UML-diagram i Visio

UML (Unified Modeling Language) är ett standard sätt att rita program varu modeller, skissa ut ritningar eller dokumentera befintliga designer och system.

De UML-diagram som är tillgängliga i Visio, uppdelade i två kategorier av diagram: beteende-och struktur diagram.

I Visio abonnemang 2 och Visio 2019 kan du börja med en tom UML-mall eller (i vissa fall) ändra ett UML-startschema.

Den här prenumerations versionen av Visio har stöd för UML-former som överensstämmer med UML 2,5-specifikationen, och ger dig även flexibiliteten att använda dem i diagrammen.

Klass diagram

Använd ett klass diagram för att skapa en allmän modell av strukturen för ett program som anger systemets klasser, dess attribut och metoder samt relationerna mellan objekt. 

Skapa ett UML-klass diagram 

 Komponent diagram

Använd ett komponent diagram för att partitionera ett system i sammanhängande komponenter och Visa struktur för själva koden.

Skapa ett UML-komponentdiagram

Distributions diagram

Använd ett spridnings diagram för att visa strukturen för kör tids systemet och kommunicera hur maskinvaru-och program varu element som ingår i ett program kommer att konfigureras och distribueras.

Skapa ett UML-spridningsdiagram

Sekvensdiagram

Använd ett sekvensdiagram för att visa de aktörer eller objekt som deltar i en interaktion och de händelser de skapar ordnade i en tidssekvens.

Skapa ett UML-sekvensdiagram

Aktivitets diagram

Använd ett aktivitets diagram för att beskriva det interna beteendet för en metod och representera ett flöde som drivs av internt genererade åtgärder.

Skapa ett UML-aktivitetsdiagram

Tillstånds maskin diagram

Använd ett tillstånds maskin (eller tillståndsdiagram) för att Visa ordningen på de tillstånd ett objekt går igenom under dess livs längd. 

Skapa ett diagram för UML-tillstånd 

Användnings Falls diagram 

I de tidiga faserna av ett utvecklings projekt kan du använda användning-fall-diagram för att beskriva verkliga aktiviteter och motivation. Du kan förfina diagrammen i de senare faserna för att Visa användar gränssnitt och design detaljer.

Skapa ett UML-användningsfallsdiagram

Kommunikations diagram

Använd ett kommunikations diagram för att visa vilka element i ett system som interagerar med andra element när det gäller sekventiella meddelanden. 

Skapa ett UML-kommunikationsdiagram 

Databas Notations diagram

Använd ett databas Notations diagram för att rita en modell av en databas. 

Skapa ett UML-databas med notation

Var finns Utforskaren för UML-modell?

Om du har skapat UML-diagram i tidigare versioner av Visio kan du komma ihåg att använda modell Utforskaren. Diagram som har skapats med modell Utforskaren är låsta mot redigering och viss formatering. Från och med Visio 2013 Professional finns det ingen modell Utforskare. Du drar helt enkelt formerna från stencilerna. Formerna är olåsta och mer flexibla så du kan ändra deras beteende om det behövs. Ritningar är också mer anpassningsbara, men de uppfyller inte UML-standarden. Det innebär att om du har en ritning som skapats med modell Utforskaren kan du tyvärr inte arbeta med den i en senare version av Visio som inte inkluderar modell Utforskaren. 

De UML-diagram som är tillgängliga i Visio, uppdelade i två kategorier av diagram: beteende-och struktur diagram.

I Visio på webbenkan du välja mellan nio typer av UML-diagramtyper och flera exempel diagram som har en del former som redan har ritats på arbets ytan. Varje alternativ kommer med en stencil som motsvarar den typ av diagram du väljer.

Den här prenumerations versionen av Visio har stöd för UML-former som överensstämmer med UML 2,5-specifikationen, och ger dig även flexibiliteten att använda dem i diagrammen.

Klass diagram

Använd ett klass diagram för att skapa en allmän modell av strukturen för ett program som anger systemets klasser, dess attribut och metoder samt relationerna mellan objekt. 

Skapa ett UML-klass diagram 

 Komponent diagram

Använd ett komponent diagram för att partitionera ett system i sammanhängande komponenter och Visa struktur för själva koden.

Skapa ett UML-komponentdiagram

Distributions diagram

Använd ett spridnings diagram för att visa strukturen för kör tids systemet och kommunicera hur maskinvaru-och program varu element som ingår i ett program kommer att konfigureras och distribueras.

Skapa ett UML-spridningsdiagram

Sekvensdiagram

Använd ett sekvensdiagram för att visa de aktörer eller objekt som deltar i en interaktion och de händelser de skapar ordnade i en tidssekvens.

Skapa ett UML-sekvensdiagram

Aktivitets diagram

Använd ett aktivitets diagram för att beskriva det interna beteendet för en metod och representera ett flöde som drivs av internt genererade åtgärder.

Skapa ett UML-aktivitetsdiagram

Tillstånds maskin diagram

Använda en tillstånds dator (eller tillstånds) för att Visa ordningen på de tillstånd ett objekt går igenom under dess livs längd. 

