.

Aktivera kryptering

När Microsoft SQL Server Express har installerats tillsammans med Business Contact Manager för Outlook, konfigureras den som standard använda kryptering för alla kommunikation med Business Contact Manager-databasen. Det finns emellertid vissa ovanliga villkor när kryptering för SQL Server Express inte kan aktiveras som standard.

Kryptering förhindrar att data som läses av alla som kan komma åt den.

Kontrollera att kryptering är aktiverat för SQL Server. Mer information om hur du aktiverar kryptering för SQL Server Express finns i följande information:

Om du vill behålla sekretess och säkerhet på datorn klickar du regelbundet gå till följande webbplatser för uppdateringar och de bästa metoderna:

Du kan även prenumerera på Microsoft säkerhetsuppdatering e-postaviseringar via webbplatsen Microsoft tekniska Security aviseringar. Tjänsten är avsedd hemanvändare och småföretag. Om du prenumererar den här tjänsten varnar när Microsoft publicerar en viktig säkerhetsbulletin eller virus Säkerhetsvarning och även vilka åtgärder som du vill vidta för att skydda dig mot en cirkulera hot.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×