TYPVÄRDE (funktionen TYPVÄRDE)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar det vanligast förekommande eller mest repeterade värdet i argumentlistan. TYPVÄRDE är liksom MEDIAN ett mått som baseras på placering.

Syntax

TYPVÄRDE(värde1;värde2;...)

Värde1;värde2;...     är 1 till 30 argument för vilka du vill beräkna typvärdet.

Kommentarer

  • Argumenten måste vara tal eller kolumnreferenser som innehåller tal.

  • Om en kolumnreferens innehåller text, logiska värden eller är tom, ignoreras den. Argument med värdet noll tas däremot med.

  • Om datamängden inte innehåller några duplicerade datapunkter returneras felvärdet #SAKNAS!.

Typvärdet är det mest förekommande värdet i en datamängd, medan medianen är värdet som finns i mitten och medelvärdet är det genomsnittliga värdet. Inget enskilt tendensmått ger den fullständiga bilden av data. Anta att data är grupperade i tre områden, hälften kring ett lågt värde och hälften kring två stora värden. Både MEDEL och MEDIAN kan returnera ett värde från det relativt tomma mittområdet och TYPVÄRDE kan returnera det dominerande låga värdet.

Exempel

Kol1

Kol2

Kol3

Kol4

Kol5

Kol6

Formel

Beskrivning (resultat)

5,6

4

4

3

2

4

=TYPVÄRDE([Kol1]; [Kol2]; [Kol3]; [Kol4]; [Kol5]; [Kol6])

Typvärdet, eller det mest förekommande värdet (4)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×