Skapa ett diagram för UML-tillstånd 

Användnings Falls diagram 

I de tidiga faserna av ett utvecklings projekt kan du använda användning-fall-diagram för att beskriva verkliga aktiviteter och motivation. Du kan förfina diagrammen i de senare faserna för att Visa användar gränssnitt och design detaljer.

Skapa ett UML-användningsfallsdiagram

Kommunikations diagram

Använd ett kommunikations diagram för att visa vilka element i ett system som interagerar med andra element när det gäller sekventiella meddelanden. 

Skapa ett UML-kommunikationsdiagram 

Databas Notations diagram

Använd ett databas Notations diagram för att rita en modell av en databas. 

Skapa ett UML-databas med notation

De UML-diagram som är tillgängliga i Visio, uppdelade i två kategorier av diagram: beteende-och struktur diagram.

I Visio kan du börja med en tom UML-mall och en lämplig stencil för att skapa ett UML-diagram.

Klass diagram

Använd ett klass diagram för att skapa en allmän modell av strukturen för ett program som anger systemets klasser, dess attribut och metoder samt relationerna mellan objekt. 

Skapa ett UML-klass diagram 

Sekvensdiagram

Använd ett sekvensdiagram för att visa de aktörer eller objekt som deltar i en interaktion och de händelser de skapar ordnade i en tidssekvens.

Skapa ett UML-sekvensdiagram

Aktivitets diagram

Använd ett aktivitets diagram för att beskriva det interna beteendet för en metod och representera ett flöde som drivs av internt genererade åtgärder.

Skapa ett UML-aktivitetsdiagram

Tillstånds maskin diagram

Använd ett tillstånds maskin (eller tillståndsdiagram) för att Visa ordningen på de tillstånd ett objekt går igenom under dess livs längd. 

Skapa ett diagram för UML-tillstånd 

Användnings Falls diagram 

I de tidiga faserna av ett utvecklings projekt kan du använda användning-fall-diagram för att beskriva verkliga aktiviteter och motivation. Du kan förfina diagrammen i de senare faserna för att Visa användar gränssnitt och design detaljer.

Skapa ett UML-användningsfallsdiagram

Databas Notations diagram

Använd ett databas Notations diagram för att rita en modell av en databas. 

Skapa ett UML-databas med notation

Var finns Utforskaren för UML-modell?

Om du har skapat UML-diagram i tidigare versioner av Visio kan du komma ihåg att använda modell Utforskaren. Diagram som har skapats med modell Utforskaren är låsta mot redigering och viss formatering. Från och medVisio 2013 Professional finns det ingen modell Utforskare. Du drar helt enkelt formerna från stencilerna. Formerna är olåsta och mer flexibla så du kan ändra deras beteende om det behövs. Ritningar är också mer anpassningsbara, men de uppfyller inte UML-standarden. Det innebär att om du har en ritning som skapats med modell Utforskaren kan du tyvärr inte arbeta med den i en senare version av Visio som inte inkluderar modell Utforskaren. 

UML 2,0-diagram.

MallenMicrosoft VisioUML-modelldiagram ger fullt stöd för att skapa objektorienterade modeller av komplexa program varu system.

Klass diagram

Använd ett statiskt struktur diagram i Visio om du vill skapa klass diagram som avbildar ett program system till dess delar.

Skapa ett UML-klass diagram

Användnings Falls diagram

I de tidiga faserna av ett utvecklings projekt kan du använda ett användnings Falls diagram för att beskriva verkliga aktiviteter och motivation. Du kan förfina diagrammet i senare steg för att Visa användar gränssnitt och design detaljer.

Skapa ett UML-användningsfallsdiagram

Statiska struktur diagram

Använd statiska struktur diagram för att skapa koncept diagram som representerar koncept från verklig värld och relationer mellan dem, eller klass diagram som tar upp ett program system i sina delar.

Skapa ett UML-statiskt struktur diagram

Paket diagram

Använd paket diagram för att gruppera relaterade element i ett system. Ett paket kan innehålla underordnade paket, diagram eller enskilda element.

Skapa ett UML-paket diagram

Aktivitets diagram

Använd en aktivitetsdiagram för att beskriva det interna beteendet för en metod och representera ett flöde som drivs av internt genererade åtgärder.

Skapa ett UML-aktivitetsdiagram

Tillstånds diagram

Använd ett tillstånds diagram för att Visa ordningen på de tillstånd ett objekt går igenom under dess livs längd.

Skapa ett UML-tillstånds diagram

Sekvensdiagram

Använd en sekvensdiagram för att visa de aktörer eller objekt som deltar i en interaktion och de händelser de skapar ordnade i en tidssekvens.

Skapa ett UML-sekvensdiagram

Samarbets diagram

Använd en samarbetsdiagram för att visa relationer mellan objekt roller, till exempel den uppsättning meddelanden som utbyts bland objekten för att åstadkomma en åtgärd eller ett resultat.

Skapa ett UML-samarbets diagram

Komponent diagram

Använd en komponentdiagram för att partitionera ett system i sammanhängande komponenter och Visa struktur för själva koden.

Skapa ett UML-komponentdiagram

Distributions diagram

Använd en spridningsdiagram för att Visa struktur för kör tids systemet och kommunicera hur maskinvaru-och program varu element som ingår i ett program kommer att konfigureras och distribueras.

Skapa ett UML-spridningsdiagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×