UDDASPRIS (Funktionen UDDASPRIS)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UDDASPRIS i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde på ett värdepapper med en udda (kort eller lång) sista kupongperiod.

Syntax

UDDASPRIS(betalning; förfall; sista_kup_dag; ränta; avkastning; inlösen; frekvens; [bas])

Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. Det kan uppstå fel om datum skrivs som text.

Syntaxen för funktionen UDDASPRIS har följande argument:

 • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

 • Förfall    Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.

 • Sista_kup_dag    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets sista kupongdag.

 • Ränta    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets räntesats.

 • Avkastning    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga avkastning.

 • Inlösen    Obligatoriskt. Värdepapperets inlösningsvärde per 100 kr nominellt värde.

 • Frekvens    Obligatoriskt. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.

 • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

 • Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2008 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle då vara 1 januari 2008, likviddagen skulle vara 1 juli 2008 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2038, 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2008.

 • Betalning, förfall, sista_kup_dag och bas avkortas till heltal.

 • Om betalning, förfall eller sista_kup_dag inte är ett giltigt datum returneras #VALUE! .

 • Om ränta < 0 eller om avkastning < 0 returneras #NUM! .

 • Om bas < 0 eller om bas > 4, returnerar WM#NUM! .

 • Följande datum villkor måste uppfyllas; annars returnerar WM#NUM! felvärde:

  förfall > betalning > sista_kup_dag

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning av argument

7 februari 2008

Likviddag

15 juni 2008

Förfallodag

15 oktober 2007

Sista räntedatumet

3,75 %

Procentkupong

4,05 %

Avkastning i procent

100 kr

Inlösningsvärde

2

Frekvensen är halvårsvis

0

30/360-bas

Formel

Beskrivning

R esultat

=UDDASPRIS(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Priset per 100 kr för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) sista kupongperiod för en obligation med villkoren i cellerna A2:A10 som funktionsargument.

99,88 kr

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×